T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 Beschikbaarheid opvrageninterim of project manager

interim of project manager

Werkervaring interimmanager

- Projectmanager diverse projecten in de eerste lijn.
GGZ, Hoeden, praktijkplannen.
Leverde 250 huisartsenpraktijken een praktijkplan.

- Interim directeur huisartsenorganisatie.
Reorganisatie en fusie.

- Project manager eerstelijnszorg op Kreta.
De eerste lijn is nieuw op Kreta.
Was in opdracht van de universiteit.

- Interim-directeur te fuseren thuiszorgorganisatie.
Twee culturen ineen schuiven.

- Interim-sectormanager gefuseerd ziekenhuis.
Kantelen van de processen na een fusie.

- Projectleider Managed Care voor twee zorgverzekeraars.
De eerste opzet naar DBC's.

- Projectmanager transmuraal samenwerkingsverband, later
integratie van een thuiszorgorganisatie, verpleeghuis en
twee verzorgingshuizen.

- Reorganisatie ondersteunende diensten verpleeg- en
verzorgingshuis.

- Bemiddelaar Zorgverzekeraars - Zorgaanbieders.
Je moet soms twee petten tegelijk op kunnen zetten.

- Projectmanager zelfsturende teams voor een verpleeghuis.

- Een ‘terug op de werkvloer’-project m.b.t.
afdelingsproblemen in een psychiatrisch ziekenhuis.


Opleiding interimmanager

Medische sociologie en organisatiekunde.
Verder autodidact.

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Sterk in het vormgeven van nieuwe ontwikkelingen en veranderingsprocessen.
Kritisch wat betreft kwaliteit.
Beweegt zich net zo makkelijk op de werkvloer als op directieniveau.

Talenkennis interimmanager

Nederlands,Engels en Grieks.

 Beschikbaarheid opvragen