T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?controller, financieel manager, accountant

controller, financieel manager, accountant

Werkervaring interimmanager

2008 - heden:mede-eigenaar accountantskantoor BV te Emmen belast met ondersteuningsaanvragen accountantskantoren controle, het verrichten van controle, samenstel en andere accountantsopdrachten en algehele leiding kantoor.
2005 – heden : interim-controller Scope Beheer B.V. te Ede (thans Rubik Solutions te Lysaker, Norway), omvattende:
- begeleiden verkoop aan Rubik
- begeleiden herziening aandelenverhouding aandeelhouders
- opzetten en implementeren managementrapportage
- implementatie en optimalisatie Accountview financiele software
- instrueren financiele afdeling inzake werkprocessen.

2006 - 2008: interim opdrachten bij accountantskantoren inzake Wta/bta (vergunningaanvraag), handboeken, automatisering, compliance-officer en ondersteuning controlecontrole-ondersteuning

2006 : parttime registeraccountant bij Dalstaete Accountants te Zeist een onderdeel van (branche)-adviesorganisatie Extendum te Zeist exclusief voor RA- en AA-kantoren, ondermeer belast met:
- ondersteuning bij (wettelijke) controleopdrachten bij aangeslotenen;
- praktijkondersteuning bij achterstanden;
- upgraden van de kantoorstandaarden;
- doceren van vaktechnische trainingen (o.a. RAC 240)

2005 – 2006 : interim-controller Hak4T Holding B.V. te Dedemsvaart, omvattende:
- begeleiden opzet en inrichting administratieve organisatie na doorstart
- opzetten en inrichten managementrapportage
- oversluiten diverse back-office contracten inclusief voorbereiding pakketselectie financiele software


2005 – 2005 : controller Hakvoort M.E. te Dedemsvaart, omvattende:
- opzetten en onderhouden maandelijkse managementrapportering;
- opzetten en onderhouden kostprijscalculaties en kostentoerekening;
- opzetten en inrichten onderhanden werken administratie;
- opzetten en inrichten systeem van urenverantwoording;
- opstellen jaarrekeningen en begrotingen;
- voorbereiden/verzorgen fiscale aangiften Vpb, BTW en LB
- initiëren en bewaken subsidietrajecten en -afrekeningen
- financiering, cashmanagement en liquiditeitbeheer;
- beheer verzekeringsportefeuille;
- Hiërarchisch en functioneel direct verantwoordelijk voor financiële- verkoop- en salarisadministratie (totaal 4 personen);
- lid van managementteam.

Wegens slechte financiële situatie en daarop volgende faillissement in medio september 2005 nauw betrokken geweest bij het realiseren van een doorstart met circa 40% van het personeel (oorspronkelijk 50 FTE).

2002 - 2005 : controller Veurink Transport B.V. te Hardenberg, inhoudende:
- opzetten en onderhouden maandelijkse managementrapportering;
- opzetten en onderhouden kostprijs- en ritcalcalculaties en inzicht marges per relatie;
- verbetering procesgang salarisadministratie;
- opzetten en inrichten webbased orderentry (zie
- opstellen jaarrekeningen en begrotingen;
- voorbereiden/verzorgen fiscale aangiften Vpb, BTW en LB
- investeringsvraagstukken en investeringsfinanciering;
- initiëren en bewaken subsidietrajecten en -afrekeningen
- cashmanagement en liquiditeitbeheer, debiteurenbewaking;
- beheer telecommunicatie- en verzekeringsportefeuille;
- hiërarchisch en functioneel direct verantwoordelijk voor financiële- verkoop- en salarisadministratie en voor automatisering (totaal 8 personen);
- begeleiden stagiaires Hbo- en Mbo-opleidingen, waaronder opzet systeem Activity Based Costing.
- lid van managementteam.

Verzorgen van pakketselectie en investeringsvoorbereiding nieuwe boordcomputers, nieuwe telefooncentrale en nieuw logistiek- en financieel pakket. Onderzoek naar normering urenverantwoording logistiek personeel in samenhang met nieuw boordcomputers.


1998 - 2002 : senior manager Ernst & Young Accountants Assen/Emmen, betreffende
- werkzaam in algemene controle- en samenstel- en adviespraktijk in de navolgende sectoren: handel, industrie, transport, bouw, garagebedrijven, zakelijke dienstverlening en non-profit). Hoofdzakelijk bij bedrijven en instellingen in omvang variërend van 10 – 250 werknemers;
- samenstellen en controle van halfjaarcijfers, jaarrekeningen, subsidieafrekeningen, prognoses, financiering, herstructurering en bedrijfsovernames;
- lid van managementteam met als verantwoordelijkheden kwaliteitsbeheersing, vaktechniek, kantoorplanning, stagemeester en mentor assistenten in opleiding;
- Deskundigenonderzoeken voor curatoren en rechtbank.
-
1991 -1998 : manager Ernst & Young Accountants Assen, betreffende;
- werkzaamheden in algemene controle- en samenstel- en adviespraktijk in de navolgende sectoren: handel, industrie, transport, bouw, garagebedrijven, zakelijke dienstverlening en non-profit) Hoofdzakelijk bij bedrijven en instellingen in omvang variërend van 10 – 250 werknemers;
- Onderhouden en uitbouwen EY Francis een full-serviceconcept voor franchiseketens, omvattende verzorgen financiele en salaris-administratie, aangiften, jaarrekeningen, advisering en overnames.
- Ontwikkelen Benchmark Report en Early Warning (BREW) systeem voor horecabranche in samenwerking met Heineken, ABN AMRO en Rabobank;
- onderhouden Lotes Notes-database wereldwijde sectorgroep Consumer Products;
- Docent interne cursussen introductie nieuwe Audit-software en cursus Mondeling en Schriftelijk Rapporteren

1985 - 1991 : (leidinggevend) assistent-accountant Moret Ernst & Young Accountants te Amsterdam en Assen, omvattende:
- Uitvoerende werkzaamheden in relatie tot bovengenoemde werkzaamheden.

1982 - 1985 : assistent-accountant Interne Accountantsdienst Hoogovens (Corus) belast met:
- uitvoerende controlewerkzaamheden bij industriële dochter-vennootschappen, sociaal fondsen en pensioenfonds.

Opleiding interimmanager

2007 - heden : Opleiding College Belastingadviseur. 2 semesters afgerond.

2000 - heden : Volgen vakliteratuur, bijwonen bijeenkomsten op gebied van vaktechniek accountancy, fiscaliteit, automatisering en overige accountancy gerelateerde bijeenkomsten (incl. voldoen PE-verplichting)

1985 – 2000 : Interne opleidingsprogramma van Ernst & Young Accountants, op het gebied van vaktechniek, management development en marketing

1981 – 1990 : Opleiding via het Nederlands Instituut Voor Register Accountants te Amsterdam tot registeraccountant en ingeschreven d.d. 11 december 1990 onder nummer 8626.

1974 – 1981 : Opleiding Voortgezet Wetenschappelijk Onderwijs richting Atheneum B aan Prof. Ter Veenlyceum te Emmeloord en H.J. Tromp Meesters Scholengemeenschap te Steenwijk. Vakkenpakket: Nederlands, Engels, Wiskunde Natuurkunde, Scheikunde, Biologie en Economische Wetenschappen I en Recht.

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

financieel interim management, controlling, jaarrekeningen, begrotingen, kostprijzen, AO/IC, pakketselectie en -implementatie

Talenkennis interimmanager

Nederlands : Uitstekend
Engels : Voldoende
Duits : Matig
Frans : Gering


 beschikbaar?