T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 stel een vraagStedenbouwkundig adviseur/ Projectmanager Stadsontwikkeling

Stedenbouwkundig adviseur/ Projectmanager Stadsontwikkeling

Werkervaring interimmanager

WERKZAAM ALS ADVISEUR VOOR ADVIESBUREAU
2009- heden

GEMEENTE ZAANSTAD INTERIM SENIOR ADVISEUR STEDENBOUW
projecten: o.a.
• Bestemmingsplan Buitengebied Westzaan
• Bestemmingsplan Bedrijventerreinen Noord
• Aanvragen Bestemmingsplanwijzigingen in betreffende plangebieden


GEMEENTE VOORSCHOTEN: INTERIM STEDENBOUWKUNDIG ADVISEUR
jan. 2010 - dec. 2010
projecten: o.a.
• Centrumvisie (Structuurvisie Centrum Voorschoten 2020 “Kwaliteit Voorop”)
• Ontwikkelingen Deltaplein / Rabobanklocatie
• Aanvragen bestemmingsplanwijzigingen
• Coachen team R.O.


GEMEENTE SCHIEDAM: INTERIM PROJECTLEIDER
juli. 2009 – jan. 2010
Interim Projectleider/beleidsmedewerker wonen bij de dienst Stedelijke Ontwikkeling -
Projectbureau / Wonen en Milieu van de gemeente Schiedam
Werkzaamheden / projecten: o.a.
• Project Nieuwland “ Over het Water” – fase 2 realisatie 500 woningen. (Onderdeel 40
Vogelaarwijken)
• Project Nieuwland - Wibautplein realisatie van 65 woningen en buurtcentrum .
(Onderdeel 40 Vogelaarwijken)
• Warande 157 – Herbestemming voormalig schoolgebouw
• Schiekade – realisatie en inrichting 3 woonwagen standplaatsen


ZELFSTANDIG ADVISEUR ST. MAARTEN N.A.
MANAGEMENT / ARCHITECTUUR / STEDENBOUW INTERNATIONAAL
2008-2009 augustus 2008 – mei 2009
Ontwerp werkzaamheden / Projecten: o.a.
• Grenshospitium St. Maarten N.A.
• Restaurant Papaya St. Estatius N.A.
• Restauratie & ontwikkeling Resort Hotel Antique Inn Saba N.A.

INGENIEURSBUREAU INTERNATIONAAL ST. MAARTEN N.A.
MANAGEMENT INTERNATIONAAL:
augustus 2007 – augustus 2008
Hoofd van het “Architectural Department “van ICE (Independent Consulting Engineers) te St. Maarten N.A.
Werkzaamheden / projecten: o.a.
• TelEM New Office Pond fill
• Hope Estate Social Housing St. Maarten
• Fire & Ambulance Building St. Maarten
• Saba Villa’s: Saba N.A.
• Antillean View Housing Project: St. Eustatius N.A.
• Restauratie / onderhoud Monument Court House Philipsburg

INTERIM VAN 2004 – 2007
MANAGER STEDENBOUW
jan 2007 tot augustus 2007
Interim-stedenbouwkundig adviseur bij de afdeling Stedelijke Ontwikkeling
van de Gemeente Heerenveen.
Werkzaamheden / projecten: o.a.
• Plan Sportstad
• Nieuwe Landgoederen
• Heerenveen Centrum-West
• Renovatie Gedempte Molenwijk

PROJECTONTWIKKELING
april 2006 tot januari 2007
Senior Adviseur voor bureau acquiReal te Maastricht bureau voor Projectmanagement, Wonen boven Winkels en Stedelijke Ontwikkeling.
Werkzaamheden / projecten : o.a.
* Inventarisatie en haalbaarheidsstudie WonenbovenWinkels Oss
* Inventarisatie en haalbaarheidsstudie WonenbovenWinkels Harderwijk
* Projectmanagement WonenbovenWinkels Hilversum
* Projectmanagement WonenbovenWinkels Den Haag
* Projectmanagement WonenbovenWinkels Hoorn

MANAGER STEDENBOUW
juni 2005 tot dec. 2005
Interim-stedenbouwkundig adviseur bij de afdeling Stedelijke Ontwikkeling
van de Gemeente Heerenveen.
Werkzaamheden / projecten: o.a.
• Plan Sportstad
• Bestemmingsplan Buitengebied
• Ontwikkeling Stationslocatie
• IBF: Internationaal Bedrijventerrein Friesland


GEMEENTE MAASTRICHT VAN 2003 – 2004
PROCES- EN PROJECTMANAGEMENT
jan. 2003 – juni 2004
Projectmanager bij het projectbureau van de dienst Stadsontwikkeling en Grondzaken van de gemeente Maastricht
Werkzaamheden / projecten: o.a.
• Raamplan Wittevrouwenveld: ontwikkeling 225 woningen met een winkelcentrum en de verbouwing van een trefcentrum ism Servatius woningstichting
• Ridderbrouwerij ism Heineken Nederland en RO-groep
• Ontwikkeling woningbouwlocatie en bedrijventerrein Lanakerveld
• Herontwikkeling Trichterveld ism met woningstichting Maasvallei


ADVIESBURO ATRIVÉ VAN 1999 – 2003
PROCES- EN PROJECTMANAGEMENT
juni 2002 – dec. 2002
Interim-Projectleider bij de afdeling Ruimtelijke Ordening van de sector Stad bij de Gemeente Kerkrade
Werkzaamheden / projecten: o.a.
• Brede School Oost ism architectenburo Frenken Scholl
• Woningbouwplan klooster Bleijerheide ism Meulen bouw


WONINGBOUWCORPORATIE INTERNATIONAAL:
juni 2001 – april 2002
Interim-directeur UHA (Uitenhage Housing Association) in Port Elizabeth Zuid - Afrika
Werkzaamheden / projecten:
• Reorganisatie woningbouwcorporatie (bestuur en dagelijks management)
• Proces/projectmanagement diverse woningbouwprojecten


STEDENBOUW / PROCES- EN PROJECTMANAGEMENT
jan. 2001 – juni 2001 en juni 2002 – dec. 2002
Interim-stedenbouwkundige bij de afdeling Stedelijke Ontwikkeling en Verkeer van de Gemeente Venlo
Werkzaamheden / projecten:
• Venlo-Noord – Bestemmingsplan + verplaatsing productiehallen Océ tbv nieuwe ontsluiting wijk
• ENFA – Herinvulling stedelijk gebied
• Boulevard Hazendans – Zorgboulevard ingepast in jaren 50 Wederopbouwwijk
• Bestemmingsplan Blerick
• Bestemmingsplan Buitengebied


STEDENBOUW / PROCES- EN PROJECTMANAGEMENT
augustus 1999 – sept. 2000
Interim-beleidsmedewerker/stedenbouwkundige bij de Dienst Stadsontwikkeling afdeling Economische en Ruimtelijke Ontwikkeling te Heerlen
Werkzaamheden / projecten:
• Herstructurering buurt Molenberg
Coördineren ontwikkeling stedenbouwkundig Masterplan Molenberg
ism Wonen Zuid en architectenbureau Wiel Arets.
• Vinexlocatie Kissel /Vossekuil
• Akerstraat Noord - Emmapark
Stedelijke vernieuwing / Wijkontwikkeling / Ontwikkeling Bedrijventerrein
• Centrumplan Heerlerheide Ontwikkeling Masterplan t.b.v. herstructureringsopgave i.s.m. Wonen Parkstad


KÖHLEN CONSULTING – INTERIM VAN 1993 – 1999
STEDELIJKE VERNIEUWING / WIJKBEHEER
april 1999 - juni 1999
Interim-wijkcoördinator voor de buurten Kort Haarlem en Oost in de
gemeente Gouda
Werkzaamheden / projecten:
• Herstructurering buurt Oost


MANAGEMENT / VOLKSHUISVESTING
jan. 1999 - april 1999
Interim-Moduleleider buurtontwikkeling bij de dienst Ruimtelijke Ordening - afdeling Volkshuisvesting van de gemeente Eindhoven.
Werkzaamheden / projecten:
* Leiding geven aan 8 wijkprojectleiders van de module buurtontwikkeling
• Wijkimpulsplannen t.b.v. Grote Steden Beleid – Eindhoven
• Eindhoven a Go-Go: reorganisatie Diensten DRO en DOW


STEDELIJKE VERNIEUWING / WIJKBEHEER / DUURZAME STEDENBOUW
juni 1998 - jan. 1999
Senior Adviseur Stedelijk Gebied voor Nieuwland Advies te Wageningen
Werkzaamheden / projecten:
• Herstructurering naoorlogse woonwijken.
• Wijkbeheer / wijkontwikkeling t.b.v. woningbouwcorporaties
• Duurzame stedenbouw
Publicatie: STIR 65xintensief ruimtegebruik Voorbeeldproject. - plan 98384- Zwaanse Brug


MANAGEMENT / STADSVERNIEUWING / BEHEER
maart 1997 - sept. 1997
Interim-Coördinator Ruimtelijk Beheer voor de Dienst Stadsontwikkeling van de Gemeente Dordrecht.
Projecten:
• Startnotitie herstructurering Oud-Krispijn Zuid.
• Beheercoördinator Oud- en Nieuw Krispijn
• Beheercoördinator Stadspolders
• Symposium Particuliere Woningverbetering


BEDRIJFSMANAGEMENT / HUISVESTINGSBELEID
1996-1997 Haalbaarheidsonderzoek naar overname 75 ateliers van de Gemeente Maastricht door (SAM) Stichting Ateliers Maastricht en uitbouw in fasen tot 150 en 200 ateliers.


STEDENBOUW / MANAGEMENT
maart 1996 – aug. 1996
Interim Manager Stedenbouw bij de gemeente Papendrecht (Hoofd afdeling stedenbouw met 9 medewerkers)
Projecten:
• Vinex locatie Papendrecht, voorbereiding bouw 1600 woningen.
• Masterplan Drechtoevers - Veerplein Papendrecht - Prijsvraag voor aanleg waterbusterminal gecombineerd met woningbouw.
• Betuwelijn - locatie Papendrecht
• Nieuw winkelcentrum \"De Meent\"
• Stadsvernieuwingsproject \"Kraaihoek Noord\"
• Dijkverzwaring.
• Diverse bestemmingsplannen en procedures R.O.


ARCHITEKTUUR / STEDENBOUW / MANAGEMENT
1996-97 Freelance werkzaamheden /opdrachten voor:
BV Bruls en Co architecten en stedenbouwers te Maastricht
Projecten:
• Uitbreiding Meubelboulevard te Heerlen
Publicatie: kunstprogramma Palet (Omroep Limburg TV)

Freelance werkzaamheden /opdrachten voor:
Architectenbureau Jan Dautzenberg te Maastricht
Projecten:
• Woningbouwproject \"Huize Beatrix\" Maastricht
• Woningbouwproject Berg en Terblijt
• Stadion Roda J.C. Kerkrade


INTERNATIONALE KORTE MISSIE:
Angola : sept. 1995 – okt. 1995
Onderzoek rehabilitatie ziekenhuizen in de provincie Huige in opdracht van UNICEF.


ARCHITEKTUUR / STEDENBOUW:
maart 1995 - juli 1995
Ontwerper stedenbouw/architectuur voor Buro 5 te Maastricht
Projecten:
• Woningbouwproject Berchem (Prijsvraag)
• Plan Dronten-West (architectuur en stedenbouw)
• (102 woningen in de vrije sector voor MC te Heerlen )
• Project voor woningen en winkels aan de Molenweg te
Nijmegen.
• Prijsvraag Landgoederen (bekroond met 2e prijs)
• Woningbouwproject (stedenbouw + architectuur) van 150 woningen (Stadswoningen, Appartementen Parkrandwoningen en Urban Villa\'s) in Venlo voor Mabon te Eindhoven.


INTERNATIONALE KORTE MISSIE:
Mozambique sept. 1994 - nov. 1994
Coördinator verkiezingswaarnemingen voor de Wereldraad van Kerken (Geneve) te Mozambique


BOUWBEDRIJF INTERNATIONAAL
MANAGEMENT INTERNATIONAAL:
jan. 1992 – jan. 1993
Interim-directeur bouwbedrijf Stenaks Construcao te Guinee Bissau (West-Africa).

Werkzaamheden / projecten:
• Reorganisatie bouwbedrijf – afslanking van 220 naar 140 medewerkers
• Nieuwbouw ziekenhuis Bandim in Bissau voor DCA (Danisch Church Aid)
• Nieuwbouw gezondheidsposten in Mansoa, Cuntima en Mores voor DCA
• Magazijn voor D.C.A. te Mores.
• Reparatie woningen voor D.C.A. te Mores en Bissau.
• Nieuwbouw school voor Cenfa in Bafata en Canchungo.
• Verbouwing woningen voor SNV (Stichting Nederlandse Vrijwilligers) in Buba.
• Renovatie aanlegstijger voor Pesqarte op het eiland Bubaque – Archipel Biagos.
• Nieuwbouw Magazijn en Verbouwing kantoor voor STS te Bissau.

GEMEENTE ROTTERDAM
MANAGEMENT /STADSVERNIEUWING:
jan. 1991 – jan. 1992
Assistent Projectcoördinator Stadsvernieuwing voor de dienst
Stedenbouw + Volkshuisvesting van de Gemeente Rotterdam
Werkzaamheden / projecten:
• Aankoop en onteigening te verwerven panden benodigd voor stadsvernieuwing
• Renovatie panden volgens regeling Kleine Beurt Plus.
• Nieuwbouw scholen Valentijn/Lucas en Regenboog.
• Renovatie Bussingh III en inpassing projekt KIDS.

Opleiding interimmanager

HTS Bouwkunde
Academie van Bouwkunst Maastricht/Rotterdam (zonder diploma)
Diverse Management Cursussen

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

creatief, open, communicatief, verandermanagement, coaching

Talenkennis interimmanager

Engels, Duits, Frans en Portugees

 stel een vraag