T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Projectmanager

Projectmanager

Werkervaring interimmanager

2009 Inlichtingenbureau --> IT Contractmanagement
Aanleiding: Ontevredenheid over door externe softwareleverancier geleverde kwaliteit, discussies over te volgen methodieken, af- cq doorberekeningen en het niet nakomen van afspraken.
Opdracht: Ondersteunen van het inlichtingenbureau bij het opstellen van contracten met leverancier en werkend maken van de processen m.b.t. hosting, beheer en onderhoud.
Takenpakket: Opstellen SLA, Dossier Afspraken en Procedures (DAP inclusief ingevuld RACI-model, escalatieprocessen, autorisatieprocessen etc) en Samenwerkingsovereenkomst. Begeleiden implementatie van de processen (zoals beschreven in het DAP) behorend bij de opgestelde contracten.
Resultaat:
*Wederzijdse Tevredenheid leverancier en Inlichtingenbureau
*Afgesloten contracten
*Geïmplementeerde bijbehorende processen


2008 ACHMEA --> IT Contractmanagement
Aanleiding: Ontevredenheid over door de interne IT organisatie geleverde diensten (te laat, te duur, niet nakomen van afspraken) aan haar interne klanten (de zogenaamde businesskolommen).
Opdracht: Verbeter de klanttevredenheid met behulp van het opzetten van betrouwbare en voorspelbare procesexecutie.
Takenpakket: Opstellen PID, Afsluiten SLA, Dossier Afspraken en Procedures (DAP, inclusief ingevuld RACI-model, escalatieprocessen, autorisatieprocessen etc) en Samenwerkingsovereenkomst. Opstellen en implementeren van bijbehorende processen inclusief kaders. Opleveren basisset rapportages en tool t.b.v. vastleggen en monitoren met klant gemaakte afspraken.
Resultaat:
*Stijging klanttevredenheid
*Afgesloten contracten met geïmplementeerde bijbehorende processen
*Management Informatie ter controle van het proces
2002-2008 ABN AMRO bank
--> reorganisatie mobiliteitsorganisatie
--> Klanttevredenheid/operational excellence/ ketenregie
1997-2002 Randstad Uitzendbureau (Randstad Callflex en GPDWegvervoer)
--> Intercedente, vestigingsmanager, regiomanager, projectmanager

Opleiding interimmanager

Projectmanagement; DSDM; Six Sigma; Prince II

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

teamworker, besluitvaardig, resultaatgericht

Talenkennis interimmanager

Nederlands & Engels goed in woord en geschrift. Duits,Frans en Spaans matig in woord en geschrift

 beschikbaar?