T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Interin manager, verandermanager, financieel manager, manage

Interin manager, verandermanager, financieel manager, manage

Werkervaring interimmanager

Ervaren leidinggevende en coach.
Ervaring in veranderingstrajecten en professionalisering/verzakelijking.
Coachen en teambuilding.
Denkt in kansen en mogelijkheden en zoekt naar oplossingen. Luistert naar mensen, ook naar wat niet gezegd wordt.

Verantwoordelijk, daadkracht, vasthoudend, plezier, resultaat- en doelgericht, analytisch, pragmatisch, handson, empathisch

Reorganisaties, transities, fusies, cultuurveranderingen, gedragsveranderingen, saneren, faciliteren, optimaliseren

Vanaf 1997 ben ik als interim manager werkzaam in verschillende branches in de rol van financieel manager, of manager bedrijfsvoering. Hierbij staan centraal organisatieontwikkeling, efficiencyverbetering, professionalisering en teambuilding.
Mijn bedrijfskundige kennis combineer ik met een goed ont¬wikkeld analytisch vermogen opgebouwd uit mijn MBA Masters opleiding. Beide vaardigheden weet ik te verenigen tot een werkwijze, waarbij mijn vaardigheden als coach en teambuilding er zorg voor dragen dat de verandering gedragen wordt.
De opdrachtgever mag van mij ver¬wachten, dat ik na een analyse van de situatie een effectief traject om tot duurzame funda¬mentele ver¬bete¬ringen te komen ontwikkel en consequent doorvoerOpleiding
2006 Professioneel Coaching. bij de School voor Coaching
2005 Veranderingen initiëren en doorvoeren op basis van het Knostermodel bij BSN
2004 Mastersopleiding PIM (Professioneel Interim Management) bij Nyenrode
2002 MBA (Masters of Business Administration) bij BSN Nederland
1996 SPD Volledig
Diverse trainingen en workshops betreffende Human Resource Management, Verander- en crisismanagement, Strategie, Marketing en Algemeen management.


Werkervaring (voor details in chronologische volgorde zie bijlage)
Branche Nonprofit

Welzijn ICCO, Interkerkelijke organisatie in ontwikkelingssamenwerking.
ANBO . Belangenvereniging voor 50Plussers
FNV Huisvesting Facilitaire diensten voor aangesloten bonden

Onder
wijs Saxion Hogeschool Enschede

Zorg Hera Vrouwenopvang Gelderland(opvang, intramurale- en verslavingszorg en begeleid wonen)

Woning
Corp. De Woonmaatschappij (thans onderdeel van IJmere)

Overheid Algemene Verkeers- en Vervoersdienst Onderdeel van Rijkswaterstaat

Van Swinden Laboratorium (dochter NMi geprivatiseerd uit Dienst van het IJkwezen).
Branche
Profit

Zakelijke dienst
verlening Catalpa Kinderopvang. Een groot SSC voor circa 4000 medewerkers.
SomePartners. Een samenwerking met collega interim managers
Adfisom. Samenwerking met een detacheringsbureau
Buma Stemra Vereniging en stichting tbv auteursrecht met diverse dochterorganisaties.

Handel/
retail Heuvelman BV: Onderdeel van NOB. Internationale verhuur en verkoop van Audio Visuele systemen B2B en B2C
Miss Etam. Landelijke retailorganisatie in de modebranche
Schreuder Handelsmaatschappij, handel in oa vloeistoftransporttechnieken

Financiële dienst
verlening Hendriks groep BV, Landelijk kantorennet van makelaardij, verzekeringen en hypotheek advies.
Vandenende Adviesgroep BV(verzekeringen, makelaardij en hypotheekadvies, Franchiseorganisatie (Huis en Hypotheek) met 75 kantoren
PGGM/Zorg en Zekerheid. Pensioenfonds voor de gezondheidszorg en welzijn

ICT Interedge, dochter van Getronics, Websitebouwer
Unisource Een joint-venture van oa KPN. Grote internationale organisatie in de telecom.
Intermation BV, ICT automatisering met diverse onderdelen, taakgebieden en dochters.

Vervoer/
Logistiek Technoservice, dochter van ConneXXion. Grote onderhoudsorganisatie voor bussen
BAX Global Beursgenoteerde Amerikaanse luchtvrachtvervoerder met 500 kantoren

Energie Gasbedrijf Centraal Nederland Gasdistributiebedrijf, tevens beheerder van het gasnet


Register erkende Interim Manager
Sinds 2000 opgenomen in het IM-register als Registermanager (rm)
Registermanagers onderschrijven de IM-code en onderwerpen zich aan het Tuchtrecht van het IM-register. Zij worden tweejaarlijks getoetst op behaald resultaat in opdrachten en nemen deel aan gestructureerde professionele reflectie.

Overige functies
• Commissielid van de werkgroep Profilering Interim Register
• Samenwerking met 4DP, een samenwerkingsverband van 4 interim managers met een onderwijsachtergrond.
• Adviseur bij Iederwijs, een school voor (particulier) onderwijs met een heel speciale filosofie. Ik ben daar o.a. betrokken geweest bij subsidie-aanvragen, fondsenwerving en het strategisch beleidsplan. (tot 2007)
• Redactielid van Vrienden van de Olifant.
• Bestuurslid van de Stichting Centrum Geweldloze Communicatie (tot 2009)
• Bestuurslid van de AstridUganda Foundation


Bijlage uitgebreide beschrijving interim opdrachten (1997 tot heden)
Catalpa Services. Een groot SSC voor een landelijk netwerk van kinderopvangorganisaties, met circa 4000 personeelsleden
Januari 2011 – juli 2011
Functie: interim manager PSA (Personeels- en SalarisAdministratie)
De afdeling bestaat uit 9 medewerkers en was de afgelopen jaren slecht aangestuurd.
Het team was behoorlijk beschadigd bij mijn aantreden. Mede doordat er erg veel fouten zijn gemaakt. De oorzaak van de fouten zat in de systemen, processen, klanten en in de mensen. De organisatie was in korte tijd zeer hard gegroeid en de systemen, processen en mensen waren niet meegegroeid. Bovendien wilde de afdeling graag iedereen van dienst zijn, waardoor er de processen voor de klanten zeer verschillend waren. Ik heb de afdeling gereorganiseerd, weer gemotiveerd en op de kaart gezet, de systemen verbeterd in samenwerking met de leverancier (Afas) en de processen in kaart gebracht en verbeterd. Bovendien heb ik een goede aanzet gegeven tot cultuurverbetering op de afdeling. De afdeling heeft weer nieuwe energie er is weer samenwerking en de werksfeer is prima

SomePartners Een samenwerkingsverband met collega interim managers
Mei 2009 – heden
Ontwikkelen en vermarkten van de Resource Risk Monitor. Dit is een operationele tool, maar ook een instrument voor het HRbeleid. Met deze monitor is het mogelijk om snel te bepalen waar de risico’s door het niet kunnen uitvoeren van werkzaamheden ontstaan in een optimale bedrijfsvoering. Dit zorgt voor minimale personeelskosten met een maximaal resultaat. De bedoeling is dat de afdeling bedrijfsvoering (finance, ict, hrm, facilitair, inkoop en dergelijke) een capaciteit heeft die precies voldoende is om de directie van adequate stuurinformatie te voorzien. We kijken daarbij ook naar de kwaliteit van de medewerkers, systemen, processen en management informatie. Ik heb deze monitor uitgevoerd bij diverse organisaties.

BV
2006 – heden
Diverse opdrachtgevers voor coaching en counseling, zowel voor managers als voor medewerkers, voor zakelijke ontwikkeling, als ook voor privévragen.
Maken van plannen voor ontwikkeling van interpersoonlijke vaardigheden.

ICCO, een interkerkelijke organisatie in ontwikkelingssamenwerking.
Juli 2008 – mei 2009
Functie: Hoofd FBF (Financiën, Beheer en Facilitair)
Het team bestond uit 15 medewerkers, waarvan een aantal vervangen moest worden wegens onvoldoende kwaliteit. De afdeling had gedurende 5 jaar een groot aantal wisselende hoofden gehad, waardoor de afdeling zeer slecht was aangestuurd.
Daardoor was het team behoorlijk beschadigd, ongemotiveerd en gefrustreerd. Ik heb de afdeling weer gemotiveerd en op de kaart gezet. Het team is opnieuw samengesteld, zodat er optimaal samengewerkt kon worden en er geen gaten vielen in de werkzaamheden. Daarbij heb ik goed gekeken naar de mogelijkheden van de medewerkers. Er moesten ook een aantal veranderingen (processen en organisatorisch) worden doorgevoerd. Ik heb weer een systeem van beoordeling opgezet en uitgevoerd en functieprofielen gemaakt
Er moesten nieuwe mensen worden aangenomen en van sommige medewerkers moest afscheid worden genomen. Ik heb in deze functie ook leiding gegeven aan de salarisadministratie en de personeelsadministratie en ik heb het personeelsinformatie systeem verbeterd en geïntegreerd in de management informatie. Ook hier was een probleem met de aansluiting van de salarisadministratie met de financiële administratie. Ik heb daarvoor de processen verbeterd, zodat er ook een automatische (maandelijkse) controle was op de juistheid van de gegevens.
Daarnaast was in de organisatie ook een ingrijpend veranderingstraject gaande, dat grote invloed had op de inrichting en werkwijze van de afdeling FBF, ik heb oa een klein SSC ingericht voor deze reorganisatie. De verandering betrof een decentralisatie naar de ontwikkelingslanden. Ik heb meegewerkt aan de basisvoorwaarden voor uitzending naar onze kantoren “overzee” (vergoedingen, contractuele voorwaarden, veiligheid voor de medewerkers enz.)
Saxion Hogeschool
2008 – mei 2008
Functie: Coordinator Team Management Informatie en Advies (MIA) Het team bestond uit 7 deelteams van 3 medewerkers, totaal 20 medewerkers van mbo tot hbo niveau. Het team is in het verleden behoorlijk beschadigd en was ongemotiveerd, gefrustreerd en zeer wantrouwig naar het management. Ik heb de afdeling weten te motiveren en er weer een samenwerkend team van gemaakt. Daarbij heb ik ook een aantal veranderingen (processen en organisatorisch) doorgevoerd. In deze functie heb ik ook leiding gegeven aan 4 personeelsconsulenten. Hun taak was het om de medewerkers informatie te geven over alle vragen betreffende de CAO en tevens om de faculteitsdirecties te informeren over consequenties van hun personeelsbeleid (aanname, ontslag en dergelijke).

Hendriks groep BV.
2007 – 2007
Functie: Consultant en interim manager Centrale Polis Administratie (CPA). De Hendriks groep is een kantorennet van makelaardij en hypotheekadvies. Op de CPA worden de hypotheek offertes aangevraagd en de hypotheek dossiers nagekeken, gecompleteerd en doorgestuurd, daarnaast wordt de financiële administratie verzorgd.
De CPA functioneerde niet goed. Ik heb een onderzoek gedaan, probleemanalyse gemaakt en een advies uitgebracht hoe een en ander verbeterd kon worden (processen ed). Naast het onderzoek heb ik tevens leiding gegeven aan de CPA met 12 medewerkers en een aantal verbeteringen doorgevoerd (oa. Een betere interne communicatie).

ANBO voor 50Plussers.
2006 – 2006
Functie: Interim Manager bedrijfsvoering. De organisatie zat in zeer zwaar weer, de voorgaande jaren waren desastreus geweest, maar de organisatie was al op de weg naar boven met een nieuwe directeur en vernieuwd bestuur. De interne organisatie liep echter nog niet zoals moest en gaf veel problemen (afdelingen: FA, CLA, ICT, HRM, Officemanagement en facilitaire zaken). Ik heb leiding gegeven aan de afdelingen, de processen in kaart gebracht en verbeterde procedures gemaakt. Ik heb meegewerkt aan de verandering naar een meer zakelijke cultuur. Daarnaast heb ik 2 afdelingen compleet gereorganiseerd de Financiële afdeling en de Centrale Ledenadministratie. Ik heb een compleet nieuw management informatie systeem opgezet.
Ik heb uitvoering gegeven aan de personeelsadministratie (oa dossiers op orde maken), de salarisadministratie en HRbeleid, (oa een systeem maken van functionering- en beoordelingsgesprekken, mensen aannemen en ontslaan, functieprofielen maken)

Samenwerking met een detacheringsbureau
2005 – 2005
Ontwikkeling van een bedrijfsscan en het vermarkten hiervan in samenwerking met een detacheringsbureau. Deze bedrijfsscan is gebaseerd op het waardecreatiemodel van Porter en beslaat alle ondersteunende processen in een organisatie.

De Woonmaatschappij
2004 – 2004
Functie: Interim controller. De organisatie was met verschillende problemen tegelijk bezig. In de eerste plaats waren ze bezig met de implementatie van nieuwe financiële en operationele software. In de tweede plaats was er een integratie met een nieuwe fusiepartner. In de derde plaats was er een totaal veranderingsproces gaande. De vaste controller kon de werkzaamheden niet meer aan en had ondersteuning nodig. Ook de jaarrekeningen vroegen extra aandacht door wijzigingen in de richtlijn. Door de nieuwste fusie ontstond er een financiële afdeling van 25 medewerkers, die nog niet dezelfde cultuur had. Ik heb op de afdeling de cultuurverandering begeleid en de afdeling aangestuurd. Daarnaast heb ik de totstandkoming van de jaarrekening aangestuurd en de integratie van het hele veranderingstraject. Ook de management informatie heb ik ingrijpend verbeterd.Hera Vrouwenopvang Gelderland. Een organisatie voor vrouwenopvangcentrum in Gelderland, met diverse locaties
2003 – 2003
Functie: Interim adviseur management informatie. De problematiek was divers: Er was onvoldoende management informatie. De locatiemanagers moesten meer zelfstandig functioneren, daarvoor moesten zij betere management informatie krijgen. Tevens moesten zij gecoacht worden om te leren sturen op basis van (financiële) stuurinformatie.
Ik heb de totstandkoming van de management informatie verbeterd, met meer aandacht voor de toelichting en niet alleen financiële resultaten, maar ook operationeel. Ik heb tevens de locatiemanagers een cursus financiën voor niet-financiële managers gegeven (volledig toegespitst op de organisatie).

Vandenende Adviesgroep BV Een tussenpersoon in verzekeringen, makelaardij og. en een franchiseketen met ongeveer 75 kantoren.
2002 – 2003
Functie: Interim controller. Deze organisatie bevond zich in zeer zwaar weer. De organisatie maakte al een aantal jaren grote verliezen, de financiële structuur was slecht en er was een negatieve cash-flow. Daarnaast was de management informatie onvoldoende om mee te kunnen sturen. Dit was ook een van de oorzaken dat de negatieve spiraal waar de organisatie zich in bevond niet eerder was opgemerkt. De medewerkers waren door de negatieve berichten van de laatste tijd slecht gemotiveerd.
Samen met de interim directeur en het MT heb ik een reorganisatieplan gemaakt, waarbij locaties zijn gesloten en bedrijfsonderdelen verkocht Daarnaast zijn er afspraken gemaakt met financiers. We hebben een reëel plan gemaakt om de organisatie financieel weer gezond te krijgen. De management informatie heb ik zo georganiseerd, dat deze adequate stuurinformatie biedt. We hebben een nieuwe (vaste) controller aangenomen om de zaken te consolideren.

Heuvelman BV dochter van NOB (Nederlands Omroep Bedrijf) Verhuur en verkoop van AV systemen (Audio Visueel, B2B); zowel in Nederland als in het buitenland gevestigd. (België en Duitsland).
2001- 2001
Functie: Interim financieel manager. Er was behoorlijk achterstand op de financiële afdeling, het was zeer de vraag of er een goedkeurende verklaring door de accountant zou worden afgegeven. De medewerkers van de afdeling (6 mensen) waren slecht gemotiveerd en niet allemaal op hun taak berekend. Er was geen AO/IC, er lag niets vast en de buitenlandse vestigingen deden ook maar wat. De management informatie was niet compleet en gaf onvoldoende stuurinformatie. Bovendien moest er een nieuw financieel pakket geïmplementeerd worden. Samen met de afdeling heb ik de achterstanden weggewerkt, een goede administratie opgezet, zodat we een goedkeurende verklaring van de accountant kregen. In overleg met de directie heb ik twee medewerker vervangen en taken verschoven, zodat iedereen weer beter zijn werk kon doen. Samen met de assistent controller heb ik de management informatie verbeterd en aangepast. Met het MT is een reorganisatieplan gemaakt om de winstgevendheid van de organisatie te verhogen.

Interedge, een dochter van Getronics, een websitebouwer
2001 – 2001
Functie: Interim controller. Uit de administratie werd niet duidelijk of de afgeleverde websites uiteindelijk winstgevend waren. Ik heb de projectenadministratie helemaal uitgezocht en gekeken wat nog ontbrak aan de administratie en waar nodig aangevulde. Daarna heb ik een verbeterd systeem in werking gesteld om te zorgen dat de administratie beter zou functioneren. Daarnaast heb ik de informatie die uit de administratie was te destilleren verbeterd. Toen werd duidelijk dat geen enkel project winstgevend was De moeder heeft toen besloten om het bedrijf te liquideren.

FNV Huisvesting Een nieuw opgerichte organisatie, die facilitaire diensten verleent aan de FNV bonden o.a. nieuw te realiseren regionale en nationale huisvesting.
2000- 2000
Functie: Interim controller. Het financiële beleid van de nieuwe organisatie moest worden vastgesteld; er moest een financiële paragraaf gemaakt worden voor het businessplan; een financieel informatie systeem gemaakt worden en een liquiditeitsplanning ontworpen en gemaakt worden. Het beheer van veel geld voor de nieuwbouw (ca. € 250 miljoen) was een belangrijk aandachtsgebied.Technoservice, dochter van ConneXXion. Grote onderhoudsorganisatie voor bussen, verkoop/onderhoud van Iveco vrachtwagens; service voor vernieuwing van autobanden.
2000- 2000
Functie: Interim controller. De vrijgekomen plek was ontstaan doordat de zittende controller het werk niet meer aankon. Met name de aansturing van de mensen viel hem erg zwaar. Een aantal mensen was ook zeer ongemotiveerd en de afdeling dreigde leeg te lopen. Daarnaast was de kwaliteit van de financiële rapportage slecht en het hoofdkantoor was zeer ontevreden over de situatie en de resultaten.
Samen met het MT heb ik de financiële rapportage verbeterd en gestructureerd. Vertrokken medewerkers vervangen en de blijvende medewerkers beter begeleid in hun werkzaamheden. Doordat de afdeling meer aandacht kreeg, ontstond langzaamaan een betere sfeer en konden de medewerkers ook hun werk veel beter doen. Dat kwam weer ten goede aan de management informatie.

Algemene Verkeers- en Vervoersdienst Onderdeel van Rijkswaterstaat
1999 – 2000
Functie: Interim hoofd financiën. Mijn belangrijkste aandachtsgebied was er voor zorgen, dat de interne begroting en de financiële jaarverantwoording tijdig zouden worden afgeleverd. Daarnaast moest de oude begroting zoveel mogelijk worden opgemaakt, dat betekent ook dat intern binnen Rijkswaterstaat en binnen Ministerie van Verkeer geschoven moest worden met “overtollige” begrotingsgelden. Bijna wekelijks en dagelijks moet bekeken worden wat er nog wordt uitgegeven van de oude begroting en wat teruggegeven kan worden naar Rijkswaterstaat. Ook moest er heel veel overleg met de budgethouders plaatsvinden over deze begroting.
Dit naast het aansturen van de medewerkers van de afdeling ( 10 mensen)

Buma Stemra Een vereniging en stichting tbv auteursrecht met diverse dochterorganisaties.
1998 – 1999
Functie: Interim manager F&A Naast de implementatie van Oracle Financials moest tevens een veranderingstraject plaatsvinden op de financiële administratie. De organisatie had recentelijk een BPR ondergaan, maar was de afdeling F&A vergeten. Dit onderdeel heb ik gerealiseerd, tevens moest meer klantgericht gewerkt gaan worden. De organisatie was teveel in zichzelf gekeerd en moest meer open worden. Oracle Financials heb ik samen met de afdeling op tijd geïmplementeerd.
Leiding geven aan de afdeling F&A, 15 mensen.

Unisource Grote internationale organisatie in de telecom. Een joint-venture tussen KPN, de Zweedse en Zwitserse telefoonmaatschappij.
1998 – 1998
Functie: Interim hoofd planning en control. De maandelijkse cijfers van de dochtermaatschappijen en de toelichting hierop behoorden tot mijn taak. Daarnaast moesten ook budgetvoorstellen worden geanalyseerd en van toelichting worden voorzien.

Miss Etam. Grote Retailorganisatie in de mode met veel vestigingen in het gehele land
1998 – 1998
Functie: Interim hoofd administratie. De medewerkers (35 mensen) moesten begeleid worden in de laatste fase van de Coda implementatie, inclusief de verandering van manier van werken. Daarnaast was het van belang, dat de onderlinge samenwerking en de processen werden verbeterd. Sommige medewerkers moesten extra begeleid worden naar een andere functie.

PGGM. Groot landelijk werkend pensioenfonds voor de gezondheidszorg en welzijn
1997 – 1998
Functie: Interim hoofd afdeling F&A Klantbeheer. De afdeling bestond uit verschillende onderdelen: Management informatie; Excasso; Incasso; Archief (totaal 12 medewerkers) De afdeling liep niet zo goed. De interne accountantsdienst was zeer ontevreden over onderdelen van het primaire proces.
De afdeling had een zeer negatieve interne PR, de medewerkers waren ongemotiveerd en niet betrokken. De leidinggevende was weggepest, de onderlinge samenwerking was minimaal, de sfeer was slecht. De medewerkers liepen weg en er was veel onrust op de afdeling.
Ik heb de afdeling weer op poten gezet en gezorgd voor een prettige sfeer met een goede onderlinge samenwerking. Daarnaast moest de interne accountantsdienst tevreden worden gesteld en de diverse onderdelen van het primaire proces verbeterd worden. Eén van de verbeteringen die ik heb doorgevoerd was de implementatie van Coda voor de afdeling Incasso.

Gasbedrijf Centraal Nederland Een gasdistributiebedrijf, tevens beheerder van het gasnet, werkend in het midden van het land.
1997 – 1997
Functie: Interim manager. Voor de commerciële activiteiten van GCN (o.a. verhuur van apparatuur) moest een aparte dochter (NV) worden opgericht en ingericht. Dit liep uiteen van het maken van contracten; ontwerpen en regelen van drukwerk; zorgen voor personeel, huisvesting, financiën enz. Een zeer veelzijdige opdracht waar van alles bij kwam kijken. Mijn laatste actie was het zorgen voor een spetterend feest als opening van de nieuwe NV

Bijlage uitgebreide beschrijving werkervaring in loondienst (1973 tot 1997)
Burlington Air Express (BAX Global) Een Amerikaanse luchtvrachtvervoerder (top 5) met wereldwijd 500 kantoren.
1994 – 1997
Functie: Financieel manager. Verantwoordelijk voor de jaarrekening, begroting, maandrapportage, salarisadministratie, personeelszaken.
De organisatie was nog in opbouw, een groot aantal processen was nog niet georganiseerd en daardoor was er veel chaos. Een aantal van de ondersteunende processen heb ik georganiseerd en gestructureerd, zoals de inkoop, de salarisadministratie en personeelszaken.
Daarnaast heb ik de volgende successen gerealiseerd:
- Ik heb de eerste goedkeurende verklaring van de accountant na jaren van problemen hierover binnengehaald.
- Ik heb een afdeling personeelszaken van de grond af aan opgebouwd (salarisopbouw, functieprofielen, beoordelingssystematiek, aannamebeleid)
- Ik heb de financiele administratie volledig geherstructureerd van een slecht georganiseerde afdeling naar een goede en administratie met een plezierige werksfeer (15 medewerkers).

Schreuder Handelsmaatschappij Een handelsmaatschappij. Handel in vloeistof-transport-technieken (slangen e.d.) en metaalbewerkingsmachines.
1992 – 1994
Functie: Controller. Verantwoordelijk voor de jaarrekening, begroting, maandrapportages, salarisadministratie
Deze organisatie was een familiebedrijf in zwaar weer. Er was weinig vraag naar metaalbewerkingsmachines en daardoor was de organisatie erg aan het bezuinigen. Er was daardoor te weinig aandacht geweest voor management informatie en voor planning en budgettering. Daarnaast was de voorraadadministratie slecht en niet overzichtelijk, waardoor niet duidelijk was wat nu precies de voorraad was.
Bij deze organisatie heb ik met name de hele planning- en controlcyclus opgezet en een beter voorraadbeheer en –administratie.

Van Swinden Laboratorium (dochter van Nederlands Meetinstituut voorheen Dienst van het IJkwezen) Een pas geprivatiseerd onderdeel van de Dienst Economische Zaken
1989 – 1992
Functie: Hoofd controllersafdeling. Verantwoordelijk voor de jaarrekening, begroting, maandrapportages.
De organisatie was nog in het veranderingstraject van een overheidsorganisatie naar een geprivatiseerde organisatie. Mijn taak was om ook dit veranderingsproces (mede) te begeleiden..
Daarnaast heb ik ook een aantal verbeteringen bewerkstelligd:
- Het opzetten van een inkoopadministratie
- Het reorganiseren van het Bedrijfsbureau
- Het verbeteren en automatiseren van begrotingen en het M.I.S.
- Het verbeteren van de Administratieve Organisatie

Intermation BV Een automatiseringsbedrijf met diverse onderdelen en taakgebieden. Landelijk werkend met diverse dochters.
1985-1989
Functie: Controller. Verantwoordelijk voor de jaarrekening, begroting, maandrapportages, salarisadministratie en personeelszaken.
De organisatie was in opbouw en erg in beweging. Hierdoor waren de ondersteunende processen nog niet in beeld gebracht en georganiseerd. Deze processen heb ik georganiseerd en gestructureerd, zoals een centrale inkoop, personeelszaken, automatiseren en verbeteren van de administratie, management informatie en begroting. Daarnaast heb ik nieuwe software geïmplementeerd (Exact)

Diverse organisaties in diverse branches
1973 – 1985
Allerlei administratieve taken op verschillend (oplopend) niveau van administratief medewerker tot financial (business) controller.

Opleiding interimmanager

Opleiding
2006 Professioneel Coaching. bij de School voor Coaching
2005 Veranderingen initiëren en doorvoeren op basis van het Knostermodel bij BSN
2004 Mastersopleiding PIM (Professioneel Interim Management) bij Nyenrode
2002 MBA (Masters of Business Administration) bij BSN Nederland
1996 SPD Volledig
Diverse trainingen en workshops betreffende Human Resource Management, Verander- en crisismanagement, Strategie, Marketing en Algemeen management.

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Ik maak van een (problematische) afdeling een mooi samenwerkend team met plezier in het werk.
Ik werk op het snijvlak van finance en HR. Ik ben zowel goed in mensen (ik ben gecertificeerd coach) als in cijfers.

Talenkennis interimmanager

Nederlands, Engels.

 beschikbaar?