T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?programmamanagement, projectmanagement

programmamanagement, projectmanagement

Werkervaring interimmanager

10-2013-heden
Projectmanager Directe lijn om toegang te krijgen tot internationaal concurrerende E- prijzen voor de industrie van Oosterhoorn/Delfzijl.

4-2011-10-2013 Programma management Installatieverantwoordelijke Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer

Kernelementen:
• programmamanagement IV Openbareverlichting; Verkeersmanagement en riolering en waterbeheersing;
• risico inventarisatie NEN 50110/ NEN 3140;
• aanwijsbeleid;
• opzetten Bedrijfsveiligheidshandboek;
• opzetten inspectiebeleid;
• opzetten werkprocedures en werkinstructies;
• implementeren toegangsautorisatie;


10/2009- 1-4-2011 Programma management verkeersleiding Metro en operators , schakelwacht Energie en Tractie GVBAmsterdam
Kernelementen:
• programmamanagement rookwarmte afvoer project en opstellen strategische analyse;
• realiseren processen ,procedures en opleiding t.b.v. schakelwacht hoogspanning en Tractie;
• coördinatie projecten incident afhandeling en calamiteiten;
• troubleshooting tussen afdeling en haar stakeholders;

8/2007-9/2009 TenneT TSO
Mentor regiomanagers TenneT TSO
• Kennis overdracht naar drie nieuwe regio managers.

Regio manager West TenneT TSO
TenneT TSO beheert het landelijk hoogspanningstransportnet 150KV- 220KV en 380KV. De beheer organisatie is verdeeld in twee regio's West en Oost. conform de Wet Onafhankelijk Netbeheer het beheer gekregen van alle transportnetten van 110 kV en hoger.
Kernelementen:
• verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en als programmamanger voor en de projecten;
• regie en invoeren structurele verbeteringen en veranderingen van bedrijfscultuur, processen en verankering in de organisatie;
• ontwikkeling en implementatie maintenance engineering;
• ontwikkelen assetmanagement .

3/2004- 8/2007 Programmamanager HTM voor het project Randstad Rail
Kernelementen:
• Het besturen, autoriseren en afstemmen om te komen tot een goede overdracht van railinfrastructuur van Prorail naar de Stadsregio’s Haaglanden en Rotterdam, RET en HTM;
• het opstellen van een strategische analyse en besturingscriteria het realiseren van sla’s tussen de opdrachtgever Stadsgewest Haaglanden en HTM als operationeel beheerder;
• het ontwikkelen van een overdrachts- en samenwerkingsmodel tussen de Regio’s RET, prorail en HTM beheer;
• het afsluiten van contracten met de Stadsregio’s Haaglanden en de stadsregio Rotterdam;
• het samenstellen van PVE eisen en normeringen light-trail;
• verantwoordelijk voor alle te houden reviews;
• het realiseren van een output contract met aannemingspartijen en het doen van een Europese aanbesteding voor prestatiegerichtonderhoud;
• ontwikkelen beheer en onderhoudconcepten incl. financiële beheersing;
• het bouwen van een safety-case light-rail;
• het erop toezien dat er gebouwd wordt volgens het PVE Randstadrail;
• het in beheer en onderhoud nemen van de light-rail; infrastructuur, oplossen van restpunten en implementatie naar organisatie HTM.

2003 t/m 3/2004 Manager Groothandel
sturen op winstgevendheid
concurrentieanalyse
efficiency verbetering

2002-2003 Programmamanager voor het vrijmaken energiemarkt via Boer & Croon
Eneco
Het besturen, autoriseren en afstemmen om te komen tot een goede samenwerking voor het vrijmaken van de consumentenmarkt. De activiteiten waren met name gericht op de processen rond de netbeheerder en de regelgeving vanuit Energiened.

1997-2002 Neven functies
• Commissaris Calorent Energie Service BV
• Vertegenwoordiging NUON Energiened

2000-2002 Directeur Nuon -Zuid Holland
verantwoordelijk voor het leveringsbedrijf, het netwerkbedrijf en de stafactiviteiten. 600 FTE
Kernelementen:
• leidinggeven en verantwoordelijk voor de
Bedrijfsvoering;
• convergentie customer care centers;
• kanteling organisatie naar meerdere divisies;
• het samenvoegen en herrangschikken van activiteiten bedrijfsresultaat door reductie operationele kosten
investeringen reduceren;
• ontwikkelingsbegeleider voor top 10 talenten die Nuon jaarlijks aantrekt

1997-2000 Directeur netwerk Transport en distributie E,G en water
verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering
Kernelementen:
• resultaatverantwoordelijk;
• scheiding aanbrengen tussen netwerkbedrijf en leveringsbedrijf;
• vergroten van de professionaliteit en het invoeren van een meer;
• klantgedreven structuur;
• creëren van marge d.m.v. realiseren van kostenbesparingen;
• het opzetten van een distributiecentrum en het sluiten van drie logistieke centra;
• invoeren prestatiemanagement.

1995- 1997 Directeur Rijnstreek
verantwoordelijk voor de exploitatie
Kernelementen:
• resultaatverantwoordelijk;
• ontwikkelen warmte kracht markt (WKK);
• ontwikkelen commercieel management;
• verkoop divisiewater en ontvlechten organisatie;
• zakelijke structuur creëren .

1990-1995 Hoofd Technische dienst regio
verantwoordelijk voor de technische bedrijfsvoering
Kernelementen:
• bedrijfsvoering Regio;
• integratie realiseren tussen meerdere disciplines;
• invoeren BPR technieken.

1984-1990 Divisie Manager Leiden
deze divisie hield zich bezig met het assetmanagement de instandhouding en aanleg van energienetten van klantvraag tot realisatie
• kernelementen daarin zijn:
• aanleg energiedistributienetten door de regio Rijnland
• project stadsverwarming Leiden

1978-1984 Projectleider engineering en uitvoering
• verantwoordelijk voor de ontwerpcriteria en de uitvoering van hoofd- en distributienetten

Opleiding interimmanager

Nijenrode professioneel Interim Management
Erasmus Graduate School of Business MBA-opleiding
HTS-energietechniek
HTS-technische bedrijfsvoering
Post-hbo Bedrijfskunde Senior Manager
Financieel economische besturing
Hoogspanningstechniek
Hogere gastechniek

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Strategisch inzicht met sterke focus op innovatie en vernieuwing met daarbij volledig overzicht van de belangrijkste parameters.
Denken in concepten en deelverbanden.
Het vertalen van beleid naar concrete meetbare doelstellingen.
Enthousiast, humoristisch, initiatiefrijk, proactief, ondernemend.
Communicatief op alle niveaus.
Duidelijke visie op richting met daarbij anticiperen op kansen en bedreigingen.
Anticiperen op externe (politieke) factoren.


Talenkennis interimmanager

Nederlands, Engels en Duits goed in woord en geschrift


Overig

Directievoering en veranderingsmanagement. Structurele verbeteringen en veranderingen van bedrijfsprocessen en verankering in de organisatie

 beschikbaar?