T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?interim manager

interim manager

Werkervaring interimmanager

Zakelijke en ervaren interim manager, business developper projectmanager en adviseur tot op het hoogste niveau. Gedurende zijn carrière heeft hij meerdere directiefuncties, managersfuncties en consultants opdrachten tot een goed einde gebracht tot volle tevredenheid van de klant. Hij is iemand met een visie die weet wat hij wil en is in staat om mensen voor zich te winnen. Resultaatverantwoordelijkheid en verantwoording afleggen staan bij hem hoog in het vaandel. Hij combineert een analytisch en probleemoplossend vermogen met een hoge mate van creativiteit en flexibiliteit. Is bekend met en werkt volgens de Prince 2 standaardmethodiek voor projecten.

Opleidingen en cursussen:

Wetenschappelijk onderwijs:
Rijksuniversiteit Utrecht, Nederlands Recht, 1987 afgestu¬deerd

Verricht docentschap in de avonduren:
• HOGESCHOOL VAN UTRECHT
Docent Management & Organisatie aan de Avond-Heao
Utrecht (1989-1992).
• KONINKLIJKE PBNA, TE ARNHEM
Docent marketing (1993-1995).

Overzicht Werkervaring en Projecten:

Periode
1993 – heden
Organisatie
Functie
Detachering als interim directeur, interim manager, project manager en consultant
Werkzaamheden
- Management-, organisatie- en marketing opdrachten
verricht voor diverse opdrachtgevers (zie bijlage
1 en 2).
- Bedrijfskundig (qua algemene bedrijfsvoering,
sales & marketing, financieel,
juridisch, HR, etc) uitstekend onderlegd om grote
en complexe opdrachten/projecten tot een goed eind
te brengen.
- In staat tot het initiëren, opzetten en exploi-
teren van complexe projecten (volgens Prince 2
methodiek).
- Ruime ervaring opgedaan met het veranderen van
complexe en politieke organisaties naar een
klantgerichte organisatie.


Consultant
Vanaf oktober 2009
Activiteit
Duurzaamheid & Innovatiefonds Haven Amsterdam
Organisatie

Werkzaamheden
Bedrijven in de Haven Amsterdam stimuleren een actieve bijdrage te leveren aan een
duurzame en innovatieve ontwikkeling van het zeehavengebied in het kader van het
Duurzaamheid & Innovatie-fonds Haven Amsterdam (stimuleringsfonds).
Als consultant werkzaam voor: Eurotank Amsterdam BV, Mondo Minerals, Beelen BV, C.
Steinweg-Handelsveem BV.

Interim manager
Januari 2009 - juli 2009
Organisatie
Vrije Universiteit Amsterdam (VU)
Werkzaamheden
Manager (MT) afdeling Marketing & Communicatie (ca. 45 medewerkers)
combinatie van overbrugging-, project- en verandermanagement:
- Dagelijkse leiding, uitvoering geven aan het
reorganisatie-plan.
- Herstructureren van de afdelingen Informatie &
Datamanagement (CRM Selligent) en Vormgeving &
Fotografie.
- Verbeteren van werkprocessen en verbeteren van de
onderlinge samenwerking (meer integratie
bewerkstelligen) tussen de afdeling Strategie &
Beleid en de afdeling Projecten & Support .
- Het in kaart brengen van processen & procedures.
Ontwerpen van nieuwe bedrijfsprocessen en
aanpassen van bestaande bedrijfsprocessen
Visio/Mavin).
- Het mede vormgeven aan het teweegbrengen van een
cultuurverandering in de afdeling M&C waaronder
professionaliseren van marketing & communicatie
als vakgebied en de professionaliseren van de
medewerkers.
- Coachen naar zelfstandigheid en resultaat-
gerichtheid.
- Projectverantwoordelijk voor invoeren projectmatig
werken VU-breed (Prince2, Prince Light, Prince
Basic).

Interim manager
Juli 2008 tot en met december 2008
Organisatie
FutureDome BvBa
Werkzaamheden
Vastgoedproject FutureDome te Blankenberge (België).
Projectinitiatie en Bedenken van het marketing- en salesconcept.
Implementeren van het concept.

Interim manager
Oktober 2007 tot juni 2008
Organisatie
Technische Universiteit Delft (TUD)
Werkzaamheden
Manager (MT) afdeling Marketing & Communicatie (ca. 50 mede-werkers).
Combinatie van overbrugging-, project- en verandermanagement:
- Dagelijkse leiding; uitvoering geven aan het
strategisch plan; aannemen nieuwe medewerkers; P-
zaken; F-Zaken.
- Omgaan met weerstand bij medewerkers.
- (Re)organiseren en structureren van de afdeling
M&C, in kaart brengen van processen & procedures.
- Professionaliseren van marketing & communicatie
als vakgebied.
- Professionaliseren van de medewerkers. Coachen
naar zelfstandigheid en resultaatgerichtheid.
- Projectverantwoordelijk voor: Het internet-project
(herstructurering websites TU-Delft); Het CRM-
project (Sugar CRM).
- Het in kaart brengen van processen & procedures.
Ontwerpen van nieuwe bedrijfsprocessen en
aanpassen van bestaande bedrijfsprocessen
(Visio/Mavin).

Periode
2004 - 2007
Organisatie
Divers
Functie
Interim manager
Werkzaamheden
- Merck Sharp & Dohme: Informatie project (B2C).
Projectmatig opzetten van een strategische
database voor marketing doeleinden.
- Postkantoren BV: Concept en strategie-ontwikkeling
voor Het opzetten van een front- en backoffice
voor grote charitatieve instellingen in de
Postkantoren in Nederland. Doen van kwalitatief
onderzoek bij charitatieve instellingen.
- DeepScreenVision BV: Project management voor
DeepScreenVision Holding BV.
Belangrijkste internationale projectwerkzaamheden:
Genereren seed-capital, product-ontwikkeling en
begeleiding van wetenschappelijk onderzoek.
- Microsoft/IBM: Meerjarig project evenementen-
marketing.


Periode
1997 – 2003
Organisatie
NATIONALE GEZONDHEIDSLIJN BV (NGL)
Functie
Directeur
Werkzaamheden
Opzetten en doen exploiteren van de organisatie de Nationale Gezondheidslijn. Dit project (bedrijf) is gerealiseerd in samenwerking met de Orde van Medisch Specialisten (OMS) en het Nationaal Instituut voor Zorg & Welzijn (NIZW) in het kader van de uitvoering van de
WGBO-wetgeving.

Periode
1994 - 2000
Organisatie
MFJ-TV NEDERLAND BV
Functie
Directeur
Werkzaamheden
Producent van cross mediale & interactieve concepten. Van project initiatie tot project realisatie.

Periode
1991 - 1993
Organisatie
Holland Sevilla EXPO ‘92
Functie
Project manager
Werkzaamheden
Project manager Nederlands Paviljoen, Sevilla (1990-1992), Wereldtentoonstelling 1992 Spanje (EXPO’92, te Sevil¬a).

Periode
1987 - 1990
Organisatie
Reco Consultants BV
Functie
Consultant & project manager
Werkzaamheden
Werkzaam als marketing consultant voor profit & non profit organisaties

BIJLAGE 1: OPDRACHTGEVERS

Volledig overzicht opdrachtgevers:
Technisch Universiteit Delft, Vrije Universiteit Amsterdam, Merck Sharp & Dohme, Roche, Novartis, Nationaal Instituut voor Zorg & Welzijn (NIZW), Orde van Medisch Specialisten (OMS), Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG), St. Anna Ziekenhuis Geldrop, ZNL/VGZ, Landelijk Centrum Gezondheidsvoorlichting (NIGZ), De Nationale Gezondheidslijn, Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers (Hoofdkantoor Apeldoorn), Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs, MFJ-tv Nederland BV, Radio Omroepstichting Utrecht/Provincie Utrecht, Modexpress, Bleckmann Group, Nedlloyd, Lutéce, Postkantoren BV, diverse charitatieve instellingen, IBM en Microsoft, Hogeschool Venlo/ILEC, Futuredome.


BIJLAGE 2: ZORG

Volledig overzicht van opdrachten in het gezondheidsveld:


MERCK SHARP & DOHME
Periode: 2004 / 2005

Opdracht: Initiëren en implementeren van een cross-mediaal concept (betreffende geneesmiddelen voor osteoporose en artrose) gericht op de consumentenmarkt met gebruikmaking van diverse campagnemiddelen, internet en 0900/0800 voice respons platform.
Doel: Opzetten strategische database met prospects voor informatie-voorziening; het genereren van een database (B2C) met gebruikers van geneesmiddelen.

Werkzaamheden:
- Project manager
- Ontwikkelen van een multichannel strategie
- Project Initiatie Document
- Begeleiden ICT traject
- Implementatie en realisatie van het concept

ROCHE / NOVARTIS / MERCK SHARP & DOHME
Periode: 2002

Opdracht: Voorlichtingscampagnes geneesmiddelengebruik realiseren via TV-program-
ma.
Werkzaamheden:
- Project manager
- Conceptontwikkeling TV-programma
- Aanstellen deskundigen voor synopsis/scenario
- Broadcasting coördineren

NATIONALE GEZONDHEIDSLIJN

Opdrachtgever: Orde van Medisch Specialisten (OMS) / Nationaal Instituut voor Zorg & Welzijn (NIZW)
Periode: 1997 – 2002

Opdracht: Opzetten van de organisatie Nationale Gezondheidslijn, een landelijke medische voorlichtingsdienst (0800/0900 voice respons platform, een call center, een portal website en een TV-programma). Project is gerealiseerd in samenwerking met de Orde van Medisch Specialisten (OMS) en het Nationaal Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW) in het kader van de uitvoering van de WGBO-wetgeving (Wet Geneeskundige Behandelings-overeenkomst).

Werkzaamheden:
- Interim directeur, algemene leiding (ca. 15 - 20
medewerkers)
- Project Initiatie Document (PID)
- Projectorganisatie inrichten
- Projectteam(s) samenstellen (redactie, techniek,
web, communicatie & voorlichting, call center, e- health activiteiten)
- Gericht uitvoeren van de diverse fases (stages)
van het PID
- Implementatie en realisatie van het project de
Nationale Gezondheidslijn
- Kapitaal en fondsenwervingwerving


GOUDSE VERZEKERINGEN
Periode: 2000 – 2001

Opdracht: E-commerce project. Multichannel verkoop van verzekeringen.
Vormgeven aan een effectieve en efficiënte inrichting (multichannel) van een E-commerce oplossing betreffende de verkoop van verzekeringen van Goudse Verzekerin-gen vorm te geven binnen de portal website gezondheidslijn.nl.
Het implementeren van ICT toepassingen om te komen tot een webwinkel binnen gezondheidslijn.nl waarvoor een e-commerce module is gekoppeld aan deze portal website.

Werkzaamheden:
- Project manager
- Ontwikkelen van een e-commerce module (op basis
van een programma van eisen en een projectplan)
- Begeleiden ICT traject (B2C portaal binnen
gezondheidslijn.nl)
- Implementatie en realisatie van het concept


Consultantopdrachten jaren negentig vorige eeuw

ONZE LIEVE VROUWE GASTHUIS AMSTERDAM (OLVG)

Dienstverlening naar een structureel hoger niveau te tillen (cultuurveranderingsproces).

Werkzaamheden:
- Corporate image onderzoek (onder in- en externe
doelgroepen)
- De bestaande positionering van de onderneming
evalueren
- Vaststellen van de toekomstige rofilering
(corporate identity)
Dit resulteerde in een overkoepelend organisatie-ontwikkelingsplan dat als fundament diende voor voortdurende en duurzame organisatie-ontwikkeling.

VGZ / ZIEKENFONDS NOORD-LIMBURG

Opdracht: Opzetten en vervolgens begeleiden van een Marketing Communicatie afdeling.

Werkzaamheden:
- Ontwikkelen organisatiestructuur, nieuwe business-
en marketing strategie
- Werven en aannemen van medewerkers, het begeleiden
van de medewerkers
- Reorganisatie van product- naar marktgerichte
organisatie
- Klantgericht werken
- Lange termijn marketing strategie, innovatie
traject en implementatie diverse projecten

NATIONAAL INSTITUUT VOOR ZORG EN WELZIJN (NIGZ )

Werkzaamheden:
- Reorganisatie van product- naar marktgerichte
organisatie
- Introductie klantgericht werken
- Kwalitatief en kwantitief onderzoek verricht

ST. ANNA ZIEKENHUIS GELDROP

Opdracht: Begeleiding en ondersteuning betreffende de marktintroductie van een nieuwe poli (pijnpoli).

VGZ / ZIEKENFONDS ZUID-LIMBURG

Opdracht: Organisatie workshops en seminar Marktwerking in de Gezondheidszorg.Opleiding interimmanager

VWO
UNIVERSITEIT UTRECHT Rechten (afgerond)

Theoretisch kader bedrijfskunde:
Door middel van nascholing een uitstekende theoretische bedrijfskundige achtergrond. In de avonduren de vakken Management & Organisatie (Hogeschool Utrecht) en marketingcursussen divers(PBNA)gedoceerd.

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

interim directeur, interim manager, project manager en consultant

Competenties; verander management; project management; overbruggingsmanagement; operations management; marketing & communicatiemanager

Talenkennis interimmanager

Engels, duits goed
Frans momenteel matig (maar heel snel weer op te halen tot goed)

Overig

Lijst van opdrachtgevers:
Technisch Universiteit Delft, Vrije Universiteit Amsterdam, Merck Sharp & Dohme, Roche, Novartis, Nationaal Instituut voor Zorg & Welzijn (NIZW), Orde van Medisch Specialisten (OMS), Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG), St. Anna Ziekenhuis Geldrop, ZNL/VGZ, Landelijk Centrum Gezondheidsvoorlichting (NIGZ), De Nationale Gezondheidslijn, Dienst van het Kadaster en de Openbare Regis¬ters (Hoofdkantoor Apeldoorn), Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs, MFJ-tv Nederland BV, Radio Omroepstichting Utrecht/Provincie Utrecht, Modexpress, Bleckmann Group, Nedlloyd, Lutéce, Postkantoren BV, diverse charitatieve instellingen, IBM en Microsoft, Hogeschool Venlo/ILEC, Futuredome.

 beschikbaar?