T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?interim controller

interim controller

Werkervaring interimmanager

15-05-2017 tot 01-08-2017 Senior bedrijfsadministrateur a.i. en projectcontroller/leider bij Magenta VVT (holding + werkmaatschappijen)Heerhugowaard.
Opdracht; De opzet van een nieuwe/vervangende administratie, het opzetten en uitvoeren van een stappenplan, afstemming en correcties salarisadministraties, belastingen, controle op de bedrijfsadministratie en rapportages. Ruime inzicht in zowel de WMO, WLZ, financiering en ZVW.

13-03-2017 tot 13-05-2017 Financial- and business Controller a.i. bij SKOVV te Ede.
Opdracht: stel de jaarrekening samen van een stichting met 14 scholen in het primair onderwijs, controleer/analyseer de begroting 2016/2017, analyseer de verschillen met de begroting en stel de jaarrekening op.

07-2016 tot 1 november 2016 Hoofdadministratie a.i. bij OFC, Organic food company te Veenendaal. Opdracht: stel de jaarrekening op (gebroken boekjaar), verzorg de zeer uitgebreide maandrapportages (Excel), de salaris-administratie en het leiden van de afdeling. Daarnaast zeer grondige correctie van de financiële administratie. Veel export en import, CBS, BTW, ICL en ICV.

11-2015 tot 02-2016 Senior projectcontroller a.i. Universiteit van Wageningen.
Opdracht: het begeleiden van tien projectcontrollers, het analyseren en corrigeren van ruim 1.500 internationale projecten, europese subsidies en het laten factureren van niet genomen omzet. Controle en correctie OHW.

06-2014 tot 02-2015 Hoofdadministratie a.i., bij CSG Calvijn, grote scholengemeenschap met 7 Vmbo, Havo en vwo-scholen in Rotterdam.
Opdracht, advisering directie en scholen over de financiële situatie, de kwartaalrapportages, begroting, prognose en jaarrekening. Tevens het inrichten van een nieuwe school(samenwerkingsverband).

12-2012 tot 04-2013 Financial, business en projectcontroller a.i. bij A+O Metalektro.
Opdracht, het opzetten van drie afdelingen, de financiële afdeling, de projectafdeling en de afdeling P&C. Het opzetten van de begroting, de AO-processen, werkinstructies, begroting en de jaarrekening. Ongeveer 100 projecten. Het implementeren van Exact Globe en twee regelgevingen, de RJ 640 en de AVV. De AVV vervangen door RJ 640.

08-2012 tot 12-2012 Hoofd financiële – en business administratie a.i. bij Youkè jeugdopvang en jeugd opvoedhulp.
Opdracht, het structureren van de afdeling, processen en werkinstructies beschrijven, periodieke rapportage, jaarrekening, analyse bedrijfsresultaten, het aansturen van de AO/IC groep, werkzaamheden voor de due diligence en het maken van een rapport voor de activa (fiscaal en financieel).

03-2012 tot 05-2012 Hoofd financiële administratie a.i. bij Rolec, op één na grootste aanbieder van schoolmateriaal, schoolspeelgoed en meubilair.
Opdracht, het efficient laten werken van de administratie d.m.v. het verder ontwikkelen van de automatisering op de financiële administratie (o.a. rapportages, processen, werkinstructies en AO/IC), het betaalbaar stellen van facturen en de voortgangsrapportage. Het meekrijgen van de afdeling met betrekking op de nieuwe processen en werkwijze.

08-2009 tot 01-2013 Financieel and business analist en adviseur a.i. AOb, Algemene Onderwijs bond, financiële advisering MR en directies.
Opdracht, het beoordelen, analyseren, doorrekening en inzichtelijk maken van de financiële situaties van grote onderwijsinstellingen. De second opinion accountantsverslagen en advisering inzake het opstellen van de begroting en jaarrekenig. De rapportage en het advies aan de MR en directies.

03-2011 tot 07-2011 Financial- en business Controller en adviseur a.i. Stichting Onderwijs Primair, korte opdracht in het Primair onderwijs.
Opdracht, het controleren en maken van begrotingen, de AO, rapportages en de controle op de mutaties van 17 PO scholen. Advisering management.

02-2010 tot 01-2011 Zelfstandig financieel specialist en medevennoot van een sterk groeiend administratiekantoor.
Opdracht, het verrichten van de financiële controle, de jaarrekeningen en de fiscale aangiftes (VPB, BTW en IB) voor MKB, eenmanszaken en B.V.

01-05-2009 tot 11-2009 Senior fondscontroller Acmea a.i.
Opdracht controle, afstemming en rapportages van de resultaten van meerdere fondsen en deze bespreken met het fonds en het mt.

10-2008 tot 04-2009 Hoofd boekhouding (SSC) a.i. bij Arkin geestelijke gezondheidszorg.
Opdracht, stel de jaarrekening op, maak modellen en procedures voor de rapportages, dossiervorming accountants, zoek aansluitingen tussen vooral de financiële- en salarisgegevens, mis, stroomlijn-en beschrijf de processen, zoek de voorzieningen uit en stel procedures hiervoor op (de AO/IC en BIV). Tevens geheel zelfstandig de jaarrekening opgesteld.

08-2008 tot 10-2008 Projectcontroller a.i. bij Ymere, de grootste woningbouwcoöperatie van
Nederland.
Opdracht; het opzetten, ontwikkelen, het uitvoeren van het projectmanagement, het opleiden van een vaste kracht, rapportages, management info (mis), bewaking en werking bedrijfsprocessen en interne controle. Vooral de risico’s in de projecten (de BIV) vastleggen.

04-2008 tot 08-2008 Financial and business Controller a.i. bij Holcim betonfabrieken, op meerdere locaties.
Opdracht: De controle op de boekhouding van vier locaties, de periodieke rapportages, het maken van procesbeschrijvingen (A.O.), een SAP-handboek, diverse procedures, werkinstructies en de vervanging van de administrateur.

12-2007 tot 03-2008 Financieel specialist a.i. bij Sigma Kalon coating fabrieken.
Opdracht: het mede opstellen van vijf jaarrekeningen, het maken van specificaties en analyses voor de jaarrekening en het ondersteunen van de financieel manager.

08-2007 tot 12-2007 Financiële and business manager administratie a.i. bij gemeente Utrecht.
Opdracht; het leidinggeven aan drie afdelingen (rapportage, financiën en salarissen), ca. 14 personen, periodieke rapportage, AO/IC/BIV, (lean) het moderniseren en effectueren van de administratieve processen en werkinstructies, projecten en de financiële afdelingen. Zitting in meerdere speciale projecten, zoals een werkgroep ter vervanging van SAP ERP.

05-2007 tot 08-2007 Financial and business controller a.i. bij Oskam, 18 middelgrote aannemersbedrijven. Familiebedrijf.
Opdracht; de jaarrekening, opstarten periodieke rapportage plus analyses, bepaling OHW, liquiditeitsbeheer, analyseresultaten, leidinggeven aan de afdeling administratie, reorganiseren afdeling en nieuwe structuren aanbrengen, up to date brengen van de AO/IC/BIV,maandrapportage, jaarrekening en de controle op een uitgebreide projectenadministratie.

02-2007 tot 05-2007 Controller a.i. bij NVRD (ondernemersvereniging).
Opdracht; de advisering en begeleiden van een fusie, het voeren van de gehele administratie, begroting, rapportages, analyses en jaarrekening van een vereniging, een stichting, een federatie en een B.V.

11-2006 tot 02-2007 Projectcontroller a.i. servicebureau AWV/Stadgenoot. Het financieel inrichten van een nieuw op te zetten externe B.V.
Opdracht; het opzetten van de financiële administratie, meerjarenbegroting, cashflow, WKA, SLA, de A.O., de rapportage, mede implementatie BPMS ERP en een zestal jaarrekeningen.

05-2006 tot 11-2006 Financial and business controller a.i. bij Zone 3, drie bedrijven, gespecialiseert in het uitoefenen van beheer, onderhoud en toezicht op woningen en objecten.
Opdracht; herstructureer de gehele administratie, leidinggeven afdelingen, andere opzet van de financiële administratie, het opzetten van de gehele AO/IC/BIV, de financiële rapportage en de ontwikkeling van een grafische rapportage, het opstellen van het financieel beleid en salarissen.

09-2005 tot 04-2006 Financial and business sectorcontroller a.i. bij de Gemeente Amsterdam (nu Waternet).
Opdracht; vervang de controller tot de fusie; het opleveren van prognoses, maandrapportages, procesanalyse en werkinstructies, (AO/IC/BIV), begroting (o.a. ZBB), benchmark, controle administratie en delen jaarrekening.

04-2005 tot 07-2005 Administrateur a.i. bij Kraamzorg Nederland een bedrijf in de zorgsector.
Opdracht; zorg voor het innen van de uitstaande vorderingen. Het opnieuw inrichten van de financiële administratie, jaarrekening en management buy out.

12-2004 tot 03-2005 Financial and business Projectadministrateur a.i. bij woningbouwvereniging De Dageraad.
Opdracht; stel de jaarrekening van de projecten op. Het voeren van de projectenadministratie, de btw-boekingen aangaande de projectenadministratie en subsidieregelingen.

09-2004 tot 12-2004 Hoofd crediteurenadministratie a.i. bij Johnson Controls ESSC.
Opdracht; vervang de coördinator en zorg voor de crediteurenadministratie in Oracle payable. Begeleiding, analyse en zeer veel correspondentie.

02-2004 tot 05-2004 Hoofd administratie afdeling Planning & Control a.i. bij de Telegraaf.
Opdracht; zet een nieuw cash managementsysteem op. Liquiditeitsbegroting, procedures beschrijven, prijs -en voorraadverschillen, analyse kostensoorten

07-2003 tot 10-2003 Debiteurenbeheerder a.i. bij Kliq (Reïntegratiebedrijf).
Opdracht; zorg voor het innen van alle openstaande posten.

03-2003 tot 07-2003 Controller a.i. bij VTL, Vakopleiding Transport en Logistiek.
Opdracht; maak aansluitingen, specificaties en analyses t.b.v. vier jaarrekeningen.

10-2002 tot 03-2003 Projectmanager a.i. GateGourmet, internationale vliegtuigcateraar.
Opdracht; zet een nieuwe facturatie-afdeling op, het schrijven van procedures, richtlijnen werkbeschrijvingen en projectplan.

03-2002 tot 08-2002 Hoofdadministratie a.i. De IJsbreker, een cultureel muziekcentrum.
Opdracht; vervang de financieel controller, moderniseer en innoveer.

10-2001 tot 03-2002 Hoofd crediteuren afdeling a.i. bij Ahold.
Opdracht; de afdeling te structureren en te begeleiden in een conversie/veranderingstraject. Het leidinggeven aan en opleiden van 14 mensen. Het zorgdragen voor het opschonen en oplossen van knelpunten.

07-2001 tot 10-2001 Hoofdadministratie a.i. bij ARBA Minch.
Opdracht, vervang de financieel controller en maak meer dan 25 jaarrekeningen (boomstructuren met IB en VpB).

10-2000 tot 07-2001 Administrateur a.i. back-en middle officeafdeling beleggingen bij het Grafische Pensioenfonds.
Opdracht; til de afdeling op naar een hoger niveau en koppel systemen.

03-2000 tot 10-2000 Projectleider en allround controller a.i. bij BMA, grote internationale
holding met vijf middelgrote machinefabrieken in de voedingsindustrie.
Opdracht; adviseer en implementeer een nieuw geïntrigeerd softwaresysteem, projectleider van het nieuwe ERP-implementatieproject

02-2000 tot 04-2000 Administrateur a.i. bij Cooppc, uitvaartbedrijf met een tiental vestigingen.
Opdracht; het opzetten van de vaste activa administratie.

10-1999 tot 02-2000 Controller a.i. bij CSM-Leaf (productiemaatschappij van kauwgum)
Opdracht; het vervangen van de financieel manager, vooral de analyses en de raportages vanuit de fabrieken.

08-1999 tot 10-1999 Projectadministrateur a.i. bij Impress Metall Packaging bv.
Opdracht; herstel de gehele salesafdeling en stel het proces facturering op.

04-1999 tot 07-1999 Administrateur a.i. effectenbeheer RABO Security Services.
Opdracht; de clearing van effectentransacties.

02-1998 tot 04-1999 Credit en projectcontroller a.i. bij Zürich (verzekeringsmaatschappij).
Opdracht; het opzetten van een debiteuren- en leningenadministratie.

11-1997 tot 02-1998 Projectcontroller/manager a.i., bij Connexxion personenvervoer. Opdracht; schrijf een plan tot samenvoeging bedrijfsonderdelen.

05-1997-tot 11-1997 Financial, business and financial controller a.i. Hodon groep(Vendex).
Opdracht; maak kostenberekening voor de verkoop van bedrijfsonderdelen, controleer en rapporteer over meer dan 100 projecten.

05-1996 tot 05-1997 Controller a.i. D5 Fashion VOF en Gmbh, internationale groothandel in kleding. Familiebedrijf.
Opdracht; voer de gehele financiële administratie Nederland en Duitsland.

05-1995 tot 05-1996 Hoofd financiële administratie en systeembeheer a.i. Koninklijke Horeca Nederland grote werkgeversvereniging.
Opdracht, geef leiding aan de afdeling en maak de jaarrekening.

01-1995 tot 05-1995 Controller a.i. NDR deurenfabriek.
Opdracht; maak de begroting en jaarrekening en bereid een fusie voor.

11-1994 tot 01-1995 Salarisadministrateur Accountantskantoor a.i. van de Poll.
Opdracht; vervang twee mensen voor een groot aantal salarisadministraties.

01-1994 tot 05-1994 Controller a.i. Het Kadaster, geprivatiseerd overheidsorgaan (ZBO).
Opdracht; stel een zeer uitgebreid MIS op.

06-1992 tot 06-1993 Hoofdadministratie a.i. Van Galen, groot internationaal transport – en opslagbedrijf. Familiebedrijf.
Opdracht; het opzetten van de verregaande automatisering en leiding administratie.

04-1991 tot 06-1992 Officemanager a.i. Inelco Electronics Nederland.
Opdracht; vervang de directeur bij veelvuldig afwezigheid.

06-1990 tot 04-1991 Financieel manager a.i. Het Vaktechnisch Lyceum, grote scholengemeenschap
(12 scholen te Utrecht).
Opdracht; de fusie uitvoeren tussen 12 scholen tot één scholengemeenschap.

04-1989 tot 06-1990 Controller en systeembeheerder a.i. Bonna Vianen, twee grote
Franse productiebedrijven in weg -en waterbouw.
Opdracht; moderniseer de administratie van twee grote fabrieken.

09-1980 tot 04-1989 Hoofd Debiteurenadministratie Unilever. Later gevraagd voor de functie
van fabrieksadministrateur.
Opdracht, het leiden van de afdeling en de analyse van fabrieksactiviteiten.

06-1976 tot 05-1980 Assistent Accountant Camps, Obers en Co (thans BDO).

Overige informatie: Ingeschreven in het CRKBO-register (kwaliteitsbeoordeling in het onderwijs).
Opdrachten auteur:
In 2014 t/m heden Meer dan tien studieboeken geschreven voor meerdere (internationale)onderwijsinstellingen. In 2015 zes en in 2016 vier studieboeken geschreven voor OVD, NHA, NHBO, Educatieve uitgeversgroep en Laudius, in bedrijfseconomie, bedrijfsadministratie, credit - en financieel management, fiscale wetging (vpb, ob en ib) op mbo en hbo-niveau.
De Associatie, het schrijven van de landelijke examens MBA.

Opdrachten docent:
01-1996 tot 2014 Docent bij Hogeschool NCOI, IPD, LOI en ISBW in bedrijfskunde.
Het ontwikkelen van vier nieuwe opleidingen voor hogeschool NCOI.
Het opstellen van financiële rapportages en advisering voor de grootste onderwijsinstelling (OMO) van Nederland en presentaties aan de GMR.
Zomer 2014 Gemeente Den Haag, het intercompany lesgeven in hbo projectbeheer.

Opleiding interimmanager

MO Boekhouden (+HBP of Hofam)

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Betrouwbaar, zeer vakkundig, loyaal, senioriteit en sociaal.

Overig

Denker, doener. Vooral zeer bekend in het onderwijs en de zorg.

 beschikbaar?