T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?senior manager/Business Analist

senior manager/Business Analist

Werkervaring interimmanager

2007 - heden
Bedrijf: Active Health Management Group
Functie: Manager Planning/logistiek a.i.
Afdeling Planning is verantwoordelijk voor de landelijke planning van professionals t.b.v. 22 externe partijen
Werkzaamheden:
- Reorganiseren afdeling Planning
- Keuze en Implementatie geautomatiseerd planningssyteem
> Procesanalyse
> Opstellen specificaties
> Systeemkeuze
> Inrichten beheeromgeving
> Opleiding en instructie
> Inrichten Management Informatie Retreival
> Borging
- Onderhandelingen/afspraken met afnemende partijen over logistieke proces


2004 - 2007
Bedrijf: BB&O Group Holding BV ( 3 werkmaatschappijen opererend op het snijvlak van organisatie en veiligheid en (kwaliteit)managementsystemen - 130 medewerkers verdeeld over management adviesbureau, detacheringbureau en arbodienst)Functie: Operationeel Manager (directie)
Verantwoordelijkheden:
- Back-officemanagement Group breed
- Op/uitbouwen operationele kant van de verschillende werkmaatschappijen
> Procesinventarisatie
> Organisatieontwerp
> Administratieve organisatie
> Automatiseringsplatformen
> Productportfolio
> Prijs- en leveringsvoorwaarden
- Strategische positionering en productontwikkeling
- Budgettering en financiele huishouding
- Aansturen logistieke proces en dienstverlening
- Onderhandelingen met leveranciers en afnemende partijen
- Managementadvisering/consultancy voor grote klanten (25%)

2000 – 2004
Bedrijf: Compaq Computer- later Hewlett Packard, Utrecht
Functie: Programs Manager
Werkzaamheden :
- (Marketing)doelstellingen bepalen per productgroep;
- Doelstellingen vertalen naar operationeel plan
- Budgettering en financiële bewaking;
- Plannen en doen uitvoeren van operationeel plan:
> Communicatie – opstellen van brochures, advertenties en nieuwsbrieven mailings;
> Organiseren van seminars en workshops;
> Acties coördineren en eventueel gezamenlijk uitvoeren met partners;
> Acties intern communiceren, promoten en coördineren met diverse stakeholders t.b.v. draagvlak op gebied van verkoop, logistiek en services;
- Contacten onderhouden met partners.
Klanten/partners:
Oracle, SAP, diverse Compaq/HP resellers.

1998 – 2000
Bedrijf: IQUIP Informatica (nu onderdeel van Sogeti), Diemen
Functie: Adviseur/Projectmanager tbv organisatorische kant van automatiseringsprojecten
Werkzaamheden:
- Inventariseren van de (automatiserings)behoefte van klanten door het uitvoeren van een Business Process Analisys
- Opstellen implementatieplan;
- Projectmanagement van één of meerdere projecten;
- Testen uitvoeren en opstellen testprogramma's
- Advisering en strategie.

Klanten : Min.v.Justitie, KLM (passage), Telegraaf en Hollandse Dagblad Combinatie, KPN Telecom.

1995 – 1998
Bedrijf : Stabiplan Informatietechniek, Bodegraven
Functie : Manager Ontwikkeling Facility Management INformatie Systeem (50%)
Werkzaamheden : Algeheel verantwoordelijk voor het opzetten en uitbouwen van nieuwe activiteit op het gebied van Facility management Informatie Systemen:
- Bepalen van de marktpotentie;
- Bepalen van de behoefte van de klanten;
- Vertaling van de vastgestelde vraag uit de markt in producteigenschappen
- Opstellen Functionele Specificaties
- Projectmanagement van verschillende productontwikkelingen op basis van bovengenoemde specificaties;
- Planning en organisatie van marketing- PR-activiteiten.

Functie: Manager afdeling Facility Services (50%)
Werkzaamheden:
- Dagelijkse leiding van de afdeling (circa 8 personen);
- Planning, begroting, en coördinatie van alle werkzaamheden die voortkomen uit de verkoop van de software;
- Projectmanagement van grote implementatietrajecten;
- Zware adviestrajecten begeleiden en/of uitvoeren op het gebied van (facility) management informatiesystemen ;
Klanten : GTI concernbreed, Imtech concernbreed, diverse perifere en academische ziekenhuizen, Aegon, diverse gemeenten, Texaco.

1991 – 1995
Bedrijf : Intergraph Benelux, Hoofddorp
Functie : Application Engineer, projectleider
Werkzaamheden :
- Ondersteuning van klanten op het gebied van verschillende grafische applicaties en database-applicaties voor elektrotechniek, process control, plant design, en facility management;
- Verzorgen en geven van trainingen;
- Projectmanagement van implementatietrajecten;
- Verkoopondersteuning van op het gebied van genoemde applicaties;
- Advies- en consultancywerkzaamheden;
- Potentiële partners op genoemde applicatiegebieden benaderen en relatie opbouwen/onderhouden;
- product- en managementpresentaties geven en organiseren;
- Seminars (nationaal en internationaal) organiseren.
Klanten : General Electric, Shell, Fluor Daniel, Raytheon, Min.v.Defensie, Rijksgebouwendienst.

1990 – 1991
Bedrijf : Van Buuren-Van Swaay (nu onderdeel van Imtech), Zoetermeer
Functie : Technicus Meet&Regeltechniek/Projectleider
Werkzaamheden :
- Ontwerp en begroting van elektrische en meet®elinstallaties voor Utiliteit en industrie;
- Projectmanagement van het installeren van de elektrische en meet®elinstallaties in gebouwen.

1988 – 1990
Bedrijf : Corus (voormalig Hoogovens Groep), IJmuiden
Functie : Operator
Werkzaamheden :
- Bedrijfsvoering van kleine stoomcentrale;
- Bewaking en regeling van alle energiedragende media (ca. 150; gassen, vloeistoffen, elektriciteit) vanuit een procesregelkamer.

1987 – 1988
Bedrijf : Militaire dienst (Genie)
Rang : Eerste luitenant (reserve)
Werkzaamheden : Diverse werkzaamheden op de afdeling Kwaliteitszorg.Opleiding interimmanager

1978 - 1983
VWO (Ne, En, Du, Wis, Nat, Scheik, Gesch) Diploma
Dr. W.A. Visser ´t Hooft Lyceum, Leiden

1983 - 1987
Scheepswerktuigkunde (HTS) Diploma (Ing.)
Hogeschool Amsterdam

1989 - 1991
Besturingstechnologie (Meet&Regeltechniek voor procesindustrie) Getuigschrift (Post HBO)
Hogeschool Amsterdam

1992 - 1994
Technische Bedrijfskunde (HTS) Diploma (Ing.)
Hogeschool Amsterdam

1994 - 2002
Bedrijfskunde (Universiteit) Diploma (Drs.)
Open Universiteit
Richting: Strategisch management en logistiek

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Pragmatisch, analytisch, doortastend, hands-on mentaliteit

Talenkennis interimmanager

Engels: Vloeiend in woord en geschrift
Duits: Verstaan/lezen - Goed, Spreken/schrijven-matig

Overig

Databasestructuren, databaseontwerp, Business Objects, Cristal Reports, Ontwikkeling op MS Access (VB)
MS Officeproducten (Access, Excel, Word, Powerpoint, Project).
CAD applicaties gebaseerd op MicroStation en AutoCAD, Management Informatie Systemen

 beschikbaar?