T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 Beschikbaarheid opvragenInterim manager

Interim  manager

Werkervaring interimmanager

mei 2014 – heden
Omgevingsdienst West Brabant (OMWB):
Interim stafhoofd Financiën, ICT en Facilitair

Bij de OMWB richtte de veranderopdracht zich op Financiën en ICT. Zowel de processen, de systemen als de resources sloten niet aan op de vraag. Ook ‘de vraag’ was niet duidelijk.

Resultaten:
De afdeling als geheel geherstructureerd tot een betrouwbare en proactieve afdeling die informatie levert. Dit opgezet vanuit de BiSL benadering. Hiervoor het team Financiën structureel op sterkte gebracht en gedurende deze periode de betrouwbaarheid van de financiële administratie verbeterd en de tijdigheid en juistheid van de P & C producten veilig gesteld. Voor ICT een architectuur ontwikkeld en de bestuurlijke besluitvorming voorbereid voor een meerjaren ICT investeringsbeleid. Het team ICT van een reactief beheersmatig team omgevormd naar een proactief team dat meer regie voert. De regie is gebaseerd op BiSL en ITIL.


januari 2014 – november 2014
Edudelta (voortgezet onderwijs): Interim management bedrijfsbureau

Begeleiden van een transitie gericht op de vorming van één servicegroep. In de servicegroep zijn alle onderwijsondersteunende diensten ondergebracht. Als onderdeel hiervan loopt er ook een ICT outsourcing project. In het bijzonder is er aandacht voor de inrichting van processen, eenduidigheid van de dienstverlening en de begeleiding van de medewerkers. Waar nodig wordt er schaduwmanagement aan leidinggevenden gegeven.

Resultaten:
Waarborg van de interne dienstverlening door duidelijke verantwoordelijkheden structuur. ICT beleid vormgegeven gericht op een digitale leeromgeving. ICT outsourcing gerealiseerd.


september 2013 – maart 2014
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier: Bedrijfsadvies bedrijfsbureau

De dienstverlening van het bedrijfsbureau (28 personen) sloot niet aan op de interne vraag. De opdracht bestond uit de positionering en het verbeteren van de dienstverlening van het bedrijfsbureau. De aanpak richtte zich op het beschrijven van producten die men kan afnemen en deze producten kwantificeerbaar maken. Parallel hieraan liep het vormgeven van het informatiebeleid en het strategisch HRM plan voor het bedrijfsbureau.

Resultaten:
Productencatalogus. Verhoogde interne klanttevredenheid, betere afstemming van de capaciteit op de vraag.september 2013 – maart 2014
SPURD: Moderator/procesbegeleider maatschappelijke opgave

De maatschappelijke opgave Sport en Bewegen, moet met andere actoren binnen de gemeente Purmerend, tot een concreet beleid worden geformuleerd. In maart 2014 moest dit leiden tot een concreet beleidsvoorstel dat aan de gemeenteraad ter vaststelling kan worden voorgelegd.


Resultaten:
Het versnipperde aanbod gekanaliseerd tot aanbod per leeftijdsdoelgroep. Draagvlak bij alle actoren, beleidsvoorstel is vastgesteld.


maart 2013 – maart 2014
Staalbouwbedrijf: Bedrijfsadvies / schaduwmanagement

Reorganisatie gericht op reductie van kosten. Ontslag voor negen medewerkers aangezegd. Herinrichten van de bedrijfsprocessen gericht op minder beheer en meer opbrengsten. Bijzondere aandacht voor: propositie; verkoopmanagement; reduceren van fouten tijdens de productie door verantwoordelijkheden lager in de organisatie te leggen.

Resultaten:
UWV procedure succesvol afgerond. Fouten reductie gerealiseerd. Sinds Q4 2014 schrijft het bedrijf weer zwarte cijfers en kan het weer groeien.


augustus 2012 – december 2012
Nova college: Schaduwmanager/projectadviseur

Met de invoering van competentiegericht management ontstond er teveel stapeling van verschillende HRM instrumenten. Om dit op te lossen had men intern een projectleider aangesteld die tot integratie van de instrumenten moest komen. Gaandeweg liep deze projectleider vast in het project, zowel op de inhoud als bij de procesaanpak. Er was behoefte aan zowel inhoudelijke sturing en procesbegeleiding op afstand.

Resultaten:
Er is eenheid, afstemming en vereenvoudiging van de HRM instrumenten. Hierbij vormt competentiegericht HRM management de basis. De projectleider is door het schaduwmanagement kennis en inzicht van verander- en projectmanagement verschaft. Deze heeft hierna, zelfstandig, een management ontwikkelproject succesvol afgerond.


maart 2012 – december 2012
Hogeschool Inholland: Interim Opleidingsmanager, cluster Recht

Als lid van het managementteam cluster Recht (2200 studenten) eindverantwoordelijk voor de opleiding HBO-Rechten. Daarbij hoorde ook de projectleiding om tot studentgerichte teams te komen.

Resultaten:
Vanaf 1 september 2012 werkt men in zelfstandige, resultaatgerichte teams volgens de beginselen van sociaal innovatief werken. De student staat centraal en de docent wordt weer uitgedaagd als professional met het onderwijs bezig te zijn.

maart 2012 – december 2012
Interim crisismanager, cluster Management
Op de locatie Haarlem een aantal personele - en planningsvraagstukken opgelost. Het resultaat was dat de teams weer gemotiveerd raakten, de instroom van studenten verdubbelde en de planning op orde was voor aanvang van de nieuwe collegeperiode.

maart 2011- november 2011
DBC Onderhoud: Manager ICT / kwartiermaker

augustus 2010 – maart 2011
DBC Onderhoud: Manager Analyse en Methoden / adviseur

mei 2009 – april 2010
Politieacademie: Hoofd onderwijsgroep West

Op verzoek kan ik een compleet overzicht overhandigen.

Opleiding interimmanager

Master Management, Cultuur en Cultuur en Verandering (2009-2011, diploma behaald)
Titel: Master Management, Culture and Change (MCC)
Afstudeerthema: Sociale innovatie in organisaties
NCOI, Hilversum

Financieel management voor niet financiële managers (2003, certificaat)
De Baak, Driebergen

Post HBO Interim Vaardigheden (2002, certificaat)
Hogeschool Brabant

Post HBO Projectmanagement (Prince 2, 2002, certificaat)
Hogeschool Brabant

HBO Bedrijfskunde (1995-1998, diploma behaald)
Hogeschool Alkmaar

HBO Personeel en Arbeid (1988-1992, diploma behaald)
Titel: Baccalaureus (Bc.)
Afstudeerthema: Motiveren van medewerkers in de zorgsector
Hogeschool van Amsterdam (Karthuizer Academie)

MBO Civiele diensten (1978-1981, diploma behaald)
Opleiding gericht op facilitair management
Amstelacademie Amsterdam

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Resultaatgericht
Empatisch
Effectief op alle niveaus

Talenkennis interimmanager

Nederlands in woord en geschrift

 Beschikbaarheid opvragen