T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Financieel Interim Manager (Drs, RA)

Financieel Interim Manager  (Drs, RA)

Werkervaring interimmanager

Interim manager, oktober 2000 – heden
De interim management opdrachten met behaalde resultaten zijn:

Financieel/ organisatie adviseur, Tresfort, juli 2010 – januari 2011
Een installatiebedrijf voor bedrijven en particuliere markt is onvoldoende winstgevend en overweegt overname van een ander bedrijf.
Begeleiden van directie en management bij voorbereiding, acquisitie en post-aquisitie.
• Doorlichten bedrijfsvoering op effectiviteit bij beiden bedrijven;
• Opstellen fusieplan en begeleiden van de uitvoering;
• Succesvolle totstandkoming van fusie (i.p.v. acquisitie).

Controller, SOVAK, december 2008 – maart 2010
Zorgorganisatie met 900 medewerkers verzorgt en begeleidt cliënten met een verstandelijke beperking in eigen woningen, activiteitencentra en thuis. Met ingang van 1 januari 2010 wordt landelijk een nieuw cliëntgericht bekostigingssysteem (ZZP) ingevoerd. Hiermee wordt de vergoeding afhankelijk gemaakt van de zorgzwaarte van de cliënt.
Leidinggeven aan planning & control en invoeren van nieuw bekostigingssysteem in de organisatie.
• Nieuwe bekostiging naar planning & control systeem vertaalt. Planning en monitoring systeem opgezet om de personeelskosten te beheersen;
• Het bekostigingssysteem voor het primaire proces ingevoerd. Voor het werkproces de bekostigingsmethodiek operationeel gemaakt en in een nieuw zorgplanmodel geïntegreerd. Hiermee wordt voor iedere cliënt de juiste vergoeding ontvangen;
• Nieuw zorgplanmodel voor het elektronisch cliëntdossier in een multidisciplinair team ontwikkeld. Voor de organisatie een uitgebreid en langslepend ontwikkelproces afgerond. Invoering van het nieuw zorgplan met organisatiebreed opleidingsprogramma.

Financieel directeur, Pro Seniore, oktober 2003 – oktober 2006
Zorgorganisatie met 250 medewerkers verzorgt en verpleegt cliënten in eigen zorgcentra en bij mensen thuis.
Leidinggeven aan financieel management, automatisering, personeelszaken en inkoop en herstellen van positief financieel resultaat.
• Liquiditeitsproblemen opgelost en positief exploitatieresultaat hersteld;
• Administraties gestructureerd, administratieve processen in de organisatie gestroomlijnd, planning & control geprofessionaliseerd, scenarioplanning ingevoerd.
• Structureel financieel herstel gerealiseerd door ontwikkeling en invoering van financieel beheersmodel voor het primaire proces. Heeft geleid tot omzetstijging en meer financiële mogelijkheden.

Financieel directeur, TVK Incasso & Gerechtsdeurwaarders, juli 2003 – september 2003
Organisatie met 100 medewerkers gespecialiseerd in het innen van grote aantallen vorderingen voor grote bedrijven bij consumenten.
Leidinggeven aan financieel management, automatisering en financieel voorbereiden van een fusie met twee incasso & gerechtsdeurwaarders.
• Liquiditeitspositie verbeterd door blokkades in het incassoproces op te signaleren en op te lossen;
• Financiële bedrijfsanalyse waarin duidelijkheid werd gegeven voor directie en partners over het bedrijfsmodel, geldstromen en financiële risico’s.

Controller, Atepro, november 2002 – juli 2003
Organisatie met 100 medewerkers repareert elektronische apparatuur voor importeurs en dealerketens. De organisatie bestaat uit vijf juridisch gefuseerde en twee overgenomen bedrijven.
Leidinggeven aan financieel management, automatisering en personeelszaken en financieel integreren van de afzonderlijke bedrijven.
• Centrale financiële administratie ingericht, administratieve processen ingericht en erp-pakket geïmplementeerd;
• Centraal planning & control systeem opgezet en in de organisatie ingevoerd.

General Manager, Imtech Telecom – Divisie Engineering, september 2001 – augustus 2002
Deze divisie met 600 medewerkers maakt onderdeel uit van een concern en bestaat uit vijf business units. De divisie maakt verlies. De organisatie heeft teveel medewerkers in dienst doordat de vraag structureel afneemt.
Leidinggeven aan één business unit (130 medewerkers) en integreren van 3 business units.
• Reorganisatieplan opgesteld en reorganisatie begeleid;
• Geïntegreerde en afgeslankte organisatie.

Divisie Controller, Imtech Telecom – Divisie C & P, november 2000 – augustus 2001
De divisie Consultancy & Projectmanagement met 250 medewerkers maakt onderdeel uit van een concern en bestaat uit zes bedrijven. Vijf bedrijven hiervan zijn overgenomen.
Leidinggeven aan financieel management, financieel integreren van de afzonderlijke bedrijven en opvolgen van de overnamecontracten.
• Uniforme rapportages ingevoerd conform concernrichtlijnen bij de bedrijven;
• Centraal planning & control systeem opgezet en in de organisatie ingevoerd.Financieel Consultant, Penta Scope, De Meern, november 1998 – augustus 2000
Projectleider van financieel-economische adviesopdrachten bij organisaties in de telecommunicatie. De opdrachten zijn: opstellen van bedrijfsplannen met financieringsplannen en ontwerpen en implementeren van planning & control systemen.

Manager Internal Control, AMC – Divisie Financiën & ICT, Amsterdam, juli 1993 – oktober 1998
Verantwoordelijk voor controleren op de betrouwbare werking van informatiesystemen (AO/IC & IT) en de betrouwbaarheid van managementrapportages, ontwerpen van interne controlesystemen, begeleiden bij de implementatie en coachen van een team met vijf medewerkers. Als senior auditor de afdeling mee opgezet.

Assistent Accountant, Price Waterhouse Accountants, Den Haag, september 1991 – juni 1993
In teamverband controleren van jaarrekeningen van bedrijven, beoordelen en testen van de administratieve organisatie & interne controle en samenstellen van jaarrekeningen.

Opleiding interimmanager

1996 – 1999 Postdoctoraal Accountancy, Universiteit van Tilburg - Registeraccountant

1984 – 1992 Bedrijfseconomie, Erasmus Universiteit Rotterdam

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Tijdelijk invulllen van de functie van financieel directeur/ controller en oplossen van financiële problemen met een grote organisatorische impact. Voorbeelden hiervan zijn: financieel administratieve chaos, tegenvallende resultaten en een verslechterde liquiditeitspositie, reorganisatie/ fusie, invoer van nieuw financieel beleid en slepende projecten.
Ik ben gespecialiseerd in verandermanagement op het gebied van financiën & bedrijfsvoering.
Interim management opdrachten heb ik uitgevoerd bij organisaties in de gezondheidszorg, de techniek, de zakelijke dienstverlening en de telecom.


Talenkennis interimmanager

Engels goed
Duits redelijk

Overig

Ervaringsoverzicht interim management

Sectoren

• Gezondheidszorg (verzorging & verpleging, verstandelijk gehandicapten, academisch ziekenhuis)
• Zakelijke dienstverlening (incasso & gerechtsdeurwaarder, consultancy & projectmanagement)
• Technische dienstverlening (engineering, reparatie, telecommunicatie)

Functies

• Financieel directeur
• (Divisie)Controller
• General Manager

Kennis

Financieel Management: financieel beheer, planning & control, administratieve organisatie & interne controle- IT, management informatie, operationele informatie, bedrijfsfinanciering, jaarrekening

Organisatie-inrichting: ondernemingsplanning, organisatie-inrichting & beheersing, inrichting bedrijfsprocessen, transparantie & toezicht

Verandermanagement


 beschikbaar?