T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?interim consultant/interim manager

interim consultant/interim manager

Werkervaring interimmanager

Werkervaring: Mei 2009-september 2009
Programma Manager team Zorg a.i. Zorgbelang Arnhem
Resultaat: efficiënte inzet projectmedewerkers met als doel een beter cliëntenparticipatie,meer vraagsturing en kwaliteit van de gezondheidszorg in Gelderland

Analyseren en bijwerken managementinformatie
overbruggingsmanagement
Coachen projectmedewerkers en reintegrerende coördinator

December 2008-mei 2009
Eindverantwoordelijk Divisiemanager a.i. Raster Deventer
• Manager Divisie kinderopvang 250 medewerkers, 6 clustermanagers.
Omzet €10 miljn.
Resultaat:Voldaan aan GGD eisen en reorganisatie doorgevoerd om de werkdruk van de clustermanagers te verlichten.
Taken:
Reorganisatie doorvoeren
Terugdringen ziekteverzuim
Directieve aansturing clustermanagers
Voldoen aan GGD eisen

April 2008-augustus 2008
Projectmanager a.i. Ariens Zorgpalet Verpleeghuis Enschede
• Implementatie planning en registratie systeem
• Aansturing 3 zorgteams (90 medewerkers) ter overbrugging

Resultaat Project: Alle betrokken medewerkers weten wat hun taak is in de routeplanning en registratie waardoor er efficiënt en kostenbewust gewerkt wordt en resultaten transparant zijn.
Taken:
Opstellen implementatieplan
Instellen stuur/werkgroepen
Maken van proces en werkbeschrijvingen
Opstellen van taak en functiebeschrijvingen
Taakafbakening zorgconsulent/planner/administratief medewerker
Begeleiden invoering planning en registratie systeemApril 2007-december 2007
Divisiemanager V&V a.i. CMD/Vitras Veenendaal
• Manager van de divisie V&V 330 medewerkers en
3 teammanagers en 1 manager front office .
Omzet € 8 miljn.
• Projectleider Integratie V&V teams

Resultaten:
Reorganisatie doorgevoerd zorg en front office
Bezuiniging op indirect personeel reductie van 10 Fte
Fusie met Vitras en integratie V&V sector Vitras/CMD
Begroting en capaciteitsplanning opgesteld voor 2008
HKZ certificaat gekregen
Contacten onderhouden met zorgkantoor

Augustus 2006-december 2006
Divisiemanager a.i. Livio Enschede
• Manager van een divisie met 400 medewerkers omzet € 10 miljn

Resultaten:
Overbruggingsmanagement
Ziekteverzuim naar 5%
Strategischplan opgesteld t.b.v. de divisie
Coachen zorgmanagers naar tactisch niveau

Juni 2004- oktober 2005
Manager Bedrijfsvoering Kinder/Jeugdpsychiatrie Oost Nederland
• Manager van een centrum met (deeltijd) kliniek en poliklinieken met circa 100 medewerkers en € 5 miljn omzet

Resultaten:
Ombuiging tekort van € 100.000 naar een positief resultaat van €138.000
Managementinformatie gegenereerd voor de teamleiders
Stimuleren medewerkers om productiedoelstelling te halen
Jaarplan en begroting opgesteld
Samenwerkingsproject aangegaan met twee ketenpartners

Maart 2004-juni 2004 STE Thuiszorg Amersfoort
Zorgmanager

Resultaten:
Functiedifferentiatie ingevoerd
Rust in het team herstelt

Januari 2003- juni 2003 Verian Thuiszorg Apeldoorn
zorgmanager a.i.

Resultaten:
Daling ziekteverzuim naar gemiddeld 4%
Stijging productiviteit met 3%Mei 2001- maart 2003 SDHS Beekbergen
Manager Huisartsenpost
• Manager van twee huisartsenposten met 50 medewerkers en 150 huisartsen
• Lid Management Team

Resultaat:
Twee huisartsenposten opgezet zowel infrastructureel als personeel
Facilitair en personeelsbeleid opgezet
Samenwerkingsverbanden aangegaan met ziekenhuis en Ambulancedienst


Opleiding interimmanager

drs, bestuurs en organisatie wetenschap

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

doelgericht, analytisch, focus op resultaat

 beschikbaar?