T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?specialist arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen

specialist arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen

Werkervaring interimmanager

Interim en Advies oktober 2008- heden
• Cao-onderhandelingen begeleid bij onder andere een grote retail onderneming;
• De harmonisatiecommissie van een OR i.o. van een groot uitzendbureau geadviseerd en begeleid inzake de harmonisatie van arbeidsvoorwaarden in het kader van een fusie, zowel inhoudelijk (o.a. pensioen) als procesmatig;
• Een grote branchevereniging inhoudelijk ondersteund bij het wijzigen van de cao;
• Een bedrijf in de gemaksvoeding geadviseerd inzake een eventuele dispensatie van een algemeen verbindend verklaarde cao;
• Bij een groot bedrijf in de papierindustrie de cao herschreven;
• Cursus beoordelen en gesprekstechnieken ontwikkeld en gegeven aan een MT;
• Secretaris van een bezwarencommissie;
• Adviseren over en implementeren van nieuw beoordelingsbeleid en beloningsbeleid binnen een groot bedrijf in de SW-sector;
• Herschrijven van een arbeidsvoorwaardenregeling alsmede het opstellen van regelingen (o.a. mobiele telefoon) bij een branchevereniging;
• Adviseren van een bedrijf in oprichting m.b.t. arbeidsvoorwaarden: cao/ arbeidsvoorwaardenregeling, arbeidsovereenkomsten, contracten, enz.;
• Herschrijven van een personeelshandboek en deze juridisch en arbeidsvoorwaardelijk up-to-date maken.


Algemene Werkgeversvereniging VNO-NCW (AWVN) 2001- 2008
Senior adviseur sociaal beleid

Werkzaamheden waren onder meer:
• Diverse harmonisatietrajecten van arbeidsvoorwaarden begeleid dan wel uitgevoerd;
• Projectmanager harmonisatie van een fusietraject van drie ondernemingen. In dit kader diverse werkgroepen voorgezeten en werkgroepleden aangestuurd, zowel op proces als op inhoud;
• Met diverse ondernemingen in de zakelijke en maatschappelijke dienstverlening (directeuren/ managers P&O) cao onderhandelingen voorbereid en begeleid;
• Projectcoördinatie bij een grote telecom onderneming op het gebied van in-en outsourcingstrajecten;
• In meerdere projecten leiding gegeven aan een team expert-collega’s (bijvoorbeeld in het kader van een Benelux arbeidsvoorwaardenvergelijking. Het resultaat in casu is dat de opdrachtgever inzicht heeft verkregen in zijn positie als werkgever op de arbeidsmarkt in de Benelux);
• Cao teksten en arbeidsvoorwaardenregelingen geschreven, alsmede inhoudelijke regelingen op arbeidsvoorwaardengebied;
• Project coördinatie m.b.t. het ontwikkelen en invoeren van levensfase bewust personeelsbeleid alsmede draagvlak gecreëerd voor dit onderwerp binnen een grote onderneming middels formele en informele overleggen;
• Bij zowel kleine als grote ondernemingen en brancheverenigingen geadviseerd over de inhoud en vormgeving van sociaal beleid waarbij de vraag van de klant wordt verbonden met landelijke beleidsthema’s op sociaal-economisch terrein en met oplossingen wordt bijgedragen aan werkbare arbeidsverhoudingen.

Aero Groundservices BV 1999- 2001
(Juridisch/ HR) adviseur directeur P&O
• Advisering van directie op het gebied van arbeidsrechtelijke zaken en HR vraagstukken in brede zin;
• Schrijven van arbeidsvoorwaardelijke regelingen;
• (Mede)gesprekspartner van de ondernemingsraad en vakbonden;
• Begeleiden en voeren van arbeidsrechtelijke procedures;
• Voorbereiden en begeleiden van de cao-onderhandelingen;
• Ondersteunen van de afdeling P&O.


Start Holding NV 1997- 1999
Juridisch medewerker arbeidsvoorwaarden
• Aansturen van de secretariële ondersteuning van de afdeling P&O;
• Voorbereiden van cao-onderhandelingen middels het opstellen van beleidsnotities en juridische teksten;
• Afhandelen van individuele geschillen op arbeidsrechtelijk en arbeidsvoorwaardelijk terrein;
• Opstellen van arbeidsovereenkomsten.

Opleiding interimmanager

Opleiding

Universiteit van Amsterdam 1991-1997
Rechtsgeleerdheid (specialisatie arbeidsrecht)

VWO 1983-1990Cursussen

Onder andere:
• Basiscursus pensioenen
• Arbeidsrecht algemeen
• Arbeidsrecht thema cursussen, waaronder WIA, ontslagrecht, arbeidstijdenwet, wet gelijke behandeling, reorganisaties/sociale plannen, outsourcing, en Wet op de OndernemingsRaden
• Onderhandelen over arbeidsvoorwaarden
• Bemiddeling

Talenkennis interimmanager

Nederlands spreken en schrijven uitstekend
Duits spreken en schrijven ruim voldoende
Engels spreken en schrijven ruim voldoende

 beschikbaar?