T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 Beschikbaarheid opvragenAlgemeen/bedrijfsvoering Manager Zorg

Algemeen/bedrijfsvoering Manager Zorg

Werkervaring interimmanager

2001 - 2010
DGA landelijk werkend adviesbureau in de zorg
opdrachten op gebied:
- Bedrijfsmatig werken (BSC, iPM)
- Procesverbetering (LEAN, zorgpadontwikkeling)
- Financien (kostprijsberekening, optimalisering productie t.o.v. financiering, DBC/ZZP implementatie en analyse)
- Compliancy (HKZ, DBC, AO/IC)

Selectie van Opdrachten
Optimalisatie Orthopedische behandeling middels LEAN
Bij een ziekenhuis de heup- en knievervangende behandelingen van verwijzing tot ontslag geanalyseerd en herontworpen. Analyse en herontwerp zijn uitgevoerd op basis van LEAN technieken. Het verbeterpotentieel van de processen is gekwantificeerd.

Consultant DBC inrichting, zorginstelling
Bij een klinische GGZ zorgverlener gezorgd voor de schoning van de DB(B)C administratie en het herzien van de DB(B)C registratieprocessen. In samenwerking met medewerkers en staf registratieproces geoptimaliseerd en kritische performance indicatoren vastgesteld ten behoeve van een adequate sturing op DBC registratie in de toekomst.

Projectmanager DBC implementatie, zorginstelling
Verzorgen van de gehele implementatie van de DBC systematiek binnen de instelling. Met projectteam alle registratieve processen opnieuw ingericht en aangesloten op elektronisch patiëntenregistratiesysteem.

Hulpverleners en administratief medewerkers opgeleid en ondersteund bij implementatie van nieuwe DBC processen. Complete registratie vanaf 2006 in lijn met DBC systematiek gebracht en management rapportage ingericht.

Analyse en kostprijsberekening DBC, diverse zorginstellingen
Uitvoeren van strategische DBC analyse en kostprijsberekening met behulp van een in-house ontwikkelde applicatie.

Op basis van de gerealiseerde productie en kosten wordt vastgesteld in hoeverre de DBC productie qua soort en duur aansluit bij de gepercipieerde zorgverlening. Door toevoeging van kosten en kostprijsberekening wordt een kosten-baten analyse gemaakt per DBC hoofdgroep en per individuele DBC.

Adviseur inrichting bedrijfsvoering, diverse instellingen
Ondersteuning van diverse zorginstellingen bij de inrichting van de bedrijfsvoering. In samenspraak met de lijn processen geanalyseerd en belangrijke KPI’s bepaald. Advisering bij inrichten van management informatie rapporten.

Projectmanager/Adviseur HKZ certificering , diverse instellingen
Ondersteuning van diverse zorginstellingen bij de HKZ certificering. Zowel in rol van adviseur als in rol van resultaatverantwoordelijk projectmanager. Ruime ervaring met trajecten van begin tot eind.1996 - 2001
Manager landelijke telecomoperator
Leidinggevende diverse afdelingen & MT lid (30-80 FTE). Verantwoordelijk voor voorraadvorming en onderhoud in vaste net.

Opleiding interimmanager

sep. 1990 - aug. 1996 Technische Bedrijfskunde, TU Eindhoven. Specialisatie: Logistieke Beheersingssystemen
aug. 1984 - juni 1990 Gymnasium B

2006 iPM (integraal Performance Management) Master
april 2000 Focus on Strategy, IMD Lausanne, Zwitserland (14 daagse cursus over strategie binnen commerciële ondernemingen.)

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Bedrijfskundige met uitgebreide management ervaring zowel in de lijn als algemeen. Gespecialiseerd in procesverbetering en bedrijfsvoering in de zorgsector. Werkt makkelijk met mensen op alle niveau\'s binnen de organisatie. Resultaatgerichte peoplemanager.

Talenkennis interimmanager

Nederlands en Engels: vloeiend
Duits: leesvaardig

 Beschikbaarheid opvragen