T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Business Controller / Manager Financien/ Hoofd administratie

Business Controller / Manager Financien/ Hoofd administratie

Werkervaring interimmanager

Werkervaring
oktober 2012 – mei 2015:
Profiel : Woningcorporatie Ymere, € 900 mln. Omzet, 350 mln projectenvolume en 900 fte
Afdeling : Finance & Reporting
Functie : Manager Financiële en Projectadministratie

Activiteiten en verantwoordelijkheden:
• Opstellen en implementeren herinrichtingsplan FA
• Aansturen team 50 FTE / MT Lid
• Verantwoordelijk voor debiteuren, crediteuren, servicekosten en projectadministratie
• Initiëren en coördineren van procesverbeteringen
• Identificeren conflicten, issues en risico’s
• Verzorgen, beoordelen financiële analyses en projectrapportages
• Implementeren en bewaken van interne controle binnen de kaders van Ymere
• Implementatie SEPA
• Projectleider fusie Weesp
• Projectleider implementatie SAP IM
• Proceseigenaar SAP Fico

maart 2010 – oktober 2012:
Profiel : Woningcorporatie Ymere, € 900 mln. Omzet, 350 mln projectenvolume en 900 fte
Afdeling : Bedrijfsvoering
Functie : Manager Bedrijfsvoering

Activiteiten en verantwoordelijkheden:
• Aansturing team 4 FTE
• Adviseren directie op strategisch niveau
• Verantwoordelijk voor de ontwikkeling en professionalisering van de afdeling Bedrijfsvoering
• Bewaken van de werking van bedrijfsprocessen, controles uitvoeren en aanbevelingen doen voor verbetering
• Implementeren en bewaken van interne controle binnen de kaders van Ymere
• Initiëren en coördineren van verbetertrajecten
• Verantwoordelijk voor opstellen en uitdragen van visie en strategie
• Mede opstellen organisatiedoelstellingen en jaarplan
• Proceseigenaar implementatie SAP
• Eindverantwoordelijk voor producten uit P&C cyclus
• Projectleider herstructurering huurincasso
• MT lid

februari 2008 – maart 2010:
Profiel : Woningcorporatie Ymere, € 900 mln. Omzet, 350 mln projectenvolume en 900 fte
Afdeling : Bedrijfsvoering
Functie : Business Controller a.i.

Activiteiten en verantwoordelijkheden:
• Bewaken van de werking van bedrijfsprocessen, controles uitvoeren, aanbevelingen doen en implementeren van optimalisatie
• Uitvoeren diverse analysewerkzaamheden en hierover adviseren
• Verzorgen P&C producten (begroting, kwartaalrapportage, jaarrekening)
• Adviseren van management
• Ondersteunen werkgroep voor de inrichting Management Informatie tbv nieuw te implementeren SAP systeem
• Ontwikkelen dashboard met stuurinformatie (BSC)
• Identificeren conflicten, issues en risico’s
• Participeren werkgroep Risicomanagement

april 2007 – februari 2008:
Profiel : UWV, ICT project Killen en Migreren, 40 FTE, programmabegroting 100mln
Afdeling : ICT
Functie : Projectcontroller / Hoofd project support office a.i.

Activiteiten en verantwoordelijkheden:
• Adviseren management omtrent uitvoeringskaders tbv P&C cyclus
• Rapporteren over voortgang en status (Prince II)
• Opstellen van financiële analyses tbv projectrapportage
• Bewaken planning en begroting van projectactiviteiten
• Leidinggeven aan 5 medewerkers Project Support Office (w.o. communicatie / secretariaat / administratie)
• Opstellen financiële paragraaf PID en Business Case
• Ondersteunen projectleiding bij opstellen projectplannen, inrichten projectorganisatie, uitvoeringkaders
• Identificeren conflicten, issues en risico’s12/2004 - 04/2007 Gemeente in Noord Holland (150 duizend inwoners)
Accountmanager Planning en Control A.I.

• Afhandeling planning en control cyclus
• Overleg met directie en budgethouders
• Verzorgen van de jaarrekening / marap / kadernota
• Waarborgen continuiteit van de afdeling
• Uitbreiden rapportage mogelijkheden
• Adviseren AO/IC

6/2002 – 12/2004 IT Automatiserings B.V.(onderdeel multinational)
Hoofd Administratie / Controller
• Verantwoordelijk voor periode en jaarafsluiting
• Aansturen van 3 medewerkers Financiële Administratie
• Verzorgen maandrapportage
• Analyseren maandcijfers tbv managementrapportage
• Verzorgen consolidatieset Hyperion
• Opstellen begroting
• SAP R\3 implementatie


1/2002 – 6/2002 Woningstichting Zomers Buiten(Gedetacheerd)
Coördinator Financiële Administratie
• Aansturen van 6 medewerkers Financiële Administratie
• Waarborgen continuïteit op de afdeling
• Verzorgen van BTW-aangifte

6/2001 – 12/2001 Woningstichting Zomers Buiten(Gedetacheerd)
Financieel beleidsmedewerker
• Opstellen meerjarenbegroting

2000 – 6/2001 GAK regio Noord Holland Zuid
Hoofd Financiële Administratie
• Leiding geven aan 12 medewerkers
• Verzorgen van de financiële huishouding voor de regio Noord Holland Zuid (1100 medewerkers)
• Verantwoordelijk voor de maand en jaarafsluiting

1999 - 2000 GAK Nederland B.V.
Assistent Controller
• Verzorgen van managementrapportages, ad hoc managementinformatie en benchmarking
• Opstellen van de begroting
• Analyseren van de maandelijkse cijfers en op basis van deze cijfers het management adviseren


1998 - 1999 ASZ
Medewerker Planning en Control
• Registreren van uitgebrachte offertes en bewaken van de looptijd
• Bewaken van de kostenontwikkeling in relatie tot lopende projecten
• Coördineren van het maandelijkse facturatieproces
• Adviseren en ondersteunen van het management bij het opstellen van de jaarbegroting
• Bijhouden van de begrotingsoverzichten
• Opstellen van diverse management rapportages

Opleiding interimmanager

Afgeronde Opleiding
• Master Finance en Control
• Belastingrecht (UVA Kort Hoger Onderwijs)
• HOFAM
• SPD
• M.E.A.O.
• M.A.V.O.
• Coachend leidinggeven
• Praktisch leidinggeven
• NIBE (Oriëntatie Bankbedrijf en Bankproduktkennis)

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Cijfermatig inzicht
Pragmatisch en toekomst gericht
Pro-actief
Verbinder
Probleem oplossend vermogen


Overig

Beschik over uitstekende kennis van volgende software:
JD Edwards
SAP
Peoplesoft
DBS
Pharos
Excel
Hyperion
Exact
Baan
Cognos
SAP BW

 beschikbaar?