T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?manager

manager

Werkervaring interimmanager

Software testbedrijf van 01-01-2009 - 01-05-2010
Opdrachtformulering
Het bedrijf werkt met specialisten die in meerdere methodieken zijn opgeleid. Dat geeft een onafhankelijke positie waarbij niet de methode, maar het klantprobleem voorop staat. Het bedrijf levert, naast de test consultants, advies op maat en diverse op het vakgebied gerichte trainingen.
In het bedrijf heb ik verder gebouwd aan de ontwikkeling van een Web gebaseerde Test Factory waarbij het gehele testproces via een webinterface uitgevoerd en gestuurd kon worden.
• Dagelijks leidinggeven aan het bedrijf
• Opbouwen en onderhouden (nieuwe) relaties met opdrachtgevers
• Budgetteren en begroten
• Winst- en verliesrekening
• Werving en selectie van medewerkers
• Acquisitie van nieuwe opdrachtgevers
• Voeren van coachings/begeleidingsgesprekken met de medewerkers
• Samenstellen/organiseren van trainingen
• Geven van trainingen
• Doorontwikkelen van de Web Based Test Factory naar versie 2.0
Rol
Directeur
Resultaten
• Migratie van bv succesvol uitgevoerd
• Merknaam bedrijf in de markt gezet, goede naamsbekendheid
• Sanering bv uitgevoerd ivm crisisjaar 2009, “wij-gevoel” bij medewerkers behouden

ICT Bedrijf van 01-02-2007 - 31-12-2008
Opdrachtformulering
Valori bestaat uit een holding met verschillende competentie gerichte bedrijven. Vanuit de holding werd ik gevraagd een bedrijf op te zetten die de Test Factory als solution in de markt zou zetten. De Test Factory was een test aanpak gericht op releasematige projecten waarbij standaardisatie, structuur, herhaalbaarheid en flexibele inzet van resources centraal stond. Daarnaast is binnen het bedrijf geworven voor testspecialisten, testcoordinatoren, testmanagers en testconsultants.
• Dagelijks leidinggeven aan het bedrijf
• Opbouwen en onderhouden (nieuwe) relaties met opdrachtgevers
• Budgetteren en begroten
• Winst- en verliesrekening
• Werving en selectie van medewerkers
• Acquisitie van nieuwe opdrachtgevers
• Voeren van coachings/begeleidingsgesprekken met de medewerkers
• Samenstellen/organiseren van trainingen
• Geven van trainingen
• Ontwikkelen van de Web Based Test Factory
Rol
Directeur
Resultaten
• BV opgebouwd van 0 naar 28 medewerkers eind 2008
• Eind 2008 omzetdoelstellingen ruimschoots gerealiseerd
• Test Factory software gerealiseerd
• Bij 1e klant de Test Factory geïmplementeerd
• Branding Valori Test Factory succesvol

Ziekenhuis 10-2007 - 12-2008
Adviesopdracht voor het implementeren van een EPD binnen de Isala Klinieken t.b.v. de Oogspecialisten.
Het ziekenhuis heeft via een aanbestedingstraject gekozen voor een leverancier van een EPD Oogspecialisme. De maatschap Oogartsen van het ziekenhuis wilden een EPD implementeren en daarmee de oude administratie vervangen. In het project werden meerdere disciplines bij elkaar gebracht, de specialisten, het ziekenhuis als opdrachtgever, het verzelfstandigde ICTbedrijf (IC2IT) en de EPDleverancier. Vanuit de maatschap Oogartsen ben ik ingehuurd als “ogen en oren”vanwege het niet aanwezig zijn van ITkennis en ervaring.
• Beoordelen documentatie aangeboden door de verschillende partijen tbv de maatschap
• Namens de maatschap gesprekken voeren met belanghebbende partijen
• Adviseren maatschap in te nemen stappen en Plan van Aanpak
Rol
Adviseur
Resultaten
• Plan van Aanpak gereviewd
• Maatschap bewust gemaakt van impact en risico’s implementatie EPD

ICT Bedrijf 01-01-2000 - 13-12-2006
Na een herorganisatie bij dit bedrijf werden de regionale bv’s opgeheven. De medewerkers zijn allemaal ingedeeld in nieuwe bv’s die competentie gericht zijn opgebouwd. Een van de onderdelen was opgebouwd uit 4 competenties, tw. Architectuur in IT, Requirements, Testen en Implementatie. In het kwartiermakers proces is mij gevraagd leiding te geven aan het onderdeel Testen.
Mijn opdracht bestond uit het samensmeden van de medewerkers tot een homogene groep testspecialisten, goed opgeleid en van hoge kwaliteit.
Daarvoor was een opleidingsprogramma nodig en een goed loopbaan perspectief. Beide heb ik gerealiseerd en staan als een huis.
Tijdens deze periode heb ik koers gehouden, wat ook heeft geresulteerd in spontane en gewenste uitstroom. Medewerkers die niet hebben gekozen voor het ambitieuze programma hebben elders werk gevonden en nieuwe medewerkers zijn gestart met de wil zich te conformeren aan de hoge kwaliteitseisen die binnen de unit golden.
Als lid van het management team van dit onderdeel was ik mede verantwoordelijk voor het beleid en uitvoering. Gezichtsbepalend voor de unit Testing. De unit bestond uit een jr. business unit manager en 70 professionals.
Daarnaast waren er plm. 15 externe medewerkers ingehuurd.
• Dagelijks leidinggeven aan de Business Unit
• Vormgeven aan de herstructurering van de unit in 2004
• Professionaliseren van de medewerkers in hun vakgebied
• Opstarten van verschillende kennisplatforms om vakkennis uit te wissel binnen het bedrijfa
• Uitstroom begeleiden van de medewerkers die niet in het programma vielen
Rol
Business Unit Manager
Resultaten
• Herorganisatie unit succesvol uitgevoerd
• Nieuw beleid ingevoerd en unit opnieuw opgebouwd
• Opdrachten binnengehaald voor de unit
• Test Factory ontwikkeld en in de organisatie gezet

Overige opdrachten
Consultant ICT bedrijf voor Lokale Overheid 8 jr.
Projectmanager Software development 4 jr.
Business Unit Manager ICT bedrijf, leidinggeven aan fte 70+7 jr aan verschillende competenties van ontwerpers tot software testersOpleiding interimmanager

HAVO
BO Lokaal Overheidsbestuur
Effectief Leiderschap
Onderhandelen
Adviesvaardigheden
Prince2 Foundation
Coachingsvaardigheden
Contractmanagement
Klantmanagement

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Communicator
Resultaatgericht
Doorzetter
Pragmatisch
MensgerichtTalenkennis interimmanager

Nederlands - uitstekend
Duits - goed
Engels - goed

 beschikbaar?