T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Business Controller / Concerncontroller

Business Controller / Concerncontroller

Werkervaring interimmanager

Concerncontroller, Aeres, Ede
Aeres is een kennisinstelling in het groene domein met circa 8.500 leerlingen/studenten (pro, vmbo, mbo, hbo en master), vele duizenden cursisten en circa 1.100 medewerkers. Als concerncontroller adviseer ik het College van Bestuur, instellingsdirecties en locatiedirecties in de gehele planning & control cyclus. Hierbij word ik ondersteund door een zestal decentrale business controllers.

Bijzondere aandachtsgebieden van mijn taak:
• Accountmanager Groenhorst (pro, vmbo en mbo).
• Beheer rapportage- en begrotingsformats Aeres.
• Projectcontrol vastgoed (o.a. investeringsanalyses en
rapportages).
• Formatieplanning en -bewaking.
• Risicomanagement en interne audits.
• Interne MD-trainingen voor nieuwe teamleiders.


2001 t/m 2009 Zelfstandig interim professional
Interim Control, Elst
Op zelfstandige basis interimopdrachten uitgevoerd op verschillende gebieden: business control, project control, ao/ic-werkzaamheden,
ontwikkelen tools voor begrotingen, (project)rapportages en
jaarrekeningen. Klanten:
• Onderwijs: Aeres, Bureau Christelijk Onderwijs Utrecht, PCBO
Amersfoort en Wellantcollege.
• Vastgoed: CWL Woningbeheer, CWL Koopwoningen BV, Stichting Woonunie (nu: ieder1), Stichting Wonen Leerdam,
Woningbouwvereniging Lingewaal, Domined Vastgoedzorg BV,
Woningstichting Bodegraven, Domus VVE Beheer en Wonen Boven Winkels NV Deventer.
• Overig: Provincie Utrecht, Waterschap Rivierenland, Nijhof
Accountants, Stichting Reclassering Nederland, Stichting HERA
Vrouwenopvang Gelderland en Stichting Vluchtelingenwerk Midden-Gelderland.
Daarnaast heb ik bij een aantal van bovengenoemde klanten verschillende cursussen verzorgd: Persoonlijk Efficiency Programma (PEP), Procesmodelleren, Excel, Word, Powerpoint, Acces en Visual Basic for Applications (VBA).


2001 t/m 2002 Manager financiën
Stichting Woonunie, Deventer
Woonunie Deventer (tegenwoordig ‘ieder1’ geheten) is een grote
woningcorporatie met in totaal circa 6.300 woningen in Deventer en in Schalkhaar. Ik heb hier leidinggegeven aan de afdeling Financiën; een afdeling met een bezetting van twaalf medewerkers. Tevens was ik verantwoordelijk voor de Treasury.


1996 t/m 2001 Supervisor
Deloitte, Arnhem
Bij Deloitte heb ik circa vijf jaar gewerkt als Supervisor. Hier hield ik me naast mijn ‘reguliere’ controlewerkzaamheden en de aansturing van controleteams onder andere bezig met het opstellen jaarrekeningen, bedrijfswaardeberekeningen, ic-plannen en met de coördinatie en uitvoering van procesbeschrijvingstrajecten.

1995 Assistent Accountant
VB Accountants, Arnhem
Stage en vakantiewerk.rvisor

Opleiding interimmanager

Master of Business Administration (MBA)
NCOU Business University

Accountancyopleiding Nivra-Nyenrode
Nyenrode Business Universiteit

Hoger Economisch Administratief Onderwijs (HEAO)
HEAO Arnhem

Middelbaar Economisch Administratief Onderwijs (MEAO)
HEAO Arnhem

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Prince2, NLP

Talenkennis interimmanager

Nederlands - goed
Engels - goed
Frans - redelijk
Duits - redelijk

Overig

Excel, VBA

 beschikbaar?