T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?interim manager

interim manager

Werkervaring interimmanager

2008-2015
Clustermanager ICT en Techniek, HBO Instelling
Manager Techniek en Huisvesting, Groot Perifeer Ziekenhuis
Projectmanager Netwerk Arbeidsmobiliteit, provincie Drenthe
Onderwijsmanagement div HBO, MBO en VO

2005-2007 - HBO instelling - Interim management Dienst Studentenzaken / PR en Communicatie
Naast de dagelijkse leiding ook het begeleiden van een aantal grotere projecten (nieuwe campagne, nieuw internet/intranet en invoering Studielink).
De dienst Studentenzaken (ca 50 mdw, 8M) is onderdeel van het facilitair bedrijf en omvat onder andere PR & Communicatie, Bureau Inschrijvingen, de Informatiecentra en het decanaat.

2006 - Energiebedrijf - Facturing - Interim management afdeling Netwerk correcties
Naast het uitregelen van de procedurele kant van de overplaatsing van de afdeling (30 mdw) aansluitend op sociaal plan, vergt de operationele aansturing veel aandacht. De complexe positie als shared service en het incomplete debiteurenproces(netwerk/retail), gecombineerd met de aandacht van de DTe zetten de afdeling intussen onder zeer hoge druk. Snel inzicht in verantwoordelijkheden en procesinterfaces leidde tot een beheerste afstemming in de organisaties en tot een planmatige overdracht van kennis.

2004-2005 - Verzekering - Informatisering -
In het kader van SOX (Sarbanes-Oxley) compliance wordt voor de ondersteunende systemen van de bancaire processen de benodigde informatie verzameld en getoetst aan deze regels. Gezamenlijk met de systeemeigenaren wordt gezocht naar mogelijke oplossingen voor de geconstateerde imperfecties.

2004-(Semi)Overheid - Interim regiomanager en ondersteuning reorganisatie.
Naast de operationele verantwoordelijkheid (150 medewerkers) heb ik als interim regiomanager de rol van kwartiermaker en begeleider van het reorganisatieproces. In totaal worden zes units gevormd. Naast de financile en HRM-processen die tijdens de reorganisatie spelen, is er met name aandacht besteed aan de ontwikkeling van draagvlak en samenwerking in de regio. In de tweede helft van de opdracht ligt de focus meer en meer op verbetering bedrijfsvoering.

2003 - 2004 - HBO instelling - accountmanager, projectleider
Advies, ontwikkeling en implementatie samenwerking MKB en Hogeschool - contractactiviteiten
In het kader van de NIOF regeling is een project gestart met alle kennispartners in Noord Nederland om het bedrijfsleven te ondersteunen bij het ontwikkelen en toepassen van nieuwe technologie. Voor de Faculteit techniek wordt het commerciele netwerk en organisatie rondom deze subsidieprojecten verder ontwikkeld.

2002-2003 - Chemie - Facilitaire Dienst
Herontwerp SAP administratie services
De financile administratie van de facilitaire diensten in SAP leidt tot problemen. Gekozen is voor intensieve begeleiding van een proeftuin (medewerkers administratie) en leidinggroep (verantwoordelijke managers). In de proeftuin zijn de ondersteunende processen nader ontwikkeld, vastgelegd en getraind. De leidinggroep werd ondersteund in het ontwikkelen van een commercieel/financile verantwoordelijkheid. Een producten- en dienstencatalogus is ontwikkeld, waarin wordt aangegeven welke diensten onder de servicefee vallen en welke diensten commercieel worden aangeboden. Met de hierdoor ontstane transparante financile administratie kan het management een stap nemen in de richting van hun resultaatverantwoordelijkheid.

2002-2003 - Pensioenadministratie- Interim management Facilities
Door de sterke groei de laatste jaren is de facilitaire ondersteuning aan een review toe. De landelijk geldende Facilitaire Business Proposal geeft aanleiding tot het doorlichten van de huidige facilitaire organisatie, met name op de financieel-contractuele kant, de afstemming van facilitaire processen en verantwoordelijkheden en de interne klantbeleving.
In de rol van interim manager zijn de gewenste veranderingen in de facilitaire organisatie ingezet.

2002 - academisch ziekenhuis - interim manager bedrijfsvoering
Het cluster is verantwoordelijk voor de ongestoorde levering van services zoals energie, kracht en installaties. De afdeling (ca 90 medewerkers) kenmerkt zich als storingsgerichte organisatie. De omslag naar projectmatig en planmatig werken moet worden gerealiseerd. Het interim management is vooral gericht op individuele coaching en teamvorming van alle betrokken verantwoordelijken. Doelgerichte en planmatige aanpak is doorgevoerd door directe aansturing op afgesproken resultaat. Daarnaast is veel aandacht besteed aan het verbeteren van de (proactieve) interne communicatie.

Opleiding interimmanager

gecert. Management of Portfolio (MoP)
NMI geregistreerd mediator
Ir. Werktuigbouwkunde (UT-twente)
VWO-B
cursussen
changemanagement
arbeidsconflicten
implementatie en adviesvaardigheden
communicatietrainingen
competentiemanagement
coaching

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Hartelijk, gedreven, bereikbaar, overzicht, organisatiesensitiviteit, analytisch, snel.
'met kennis en creativiteit de mensen anders laten kijken en organisatie meenemen in verandering'.

Brede ervaring in het begeleiden van verandering, zowel in de rol als (interim) manager als in proces verbeteringstrajecten. Daarnaast veel (internationale) ervaring in training en advies.

Met een analytische en conceptuele blik, waardoor in korte tijd inzicht en overzicht wordt gekregen in de essentie van complexe situaties. En een proactieve benadering waardoor ik snel met een organisatie bekend ben en direkt op de hoogte van wat er speelt in de omgeving.

Met oog voor het individu, op coachende, stimulerende wijze, zoek ik naar een goede balans tussen resultaat en haalbaarheid in een organisatie te bewerkstelligen. Verankering in de organisatie is daarbij mijn uitgangspunt.

Talenkennis interimmanager

Eng - vloeiend
Duits - goed (spraak)
Frans - matig

Overig

Waar ik enthousiast van word, is mensen, het team, de organisatie boven zichzelf laten uitstijgen. Excelleren en control. Het richting geven aan complexe teams in complexe omgevingen, dat is mijn sterkte. Zodat u, uw klanten en uw medewerkers het niet meer hebben over wie er fout is, maar hoe het anders kan.


 beschikbaar?