T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?interim manager

interim manager

Werkervaring interimmanager

Overzicht beroepservaring

Vanaf februari 1996 gevestigd als zelfstandig Interim-manager
Van 1974 tot 1996 in diverse dienstbetrekkingen in bedrijfsleven en overheidsinstellingen. Deze beroepservaring staat onderstaand nader uitgewerkt.

Toelichting op mijn beroepservaring

Vanwege een diversiteit aan opdrachten heb ik mij sinds 1996 als interim-manager kunnen inzetten als organisatorisch leidinggevende en als proces-, programma- en projectmanager en mij breed kunnen ontwikkelen. In de periode daaraan voorafgaand was ik onder meer gedurende 7 jaren als directeur Gemeentewerken / Stedelijke Ontwikkeling en Beheer verantwoordelijk voor een organisatie met ca. 300 medewerkers en een omzet van ca. €. 40 miljoen, met als taak de ontwikkeling, beheer en onderhoud van de openbare ruimte bedrijfsmatig ter hand te nemen.

(Interim) opdrachten van 1996 tot heden

2008 – heden Gemeente Dordrecht
• Projectmanager van gemeentelijke (Ruimtelijke) ontwikkelingsprojecten.

2008 Gemeente Zijpe
• Interim hoofd afdeling Openbare Werken en adviseur van directie inzake organisatie, werkwijzen en culturele aspecten. Projectvoorbereider “Waterbergingsopgave”.

2006 - 2007 Stichting AWV Eigen Haard, wooncorporatie
• Directeur bestuurder, met als opdracht de organisatie te leiden naar een fusie en intussen de lopende taken blijven uitvoeren en nieuwe (maatschappelijke) taken implementeren.

2006 ING Bank
• Programma-manager Vastgoedbeheer, Facilitair bedrijf. Verantwoordelijk voor de organisatie van objectbeheer van enkele grote kantoorcomplexen (>3.000 werkplekken) met een budget van ca. €10 miljoen. Deze vastgoed portefeuille viel door de geplande verkoop van de objecten uiteen.

2004 – 2005 Gemeente Heiloo
• Projectmanager binnenstedelijke ontwikkelingsprojecten. Verantwoordelijk voor afstemming tussen gemeente en ontwikkelaars, het proces van de voorbereidingen van de plannen en de tijdige uitvoering ervan.


2003 - 2004 Gemeente Hoorn
• Interim-directeur sector Ruimte : Organisatieontwikkeling, Stadsontwikkeling, Stadsbeheer, Milieu, Projectontwikkeling en Projectmanagement. Een ontwrichte organisatie van ca 250 medewerkers en een omzet van ca. € 60 miljoen, weinig vertrouwen en motivatie weer op het goede spoor brengen. Binnen 6 maanden daarin geslaagd.

2001 – 2003 Gemeente Den Helder
• Opdracht om de werkwijze van “Gemeentewerken” door te lichten en de systematiek “Projectmatig werken” in te voeren. Systematiek succesvol ingevoerd.
• Coaching van het directieteam Gemeentewerken ivm gedwongen vertrek directeur in een moeizaam reorganisatietraject. Adjuct-directeur “in het zadel gehouden”.
• Begeleiding van enkele concrete projecten als Projectencoördinator.

1998 - 2001 nv PWN waterleidingbedrijf noord-holland
• programmamanager “Grondwaterwinning in Zuid Kennemerland” : Verandering in de grondwaterstand in het waterwingebied, de invloed op de omgeving en het mogelijke schadebeeld. Het in kaart brengen van feiten en emoties van inwoners en besturen van de vijf aanliggende gemeenten en het communiceren van de informatie. Het coördineren van de belangen van de Provincie Noord-Holland, Nationaal Park Zuid Kennemerland, en het waterleidingbedrijf PWN.

1998 – 2000 Gemeente Alkmaar, dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer

• Interim hoofd afdeling Natuur & Stedelijk Groen. Dagelijkse aansturing van een afdeling van ca. 60 medewerkers.
• Organisatie-adviseur StadsBeheer en implementatie van de organisatieveranderingen als interim hoofd afdeling Stedelijk Beheer.
• Projectmanager Woningbouwlocatie (vinex) Vroonermeer voor ca. 1300 nieuwbouwwoningen. Planvormingsfase afgerond, uitvoering opgestart.

1998 Waterschap de Waterlanden

Organisatieadvies opdrachten :
• Opzet en functioneren van de Buitendienst : Interne organisatie en optimalisatie van uitbesteden van werkzaamheden
• Begeleiden van het opzetten van een Integraal Beheersysteem
• Doorlichten van “Ontheffing- en vergunningverlening” en begeleiden van ondersteunend automatiseringsproces


1996 - 1998 : NV PWN Waterleidingbedrijf noord-holland

• 1996 interim-hoofd afdeling Bouwkunde en Civiele Techniek : leiding geven aan een afdeling met ca. 15 medewerkers, die op termijn moet worden opgeheven;
• 1997 interim-hoofd sector Bouwwerken (ca. 75 medewerkers):
- Organisatieontwikkeling : het opzetten en begeleiden van het verandertraject van ingenieursbureau naar projectenbegeleidingsbureau op basis van gekozen kerntaken.
- Continuering van de kerntaken tbv realisatie van infrastructurele projecten en organiseren van het uit te besteden werk.


Opleiding interimmanager

* TU- Delft
* Diverse Management- en Persoonlijkheidsontwikkelings-trainingen
* IPMA

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Profiel
Algemeen :
Ik ben een enthousiast en ervaren manager in zowel de profit als non-profit sector vanuit diverse dienstbetrekkingen en vanuit mijn zelfstandig ondernemersschap. Opererend op academisch niveau zie ik het samenwerken met medewerkers en collega’s als hét instrument om tot resultaat te komen. Ik omschrijf mijzelf als resultaat-, actie- en oplossingsgericht. Ik heb veel ervaring binnen zowel de politiek en bestuurlijk complexe omgeving als binnen private ondernemingen en ervaar beide werkterreinen als passend bij mijn eigen competenties.
Bij diverse opdrachten heb ik als senior-coach management teams en individuele leidinggevenden begeleid bij organisatieontwikkelingen en organisatie-perikelen. Als senior-projectmanager heb ik menig project getrokken.

Ik ben afgestudeerd ingenieur (ir.) aan de Technische Universiteit van Delft in 1974.
Recente persoonlijke ontwikkelingen :
- Collegereeks Verandermanagement, Focus Conferences;
- Veranderingsmanagement Forum, Academie voor Ondernemersschap;
- Masterclass “Grensverleggend Leidersschap”, Fijlstra – Wullings;
- Leren Excelleren, Instituut Nederlandse Kwaliteit.

Competentiegebieden :

Kerncompetenties.
- Samenwerken, Resultaatgerichtheid en Oplossingsgerichtheid :
Het is mijn ambitie om gestelde doelen en resultaten daadwerkelijk te realiseren en dat kan alleen tezamen met teamleden, die in het proces en project hun kwaliteiten kunnen ontplooien. Ik stel hoge eisen aan de oplossingsgerichtheid (creativiteit) van mijzelf en de teamleden. In die gezamenlijkheid kan het persoonlijke en zakelijke succes worden gevormd.

Persoonlijke competenties
- Leidinggeven :
Vanaf 1980 heb ik als manager leiding geven aan organisaties variërend in grootte van 10 tot ca 300 medewerkers. Ik omschrijf mijzelf als een enthousiasmerende, taakgerichte én mensgerichte natuurlijke leider, gericht op verandering, vernieuwing en resultaat.

- Inspireren, motiveren en overtuigen :
Ik heb mijn medewerkers altijd kunnen inspireren hun eigen grenzen met succes te verkennen en te verleggen bij het daadwerkelijk realiseren van de doelen en het halen van resultaten. Ik heb mijn medewerkers over het algemeen altijd kunnen motiveren en overtuigen hun handelen en gedrag te richten op de gestelde doelen en resultaten.
Als manager en coach weet ik een goede balans te vinden tussen persoonlijk effectiviteit en zakelijk rendement.

- Planning en organiseren :
Door voortdurende tijdsdruk en bezuinigingen op budgetten is een strakke regie vereist. Daarnaast heb ik als projectmanager resultaten kunnen behalen door mensen en hulpmiddelen effectief in te zetten. Hierbij beschouw ik teamwork als een essentiële voorwaarde.

- Ontwikkelen en organiseren :
Organisatieontwikkeling en implementeren van die veranderingen heb ik met succes uitgevoerd tijdens zowel mijn dienstverbanden en als externe opdrachtnemer.
Ik beschik over sterke contactuele eigenschappen en een wendbare en associatieve denkstijl, gericht op samenwerking en beïnvloeding. Ik ben vertrouwd met het opereren op alle niveaus binnen een organisatie.

- Maatschappelijke oriëntatie :
Mijn maatschappelijke betrokkenheid heeft er vanaf 2000 toe geleid om als voorzitter deel uit te maken van de Raad van Toezicht / Commissarissen van een woningcorporatie. Ik was voorzitter van het pas opgerichte Stadswerk, afdeling Noord-Holland. Verder heb ik bestuurlijke functies vervuld bij sportorganisaties en scholen.


Talenkennis interimmanager

Engels : uitstekend
Frans en Duits : matig

Overig

Zie bovenstaande blokken.

 beschikbaar?