T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?regiomanager, locatiemanager kinderopvang

regiomanager, locatiemanager kinderopvang

Werkervaring interimmanager

Vanaf 2009 tot heden zzp’er in voornamelijk de kinderopvang. Expertise in: (zwaardere) managementopdrachten, reorganisaties, begeleiden van overnames.

Opdrachtgevers:

• Allio Kinderopvang: regiomanager a.i. ontwikkelen en uitvoeren van strategisch plan van aanpak t.b.v krimpende markt (concurrentiepositie, positionering, financiële haalbaarheid). Kernwoorden: projectmatig, reorganiseren, ontwikkelen beleid functieprofielen locatiemanager.
• Skon kinderopvang: interim regiomanager voor de regio’s Utrecht, Midden Nederland, Den Haag. Kernwoorden: tactisch, operationeel, gericht op samenwerking en continueren bedrijfsvoering met accent op omzetverhoging.
• Gemeente Zoetermeer: projectbegeleider a.i. aansturen projectteam subsidieherijking. Kernwoorden: verbinder, frisse blik, organisator.
• Small Society: locatiemanager a.i. voor locatie in Bunschoten. Kenwoorden: operationele aansturing locatie met aandacht voor medewerkers.
• K&P training: trainer/ coach. Kernwoorden: pedagogische coaching, personeelsmanagement

Opleiding interimmanager

2011


2010
2009 TiasNimBas, Business course leadership voor directeuren modules marketing, financieel, leiderschap

Training arbeidsrecht
Samenwerken met de ondernemingsraad, tweedaagse training voor directieleden bij De Baak
2004 - 2007 Diverse interne trainingen bij verschillende werkgevers
1998 - 2002 Cultuur, Organisatie en Management, Faculteit Sociale Culturele Wetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam.
1994 - 1998 Culturele en Maatschappelijke Vorming, Hogeschool van Utrecht.

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Vrolijke, resultaatgerichte, energieke professional met tien jaar expertise in de kinderopvangbranche. Stevige, strategische manager met beleidsmatige ervaring. Projectmanager met oog voor verschillende belangen, coachend maar altijd gericht op het behalen van het best mogelijke resultaat.

Interesses in politieke besluitvorming rondom kinderopvang, sport en cultuur (veranderingsprocessen).
Hobby’s: hockey, tennis en klussen in en om het huis.

En verder:
- twee kinderen Noortje (2011) en Feline (2012)
- vrijwillige coach bij project Ondernemend Jong gefinancierd door Oranje Fonds


Talenkennis interimmanager

Nederlands

Overig

2007 – 2009 Directeur kinderopvang Hillegersberg Schiebroek B.V. (SWKGroep), Rotterdam

• Eindverantwoordelijk voor zowel het strategische, operationele evenals het financiële beleid van verschillende kinderdagverblijven, buitenschoolsopvang en tussenschoolse opvang locaties in de wijken Hillegersberg en Schiebroek.

2007 Project, - en interimmanager bij Kern Kinderopvang B.V. (SWKGroep), Zoetermeer

• Verantwoordelijk voor projectmanagement afdeling met als kerntaak: ontwikkelen beleid en het in de markt zetten van nieuwe producten bv beleid rondom tussenschoolse opvang, dagarrangementen, combinatiefuncties.
• Schrijven subsidie aanvraag voor harmonisatie peuterspeelzaal en kinderopvang
• Aantoonbaar in staat om in korte tijd extern netwerk met gemeente, scholen, maatschappelijke organisaties e.d. op te bouwen.
• Operationele begeleiding overname kinderdagverblijven.2004 – 2007 Skon Kinderopvang, Utrecht
Locatiemanager van verschillende kinderdagverblijven.
Projectmedewerker: ontwikkelen beleid oudercommissie, ontwikkelen beleid buitenschoolse opvang.

2003 – 2004 Kindergarden, Amsterdam
Locatiemanager: opstart van nieuw kinderdagverblijf.

2001 – 2003 ACE Sportmanagement adviesbureau, Amersfoort
Consultant, adviseur bij een organisatie adviesbureau in de sport. In opdracht van verschillende overheden opdrachten in het kader van sportstimulering uitgevoerd. BV verbetering van toezicht in zwembaden. Opzetten netwerken voor managers in de sport en verbeteren zwemveiligheid.


 beschikbaar?