T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?interim-manager, coach, trainer

interim-manager, coach, trainer

Werkervaring interimmanager

Loopbaan Zelfstandig Interim-manager, personal en teamcoach
2004-heden
Praktijk voor personal coaching en teamcoaching/begeleiding
Begeleiding van executives, bestuurders (o.a colleges van B&W), leidinggevenden en young professionals.
Trajecten voor individuen en teams varierend van enkele bijeenkomsten tot bijeenkomsten gedurende circa één jaar. Gericht op het bevorderen van het leervermogen van individuen en groepen op de verbinding persoon-functie-taak. Leren denken over voelen en denken (mentaliserend vermogen). Combineert vaak interim-managementposities met coaching.

2011-heden
Teamcoaching bij de gemeente Arnhem.
- begeleiden van een team gebiedsbeheerders in een nieuwe afdeling op het gebied van gedrag, samenwerking en communicatie.

2010-2011
Interim-management bij de Provincie Overijssel.
- leiding geven aan een verbetertraject van het programma-management bij de eenheid Landbouw, Natuur en Landschap.
- begeleiden contractmanagement met de Dienst Landelijk gebied.
- teambegeleidingstraject projectcoordinatoren verantwoordelijk voor de samenwerking provincie - Dienst Landelijk gebied en individuele coaching.

2011
Teamcoaching gemeenteraadsfractie PvdA.
- spiegelen onderling gedrag en samenwerking aan de hand van het model Thema Gecentreerde Interactie.
2010
Teamcoaching Gemeente Son en Breugel
– begeleiding van het managementteam in een sessie over effectief leidinggeven aan de hand van de Roos van Learey.
2010
Teamcoachtraject Gemeente Son en Beugel
– begeleiding van de afronding van een traject van cultuurverbetering bij de afdeling Dienstverlening en Publiek.

2009-2010
Interim-management bij de gemeente Son en Breugel
- leiding geven aan de afdeling Ruimte, Milieu en Wonen (BWT).
- cultuurverbeteringen aanbrengen in het functioneren van de afdeling in relatie tot andere afdelingen, College en directie.
– begeleiden workshops visievorming centrumontwikkeling.

2008-2009
Interim-management bij de gemeente Albrandswaard
- leiding geven aan de klantgroep bestuur (alle beleidsvelden sociaal en fysiek).
- begeleiding van een nieuw College van B&W in onderlinge samenwerking en in samenwerking met ambtelijk apparaat (integriteit, waarden en gedrags gestuurd).
- cultuurverbetering en rust brengen op de afdeling, implemeteren projectmatig werken, verbeteren samenwerking tussen college en afdeling.

2007-2008
Interim-manager bij gemeente Dronten.
- leidinggeven aan de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling
- verbeteren werkverhoudingen binnen afdeling, optimaliseren werk processen en kwaliteitsverbetering.
- verbeteren relaties met andere afdelingen.
- begeleiden workshops visievorming.

2008
Teamcoachtraject gemeente Zutphen
– begeleiding afdeling milieu in verbetering onderlinge relaties en met management, reflecteren op eigen handelen en toekomst i.v.m. een reorganisatie.

2008
Teamcoachtraject Erasmus Universiteit.
- verzorgen van een aantal teamcoachingsesies om de samenwerking tussen de afdelingen van de universiteitsbibliotheek te bevorderen en onderlinge verschillen te respecteren.

2008
Audit gemeente Zutphen.
- onderzoek naar kwantitatieve en kwalitatieve knelpunten in het presteren van de afdeling Milieu, gemeente Zutphen.
- coaching afdelingsmanager.

2007-2008
Interim directeur bij de gemeente Heiloo.
- leidinggeven aan een sector grondgebied.
- ontwerpen en implementeren van een projectorganisatie
- verbeteren samenhang en samenwerking van de sector en het college.
- begeleiden veranderingen en professionalisering van de sector.

2007
Leergang Managementvaardigheden voor NCOI.
- gedurende een jaar begeleiden van groepen leidinggevenden op het gebied van effectief management aan de hand van het model van Quinn.

2006-2007
Teamcoaching management van een Business Unit van TNO.
- begeleiden teamcoachtraject voor het Management Team (9 leden), waaronder verbeteren onderlinge samenwerking en bevorderen van een meer effectieve samenstelling.
- begeleiden teamcoachtraject voor het middenkader (top 55) gericht op nemen van verantwoordelijkheid voor de reorganisatiedoelstellingen.
- begeleiden van een traject van een gefuseerde afdeling op het gebied van onderlinge samenwerking en omgaan met verschillen.

2006-2007
Interim-manager bij Gemeente Deventer.
- begeleiding transitie naar nieuwe organisatiestructuur.
- teamcoach van de nieuwe programmamanagers op gebied van communicatie, taakverdeling, samenwerking etc.
- interim programmamanager milieu, adviseur wethouder.
- begeleiding implementeren uitvoeringsprocessen.

2005-2006
Interim-manager bij Gemeente Westland
- leidinggeven aan een kenniscentrum
- begeleiding van de koersbepaling van het centrum
- begeleiden en coachen van de professionalisering van medewerkers.
- verzorgen van training op het gebied van timemanagement, communicatie, projectmanagement en ‘vergader beter en leuker’.
- teamcoaching van het Management Team van de afdeling Inrichting Openbare Ruimte.

2004-2005
Interim-manager bij Gemeente Zwijndrecht
- leidinggeven aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving.
- verbeteren werkprocessen en bevorderen van de samenwerking met andere afdelingen.
- verbeteren planning en control.
- verzorgen trainingen: effectieve communicatie, projectmatig werken en timemanagement.

2004
Landelijk symposium over Locatiebereikbaarheid. Kennisplatform Verkeer en Vervoer.
- voorzitten/begeleiden van een aantal workshops met als onderwerp “samen aan de lat!, wie doet wat? Met de symboliek van een voetbalstadion een wedstrijd gespeeld over samenwerking overheid-markt.

2001-2004
Programmamanager Bereikbaarheidsoffensief noordelijke randstad (BONRoute). Samenwerkingsverband vier overheden: Amsterdam, Provincie Noord-Holland, ROA en Rijkswaterstaat.
- Uitbouwen van een investeringsprogramma (circa 2 miljard Euro).
- leidinggeven aan een programmabureau.
- (team)coachen van programmacoördinatoren op gebied van omgaan met verschillende belangen, samenwerking en communicatie.
- adviseur en teambegeleiding directeuren van samenwerkende partijen op gebied van integriteit, samenwerking en communicatie.
- training projectmatig en programmatisch werken.

Loopbaan – vast dienstverband

1998-2001
Hoofd afdeling Regie bij de dienst Stadsbeheer van de Gemeente Utrecht
- leidinggeven aan procesmanagers/opdrachtgevers, wijkgericht.
- teamcoachtraject cultuurverandering van procesmanagers.

1993-1998
Diverse functies/rollen bij Ministerie van VROM, directie Bestuurszaken.
Onder andere:
- projectleider tot stand brengen van twee gebiedsgerichte projecten.
- projectleider ontwikkeling Monitoring van overheidsprestaties.
- projectleider opdrachtgever-opdrachtnemer bij verzelfstandiging RIVM.
- projectleider integratie van omgevingsplannen.
- projectleider studie tot het komen van een omgevingsvergunning.

1990-1993
Secretaris van een interprovinciale projectorganisatie bij het Interprovinciaal Overleg.
- ontwikkelen en opzetten van een interprovinciaal uitvoeringsprogramma.
- werven en begeleiden/coachen van projectleiders en medewerkers voor circa 24 projecten.

1987-1990
Adviseur, projectleider en acquisiteur bij Ingenieursbureau DHV.
– adviseur/projectleider van milieuprojecten, waaronder tracestudies milieueffectrapportages.
– acquisitie van opdrachten.

1986-1987
Interim-management bij het Sociaal werkverband \'het Amsterdamse Bos\'
- leiding geven en coachen/begeleiding van medewerkers in de dienstensector van een sociaal werkverband.

Opleiding interimmanager

Opleiding
Doctoraal Natuurwetenschappen, Universiteit van Amsterdam.
Post-HBO opleiding personal en teamcoaching, Alba academie. Gediplomeerd beroepscoach en geaccreditteerd als practioner

Cursussen en korte opleidingen tot heden
Onder andere:
Opleiding teamcoaching (Alba academie); Groepsdynamica (het Balkon); Begeleiden van lastige lieden, cursus psychopathologie en mentaliserend coachen (het Balkon); Interventiekunde (Marjo Korrel); Filosofie voor managers (management studiecentrum); Algemeen leiderschap en management (ROI opleidingen); Meditatie opleiding (Rozemond coaching); Improvisatiemethodieken, (F-act training en coaching); Project en programma-management (ministerie van VROM); Presenteren en doceren, (Bestuursacademie); Communicatie voor Zakelijke Dienstverlening (Boertien en partners).

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Profiel
Is als interim-manager vooral een coachend leidinggevende, waarbij zoveel mogelijk de kracht van mensen wordt vrijgemaakt en benut. Geeft ruimte en richting. Stimuleert samenwerking. Bouwt graag met mensen in de omgeving aan nieuwe werkelijkheden/visie (conceptueel) en is daarbij resultaatgericht. Wordt betiteld als people-manager. Is goed in staat om in korte tijd inzicht in verbanden en groepsprocessen te krijgen (helikopterview). Is standvastig, open en stressbestendig. Goede communicatieve eigenschappen, zowel in woord als in geschrift.
Als team- en personalcoach gericht op drijfveren van mensen en groepen. Kan goed aansluiten bij de problematiek en luistert actief. Brengt de essentie aan de oppervlakte en werkt oplossingsgericht. Toont respect en laat mensen in hun waarde.
Is als practioner coach geaccrediteerd door de European Mentoring en Coaching council.

Talenkennis interimmanager

nederlands en engels

Overig

Lidmaatschappen
Erkend register Interim-manager bij het register voor interim-managers
Lid van de Nederlandse Orde van Beroepscoaches, NOBCO.
Lid van een intervisiegroep van Beroepscoaches
Lid van een intervisiegroep van Teamcoaches
Lid van de Nederlandse vereniging van professionals in ontwikkelen en opleiden, NVO2 en deelnemer in de werkgroepen Theatermethodieken en Mentale Analyse.

Nevenfuncties
Heeft sinds 1988 diverse bestuursfuncties binnen natuur- en landschapsbescherming bekleed en is lid geweest van een werkgroep voor gebiedsgericht milieubeleid bij de Vereniging voor Milieurecht. Lid van de Raad van Toezicht van een Regionaal Opleidings Centrum (ROC) voor het middelbare beroepsonderwijs.


 beschikbaar?