T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Bedrijfsvoerend manager, Business Operation Manager

Bedrijfsvoerend manager, Business Operation Manager

Werkervaring interimmanager

Werkervaring
Als Interim manager
-Voorzitter werkgroep plaats voor onderwijs Wageningen Universiteit
-Directeur Bedrijfsvoering a.i.Kenniseenheid AFSG Universiteit Wageningen
- Bemiddelaar van de raad van toezicht van een categoraal ziekenhuis, bemiddeld in een directieconflict, vertrekregeling met een der directeuren onderhandeld, OR traject begeleid, benoemingsprocedure interim directeur geïnitieerd.
- Directeur a.i. van een doktersdienst voor dierenartsen – een dochter van de UU holding – vertrekregelingen zittende MT uitonderhandeld, feitelijke leiding, onderhandelingen met crediteuren en andere belanghebbenden ter afwending faillissement, opzetten van een sluitende begroting 2005 met inzet van de bijbehorende maatregelen.
- Voorzitter Commissie Technische Omzetting FUWA-Vaz (Functie waarderingssysteem academische ziekenhuizen)
- Adviseur en onderhandelaar voor UU en UMC Holdings B.V. bij talloze research contracten voor zowel UMC als UU, de oprichting van een aantal Spin off’s en bij de liquidatie van een aantal dochters.

december 2014 – mei 2015
manager bedrijfsvoering a.i.
Zorggroep Treant

Treant Zorggroep op een lastig moment in een transitietraject uit de brand geholpen als tijdelijk manager bedrijfsvoering.

oktober 2013 – mei 2014
Programmadirecteur bedrijfsvoering a.i. voor de faculteiten ALW en EW
Vrije Universiteit Amsterdam

januari 2011 – september 2011
Directeur Bedrijfsvoering a.i. Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen
VU University Amsterdam

maart 2010 – november 2010
Algemeen Directeur a.i.
Stichting Consument en Veiligheid

augustus 2008 – november 2008
Voorzitter werkgroep Herschikking Ruimte voor Onderwijs
Wageningen University

februari 2008 – september 2008
Directeur Bedrijfsvoering a.i. Agrotechnology & Food Science Group
Wageningen UR (University & Research centre)

maart 2004 – november 2005
Adviseur a.i. UU holding BV
Universiteit Utrecht

2005 – 2005
Directeur a.i. Dieren spoedkliniek, een 100% dochter van de Faculteit diergeneeskunde
Universiteit Utrecht


Vast dienstverband:
2000 - 2004
UMC Utrecht
Functie: Manager bedrijfsvoering
Verantwoordelijk voor: financiën, personeel, automatisering, (inpandige) huisvesting
Leiding aan de 17 FTE medewerkers van het divisiebureau,
Als lid van de divisieleiding verantwoordelijk voor de Divisie Interne Geneeskunde en Dermatologie Omzet € 62 miljoen, 875 medewerkers.
Focus: Integratie inhoud en bedrijfsvoering en doorvoeren van een structurele bezuiniging.
Belangrijkste resultaten:
• Verhoging productie, verhoging patiënt tevredenheid, terugdringen van het aantal ligdagen. Verbeterde managementinformatie, verbeterd risicobeheer, toegenomen liquiditeit. Personeelsverloop afgenomen, medewerkertevredenheid toegenomen, ziekteverzuim afgenomen
• De functionele organisatie gekanteld naar een tiental zorgeenheden die allen rond een aantal zorglijnen zijn georganiseerd:
• Realisatie strategisch beleidsplan 2002 t/m 2006
• MD traject leidinggevenden
• Installatie van een projectbureau ten behoeve van het beheer van de derde geldstroom (260 researchprojecten 20 miljoen)
• Ontwerp en invoering van een decentraal ICT beleid:
• Invoering van de Diagnose Behandel Combinatie registratie binnen de divisie,
• Project gestart gericht op de werving en behoud van poliklinieksecretaresses: “secretaresse: Een loopbaan!”

1994 -2000
De Jellinek
Hoofd planning en control
Eindverantwoordelijk voor het financiële beleid van de organisatie in de ruime zin.
Leiding aan het de afdelingen Economisch Administratieve Dienst, de dienst Personeel en Organisatie, de dienst Automatisering en Informatisering, de Facilitaire dienst, de Zorgadministratie en de staf Planning en Control (in totaal 107 medewerkers)
Als lid van het Directie Team verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding en uitvoering op bovengenoemde disciplines binnen de instelling, omzet 45 miljoen gulden, 580 medewerkers, financiering via de AWBZ, Justitie en Gemeente.
Focus: Het professionaliseren van de ondersteunende diensten.
Belangrijkste resultaten:
• Leiding versterkt, ziekteverzuim teruggedrongen, opleidingsniveau medewerkers verbetert, productiviteit per medewerker verhoogt
• Opzet en implementatie van de jaarplancyclus met bijbehorende budgettering en rapportage systematiek.
• Verantwoordelijk voor de ISO certificering van de hulpverleningsprocessen
• Reorganisatie van de Economisch Administratieve dienst
• Herstructurering van de Facilitaire dienst tot een service centrum.
• Reorganisatie Zorgadministratie
• Herinrichting huisvesting:.
Het aantal gebouwen teruggebracht van 32 naar 12, onderhoud en energiekosten verlaagd, aanvang bouw nieuwe kliniek

1991 - 1994
Icova B.V., onderdeel van Waste Management International plc
Afval inzameling en verwerking. Omzet 80 miljoen, 250 medewerkers
Assistent controller
Focus: het inrichten van de administratieve organisatie volgens de eisen die het Amerikaanse (aan de beurs van NY en Londen genoteerde) moederconcern daaraan stelt.

1988 – 1991
Perscombinatie N.V., dagbladuitgever te Amsterdam, omzet 350 miljoen, negentienhonderd medewerkers.
Stafmedewerkster Administratieve Organisatie en Interne Controle.
Focus: het verbeteren van de interne controle naar aanleiding van een belasting naheffing
Extra ervaring: Lid van de projectgroep die de mainframe financiële informatie applicatie heeft vervangen door een AS-400 applicatie.

1987 - 1988
Colgate Palmolive te Weesp, verkoop organisatie fast moving consumer goods, omzet ca. 50 miljoen, 25 medewerkers.
Medewerker commerciële managementinformatie.
Eigen taken: ontwerp van een call frequency systeem en het verbeteren van het forecast systeem.

1985 - 1986
Algemene Bank Nederland, afdeling effecten en syndicaten, ca. 200 medewerkers.
Medewerker aan- en verkoop van effecten ten behoeve van buitenlandse banken, inclusief de administratieve afhandeling.

1974 – 1980
Stichting ‘Blijf van m’n Lijf’ te Amsterdam, vrijwilligersorganisatie van ca. 60 personen, betaalde staf van 15.
Administrateur
Opbouw van de administratie van de net opgerichte stichting, eindverantwoordelijk voor de financiën, rapporterend aan het bestuur en leiding aan vijf medewerkers.


Bestuurservaring
2000 - 2005
Raad van toezicht stichting Dianet, lid
1996 – 1999
Coöperatieve vereniging Holbein II, penningmeester
1984 – 1992
Stichting de Prinsenhof later overgegaan in Stichting Drugshulpverlening Amsterdam, lid
1983 – 1984
Stichting Amsterdamse Patiënten, penningmeester
1980 – 1983
Gezondheidscentrum Staatsliedenbuurt, penningmeester
Opleiding interimmanager

doctoraal Nederlands Recht
Post doctoraal Register Controller
Auditor INK
opleiding Interim management Functiemediair
SIOO Basis Opleiding

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

resultaatgericht, besluitvaardig, samenwerken, analytisch, organisatiesensitiviteit, ontwikkeling van medewerkers, kan zowel coachend als taakgericht leiding geven.


Talenkennis interimmanager

Nederlands
Engels
Frans
Duits


 beschikbaar?