T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Interim project- en/ of lijnmanagement

Interim project- en/ of lijnmanagement

Werkervaring interimmanager

Functie : adviseur
Organisatie : informatiekundige dienstverlening lokale overheid
Periode : januari 2007 - december 2008
Branche :non-profit lokale overheid
Taken :

- begeleiding ontwikkeling/ implementatie ICT en integrale dienstverlening in de keten van werk en inkomen
- begeleiding regionale implementatie digitaal klantdossier


Functie : Coach (consultancy)
Organisatie : instelling voor cliëntondersteuning zorg midden-NL
Periode : mei 2006 t/m november 2006
Branche : zorg
Taken : - coaching manager Facilitaire Dienst op kennis en vaardigheden
- teamontwikkeling Facilitaire Dienst

Functie : Hoofd Reïntegratie & Inkomen (dienstverband)
Organisatie : gemeentelijke overheid midden-NL
Periode : februari 2006 – december 2006
Branche : overheid
Taken : - eindverantwoordelijk voor toeleiding van Wwb gerechtigden
naar werk en vaststelling recht op inkomen;
- eindverantwoordelijk voor kwaliteitsbeleid en deskundigheidsbevordering van de uitvoering;
- direct leidinggevend aan 26 medewerkers (3 accountmanagers werkgelegenheid, 5 kwaliteitsmedewerkers, 2 teamleiders, 2 beleidsmedewerkers, uitvoering); indirect aan 50 medewerkers;
- ontwikkelen/ vormgeven re-integratiebeleid;
- ontwikkeling/ implementatie matchingsteam om uitstroom te bevorderen;
- deelname planteam vorming bedrijfsverzamelgebouw (met UWV, CWI en aantal externe partners);
- opdrachtgever benchmark Work First;
- deelname landelijke workshops Divosa

Functie : Coach (consultancy)
Organisatie : instelling voor cliëntondersteuning zorg midden-NL
Periode : mei 2005 t/m februari 2006
Branche : zorg
Taken : - coaching medewerkers P & O op kennis en vaardigheden
- sparring partner directie m.b.t. strategisch beleidsplan

Functie : Teamleider/ projectleider (interim)
Organisatie : gemeentelijke overheid midden-NL
Periode : september 2004 t/m januari 2006
Branche : overheid
Taken : - implementatie preventieve poort (Wwb): processen,
procedures, samenwerking CWI en UWV vormgeven
- implementatie pilot Work First: processen, handboek,
toeleiding klanten, procedures;
- bijdrage leveren aan het ontwikkelen van beleid;
- onderzoek dagbesteding resulterend in een pilot van 1 jaar voor dak- en thuislozen;
- management van het team Poort en Reïntegratie, Activering & Inkomen: o.a. structurering van afdelingen na reorganisatie , monitoring toeleiding reïntegratiebedrijven
- leidinggeven ca. 30 consulenten
- bijdrage leveren aan verandering in structuur/ cultuur
- bijdrage aan projecten: aanbesteding reïntegratie, werkgevers-serviceloket, dagbesteding

Functie : Adviseur/ coach (consultancy)
Organisatie : gemeentelijke overheid Randstad
Periode : mei 2004 t/m november 2004
Branche : overheid
Taken: - adviseren bij het opzetten van een facilitair bedrijf bij een
gemeentelijke overheid
- coachen van manager op directie-nivo

Functie : Sales Manager (interim)
Organisatie : HR dienstverlener (mobiliteit, ziekteverzuim, training)
Periode : februari 2004 t/m juni 2004
Branche : zakelijke dienstverlening Amsterdam
Taken : - inventariseren huidige klanten bestand in omvang, potentieel,
risico, groei en winst;
- inventariseren huidige portefeuille-verdeling en formuleren
van verbetervoorstellen;
- inventariseren acquisitie potentie;
- institutionaliseren van een klantendatabase;
- structureren overleg binnen sales en tussen sales en anderen (teamoverleg, individueel werkoverleg, projectteams, etc.);
- evalueren accountmanagement op afspraken, targets;
- initiëren samenwerking onderling en met derden;
- zelf commercieel actief.


2002 – heden Interim Coaching en Advies

Funktie : Manager P&O (interim)
Taken : - lid van het Management Team van mobiliteitscentrum
- leidinggeven aan 5 personeelsadviseurs en 3 medewerkers
- voeren van de personeelsadministratie voor 1600 herplaatsers
- institutionaliseren van een centrale helpdesk
- ontwikkelen en implementeren van beleid per doelgroep
- begeleiden van herplaatsers naar ontslag, pensioen, afkoop
- managen en beperken van ziekteverzuim
- geven van voorlichtingsbijeenkomsten
- geven van individuele (sollicitatie-)begeleiding
- rapportages m.b.t. uitstroom en ziekteverzuim aan opdrachtgever, aandeelhouders en management
- advies en sparring partner voor Arbodienst, UWV, aandeelhouders en opdrachtgever ten aanzien van bijvoorbeeld interpretatie van Sociaal Plan, Burgerlijk Wetboek en sociale zekerheid

Funktie : Trainer Communicatieve vaardigheden (interim)
Taken : - actieve vaardigheden ontwikkelen bij cursisten op het gebied van communicatie
- leermiddelen ontwikkelen en vertalen (Engels)

Diverse kortere opdrachten met betrekking tot loopbaanadvies, acquisitie en
bedrijfsadvies (processen en procedures).

2001 – 2002 Inter Access B.V.

Funktie : HR Manager
Taken : - lid van het HR Management team
- vaststellen HR strategie en operationalisering van HR
doelstellingen
- leidinggeven aan back-office specialisten (HR adviseurs, salarisadministratie, infrastructurele diensten, wagenparkbeheer en facilitair management)
- opzetten van front-office structuur voor medewerkers: ankerpunt voor medewerkers in een sterk veranderende organisatie
- professionaliseren HR processen en procedures: implementatie en beheer & onderhoud
- verantwoordelijk voor Arbo-beleid
- bijdrage implementatie flexibel arbeidsvoorwaardensysteem
- implementeren herinrichting vestigingenbeleid
- doen van beleidsvoorstellen aangaande mobiele telefonie, lease, huisvesting en het leiden van projectgroepen hieromtrent
- contacten derden: arbodienst, verzekeraars, makelaar, leveranciers van facilitaire diensten
- verantwoordelijk voor alle HR communicatie

2000 – 2001 Inter Access Systems – IT Services

Funktie : Manager Operations
Taken : - lid van het Management Team– IT Services
- verantwoordelijk voor omzetrealisatie op projecten, consultancy en detachering
- verantwoordelijk voor consistent relatie-beheer van de bestaande relaties binnen de regio’s
- verantwoordelijk voor het resource- en matchingsproces
- direct leidinggeven aan 6, indirect aan 80 medewerkers
- bewaken van de 75% declarabiliteit, mark-up en gemiddeld tarief van medewerkers
- inkopen van opleidingen, gebaseerd op IT Infrastructuren t.b.v. expertise-ontwikkeling van medewerkers: zowel techniek als vaardigheden (Microsoft, Cisco, Novell en Unix)
- bewaking individuele ontwikkeling van medewerkers op opdrachten (fieldmanagement/ klantevaluaties)
- bewaken opbrengsten/ kosten per medewerker
- operationele invulling geven aan tactisch en operationeel HRM beleid binnen de eigen unit
- funktionele relatie en periodiek overleg met corporate HRM

1998 – 2000 Inter Access Systems

Funktie : Competence director
Taken : - lid van het Management Team
- werving en selectie van circa 40 nieuwe medewerkers per jaar
- loopbaanbegeleiding en opleiding gericht op de portfolio van Systems
- direct leidinggeven aan 6 medewerkers, indirect aan 60 medewerkers
- inkopen van opleidingen, gebaseerd op IT Infrastructuren t.b.v. expertise-ontwikkeling van medewerkers: zowel techniek als vaardigheden (Microsoft, Cisco, Novell en Unix)
- bewaking individuele ontwikkeling van medewerkers op opdrachten middels competentie-profielen
- bewaken opbrengsten/ kosten per medewerker
- operationele invulling geven aan tactisch HRM beleid binnen de eigen unit
- funktionele relatie en periodiek overleg met corporate HRM

1995 – 1998 Vedior

Funktie : Districtsmanager Midden-Nederland
Taken : - verantwoordelijk risicospreiding (80/20 regel)
- realiseren districtsdoelstellingen (marge, omzet, uren, rendement)
- consistent relatiebeheer (klanten tot 4 miljoen omzet)
- acquisitie van new business (tot 4 miljoen omzet)
- verantwoordelijk voor 6 National Accounts
- contact onderhouden met derden (GAK, RBA, KvK,etc.)
- direct leidinggeven aan 12 vestigingsmanagers en indirect aan 70 vestigingsmedewerkers
- uitdragen ondernemingsdoelstellingen
- uitvoering geven aan tactisch personeelsbeleid
- mede vormgeven samenwerking Arbeidsvoorziening, Start en Vedior in Midden-Nederland
- mede-verantwoordelijk voor uitvoering doelgroepenbeleid

1992 – 1995 Vedior ASB Harderwijk/ Zwolle

Funktie : Vestigingsmanager
Taken : - verantwoorde risicospreiding (80/20 regel)
- realiseren vestigingsdoelstellingen (marge, omzet, uren, rendement)
- relatiebeheer (klanten tot 1 miljoen omzet)
- acquisitie (tot 1 miljoen omzet)
- contact onderhouden met derden (GAK, RBA, scholen, KvK, afdelingen Sociale Zaken gemeenten, etc.)
- leidinggeven aan 3, later 12 vestigingsmedewerkers
- uitdragen ondernemingsdoelstellingen

1991 – 1992 TRM Partners Leeuwarden

Funktie : Account Executive
Taken : - relatiebeheer
- acquisitie new business (circa 20 miljoen)
- upgraden imago bureau


1990 – 1991 ASB Uitzendbureau Apeldoorn

Funktie : Uitzendconsulente (sector: administratief)
Taken : - verantwoorde risicospreiding administratieve segment
- inschrijven van uitzendkrachten
- matchen uitzendkrachten met opdrachten
- administratie (ziekmelden, uitbetalen, facturatie, etc.)
- acquisitie en relatiebeheer administratieve segment

1989 Interacademie Pitman

Funktie : Docente Handelscorrespondentie Engels
Taken : Ontwikkelen schrijfvaardigheid bij telefonistes, receptionistes en
secretaressesOpleiding interimmanager

1976 – 1980 MAVO
1980 – 1982 HAVO
1982 – 1987 Lerarenopleiding Zwolle
Engels/ Aardrijkskunde (2e graads bevoegdheid)
1987 – 1989 Katholieke universiteit Nijmegen
Engelse Taal- en Letterkunde (doctoraal)
Bijvak: Bestuurs- en Beleidswetenschappen
1997 Business School Nederland
MBA

Cursussen

1977 Typediploma
1990 Basiscursus Uitzending (ASB)
1991 Management by Objectives
Besturingsinformatie
Techniek
1993 Telefonische acquisitie/ Relatiebeheer
Verkopen
Verkopen en onderhandelen
1995 Veranderingsmanagement/ Cultuurtraining
1996 Word for Windows
1997 Formuleren persoonlijke doelstellingen


Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Leidinggeven
Adviseren, coachen en trainen
Implementeren van projecten
Trainen en opleiden
Coachen

Talenkennis interimmanager

Nederlands: uitstekend
Engels: uitstekend
Duits: goed
Frans: matig

Overig

Werkervaring met MS Office producten
Bereid te reizen


 beschikbaar?