T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?procesinnovator, coach, hrm specialist

procesinnovator, coach, hrm specialist

Werkervaring interimmanager

Januari 2008 –heden

Diverse projecten:

Arboz te Baarn
Arbo & Verzuimadviseur voor diverse opdrachtgevers van Arboz.
Resultaten:
- Implementatie van arbo & verzuimbeleid binnen diverse organisaties.
- Bewustwording gecreerd bij leidinggevende over verzuim binnen de organisatie.
- Verzuimpercentage gereduceerd binnen diverse organisaties.
- Interne werkprocessen en salesactiviteiten (arbo & verzuimmanagement) geoptimimaliseerd.


Denk in Mogelijkheden te Amsterdam
Personal & Proffesional coaching diverse medewerkers.


Capability Arbo te Nieuwegein
Maken foutanalyse en optimaliseren nieuw verzuimmanagementsysteem. Problemsolving keyaccounts.
Resultaat:
- Systeem is gedeeltelijk geoptimaliseerd en de belangrijkste knelpunten op gebied van achterstallig casemanagement zijn verholpen.


Diakonessenziekenhuis te Utrecht
Posistioneren van nieuwe afdeling werving & selectie.
In projectteam implementeren van e-recruitmentsysteem (PeopleXS).
Bemensing van de implementatie binnen de organisatie.
Resultaten:
- Proces van aanname nieuwe medewerkers verloopt effectiever en
efficiënter.
- Snellere en kwalitatief hogere kwaliteit van dienstverlening voor de
sollicitant.
- Interne effectiviteit is vergroot en de transparantie bevorderd.
- Managementtool gecreëerd in de vorm van managementrapportages.
- Verantwoordelijkheden liggen op de juiste plek en bureaucratie is
teruggebracht.


KPLD te Driebergen
Het maken van een analyse van de operationele werkprocessen en onderlinge samenwerking binnen divisie Facilitair Bedrijf (landelijk niveau).
Resultaten:
- Onderlinge samenwerking tussen de diverse werklocaties is verbeterd en er is draagvlak gecreëerd om werkprocessen te herinrichten.
- Duidelijkheid over te varen koers en toekomstperspectief
- Er is meer duidelijkheid over wie en waar verantwoordelijkheden liggen.
- Meer vertrouwen tussen management en medewerkers.
- Verbeterde onderlinge communicatie tussen de diverse corpsen en FB waardoor er meer wordt samengewerkt en kennis kan worden gedeeld.

mei 2003– december 2007
Baantraject B.V. / Bruma & Partners (15 FTE)
Verzorgen projecten en trajecten m.b.t. opleidingen & trainingen; outplacement, verzuimmanagement, employability en personal coaching.
Consultant / Trainer / Coach
- Outplacementtak opgezet.
- Project- en procesbegeleiding trajecten op gebied van opleiding & training, outplacement, employability en verzuimmanagement.
- Werkgevers geadviseerd m.b.t. verzuimmanagement (wet Poortwachter) conflictsituaties, beoordelen en functioneren, werving & selectie en personeelsplanning.
- Diverse trainingen op gebied van persoonlijke ontwikkeling, sollicitatie- en sociale vaardigheid aangeboden.
- Gedragsveranderingstrajecten (van tactisch tot operationeel niveau)
- Interne organisatie verder ontwikkelt en uitgebouwd.
- Interne junior/medior medewerkers aangestuurd en gecoached.


juni 2002- april 2003
Sabbatical


oktober 2000 – april 2002
Amacom B.V. (12 FTE)
Werving, Selectie & Detacheringbureau voor hoger opgeleiden
Accountmanager/Teamleider
- Rayon Noord Holland verder uitgebouwd (verdubbeling jaaromzet).


mei 1998 – oktober 2000
De Academie (60 FTE) / ITW (4 FTE)
De Academie verzorgt opleidingen, trainingen en re-integratietrajecten voor zowel de profit- en non-profit sector.
ITW is een dochterorganisatie van De Academie. Gespecialiseerd in werving, selectie & detachering van Kantoor- en ICT personeel.
Consultant
- Samen met Commercieel Directeur ITW ingericht, vormgegeven en verder
uitgebouwd.
- Diverse opleidings- en re-integratieprojecten vormgegeven.
– Procesbegeleiding van diverse groeps- en individuele opleidings- en
re-integratietrajecten.
- Geven sollicitatietraining, telefoontraining en communicatie- en
sociale vaardigheidstraining.


november 1997 – mei 1998
Fujitsu (1000 FTE)
Internationale ICT organisatie
Recruiter (projectbasis)
-Recruitmentdivisie opgezet binnen HRM en 60 nieuwe ICT medewerkers
geworven.
Opleiding interimmanager

Opleidingen
• Academisch Coach & Counsellor, Academie voor Counselling & Coaching
• HBO Personeel & Arbeid, Hogeschool van Utrecht
• NIMA A & B, KBK Opleidingen
• HAVO

Overigen
• Basistraining Organisatie opstellingen van Bert Hellinger, Coachplus
• Training tot Intervisor (socratische methodiek), Haringsma Training
• Divers workshops/seminars op het gebied van organisatiekunde, verandermanagement, diverse HR onderwerpen, accountmanagement.
• ICT systemen: Microsoft Office; PeopleXS; ASAP; RIM; Verzuimsignaal.


Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Inspirerende & stimulerende coach en sparringpartner die het heerlijk vindt om verbindingen tot stand te brengen; analytisch; kritische en rustig van aard; resultaatgericht met oog voor het proces; klantgericht; omzetten van concepten in uitvoerbare ideeën; overtuigingskracht; creeren van wederzijds vertrouwen, hierdoor in staat de diverse niveaus binnen een organisatie te bereiken.

Talenkennis interimmanager

Engels
Spaans

Overig

Inzetbaar op gebied van:
• Proffesionalisering van bedrijfs- en werkprocessen.
• Cultuur- en gedragsveranderingstrajecten
• Opzetten en inrichten van nieuwe afdelingen / bedrijfsdivisies
• HR Management met als specialisaties: Opleiding & Ontwikkeling, Arbo & Verzuimmanagement; E- HRM; Werving & Selectie; Reintegratie; Outplacement.
• Personal/TeamCoach


 beschikbaar?