T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?directeur, manager, operations, inkoop, logistiek, transport

directeur, manager, operations, inkoop, logistiek, transport

Werkervaring interimmanager

01 2007 - heden: Zelfstandig interim executive / manager in operations

- Associate Interim Executive AT Osborne, Zorg en facilities
- Adjunct directeur defensie bedrijf civiel militaire samenwerking, voornamelijk verandermangement en reorganisaties
- Adviseur strategische project, ministerie van Defensie inzake civiel militaire samenwerking (reservisten functie)
- Business case studie voor Gelre ziekenhuizen opgesteld. Wel / niet outsourcen logistiek in nieuwbouw vraagstuk.
- Interim Hoofd Inkoop en Logistiek Gelre ziekenhuizen
- Projectleider aanbesteden en implementeren van uitbesteding van de logistiek van Gelre ziekenhuizen
- Adviseur outsourcing logistiek Jeroen Bosch Ziekenhuis en ziekenhuis Bernhoven.
- Adviseur aanbesteding outsourcing logistiek Jeroen Bosch Ziekenhuis en ziekenhuis Bernhoven
- Projectleider implementeren van uitbesteding van de logistiek van Jeroen Bosch ziekenhuis.
- Ontwerpen nieuwe logistieke processen Albert Schweitzer Ziekenhuis voor extern distributie centrum inclusief centrale sterilisatie.
- Second opinion studie uitgevoerd op een eerder gemaakte business case voor Rivas Zorggroep inzake uitbesteding van de logistiek
- Adviseur bij Ministerie van Defensie inzake de voorbereiding van de logistieke terugtrekking uit Afhanistan


01 2006 – 12 2006: Stichting VNA/Farmaceutisch beheer B.V.
Manager Operations
· Operationele en financiële ondersteuning van aangesloten apotheken (80)
· Optimaliseren van de financiële performance van de apotheken. Klantgerichtheid, investeringsbeleid, invoering van formule beleid en begrotingsproces.
· (Ver)bouwprojecten
· Coördinatie van juridische vraagstukken, acquisities en KvK taken
· Personeelszaken, werving en selectie apothekers,opleidingen en trainingen.
· Logistieke verbetertrajecten, groothandel, robotisering/automatisering in de apotheken

05 2002 – 12 2005: OPG, farmaceutische groothandel
Warehouse/verander/implementatie manager regio Noord van 06 2003 tot 12 2005 en vestigingmanager Velp van 05 2002 tot 06 2003
· Implementeren operationeel deel businesscase gebaseerd op GDP protocollen (kwaliteitseisen)
· Verandermanagement naar een resultaat gerichte organisatie met 80 % nieuw personeel gebaseerd op operational excellence. (aanname 190 FTE en afvloeiing 240 FTE)
· Implementatie operations deel van ERP systeem (JDEdwards OneWorld)
· Realisatie van 1 nieuwe vestiging en sluiten van vier andere vestigingen
· Transport uitbesteed 3PL provider
· Online kwaliteitshandboek en procedures gerealiseerd
· Verantwoordelijk voor operations regio Noord (totaal 230 FTE’s, warehousing en distributie) voor o.a. 54 eigendomsapotheken, waarbij een nieuwe opzet van KPI’s (intern) en CSF (extern) is gemaakt en toegepast..
· Resultaten; productie verhoging, kostreducties en omslag van netto € –2 M resultaat naar € + 8M resultaat voor gehele groothandel. Klanttevredenheid verhoogd van 5,8 naar 8,3 (op een schaal van 1 tot 10), vermindering van werkkapitaal met 31 %

02 2002 – 04 2002: Freelance/interim manager
Freelance management in strategisch en operationeel informatie management en besluitvorming

11 1999 – 01 2002: Emerging Technology Ventures (ETV)
Managing Director Quest for knowledge (Q4K) en Senior Business Consultant, Newcom Information Systems (NIS), Benelux
· Q4K, P&L verantwoordelijk, verkoop, ontwikkeling en realiseren van standaard en tailor-made opleidingen/trainingen/seminars voor business intelligence en data warehousing. Q4K is in januari 2002 verkocht
· Preferred supplier Chrystal Decisions en samenwerking met Business Objects
· Diverse lange termijn in-house contracten gerealiseerd.
· NIS, pre-sales en project management strategische management informatie vraagstukken in relatie tot business intelligence en data warehousing

01 1998 – 10 1999: Sylvan Prometric (Thomson Prometric)
Operations / logistics Manager E(MEA)
Computer-based testen voor professionele licenties en IT certificatie
· Ontwikkelen formele organisatie en structuur van de Europese regio
· Leiding geven aan operationeel/IT service/call center en logistieke afdeling
· Verantwoordelijk voor mobiel test programma en opleiding en training van testcenter staf voor EMEA
· Ondersteunen vanuit NL van operationele implementatie van Driving Standards Association project in UK
· Ontwikkelen en implementeren van klanttevredenheid en kwaliteit bewakingsprocedures, realiseren ISO haalbaarheidsstudie
· VIP award gekregen voor wijze van samenwerken met internationale collega´s
· 26 eigen test centra, >100 zelfstandige test centra

11 1989 – 12 1997: Ministerie van Defensie, koninklijke land- en luchtmacht
(Posities zijn beschreven zonder gebruik te maken van militaire terminologie)
Projectmanager NAVO-infrastructuur projecten
· Initialiseren, uitvoeren en afronden van infrastructuur projecten die geheel of gedeeltelijk door de NAVO werden gefinancierd
· Samenwerking met Ministerie van Financiën, NL vertegenwoordiging bij de NAVO, architecten, bouwdienst Defensie, luchtmacht basissen, bureau internationaal beleid Koninklijke Luchtmacht
Directeur and adjunct-directeur school voor bouwtechnische en constructieve opleidingen
· Basis militaire training en de bouwtechnische en constructie opleidingen
· School gereorganiseerd, diverse opleidingen civiel laten certificeren en een defensie intern marketing plan opgezet
· Officiële waardering gehad, aangevraagd door personeel, voor de excellente wijze van leiding geven
· 64 kaderleden, 20 overige medewerkers en ruim 300 cursisten
Hoofd interne zaken van een militair ingenieurs bureau (civiele techniek), informatie- en projectmanager.
· Leiding geven aan staf eenheid en projectmanager m.b.t.: het onderzoek doen naar en het werken met grote hoeveelheden explosieven in een groot internationaal project
· Bedrijf gereorganiseerd in een mobilisatie status
Hoofd facilitaire dienstverlening
· Organiseren onderhoud aan materiaal en materieel en het leveren van personele en materiële ondersteuning aan drie zusterbedrijven
Manager civiele en militaire techniek
· Uitvoeren van civiele en militaire constructie- en sloopwerkzaamheden

Opleiding interimmanager

09 2002 – 10 2004 University of Phoenix, Master of Business Administration
09 1995 – 11 1999 Universiteit van Twente, Technische Bedrijfskunde (Civiele Technologie en Management)
07 1996 – 11 1996 Midden management opleiding (Ministerie van Defensie), Geselecteerd voor hoger management development programma
08 1985 – 10 1989 Koninklijke Militaire Academie, Militaire Bedrijfskunde en Techniek (civiel)

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Generalist, hoog energie niveau en resultaat gericht. Voorkeur voor een structurele incrementele aanpak gebaseerd op visie en realiteitszin waarbij wel risico’s worden genomen mits deze worden onderkend. Een internationaal georiënteerde omgeving betekent voor mij een extra positieve dimensie.

Sterk analytisch, flexibel en creatief. Hoog niveau communicatieve en sociale vaardigheden. Ik streef naar werkbare oplossingen waarbij individuen en teams beter gaan presteren door acceptatie van verantwoordelijkheden en het hebben/krijgen van een positief kritische oplossingsgerichte werkwijze.


Talenkennis interimmanager

Nederlands, moedertaal.
Engels, uitstekend zowel mondeling als schriftelijk
Duits, goed mondeling en redelijk schriftelijk (5 jaar gewerkt en gewoond in Duitsland).
Frans, basiskennis


Overig

Nevenfuncties:

Lid University of Phoenix Alumni Network Netherlands
Actieve reserve officier Koninklijke Landmacht, Luitenant-Kolonel, adviseur strategische projecten civiel militaire samenwerking
Lid kascontrolecommissie basisschool
Bestuurslid Koninklijke Militaire Scherm Vereniging (secretaris technische commissie)
NAVO interallied confederation of reserve officers, secretaris Defensie en Veiligheidscommité
Redacteur Koninklijke Vereniging Nederlandse Reserve Officieren
Lid ledenraad Rabobank

 beschikbaar?