T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?operationel manager

operationel manager

Werkervaring interimmanager

Functietaken:. Leiding geven van projecten op gebied van klantcontact. Klantmanagement, aansturen medewerkers in diverse disciplines (operationeel, ICT, telecom, training), Coachen en begeleiden van teammanagers, coördineren en bewaken processen en procedures, bewaken van KPI’s en budgetten, verzorgen managementinformatie, opstellen van plannen van aanpak.
Zorgen voor een zodanige uitvoering van de services, dat deze efficiënt en op het vereiste kwaliteitsniveau gerealiseerd worden. Behartigen van personele aangelegenheden, zoals enthousiastmeren medewerkers, verbetervoorstellen, voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekkenleiding
Functietaken: Vanuit het niets opbouwen van een organisatie. Verantwoordelijk voor het werven en selecteren van personeel en recruitment. Relatiebeheer van bestaande klanten en acquisitie van nieuwe relaties. Organiseren van bijeenkomsten. Opzetten van een divisie. Beleid vaststellen en zorgen dat deze wordt uitgevoerd. Direct en indirect leidinggevend aan account- en peoplemanagers.Functietaken: Verantwoordelijk voor de realisatie en het opstellen van het afdelingsplan, het organiseren en coördineren van diverse projecten en alle testactiviteiten. Fungeren als sparringpartner. Opzetten van een afdeling, herinrichting van bedrijfsprocessen en professionalisering van werkmethodieken. Overleg met andere projectleiders / db managers / ict managers/ coördinatoren. Waarborgen van de kwaliteit van de werkzaamheden. Beleid vaststellen en zorgen dat deze wordt uitgevoerd. Planning maken en zorgen dat de teams worden bemand. Functietaken: Het leiden van een assurantiekantoor. Verantwoordelijk voor de verdere uitbouw en mede bepalen van het beleid. Opstellen van een jaarplan. Beleidsmatig (mede)ontwikkelen van veranderende strategieën organisatiestructuren en werkmethoden. Doorvoeren van veranderingstrajecten zoals klantgericht werken. . Opzetten en implementeren van gestructureerd werken volgens het ISO9000 principe.

Opleiding interimmanager

COPC, MBI , excellent@management en Insight®
Diverse computercursussen zoals MS Windows, MS Office, assurantie- en hypotheekpakketten en maatschappijprogramma’s. Voorts diverse trainingen op het gebied van leiding geven, (personeels) management en commercieel.
Bestuurder ondernemingsraad (o.a. voorzitter); Assurantie “B”
Cursus Universal Life/Unit Linked; cursus Hypotheken en Pensioenen
Kennis van PRINCE2, CMM en ITIL; Projectmatig werken DSDM; Planmatig ondersteunenVerbeteringsprocessen; ISO 9000, ARBO- cursus

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Een aantal competenties welke ik bezit:
• didactische kwaliteiten en ervaring;
• communicatieve vaardigheden;
• ruime commerciële ervaring en bent commercieel gedreven;
• organisatiesensitief;
• een proactieve en klantgerichte houding;
• oplossingsgericht en accuraat;

Talenkennis interimmanager

nederlands, engels en duits

Overig

Openhartig, vastberaden, nemen makkelijk de leiding. Zien snel onlogische en inefficiënte procedures en voorschriften, ontwikkelen en implementeren complexe systemen om organisatorische problemen op te lossen. Houden van plannen op lange termijn en doelstellingen bepalen.. Meestal goed geïnformeerd, belezen, houden van kennis vergaren en doorgeven aan anderen. Daadkrachtig bij het voorstellen van ideeën.
Een veelzijdige persoonlijkheid. De rol, bepaalt mijn functioneren. Als manager functioneer ik oplossingsgericht, besluitvaardig en sterk taakgericht zonder daarbij mensen uit het oog te verliezen. Ook ben ik in staat op basis van kennis, ervaring, inzicht en gedrevenheid veranderingen tot stand te brengen en medewerkers hiervoor te enthousiasmeren.
Met onderhandelingsvaardigheid probeer ik partijen tot elkaar te brengen en oplossingen te bieden, met een duidelijk kwaliteitsbewustzijn. In een meer analyserende/ ontwikkelende rol doorgrond ik snel processen en de samenhang /afhankelijkheden tussen de diverse processen, krijg helder wat de doelstellingen zijn, kijk naar bewegingen in de markt en maatschappij, geef meerdere (praktijkgerichte) oplossingsrichtingen aan en de consequenties hiervan voor de organisatie. In een adviserende /coachende rol ben ik meer beschouwend, zonder abstract te worden, en ben zich bewust van de leercurve van het individu of de organisatie.
Mijn mensenkennis en communicatieve vaardigheden zijn zeer sterk ontwikkeld, waardoor ik vrijwel in elke omgeving kan functioneren.


 beschikbaar?