T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Manager met focus op resultaat

Manager met focus op resultaat

Werkervaring interimmanager

Directeur bij de vakvereniging voor Sales en Account Manager (SMA), voor de duur van 3 jaar, parttime.
Manager Verkoop bij AGF groothandel, duur 6 maanden, reorganisatie sales-afdeling
Marketing Manager Benelux tuinmeubelfabrikant, duur 4 maanden

5/05- Zelfstandig ondernemer - ontwerpt verkoopsimulatiespellen voor account managers/vertegenwoordigers. Volledig nieuw product (eind 2007). geeft inzicht in het succes van de beste verkoper, waarbij de methodieken van dit succes doorgegeven kunnen worden aan de collega-account managers. Competenties worden in kaart gebracht. De SalesGame kan ook ingezet worden om het rendement op investeringen in trainingen inzichtelijk te maken.

richt zich op het analyseren van klantendatabases voor haar opdrachtgevers en consultancy gebaseerd op de vanuit de analyse aangebrachte klankwaardensegmentatie. brengt voor haar opdrachtgevers in kaart in welke mate klanten/afnemers tevreden zijn over de leverancier en hoe loyaal zij zijn. Opdrachten uitgevoerd voor onder andere Albron, ANWB zakelijk, ENECO Energie Infra, Neways, ROC van Twente en Syntens.

5/06-04/09 Directeur - Sales Management Association te Woerden (Vakvereniging) De SMA richt zich als vakvereniging op de verdieping, verbreding en uitwisseling van kennis en ervaring, alsmede networking en samenwerking binnen het vakgebied Sales- en Account Management in Nederland. Met 750 aangesloten leden een stevige basis om een verdere groei te bewerkstelligen. Als directeur (parttime 60%) verantwoordelijk voor ledenbehoud en ledenwerving, verhoging van de kwaliteit van de bijeenkomsten en sponsorwerving voor Hét Sales Event en de volledige operationele aansturing van de vereniging. Totaal begroting € 300.000,= per jaar.

10/04-2/09 (Mede-)organisator Het Sales Event
Hét Sales Event is uitgegroeid tot het grootste (jaarlijkse) congres op het vakgebied Sales- en Account Management. Naast de verkiezingen voor Commercieel Directeur en Key Account Manager van het Jaar vinden er (internationale) lezingen/workshops plaats. Afgelopen editie (februari 2009) waren circa 700 Sales professionals aanwezig in Grand Hotel Huis ter Duin in Noordwijk. De beoordeling door de bezoekers was een 7,9 (5e opeenvolgende verbetering). Tevens in 2009 voor de 3e keer Het Captains Dinner mede georganiseerd. 300 Commercial Captains of Industry gaven een 8,0 als beoordeling. Mijn primaire verantwoordelijkheid in de laatste 2 jaar ligt op sponsorwerving en programma-invulling. Totaal begroting voor Hét Sales Event en Het Captains Dinner is ongeveer
€ 500.000,=. Resultaat was een winstgevend congres.


11/04-4/05 Project Herinrichting Verkoopafdeling - (Food groothandel)
Verantwoordelijk voor het herstructureren en optimaliseren van de interne en externe commerciële activiteiten. Na een analyse van de organisatie heb ik de buitendienst opnieuw georganiseerd, nieuwe bezoekfrequenties vastgesteld en een afdeling voor proactief (telefonisch) klantcontact ingericht. Voor de binnendienst heb ik een opzet gemaakt voor een optimalere indeling van de werkzaamheden en een efficiënter gebruik van de beschikbare tijd. Het bewust en oprecht centraal stellen van de klant door de gehele organisatie is een belangrijk speerpunt.

6/04-10/04 Marketing Manager Benelux Hardhouten tuinmeubelen)
Verantwoordelijk voor een analyse van de Benelux tuinmeubelmarkt in het algemeen en de markt voor (hard)houten tuinmeubelen in het bijzonder. Bovendien verantwoordelijk voor het benaderen van inkooporganisaties en individuele inkopers om de collectie te presenteren en te verkopen.

2001–1/04 Directeur - Field Marketing organsitie
Eindverantwoordelijk voor de algemene bedrijfsvoering. In totaal circa 55 vaste medewerkers (20 kantoor en 35 buitendienst) en een bestand met 400 oproepkrachten. In eerste aanleg rapporterend aan de DGA en vervolgens aan de (mede-)aandeelhouders. Belangrijkste verantwoordelijkheden en aandachtsgebieden:
• Het opnieuw vormgeven van de interne organisatie. Het resultaat is een reductie van het aantal subfuncties, een hogere productiviteit en een verlaging van de headcount met 20%.
• Het versterken van de commerciële resultaten omdat er tot medio 2001 een te grote afhankelijkheid was van één opdrachtgever (70% van de omzet). Het resultaat is dat de grootste opdrachtgever niet meer dan 25% van de totale omzet realiseert. Naast een betere spreiding ook een omzet groei gerealiseerd tot ruim € 4 mln. in 2003 (+20% t.o.v. 2002).
• De optimalisering van de buitendienst. Tot en met 2001 werden alle bezoeken schriftelijk vastgelegd. Door de invoering van een software systeem werken alle vertegenwoordigers nu met pc’s en up-to-date informatie.
• Opzet van een verdere automatisering van de projectmanagers. Het resultaat is een effectievere inzet van oproepmedewerkers met een hogere winstgevendheid.

2000 Operations Director - Dienstverlening financiële instellingen
Verantwoordelijk voor het inbound-call center, telefonische reisbureau, customer services, communicatie, ICT, database beheer, data entry, fullfillment en reporting; 130 FTE, 180 headcount. Lid van het CIMS Management Team.

Initiator van een kort dagelijks operationeel overleg met als belangrijkste doelstellingen: Het concreet en actueel volgen van de uitvoering van de werkzaamheden en een verbetering van de onderlinge betrokkenheid. Ter verbetering van de betrokkenheid heb ik het ‘buddy-systeem’ ingevoerd. Door de optimalisatie van de operationele afdelingen is de service verbeterd en een headcount-reductie van ongeveer 10% doorgevoerd.

Vanuit mijn rol binnen het Nederlandse Management Team vormgegeven aan de verdere ontwikkeling van de organisatie. Bijdrages hierin zijn terug te vinden in de invoering van een persoonsgericht bonussysteem en de opzet van een ‘high potential programm’.

Frequent overleg met het Europese kantoor in Londen, UK. De unit Maarssen was de grootste operationele afdeling op het vaste land van Europa, met als werkgebied de BeNeLux, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Buiten kantoortijden werden klanten uit Frankrijk, de Verenigde Arabische Emiraten en Zuid Afrika geserviced. Frequent overleg met de – internationale – opdrachtgevers, ter optimalisering van de serviceverlening.

1998–2000 Directeur - SBU Loyalty actie
Verantwoordelijk voor de volledig nieuwe opzet en inrichting van het bedrijf. Rapporterend aan het Algemeen Management van moederbedrijf.

Verantwoordelijk voor de complete samenstelling van de Cadeau Gids, artikelinkoop, verzending aan consumenten en de aftersales middels een helpdesk. Aansturing van 10 medewerkers. Eindverantwoordelijk voor de omzetting van de (papieren) spaarzegels naar een elektronische spaarkaart. Naast de technische ontwikkeling tevens verantwoordelijk voor de marktintroductie (dealers en consumenten). Dit project is binnen de gestelde termijnen en budgetten afgerond.

Inrichting van het cadeau assortiment op basis van een doelgroepdifferentiatie. Het resultaat was een door de spaarders hoog gewaardeerde Cadeau Gids, die een bijdrage heeft gegeven aan de loyaliteit aan opdrachtgever. Na de overname is voor Nederland gekozen om het spaarsysteem te handhaven.

SBU had een eigen magazijn en showroom en voerde een eigen administratie. Ik was eindverantwoordelijk voor de optimale presentatie in de showroom en de goederenstroom in het magazijn. De totale inkoopwaarde (circa 90.000 artikelen) bedraagt circa € 3.200.000,= met een omzet van € 4.100.000,=. Voor juli ’98 was er bij de Cadeau Actie een jaarlijks exploitatietekort (ca. € 450.000,=), na 3 jaar is er een exploitatiewinst van ca. € 500.000,=, met bovendien een scherper aanbod aan de consumenten.

1995–1998 Hoofd Verkoop Binnendienst Wegverkeer
Verantwoordelijk voor de aansturing van de commercieel administratieve binnendienst. De afdeling draagt zorg voor vastlegging van gemaakte afspraken en contracten en samenwerkingsvoorstellen voor nieuwe relaties. Verantwoordelijk voor het investeringsbudget (€ 20 miljoen per jaar), het opstellen van diverse budgetten en investeringsberekeningen en voor de volume en opbrengstontwikkeling van het bestaande verkoopnet (200 verkooppunten).

Ten behoeve van de rentabiliteitsberekeningen een programma ontwikkelt, waarmee de uitwerktijd per investering met 80% werd teruggebracht. Dit programma is door de Europese organisatie overgenomen.

Binnen het retail management team mede vormgegeven aan de ontwikkeling van het merk, de verkooppunten en de shops. Belangrijkste ontwikkelingen zijn het ‘Winkel’- (convenience artikelen) en het ‘Bakery’-concept (warme broodjes in de shop). Maatschappij was hiermee voorloper in de markt.

1992–1995 Account Manager Wegverkeer
Verantwoordelijk voor de brandstofverkooppunten in de regio zuid oost Nederland. Te besteden investeringsbudget gemiddeld € 2.500.000,= per jaar. Omzet in consumenten waarde € 40 miljoen.

Ik was de spil tussen de exploitant/dealer en de maatschappij, waarbij het door maatschappij opgestelde beleid geïnitieerd wordt naar de (company owned) verkooppunten. Verantwoordelijk voor de optimalisering van het rendement van de verkooppunten, zowel voor maatschappij als de exploitant/dealer. In direct overleg met de diverse exploitanten sturing gegeven aan betere beheersing van de diverse kosten en verbetering van de gerealiseerde marges op de diverse producten.

1988–1992 Commercieel Administratief Medewerker, afdeling Wegverkeer
Verantwoordelijk voor het administratief vastleggen en opvolgen van door account managers gemaakte afspraken. Controle van deze afspraken op de vastgelegde beleidslijnen.

1987–1988 Marketing Assistent - Marketing adviesbureau
Het ondersteunen van de directeur van het adviesbureau, met name bij het opstellen van marketing plannen van opdrachtgevers van het bureau. Verantwoordelijk voor de telefonische verkoop van Verkooptrainingen voor winkelpersoneel.


Opleiding interimmanager

Geen specifieke opleiding, maar door ervaring in langdurige samenwerkingen in loondienst veel ervaring opgedaan in het structureren en optimaliseren van afdelingen en bedrijven.

Opleiding:
• Havo (1985)
• HEAO, Bedrijfseconomie (1995)
• Nima A (1988), Nima B (1990)

Cursussen en trainingen:
• Diverse verkoop en merchandise cursussen
• Training: Inzicht in Invloed (Bureau Zuidema)
• Diverse management trainingen, gericht op functioneringsgesprekken, beoordelingsgesprekken en conflicthantering.
• Training persoonlijke talent ontwikkeling in combinatie met personal coaching traject


Talenkennis interimmanager

Nederlands en Engels, Duits beperkt

Overig

Korte profielschets:
Oplossingsgericht, enthousiast, degelijk, pragmatisch en een hoog inlevingsvermogen. Sterke analytische vaardigheden met oog voor detail. Gericht op kwaliteit en haalbaarheid. In staat om theorie te vertalen naar praktijk, te zoeken naar werkbare oplossingen. Teamspeler en stimulator.


 beschikbaar?