T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Project manager

Project manager

Werkervaring interimmanager

5 jaar Projectmanager
3 jaar Architect
5 jaar Software Ontwikkelaar

jan 2009-heden
ING groep, Amsterdam
Project: Budgetcodes
Rol: Projectmanager pre-project fase
ING wilt aan zijn klanten de mogelijkheid aanbieden om hun betaal transacties te kunnen categoriseren. Hierdoor zullen ze beter inzicht krijgen in hun uitgaven patroon. Door middel van een pakket implementatie zal deze functionaliteit worden aangeboden. De business case van dit strategisch programma was snel deze functionaliteit in de markt te introduceren om vervolgens als fundament te dienen voor nieuwe verdienmodellen.
Als pre-project fase projectmanager ben ik verantwoordelijk voor:
• Managen van stakeholders (Directie nivo).
• Inrichten van programma structuur, plateau planning.
• Opstellen van project brief plateau 1.
• Inrichten van organisatie structuur voor realisatie.
• Bepalen en uitwerken project approach plateau 1.
• Bepalen van architecturaal outline.
• Scherp krijgen van project doel en scope.
• Aansturen Contract, Legal en procurement t.b.v. pakket selectie en aanschaf.
april 2008-jan. 2009 ING groep, Amsterdam
Project: VikING
Rol: Projectmanager IT-Development
Dit omvangrijk strategisch programma had als doelstelling het volledig vernieuwen en samenvoegen van de internet bankieromgevingen van ING en Postbank binnen zeer agressieve tijdslijnen. Het daadwerkelijk ontwikkelen van de nieuwe internet bankier omgeving was geoutsourced naar een Indiaase partij: Wipro. Naast het ontwikkelen van de nieuwe omgeving waren zij ook verantwoordelijk voor het design van de nieuwe omgeving conform een op SOA gebaseerde architectuur.
Het programma was opgedeeld in verschillende streams te weten: Business, IT-Development-, Acceptance-, Test-, implementatie-, Infra- en de backend stream. Totaal werkte 150 Wipro en 50 ING medewerkers aan dit programma.
Als projectmanager van de stream IT-Development was ik verantwoordelijk voor:
• Managen stakeholders (Sr. Management / Directie).
• Linking pin tussen het Wipro Design team en het ING design team.
• Opleveren van input nodig voor het design.
• Kwaliteit van de door Wipro opgeleverde producten.
• Aansturing van het ING team (40 man).
• Herdefiniëren van ontwikkelproces.
2002 – 2008
NCIM Groep, Principal Consultant
NCIM groep is detachering organisatie waar ik 6 jaar werkzaam ben geweest. Naast gedetacheerd te zijn bij verschillende opdrachtengevers, had ik ook de volgende verantwoordelijkheden binnen NCIM groep:

• Onderdeel van management NCIM groep (Software detachering organisatie, 150 medewerkers).
• Verantwoordelijk voor behalen GOLD partnership Microsoft.
• Liaison tussen NCIM en Microsoft.
• Opzetten en managen van Microsoft Competentie Center binnen NCIM.
• Groep van 15 Medewerkers coachen en evalueren in hun carrière.
• Goedkeuren cursussen, opleidingsmateriaal, seminars etc.
• Communicatie medium; Linking pin tussen directie en medewerkers.
• Inrichten en managen software policy binnen NCIM groep.
Feb. 2007 –
april 2008 Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, Leidschendam
Project: Operatie BRANDARIS
Rol: Projectmanager ontwikkeling
Binnen Ministerie van Binnenlandse zaken en Koningsrelaties vindt een modernisering van de informatie huishouding plaats. Deze herinrichting van de informatie voorziening wordt door middel van standaard software pakketen (SAP Netweaver, ORACLE, Documentum en K2) verwezenlijkt. Middels SOA technologieën zijn verschillende onderdelen van deze software pakketen samengesmeed tot een werkende geheel.
Het project werkt volgens PRINCE2 met RUP als software engineering methodiek en was verdeelt in een specificatieteam en een ontwikkelteam
Als projectmanager van het ontwikkelteam had ik de volgende verantwoordelijkheden:
• Mede opsteller overkoepelende programma brede PID
• Opstellen Plan van Aanpak ontwikkel team
• Afstemming Business / IT aligment
• Opstellen en bewaken project scope
• Monitoren risico’s
• Dagelijkse management van het multidisciplinaire teams (20 man).
• Inhoudelijke planning en bewaking voortgang.
• Kwaliteit borging Realisatie, middels o.a. TMAP.
• Conform PRINCE2 rapportage/escalatie aan hoger management.
Dec. 2006 – Feb. 2007 Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, Leidschendam
Project: Modernisering informatiehuishouding
Rol: Consultant, Facilitator
Behalen van consensus over te kiezen oplossingsrichting, binnen een sterk verdeelde groep, over het herindelen van de informatie voorziening. Doel was om tot een uniform informatie model te kunnen komen.
Met behulp van workshops werden de verschillende inzichten verwoord. Deze werd vervolgens verwoord in een eindrapport welke ter goedkeuring aan de directie werd aangeboden als borging voor de noodzakelijke organisatorische impact.
Verantwoordelijkheden:
• Voorbereiden en managen workshops
• Correct verlopen van workshops
• Opstellen van een eindrapport geschikt voor de directie.
• Uitwerken vervolgstappen.
Oktober 2005 – November 2006 Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, Leidschendam
Project: EAI studie
Rol: Projectmanager POC
Binnen Ministerie van Binnenlandse zaken en Koningsrelaties was behoefte om verschillende applicaties (zowel intern als extern) met elkaar te integreren. Na een marktonderzoek en pakket selectie kwam BizTalk 2004 als een geschikte kandidaat naar boven.
Een research team van 5 medewerkers is opgericht om middels een ‘Proof Of Concept’ BizTalk 2004 op waarde in te kunnen schatten. De POC was er op gericht om een keten partner integratie op te zetten tussen de Ministerie en haar partners inclusief de noodzakelijke beveiligingsmaatregelen.
Verantwoordelijkheden:
• EAI consultant pakket selectie.
• Bepalen scope onderzoek.
• Vast stellen functionele vereisten.
• Planning en bewaking voortgang.
• Architectuur, integratie design patterns
• Team well-being


April 2005 – Okt. 2005 Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, Leidschendam
Project: PRINSIII
Rol: Technische projectmanager, Facilitator
Ontwikkelen van een applicatie voor het vastleggen van gestructureerde data zodat gebruikers snel en eenvoudig zicht kunnen krijgen op onderliggende data objecten.
Het project werd middels DSDM strategie ontwikkeld. Binnen het project waren de volgende drie DSDM rollen aan mij toebedeeld: Technical Coördinator, Team leader en Facilitator.
Middels workshops werd elke week aan de gebruikers de tot dan gerealiseerde oplossing terug gekoppeld.
Bij het ontwikkelen van de applicatie diende rekening te worden gehouden met de toekomstige SOA wens van de ministerie. Op verschillende niveaus binnen de applicatie waren dan ook services onderkend. Daarnaast diende de applicatie ook schaalbaar te zijn op het gebied van het aantal dataobjecten en de daarbij behoorden kenmerken. Hierdoor was gekozen om een meta data model als basis voor de applicatie te ontwikkelen.
Verantwoordelijkheden:
• Architectuur en design oplossing.
• Team (10 medewerkers) aansturing.
• Inhoudelijke planning en bewaking voortgang.
• Goed verloop van de workshops.
• Borging van alligment tussen gebruikers en techniek.
• Bewaken afgesproken scope met gebruikers.
• Kwaliteit borging Realisatie.


Opleiding interimmanager

Msc E-Technology & E-Business
PRINCE2 Practisioner gecertificeerd

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

ING, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Europol, TNO, Fokker Control systems

Talenkennis interimmanager

Excellente communicatie vaardigheden,
Resultaat gericht, Politiek sensitief,
Pragmatisch, Analytisch denkvermogen,
People person, Stressbestendig, Uitstekend leervermogen.


 beschikbaar?