T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Interim leidinggevende zorg

Interim leidinggevende zorg

Werkervaring interimmanager

• Teamleider Oogziekenhuis Rotterdam (Jan’ 20-1 juli 20)
Teamleider Oogziekenhuis Rotterdam. Voor dagcentrum, verpleegafdeling en klantcontact centrum. Tijdens de opdracht gewisseld met afdelingen vanwege start nieuwe teamleiders.
• Teammanager a.i. Laurens (Okt’19-feb ‘20)
Locatie Aesopus met vervolgopdracht.
• Teammanager a.i. (Okt’19-dec’19)
Inhoudelijk teamondersteuner voor de WLZ bij Het Schild. Sturing geven aan teams op kwaliteit van zorg. Een locatie voor mensen die blind of slechtziend zijn.
• Teammanager a.i. (juni ’19-sept‘19)
Teammanager bij BrabantZorg en verantwoordelijk voor de zorgteams van 2 locaties in regio Oss.
• Teamcoordinator a.i. (april ’19-juli ‘19)
Interim teamcoordinator bij Trimenzo regio Twello.
• Afdelingsmanager a.i. (nov ’18- heden)
Interim manager op een PG afdeling bij Het Spectrum in Dordrecht. Het is een afdeling waar de situatie ernstig verstoord was. Hierop zijn stevige maatregelen gezet.
• Afdelingshoofd a.i. (juli ’18-nov’18 + jan’19-april ‘19)
Interim afdelingshoofd bij Zorgcentrum Aelsmeer. Verantwoordelijk voor een grote woonzorg afdeling (45 bewoners). Kern van de opdracht is team helpen terug naar de basis te brengen. Het traditionele verzorgingshuiszorg transformeert langzaam naar verpleeghuiszorg, wat om begeleiding en ondersteuning vraagt.
• Teammanager a.i. (feb ’18-juli ‘18)
Teammanager a.i. bij Cordaan, locatie Hof van Sloten. Verantwoordelijk voor 3 somatische woonafdelingen en een palliatieve zorg afdeling. De opdracht was specifiek gericht op het herstellen van de samenwerking, onderlinge bejegening en communicatie, het versterken van de teams en verbeteren van de inhoudelijke zorg.
• Zorgmanager a.i. (mrt. ‘17-juli ’17 + nov.’17-april ‘18)
Zorgmanager Dagbesteding bij stichting Zuidwester in Oud-Beijerland. Vervolgopdracht.
• Teamleider a.i. (sep.’17- jan.’18)
Teamleider a.i. bij Laurens, divisie Zorg met Wonen, locatie Aesopus. Unieke doelgroep, bewoners met psychiatrische problematiek en verslavingsverleden.
• Teamleider a.i. (juni ‘17-aug. ’17)
Teamleider bij Warande, locatie Loericker Stee in Houten.
• Kwartiermaker a.i. (sep. ’16-jan. ’17)
Team Duurzaam verblijf van een locatie bij Zorgcentra de Betuwe. Ondersteunen naar naar zelfsturing onder het Rijnlandse denken. Versterken van het team en deskundigheid.
• Teamcoach wijkteams V&V a.i. (mrt. ’16-mrt. ‘17)
Bij Leliezorggroep leidinggeven aan wijkteams. Focus op maatregelen ter verbetering financieel resultaat en kwaliteit van zorg.
• Afdelingscoördinator a.i. (juli ‘15- feb. ‘16)
Bij Zorggroep Apeldoorn, locatie Zonnehuis, afdelingscoördinator van een PG afdeling.
• Zorgondernemer a.i. (jan ‘15- juli ‘15)
Zorgondernemer bij stichting Opella in Wageningen en Bennekom. Crisismanagement op een nieuwe locatie voor dementie zorg.
Overzicht uitgevoerde interim opdrachten 2005-2015
• Afdelingsmanager a.i. AxionContinu 2014-2015
• Teammanager a.i. Amaris Thuiszorg 2014-2015
• Teamcoach a.i. Maria-Dommer 2014
• Afdelingsmanager a.i. AxionContinu 2013-2014
• Zorgondernemer a.i. Opella 2014
• Teamleidinggevende a.i. stg. De Leystroom 2013
• Teamleider a.i. thuiszorg Laurens 2012-2013
• Teamleider/managementassistent a.i. Dignis 2012
• Teammanager a.i. zorggroep Charim 2011-2012
• Kwaliteitsadviseur a.i. Amstelring 2011
• Leidinggevende a.i. Thuiszorg Icare 2010-2011
• Hoofd Zorg en dienstverlening a.i. stg. Sint Jacob 2010
• Teamleidinggevende a.i. PG afdeling in wzc Carinova 2010
• Teamleidinggevende a.i. verpleeghuis Volckaert 2009-2010
• Procesbegeleider/teammanager a.i. thuiszorg Vitras 2009
• Teamleider a.i. intra- en extramurale zorg Cavent 2009
• Teammanager PG a.i. Vivium 2008-2009
• Teamleider intramurale zorg a.i. WZH 2008
• Teamhoofd intramurale zorg a.i. verzorgingshuis Laurens 2008
• Locatiemanager/wijkmanager a.i. thuiszorg Rotterdam 2007-2008
• Afdelingshoofd a.i. verpleeghuis Gooizicht 2005-2006

Opleiding interimmanager

1989 Ziekenverpleging B
1999 BHV
2002 HBO management gezondheidszorg aan de HAN te Nijmegen.
2010 Prince 2 projectmanagement
2015 Voormalig voorzitter Raad van Toezicht bij Woongroep voor mensen met een verstandelijke beperking.

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Communicatie: ik ben een goede luisteraar en kan de vraag achter de vraag duidelijk krijgen.
Analytisch denken: ik ben goed in staat om zaken te ontleden, het leggen van verbanden en daaruit te concluderen.
Discipline: ik ben een opgeruimd en verantwoordelijk type, ik werk systematisch en ben standvastig.
(Zelf) reflecterend vermogen: zowel persoonlijk als beroepsmatig toets ik voortdurend mijn handelen.
Visie in de opdracht: in samenspraak met de opdrachtgever bepalen we de richting van de opdracht. Alle zaken die invloed kunnen hebben tijdens de opdracht houd ik in de gaten.
Relaties onderhouden: ik ben integer en diplomatiek in de omgang.
Aanpassingsvermogen: ik kan efficiënt blijven werken onder onverwachte wisselende omstandigheden.
Coachend: ik kan een ander helpen werkgerelateerde doelen te formuleren en te realiseren om zich verder te ontwikkelen.

Talenkennis interimmanager

Nederlands

Overig

Profiel:
Een ervaren overbruggingsmanager met een gestructureerde mens- en resultaatgerichte stijl van leidinggeven. Ambitieus en gepassioneerd met een ‘make-it-happen’ mentaliteit. Ik ben het sterkst wanneer ik dicht bij het primaire proces betrokken ben op operationeel/tactisch niveau. Ik ben in staat een duidelijk kader te scheppen en mensen te motiveren om hun verantwoordelijkheid te (her)nemen. Wanneer er forse weerstanden zijn, zoek ik het vertrouwen om teams (opnieuw) te verbinden.

 beschikbaar?