T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?HR Manager / (Sr.) HR Adviseur / HR Business Partner

HR Manager / (Sr.) HR Adviseur / HR Business Partner

Werkervaring interimmanager

PERIODE : januari 2009 t/m heden
ORGANISATIE : Rock-Solid Management Group, Rotterdam
FUNCTIE : HR Manager / MT-Lid

Rock-Solid Management Group is de moedermaatschappij van Medimark (Keuringsinstantie), Guyra International (Gecertificeerde Arbodienst) en PZ Zaken
(HRM Dienstverlener). Het hoofdkantoor zit in Rotterdam maar ik ben regelmatig op andere vestigingen (en dan met name Breda) te vinden.

PLAATS IN DE ORGANISATIE:
Direct rapporterend aan de DGA,
Lid Management Team

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN:

Accountmanagement
Acquisitie activiteiten / New business
Bezoeken van (netwerk)bijeenkomsten/(vak)beurzen
Onderhouden van bestaande HR klanten
Ontwikkelen van mailings, foldermateriaal & promotieactiviteiten

Externe dienstverlening (vanuit de BU PZ Zaken)
Bestaande klanten (laten) voorzien van (juridisch) advies, ondersteuning en/of begeleiding op het gebied van:
Arbeidsrecht & sociale zekerheid
ARBO & Verzuimmanagement
Demonstreren & implementeren van het eigen web based informatiesysteem (personeelsadministratie & verzuimregistratie)
HRM / E-HRM & Outsourcing hiervan
Facilitair management & KAM
Ondersteunen en/of vervangen van HR mensen op alle niveaus / Interim oplossingen
Opzetten en begeleiden van HR projecten/trajecten
Werving & Selectie

Interne dienstverlening
De directie en/of management gevraagd en ongevraagd van informatie, advies en/of ideeën voorzien.
Het (periodiek) opleveren/verzorgen van managementrapportages op het gebied van P&O en facilitaire zaken.
Verantwoordelijk voor het HR beleid van de groep c.q. de hieraan gelieerde business units (labels) & het (laten) uitvoeren van de operationele zaken
Verder uitbouwen/ontwikkelen van het eigen web based informatiesysteem (personeelsadministratie & verzuimregistratie)
Voortgangsbewaking, (na)controle & terugkoppeling
Werving & Selectie (incl. arbeidsmarktcommunicatie)

Specifieke opdrachten
Analyseren en actualiseren van de arbeidsovereenkomsten
Beloning, functieprofielen & functieweging/waardering
Functionering- en beoordelingsgesprekken & POP gesprekken initiëren incl. ontwikkeling van formulieren
Herschrijven, actualiseren en implementeren van het personeelsreglement
Schrijven HR Plan 2009, Formatieplan & Opleidingsplan 

PERIODE : maart 2002 t/m eind 2008
ORGANISATIE : Vanveen informatica bv, Zoetermeer
FUNCTIE : HR & Facilitair Manager / MT-Lid / Preventiemedewerker

WERKZAAMHEDEN:
Bij deze ICT (kennis) organisatie vervulde ik een zeer veelzijdige functie.

Het betreft hier eigenlijk in grote lijnen de dagelijkse bedrijfsvoering en dan voornamelijk alle voorbereidende en/of operationele werkzaamheden en beleidszaken m.b.t. personeelszaken, financiën en facilitaire zaken.

PLAATS IN DE ORGANISATIE:
Direct rapporterend aan de Algemeen Directeur,
Lid Management Team
Hoofd bedrijfsbureau & preventiemedewerker

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN:
Algemeen
Verantwoordelijk voor de aansturing & coaching van het bedrijfsbureau (3 medewerksters), zodat alle geplande & ongeplande activiteiten van dit bedrijfsbureau naar behoren worden uitgevoerd.

De directie en/of management gevraagd en ongevraagd van informatie, advies en/of ideeën voorzien.
Het (periodiek) opleveren/verzorgen van managementrapportages op het gebied van KAM, P&O, facilitaire zaken & financiën.
Delegeren van taken binnen het bedrijfsbureau
Voortgangsbewaking, (na)controle & terugkoppeling

HRM
Verantwoordelijk voor (het laten uitvoeren van) alle operationele en beleids(voorbereidende) zaken in het kader van HRM/ARBO.

Facilitair
Verantwoordelijk voor een kwalitatief hoogwaardig niveau van alle facilitaire zaken en het zo efficiënt mogelijke gebruik, inkoop en beheer daarvan.

Overig
Toezien op het contractbeheer, de project- en urenadministratie
Aangifte en betaling omzetbelasting
Contactpersoon voor diverse externe partijen
Case manager bij langdurig ziekteverzuim
Plannen en organiseren van diverse zaken
Troubleshooting / Ad-hoc zaken
Verantwoordelijk voor een optimale balans tussen de inkomende en uitgaande geldstroom


 
Externe (interim) dienstverlening

PERIODE : September 2007 t/m heden (doorlopend)
ORGANISATIE : Diverse (non-)profit organisaties, Landelijk
FUNCTIE : Divers

Het (laten) verzorgen van advies en dienstverlening op het gebied van Human Resource Management (HRM) / P&O in de meest brede zin door het bieden van (praktische) maatwerk oplossingen en/of ondersteuning door middel van Advies, Bemiddeling, Consultancy, Interim (Management) Oplossingen, Out-Tasking, Projectleiding, Scans, Training en Werving & Selectie.

Deze activiteiten zijn eigenlijk doorlopend en betreft met name:
korte (advies)opdrachten
klankbordfunctie
second opinions
werving & selectie
juridische ondersteuning
interim management
verzuimmanagement
“brandjes” blussen

Een specifiek voorbeeld staat hieronder vermeld:

PERIODE : September 2007 t/m februari 2008
ORGANISATIE : Omroep Zeeland, Oost-Souburg
FUNCTIE : Manager P&O a.i.

WERKZAAMHEDEN :
Omroep Zeeland heeft ± 120 FTE & 40 Freelancers. Hier vervang ik tijdelijk het huidige hoofd P&O m.b.t. de dagelijkse gang van zaken en geef leiding aan de afdeling P&O, het Directiesecretariaat en de Receptie (totaal 5 personen).

Specifieke aandachtspunten:
Functie Waardering (FuWa)
Ontwerpen/ontwikkelen van nieuwe functieprofielen
Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) uitvoeren en plan van aanpak schrijven
Juridische zaken (Arbeidsrecht)
Controleren HR-procedures/processen
Omroep CAO (Vertaalslag maken naar praktische oplossingen)
Instructie geven aan management over functieweging/functiewaardering
Koppelen van competenties en competentieniveaus aan functieprofielen
Verandering beoordelingsysteem doorvoeren (van 4-punts naar 5-punts schaal)

Indien gewenst kan ik een evaluatie/beoordelingsformulier van deze opdrachtgever overleggen.
 
Overige werkervaring

Hiervoor vele jaren (1996-2002) onafgebroken werkzaam geweest in diverse functies binnen de Transport/Logistieke sector waarvan de onderstaande de laatste was:

PERIODE : januari 1998 – 2002
ORGANISATIE : Road Air Transport, Etten Leur
FUNCTIE : Expediteur & tevens plaatsvervangend teamleider export

Hier verzorgde ik, samen met 1 assistent, de export naar Engeland en Ierland. Het betrof hier voornamelijk (droge) groupage maar ook deel- en compleet ladingen, gevaarlijke stoffen en spoedtransporten.

Vracht- & douanedocumenten controleren / opmaken
Plannen en organiseren
Aansturen van chauffeurs en loodspersoneel
Contacten onderhouden met het UK / IE agentschap
Regelen / boeken van overtocht(en) per boot en/of trein
Facturatie & controle inkomende facturen
Administratie, Archivering & rapportages
Contracten, offertes, afgeven van ad-hoc tarieven
Aansturen van assistent
Vervangen van teamleider bij afwezigheid, aansturen van ± 7 medewerkers
Vele andere activiteiten waaronder een stukje customer service

Alle communicatie (E-mail, fax en telefoon) vond plaats in het Engels.
Ik ben ook diverse malen in Engeland geweest waaronder een week om het nieuwe agentschap in de buurt van Birmingham te helpen opstarten.

Referentie(s), getuigschriften etc.
Indien gewenst kan ik getuigschriften en/of een evaluatie/beoordelingsformulier van een opdrachtgever overleggen.

Referenties zijn op verzoek mogelijk.

Hobby’s en interesses
Judo, Squashen, Skiën & Reizen (waaronder stedentrips). (Internationaal) Arbeidsrecht.

Werkgebied & Mobiliteit
In principe landelijk inzetbaar
Primair de regio’s Zeeland, Brabant en Zuid-Holland (hierbuiten in overleg)
Reizen binnen dit primaire werkgebied (bijvoorbeeld tussen locaties onderling) of incidenteel hierbuiten is geen enkel probleem.
Incidenteel naar het buitenland is geen probleem (mits voor korte duur).
Ik ben niet bereid te verhuizen.

Nevenactiviteiten
Bestuurslid bij de NVP afdeling Zeeland (mei 2007 – heden).


Opleiding interimmanager

Gevolgde opleidingen op het gebied van HRM/P&O

HBO P&A / Human Resource Management (BHRM)
HBO Bedrijfskundig HRM
HBO Management Vaardigheden
HBO Arbeidsrecht (Specialisatie)
HBO Personeelsadministratie (incl. Salaris/Loonadministratie obv PDL)
HBO Personeelsmanagement
HBO Arbeid en Organisatiepsychologie
Preventie Medewerker + Reanimatie + AED
Basisopleiding personeelszaken

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Flexibel, Integer, Loyaal, Betrokken, Representatief, Nauwkeurig, Assertief, Klantgericht & Klantvriendelijk, Collegiaal/Sociaal, Inlevingsvermogen, Leergierig.

Hands-on, no-nonsense en pragmatisch ingesteld.

Ik kan prima zelfstandig werken maar ook in teamverband kan ik prima functioneren.

Bekend met ISO, IIP, ITIL & HACCP.


Talenkennis interimmanager

Taal Woord Schrift
Engels Vloeiend Goed
Frans Redelijk tot goed Redelijk
Duits Redelijk Redelijk


Overig

Specifiek sterk in:
 Het ad-hoc regelen van (operationele) zaken, Praktische oplossingen
 Arbeidsrecht / Juridische aangelegenheden & (bezwaar)procedures
 Projectleiding / Plannen & Organiseren
 Recruitment / Werving & Selectie
 Structuur aanbrengen of herstructureren. Vanuit “niets” iets opzetten/opbouwen.
 Ontwerpen en/of implementeren van HR-instrumenten, formulieren en procedures

Behalve personeelsadministratie en personeelsmanagement ook kennis en/of ervaring op het gebied van:
 Algemene bedrijfsvoering
 ARBO & Preventie zaken (Case- Verzuimmanagement, RI&E etc)
 (Loon/Omzet)Belasting(en) & (Sociale) Verzekeringen
 Boekhouding
 Facilitair management
 Facturatie & debiteurenbewaking
 Salarisadministratie

Flexibel & breed inzetbaar op diverse niveaus. Bijvoorbeeld als:
 HR Manager / Hoofd P&O / Facilitair Manager
 HR Coördinator / Teamleider HR
 (Sr.) HR Adviseur / HR Business Partner / HR Consultant / HR Officer
 Recruiter
 Of een combinatie van bovenstaande functies

 beschikbaar?