T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Manager

Manager

Werkervaring interimmanager

Managementfuncties binnen de wereld van de kinderopvang, in omvang variërend van 20 tot 175 werknemers, zowel binnen stichtingen als binnen de BV-vorm. Met name leidinggegeven aan Mbo-ers en Hbo-ers, in zeer verschillende functies.

Een kleine organisatie (Stichting Kinderopvang Hattem) opgezet en uitgebreid tot een -voor overname- zeer aantrekkelijke organisatie (periode 1994-2006)
Middelgrote organisatie (Het Kindercentrum.nl Apeldoorn) geherstructureerd op het gebied van personele en klantenadministratie en weten uit te breiden tot een locaal opererende organisatie met ruim 40 vestigingen. Acquisitie verricht binnen het basisonderwijs, waarna in 27 basisscholen buitenschoolse opvang werd gestart. Binnen deze organisatie een nieuwe, financieel aantrekkelijke opvangvorm (peuterspeelzaal -> peuteropvang binnen de Wet Kinderopvang) ontwikkeld, die al snel landelijke navolging kreeg.

Locatiemanager ad interim (jan/aug 2010)
Yunio Kinderopvang Doetinchem / Kinderopvang Humanitas
Opdracht: Twee grote kinderdagverblijven professionaliseren en herstructureren op zowel het personele als pedagogische vlak. Tegelijkertijd de werkwijze van Kinderopvang Humanitas implementeren na overname van Yunio in april 2010.

Locatiemanager ad interim (aug/dec 2010)
Stg.Kinderopvang Driebergen-Doorn
Opdracht: 1 vestiging met 4 groepen dagopvang, 1 VVE-peuterspeelzaal en 2 groepen BSO aansturen, tot aan de aanstelling van een vaste locatiemanager.
Het schrijven van het pedagogisch werkplan voor zowel het KDV als de BSO is opgepakt en afgerond, er is gewerkt aan het integreren van video-interactiebegeleiding in de dagelijkse werkwijze, en het BSO-team is gemotiveerd om te gaan werken met stamgroepen.

Freelance Trainer/beoordelaar voor het ROC de Landstede te Zwolle (jan/dec 2010)
Trainingen gegeven aan groepen gastouders behorende bij de modules van de Gastouderacademie.nl
Gastouders in de praktijk geëxamineerd en theorie-examens afgenomen in groepsverband op locaties in het hele land.

Opleiding interimmanager

Management Kinderopvang, Cursus financieel management
Overig: bedrijfshulpverlening

Overig

Persoonskenmerken
Evenwichtige persoonlijkheid, betrokken, toegankelijk, integer, communicatief, ongecompliceerd, zelfstandig, onder druk blijvend goed presterend, meer bouwer dan beheerder, teamplayer en -coach.

 beschikbaar?