T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Directeur / Senior Manager

Directeur / Senior Manager

Werkervaring interimmanager

Recente werkervaring

2008- Openbaar Ministerie
Branche: Centrale Overheid
Functie: Implementatiemanager
Werkzaamheden: Programmamanager, nieuwe manier van werken, reorganisatie (bege-)leiden
Mijn Bijdrage Het OM digitaliseert haar primaire proces. Mijn bijdrage daaraan is dat ik de reorganisatie op een 3-tal parketten (=kantoren) begeleid. Daarnaast voer ik het ketenoverleg met de politie en de rechterlijke macht. Ik ben de sparringpartner voor de parketleidingen, zit de projectgroepen voor en stuur de lokale projectleiders aan. Ik rapporteer aan de landelijke programmadirecteur.
Referentie Dhr. M. Elstgeest.

BUPeoplemanagers
Branche: Consultancy / Training in Fashion Retail & Wholesale
Functie: Operationeel Directeur
Werkzaamheden: Leidinggeven aan de gehele organisatie (12FTE)
Reorganisatie doorvoeren
Sparringpartner voor DGA
Mijn Bijdrage Het bedrijf is in korte tijd zeer sterk gegroeid. In enkele intensieve coachingssessies is vastgesteld welke doelen DGA wil realiseren in de komende jaren.
Op grond daarvan heb ik een plan opgesteld, dat een aantal organisatorische wijzigingen behelst. Deze wijzigingen heb ik vervolgens zelf doorgevoerd. De veranderingen betreffen met name het transparant laten verlopen van de back office processen (planning, administratie, facturering et cetera).
Voorts hebben we een nieuwe huisstijl ontwikkeld en geïmplementeerd, inclusief een nieuwe website.
Referentie Dhr. H. Hoexum

Belastingdienst/Toeslagen
Branche: Centrale Overheid, uitvoeringsorganisatie
Functie: Manager Wet Kinder Opvang (WKO)
Werkzaamheden: Leidinggevend aan het niet-geautomatiseerde gedeelte van de uitvoering WKO (135FTE). Toezicht, Back-office processen, 2e lijns call center. Klankbord voor topmanagement en “Den Haag”. Verbindingsofficier tussen de vele Belastingdienst-onderdelen. Beheerder SNO.
Mijn Bijdrage Onder mijn leiding heeft het kantoor zich opnieuw opgericht. We hebben enorme achterstanden weggewerkt, zijn uit de –negatieve- publiciteit gebleven en we hebben nieuw elan gekregen. Dit is met name bereikt door: een nieuwe manier van werken te introduceren, kernwaarden te benoemen (1 gezamenlijk doel), mensen hun talenten te laten ontdekken en die benutten, alsmede een forse personele uitbreiding (40%). Het is ons gelukt om mensen het gevoel te geven dat ze er toe doen.
Tevens wordt in Den Haag nagedacht over door ons ingebrachte voorstellen om de wet (AWIR) praktischer uitvoerbaar te maken.
Onze organisatie is inmiddels verhuisd naar Utrecht. Hiervoor hebben we 50 uitzendkrachten uit Doetinchem in vaste dienst aangenomen. Mede hierdoor is er geen negatieve invloed van de verhuizing geweest op onze dienstverlening.
Referentie Dhr. J.A.G. Top

“Kinderopvangtoeslag minst slecht (3%) presterende onderdeel Belastingdienst”
de Telegraaf, 16 januari 2008

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport, directie FPB
Branche: Centrale Overheid, Beleidsministerie
Functie: Project Manager Verandering, Opleiding & Communicatie
Werkzaamheden: Bij de automatisering van het subsidieproces van VWS zijn een aantal deelprojecten onderscheiden. De belangrijkste implementatiefactoren waren Verandermanagement, Opleidingen en Communicatie. Ik gaf leiding aan deze processen.
Mijn Bijdrage Ik heb de directie FPB begeleid in het wegnemen van weerstanden tegen de implementatie van een nieuw softwaresysteem. Hiervoor heb ik een veranderprogramma opgesteld, dat een klein jaar behelsde. Dit betrof ongeveer 30FTE.
Voorts hebben we een state of the art opleidingsprogramma ontwikkeld voor ongeveer 350FTE.
Tot slot hebben we de gehele organisatie uitvoerig voorgelicht, middels een intranetsite, nieuwsbrieven en allerlei promotiemateriaal. Daarnaast heb ik ongeveer 80 presentaties verzorgd, voor 15 tot 50 personen per keer.
Referentie Dhr. Drs. M. Liedekerken, Manager IOS

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport
Branche: Centrale Overheid, Beleidsministerie
Functie: Adviseur Centrale Inkoop
Werkzaamheden: Ondersteunend aan de Centrale Directeur Inkoop (CDI), het meehelpen om tot een gecentraliseerd inkoopproces te komen (Kerndepartement & Uitvoeringsinstanties: RIVM, NVI, IGZ oa).
Mijn Bijdrage Ik heb de CDI ondersteund, geadviseerd en gecoached om alle autonome VWS-organisaties op inkoopgebied op één lijn te krijgen. Hiertoe heb ik workshops ontwikkeld en geleid. Resultaat: een breed gedragen inkoopbeleidsplan 2010.
Referentie Dhr. J. Mulders, Centrale Directeur Inkoop

Centric Information Engineering
Branche: Automatisering / Dienstverlening
Functie: Sales Manager Centrale Overheid
Werkzaamheden: Lid MT, afdelingsmanager Commercie, Key-Account Management
Mijn Bijdrage Omzet en winst gestegen met 25%;
Programma “Meer bij minder” (minder klanten, meer aandacht per klant, meer omzet, meer winst én hogere klanttevredenheid) succesvol ontwikkeld, geïmplementeerd en afgerond;
Account management volwassener laten acteren; Mijn rol in het MT heeft ervoor gezorgd dat we ons intensiever met de toekomst gingen bezighouden: we zijn begonnen met een visie te ontwikkelen op ons bedrijf in de periode 2010-2015.
Referentie
Dhr. R. van de Garde

Ordina Public
Branche: Automatisering / Dienstverlening
Functie: Strategisch Account Manager
Werkzaamheden: Leidingevende van het accountteam B/CICT (13FTE)
Contactpersoon voor RvB B/CICT en hoger management
Budgetverantwoordelijk (28 mio in 2004, 200+FTE gedetacheerd)
Mijn Bijdrage In de laatste twee jaar bij Ordina heb ik het accountteam opnieuw gepositioneerd. Gedetacheerde medewerkers werden opgenomen in het team om een beter klantbeeld te krijgen. Ook werd de klant zelf nauw betrokken bij onze accountplanning en – uitvoering. Dit leidde onder andere tot de acquisitie van het grootste systeemontwikkelproject dat B/CICT ooit heeft uitbesteed (Toeslagen), maar ook tot een stijging in de vendorrating van ruim 1 punt. (van 6.1 naar 7.2)
Referentie
Dhr. Drs. P.T.E. Kok

2000-2001 Panfox / Ordina Public
Branche: Automatisering / Dienstverlening
Functie: Operations Manager
Werkzaamheden: Het begeleiden van gedetacheerde medewerkers in het veld. Kwaliteitstoetsing, feedback geven, leads doorspelen naar account management. After sales.
Mijn Bijdrage Ik heb me in deze functie steeds opgesteld als een eerste lijns HRM’er & Accountmanager. Hierdoor nam ik veel druk weg bij deze afdelingen, zodat deze meer focus konden leggen bij hun eigen activiteiten. Daarnaast heb ik de banden tussen ‘mijn’ medewerkers en Ordina/Panfox kunnen aanhalen, traditioneel lastig in de detacheringswereld.
Referentie Dhr. Drs. J. Konijnendijk

Opleiding interimmanager

1983-1989 VWO
Zeist
1990-1993 Politicologie, Propaedeuse behaald Amsterdam
1992-1993 Spaanse Taal & Filologie, geen diploma
Amsterdam
2008-2011 Executive MBA Buren


Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

gedreven, kritische en generalistische manager. Rechtlijnig zonder de pragmatiek te vergeten, scherp, sterke wil om te excelleren. Groot empathisch vermogen, intuïtief & emotioneel, maar: “business as usual”. Hard on principles, soft on people, strategisch, spiritueel. Dol op mensen, niet naïef.

Talenkennis interimmanager

NL Vloeiend
Spaans Vloeiend
Engels Zeer goed

Overig

Na mijn eindexamen VWO, in 1989, ben ik een jaar naar Chili geweest. Hier werkte ik met drugsverslaafde jongeren en was ik docent Engels aan een privé-instelling. Ik heb er een schat aan levenservaring opgedaan. Terug in Nederland ben ik eerst gaan studeren, maar na een aantal jaren bleek dat het behalen van een academische graad op dat moment niet op mijn pad lag. Ik ben gaan werken.

De eerste jaren van mijn werkzame leven (vanaf 1990) ben ik actief geweest in marktonderzoek. Eerst ondersteunend, later meer en meer inhoudelijk. Ik heb bij 3 werkgevers telefonisch en face-to-face onderzoek verzonnen, uitgevoerd, geanalyseerd. Ik heb software tbv marktonderzoek verkocht en wereldwijd trainingen gegeven, ik heb mijn eerste stapjes op leidinggevend gebied gezet. Eind 1998 besloot ik over te stappen naar de ICT/Management.

In mijn eerste jaren in de ICT, bij Ordina, heb ik me met name beziggehouden met field management: het begeleiden van door Ordina gedetacheerde medewerkers. In deze jaren heb ik leren netwerken. Later ben ik account manager geworden, en vervolgens strategisch (=leidinggevend) accountmanager. Na 6 jaar ben ik overgestapt naar Centric, om sales manager te worden. Hier begon mijn verlangen om voor mijzelf te gaan beginnen: deze stap heb ik uiteindelijk begin 2006 gezet.

Binnen Centric heb ik voor het eerst veranderingen teweeggebracht die impact hadden op de organisatie. Deze lijn heb ik de afgelopen 5 jaar vervolgens doorgezet, eerst bij het Ministerie van VWS, tot in het heden, als Implementatiemanager bij het Openbaar Ministerie.


 beschikbaar?