T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Adviseur Personeel & Organisatie

Adviseur Personeel & Organisatie

Werkervaring interimmanager

2008 Zelfstandig organisatie- en loopbaanadviseur/ journeytherapeut
– Ontwikkeling, organisatie en uitvoering workshops voor IOD en Van Ede.
– Re-integratiebegeleiding cliënten tijdens en na ontslag.
– Begeleiden van cliënten bij levensvraagstukken, organiseren van introductiebijeenkomsten en trainen van leerlingen.

2001 - 2007 Koninklijke Nederlandse Akademie van Weten-schappen (Amsterdam)
Senior beleidsmedewerker hrm (vanaf 2005) en adviseur p&o
– Implementeren van nieuwe wetgeving (o.a. Poortwachter, WIA, zorgverzekering), eigenrisicodragerschap WAO, Arbowet en persoonlijk ontwikkelingsplannen;
– Ontwikkelen wachtgeldbeheersysteem, centraal opleidings-programma, re-integratiebeleid, communicatieplan afdeling P&O en keuzeschema arbeidsrelatie;
– Voorbereiden reorganisaties (o.a. formuleren opdracht en schrijven implementatie- en plaatsingsplan) Facilitaire Dienst, afdelingen Vastgoed en P&O, evalueren reorganisatie NIOO, invoering Service Level Agreements en re-design P&O- processen na decentralisering;
– Adviseren over topstructuur en aansturing KNAW, aanpak complexe personeelsproblemen en toepassing personeelsinstru-menten;
– Overdragen kennis en vaardigheden aan leidinggevenden en stafmedewerkers.

1999 - 2001 Rode Kruis Ziekenhuis (Beverwijk)
Hoofd Personeel & Organisatie
– Leiding geven aan en ontwikkelen omgevings- en organisa-tiebewustzijn afdeling P&O (19 medewerkers);
– Implementeren van kwaliteitssysteem (ISO) en prestatie-indicatoren voor de afdeling P&O;
– Adviseren over en implementeren van structuur- en cultuur-veranderingen en personeels- & sociaalbeleid.

1998 - 1999 Ministerie van Financiën: directoraat-generaal Fiscale Zaken (Den Haag)
Personeelsmanagementadviseur
– Adviseren directeur-generaal over rechtspositionele vraag-stukken, opleidings- en personeelsbeleid m.b.t. (individu- ele) medewerkers en het departementale beleid;
– Voorbereiden reorganisatie, invoering PI-systeem, beoor-delingsbeleid en handboek personeelsvoorschriften;

1996 - 1998 Rode Kruis Ziekenhuis (Beverwijk)
Personeelsfunctionaris
– Adviseren over personeelsmanagement clusters, outsourcen en reorganisatie voedingsdienst;
– Ontwikkelen en herijken personeelsbeleid;
– Ontwikkelen en uitvoeren trainingen;
– Voorbereiden implementatie nieuw PI-systeem en 36-urige werkweek.

1994 - 1998 Freelance organisatieadviseur
– Begeleiden projectgroep bij en voorbereiden invoering 36-urige werkweek;
– Uitvoeren functiewaarderingsproject ondersteunende func- ties;
– Adviseren over aanschaf personeelsinformatiesysteem, afhandeling klacht over uitvoering Sociaal Plan en werving & selectie staffunctionaris P&O.

1991 - 1996 Riagg Amstelland en de Meerlanden (Hoofddorp) Personeelsfunctionaris
1991 Sector secretaris en organisatieadviseur
Via uitzendbureau bij Stadsdeel Westerpark (Amster- dam) en Koninklijke Nederlandse Reddings Maatschappij.
1988 - 1990 Jellinekcentrum (Amsterdam)
Hoofd administratie CAD Alcoholteam (vanaf 1989) en secretariaatsmedewerker
1986 - 1988 Diverse administratieve functies bij o.a. NMB, Postbank en American Express
1980 - 1981 Administratief medewerker bij de PostbankOpleiding interimmanager

2008 Conscious Leadership bij The Journey Seminars Denver USA
2006 - 2007 Journey Practitionerprogramme bij The Journey Seminars Ltd Cowbridge Engeland (coaching van individuen met diverse technieken o.a. NLP) geaccrediteerd therapeut vanaf juni 2008.
2003 - 2004 Professional development programme bij de International Association for Organisational and Social Development
1992 - 1996 U.v.A. Onderwijskunde specialisatie Opleiding in Arbeidsorganisaties
Scriptie: Strategisch (personeels-/opleidings-) beleid in kleine organisaties.
1990 - 1996 MO-B Sociale Pedagogiek Afstudeerrichting: Organisatiekunde
1987 - 1990 MO-A Sociale Pedagogiek Organisatiekunde & Personeelswerk
1981 - 1986 Nieuwe Lerarenopleiding D’ Witte Leli 2e graads lesbevoegdheid Biologie-Frans
1989 - 2001 Diverse cursussen op het gebied van Human Resource Management, projectmanagement, bedrijfskunde en coachings- en adviesvaardigheidTalenkennis interimmanager

Engels, Duits en Frans

Overig

Hobby’s
Koken, zingen, muziek luisteren, theaterbezoek, cultuur- en natuurreizen


 beschikbaar?