T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Financieel directeur die waarde toevoegt aan uw organisatie

Financieel directeur die waarde toevoegt aan uw organisatie

Werkervaring interimmanager

Februari 2010 – heden
Senior adviseur financiële verantwoording, ministerie VWS
Financieel manager, Centric
Consultant cluster Cleantech, Gemeente Rotterdam
Senior controller, Industry International
Manager financiën en inkoop, Raad voor de Kinderbescherming
Senior controller , BAM Infratechniek.
Coachen van ondernemers en senior managers. Tandem CFO.
Diverse consultancy opdrachten o.a.:
• Adviseur start-up, branche milieutechniek. Investeringsbeoordeling, financiering en inrichten AO&IC.
• Adviseur start-up IT dienstverlening B2C.
• Herinrichten planning & control autodealer.
• Adviseur verkoop IT onderneming B2B.
• Strategisch onderzoek, advies en implementatie MKB onderneming.
• Adviseur ontwikkelen prestatie meeting IT onderwijs instelling.
• Opzet verkooporganisatie duurzame energie B2C

Juni – juli 2011 KiFiD – Klachten Instituut Financiële Dienstverlening
Functie Manager bedrijfsvoering.
Taken en verantwoording: Financien, planning & control, ICT, HRM en facilitaire zaken
Ontwikkelen stuurinformatie organisatie.

Oktober 2008 – december 2009 Haag Wonen (24.500 verhuureenheden, Holding en twee woonbedrijven)
Taken en verantwoording: Manager financiën & control
Financieel beleid, planning & control, treasury (voorzitter treasury commissie), risicomanagement, fiscale zaken, beoordeling investeringen (deelname investeringscommissie). Adviseur directie.
Resultaat: Organisatie losgeweekt uit oude gewoontes. Investeringsprogramma gereduceerd. Voorbereiding verkoop vastgoed, onderhandeling met partijen. Herinrichting planning & control cycli. Invoering risicomanagement. Financiering commercieel vastgoed.

Juni – september 2008 Wonen Limburg (24.000 wooneenheden Holding met zes afzonderlijke vestigingen).
Taken en verantwoording: Manager financiën
Financieelbeleid, planning & control, treasury (voorzitter treasury commissie), risicomanagement, fiscale zaken, beoordeling investeringen, administratie centrale organisatie, salarisadministratie, voorzitter financieel managers overleg.
Resultaat: Opstart begrotingsproces. Onderzoek en diagnose incl. plan van aanpak t.b.v. opvolger.

April – juni 2008 Huisman-Itrec () Producent voor offshore industrie.
Taken en verantwoording: Manager. Het managen doorstart van een uit faillissement geacquireerde onderneming. Onderhandeling met dwangcrediteuren en curator zodanig dat productie proces werd gewaarborgd (risicomanagement).
Resultaat: Orders zijn op tijd uitgeleverd, positief financieel resultaat. Opdrachtgever, leveranciers, klanten en personeel tevreden.

Februari – maart 2008 AVR Van Gansewinkel (), mileu.
Taken en verantwoording: Projectleider IFRS conversie.
Eindverantwoordelijk voor de laatste fase project implementatie en coördinatie van IFRS bij alle AVR en Van Gansewinkel entiteiten. O.a. laten opstellen IFRS accounting manual en de implementatie van de nieuwe accountingregels.

Juni 2007 – December 2007 Fortis Verzekeringen
Taken en verantwoording: Manager reporting & Control De Amersfoortse. Veranderings- en vervangingsmanagement. Verantwoordelijk voor de realisatie van de planning & control producten. Verandering afdeling van controlling, een cijfer fabriek, naar reporting en business control. Deelname stuurgroep fast close projecten. Projectleiding verbetering en versnelling stuurinformatie. Leiding aan totaal 10 medewerkers.

December 2006 – maart 2007 Marflex. Producent van ladingpompen voor chemicaliën tankers.
Taken en verantwoording: Financieel directeur. Crisismanagement. Verantwoordelijk voor financiën, administratie, control, ICT en HRM. Jaarrrekening, financiële herstructurering, herinrichting ERP systeem.
Resultaat: Jaarrekening in concept gereed. Diagnose gebruik ERP systeem en concept PvA gereed.

Mei – september 2006 Getronics
ICT, wereldwijd 28.000 medewerkers.
Taken en verantwoording: Consultant. Herinrichting en verbetering rapportage proces proces (o.a. aandachtspunt, consolidatie, clearing & intercompnay), Correcte toepassing IFRS.

Januari 2006 – april 2006 Diverse opdrachtgevers.
O.a. opzet en inrichting internet marketing organisatie en een investeringsmaatschappij.
Taken en verantwoording: Advies en implementatie

Mei – december 2005 Cegelec ().
Installatie techniek, 10 vestigingen, 750 personeelsleden, onderdeel van een wereldwijde organisatie
Taken en verantwoording: Financieel directeur a.i. Taken Adviseur algemeen directeur in crisissituatie. Financiële herstructurering, inrichting AO & IC voldoen aan SOX richtlijnen, herpositionering financiële functie, beheersing personeelsproces en risicomanagement. Leiding en sturing centrale administratie, controller, business unit controllers. Voorbereidingen treffen van IFRS implementatie a.g.v. naderende verkoop organisatie.

April 2004 – april 2005 Woningbedrijf Velzen, 7000 woningen en bedrijfsruimten
Branche: Volkshuisvesting
Functie: Adviseur.
Taken en verantwoording: Onderzoek resultaten contract ouderenhuisvesting, ontwikkeling en bouw van 5 verzorgings- en verplegingshuizen.

September – oktober 2004 Corus Vlietjonge B.V., groothandel in en bewerken van staal, onderdeel van Corus (Nu Tata steel).
Taken en verantwoording: Controller. Opstart en realisatie jaarplan proces rekeninghoudend met IFRS richtlijnen.

Juli 2003 – maart 2004 Woningbedrijf Velzen, 7000 woningen en bedrijfsruimten
Branche: Volkshuisvesting.
Functie: Manager bedrijfsvoering a.i.
Taken en verantwoording: Verantwoordelijk voor de afdelingen administratie, planning & control, automatisering en P&O. Ontwikkelen en implementatie planning en control, management informatie systeem, doorvoeren cultuur verandering van een ambtelijke naar een professionele organisatie binnen de afdelingen (financiële administratie, ICT en planning & control) van ondersteuning. Adviseur nieuw bestuurder, ondersteuning bij doorvoeren integrale organisatieverandering.

April – November 2003 Afvalverwijdering Rivierenlanden (), als onderdeel van een gemeenschappelijke regeling van negen Gemeenten.
Branche: Milieu
Functie: Projectleider
Taken en verantwoording: Leveranciers selectie en onderhandeling in de aanbesteding met gekozen leverancier. Implementatie van een nieuw automatiseringssysteem voor heffing en inning van de afvalstoffenheffing t.b.v. 80.000 klanten. Aandachtsgebieden project:
Implementatie systeem, communicatie naar de klanten, de AO & IC, doorvoeren verandering binnen organisatie - nieuwe rolinvulling a.g.v. het nieuwe systeem.
Resultaat: Systeem gereed voor operationele organisatie. Medewerkers klaar voor nieuw functie invulling.

April – juni 2003 Florensis ()
Branche: Kweken en zaaien van tuinplanten t.b.v. tuincentra
Functie: Financieel manager
Taken en verantwoording: Leiding financiële administratie, consolidatie en rapportage van 3 Nederlandse en 3 buitenlandse werkmaatschappijen

Juli 2002 - Januari 2003 Techno Service Nederland N.V., 65 vestigingen, 1200 medw.
Branche: Automotive bedrijfswagens ()
Functie: Consultant verkoopprocessen.
Taken en verantwoording: Uniformering en verbeteringen van de verkoopprocessen. Ontwerpen en het doen uitvoeren van proces beschrijvingen. Sparing partner voor de software implementator MOVEX. Begeleiden van de verkooporganisatie in het veranderingsproces.
Resultaat: Draagvlak voor het werken volgens een proces en met een systeem. Verbetering nacalculatorisch transactieresultaat, doorvoeren efficiency verbeteringen in het verkoopproces. Optimalisering communicatie en informatievoorziening naar stake holders. Risico’s beperkt bij financieringscontructies.

December 2001 – April 2002 BSW Truck en Bus
Branche: Automotive, dealerschap IVECO bedrijfswagen met 8 vestigingen
Functie: Manager a.i.
Taken en verantwoording: Reorganisatie verkooporganisatie. Doorvoeren efficiency verbeteringen in het verkoopproces. Invoeren van risicomanagement. Optimalisering communicatie en informatievoorziening naar stake holders.
Resultaat: Verbetering nacalculatorisch transactieresultaat, verbetering balanspositie, verbetering communicatie en stuurinformatie, herpositionering van de verkoopbinnendienst.

Mei – Oktober 2001 N.V. Slibverwerking Noord Brabant (SNB)
Branche: Milieu, verwerking van slib afkomstig van rioolwaterzuiveringsinstallaties
Functie: Controller a.i.
Taken en verantwoording: Planning en control, leiding financiële administratie, lid MT. Verbetering informatievoorziening en functionering MT.

Januari – April 2001 Inspectie van het Onderwijs
Branche: Ministerie van onderwijs
Functie: Projectleider
Taken en verantwoording: Verbetering stuurinformatie organisatie. Creëren samenwerking tussen afdeling Personeelszaken en Financiën. Adviseur invoering SAP.

September – Oktober 2000 Gillette Benelux
Branche: FMCG, productie en verkoop van consumenten verzorgingsproducten
Functie: Financial planning manager
Taken en verantwoording: Leiding 5 business unit controller. Afstemming en coördinatie planning & control cycli. Speciaal project: Ontwikkeling en invoeren control op Direct Marketing Expenses

Januari – augustus 2000 EMS chiara, onderdeel van MOSAIC inc.(Genoteerd op de Canadese beurs)
Branche: Marketing services binnen de sector FMCG.
Functie: Directeur, verantwoordelijk voor Nederland en België (totaal 100 medew.)
Taken en verantwoording: Turnaround en herstructurering organisatie. Verantwoordelijk voor de gehele interne organisatie. Doorvoeren van koersverandering van klant vraag naar aanbieder van diensten.
Opdracht en resultaat: Vertrouwen gewonnen van Europese directie, ontwikkeling en implementatie PMC. Verbetering financiële positie.

November 1999 – Januari 2000 EMS chiara, onderdeel van MOSAIC inc.
Branche: Marketing services
Functie: Controller
Taken en verantwoording: Verbetering AO & IC, ontwikkelen M.I.S., opstellen jaarrekening, procesverbetering organisatie. Adviseur directie
Opdracht en resultaat: Concept jaarrekening gereed 12 dagen na jaareinde.

Augustus 1999 – September 1999 Talkline Benelux
Branche: Telecom provider
Functie: Credit manager
Taken en verantwoording: Leiding afdeling credit management met 20 medewerkers.

November 1998 – Juni 1999 ICT organisatie (210 medewerkers) van ECT.
Branche: Containerverlader
Functie: Consultant, coaching nieuwe controller en management team in veranderingsproces
Taken en verantwoording: Beheersing IT uitgaven, opzet en implementatie AO & IC en informatie voorziening naar interne klanten, opzet kostprijscalculatiemodel, cultuurverandering van het leveren van diensten “ U vraagt wij draaien, naar en leveranciers – klantverhouding.

Maart – november 1998 DTO, Defensie
Branche: ICT binnen defensie
Functie: Project controller en adviseur project Millennium Defensie
Taken en verantwoording: Opstart en inrichting administratieve organisatie en projectcontrol. Inschatting kosten € 175 miljoen.
Resultaat: Project control ingericht

December 1997 – maart 1998 Diverse organisaties
Branche: Diverse ondernemingen binnen het MKB onder leiding van DGA’s (50 tot 250 personeelsleden). Consultant
Opdrachten: Personal coach controller en directie, diverse adviezen op het terrein van herinrichten van bedrijfsprocessen

Juni – November 1997 Group 4, 3 werkmaatschappijen, 900 medewerkers
Branche: Particuliere beveiliging
Functie: Controller
Taken en verantwoording: Herstructurering, verbetering financiële positie. Verbetering A.O. en I.C. ontwikkelen M.I.S., procesverbetering organisatie, cultuurverandering van afdelingsgericht naar procesgericht denken en handelen. Invoeren nieuw personeelsplanningsysteem. Werving en selectie nieuwe medewerkers.

Januari – april 1997 GTI mechanical Rotterdam en Geleen ()
Branche: Mechanical contracting en industriële service binnen de petrochemische industrie
Functie: Project manager
Taken en verantwoording: Onderzoek en verdere verbetering TRITON modules. Voorbereiding voor fase 2 nl. implementatie TRITON finance (BAAN).

Mei – december 1996 GTI mechanical Rotterdam B.V.(Cofeley)
Branche: Mechanical contracting en industriële service binnen de petrochemische industrie
Functie: Controller
Taken en verantwoording: Lid management team. Leiding financiële administratie (10 medewerkers) Stroomlijnen administratieve processen binnen de gehele organisatie. Ontwikkelen M.I.S. Introductie managing & control plan. Samenstellen jaarplan. Samenstellen rapportages. Kostprijs calculatiemodel.
Resultaat: Acceptatie controllerfunctie binnen het managementteam. Creëren eenduidigheid binnen een gefuseerde organisatie. Verbetering financiële positie organisatie.

Februari 1994 – april 1996 Lucht Verkeers Beveiliging Schiphol
Branche: Verzelfstandigingtraject van Rijksluchtvaartsdienst
Functie: Project controller
Taken en verantwoording: Verantwoordelijk voor beheersing van investeringsprogramma van een nieuw Lucht Verkeers Beveiligingssysteem (Dfl. 550 miljoen). Opzet en inrichting van een projectadministratie en besturingsinstrumenten. Directievoering nieuwbouw proj. 100 milj. Begeleiding van de afdeling administratie (30 personen) en projectorganisatie in veranderingsproces.
Resultaat: Verbeteren administratieve organisatie en professionalisering planning & control tijdens een verzelfstandigingsproces. Investeringprogramma beheerst.

Werkzaamheden in loondienst
Tot februari 1994 werkzaamheden in loondienst de volgende functies vervuld te weten financieel directeur, controller, , hoofdadministratie, administrateur, hoofd beheer onroerend goed. Deze functie uitgevoerd in de branches vastgoedbeheer, ICT, milieutechniek en volkshuisvesting.

Opleiding interimmanager

Opleiding
Interim Management - Rotterdam School of Management, Erasmus University
SPD l en ll - Preahep
MEAO

Cursussen:
Riskmanagement (ERM) bij Euroforum.
Basel ll en Riskmanagement (COSO) bij BPMi.
SOX bij BPMi.
IFRS bij Ernst & Young academie.
Cursus beheersing van uw onderneming bij BDO opleidingen.
Cursus administratieve organisatie en interne controle bij het MOC.
Effectieve kredietbewaking bij Dun & Bradstreet.
Diverse opleidingen op het terrein ICT en volkshuisvesting.

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Strategische beleidsontwikkeling
• Ontwikkeling van beleid en visie op operationele zaken: financiën, personeel & organisatie, informatie en communicatietechnologie.
Financieelmanagement:
• Opzet en inrichting planning & control.
• Opzet en implementatie management informatie systemen m.b.v. BI tools en database analysis
• Cost & cashflowmanagement.
• Consolidatie.
• Treasury.
• Herinrichten administratieve organisatie & besturing en beheersing, SOX.
• Corporate Finance.
• Opzet en inrichting kostprijscalculatiemodel (o.a. Activity Based Costing).
Risicomanagement
• Opzet en invoeren Enterprise Riskmanagement.
Veranderingsmanagement
• Implementatie leveranciers klantverhouding. Kantelen van een organisatie naar een meer horizontale op de klant gerichte structuur.
• Product en procesontwikkeling inclusief implementatie.
• Ontwikkeling en implementatie (administratieve) organisatievormen, opstellen en implementeren van functiebeschrijvingen.
• Begeleiden organisatie onderdelen in verzelfstandigingsproces.
• Het creëren van risicobewustzijn binnen organisaties.
Turnaround & Corporate recovery
• Sanering noodlijdende delen van organisaties en herstructurering.
• Managen van een doorstart - crediteuren onderhandeling.
Coaching
• Begeleiding van directie en managementfuncties in een veranderende organisatie.
• Conflicthantering, oplossen van functionele of sociale conflicten binnen organisaties
Projectmanagement:
• Managen van projectteams in het kader van reorganisaties, invoeren van financieel administratieve systemen (o.a. IFRS), ERP systemen (o.a. GLOVIA, MOVEX) en herinrichten van bedrijfsprocessen.
• Financieel management en control van grote nieuwbouw, renovatie projecten en ICT projecten.
• Directievoering van bouwprojecten.
• Als projectmanagementtool hanteer ik de Prince ll methodologie


Talenkennis interimmanager

Nederlands - moedertaal
Engels - goed

Overig

Lidmaatschappen en overige activiteiten
• Lid van De Maatschappij kring Drechtsteden
• Lid van Dordtse Ondernemings Vereniging
• Mentor bij het mentorproject Gemeente Dordrecht
• Lid van het Netwerk voor Veiligheid en Innovatie
• Bestuurslid VO Willem de Zwijger college
• Kwartiermaker bestuur regio Drechtsteden-Noord KWF kanker bestrijdingsfonds


 beschikbaar?