T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?ICT Project manager, Programmamanager, Informatiemanager

ICT Project manager, Programmamanager, Informatiemanager

Werkervaring interimmanager

o Projectmanagement ICT voor de ondersteuning van primaire processen, vaak in combinatie met mobiel werken: requirements, ontwerp, (Europese) aanbestedingen, volledige organisatorische en technische implementatie front- en backend, inrichten SLA en beheerorganisatie. Veelal in programma’s met meer projecten.
o Migratietrajecten waarbij informatievoorziening over meer organisaties heen goed ingericht wordt, ICT-faciliteiten bij een andere beheerorganisatie worden ondergebracht en procesopti-malisatie hiervan (zowel advisering vooraf als projectmanagement bij uitvoering van de migra-ties)
o Inventariseren informatiebehoefte, visie en planontwikkeling t.a.v. informatiefunctie en -architectuur, opstellen meerjaren ICT-projectplanningen – ‘het organiseren van de informatie-huishouding binnen organisaties’

Opleiding interimmanager

o ISI (AMBI, niveau HBO-informatica), HAVO.
o Diverse vaktechnische trainingen: Prince2, ITIL, DSDM, Unix systeembeheer, LiveLink, Mobiele datacommunicatie, Javascript
o Diverse vaardigheidstrainingen: Gedragscodes Internet, onderhandelingsvaardigheden, begeleidingsvaardigheden, slecht nieuws gesprekken, telefoontraining, verkooptechnieken, Interactieve planvorming (facilitator), creatieve denktechnieken.

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Rollen: ICT projectmanager, informatiemanager, migratiemanager
Functionele competenties: Prince2, ITIL, projectmanagement, migraties, verandermanagement, procesanalyse en -ontwikkeling, business case management, risicomanagement.
Omgevingen: overheid, verzekeraars, veiligheidsregio’s, gemeenten, ministeries, ziekenhuizen, MKB

Talenkennis interimmanager

Nederlands, Engels

Overig

o Communiceert op alle niveaus: met opdrachtgever, gebruiker, techneut, leverancier; intermediair tussen ‘business en ICT’; bouwt snel eigen netwerk op, coachend naar medewerkers
o Stevige persoonlijkheid met humor: niet te beroerd om haar nek uit te steken en met creatieve alternatieven te komen als daarmee een beter resultaat voor mensen en organisatie te behalen is.
o Motiveert medewerkers voor de noodzakelijke verandering die door ICT-impuls ontstaat, door gezamenlijk doel helder te maken
o Proces is leidend, ICT is faciliterend
o Sterk resultaatgericht met draagvlak voor gekozen oplossing bij medewerkers en management. Inrichting beheerorganisatie: ook volgend jaar en daarna moeten de projectresultaten blijven werken, ook als ik (met mijn team) vertrek.
o Management by exception: ik werk volgens Prince2: opdrachtgever stuurt op hoofdlijnen en krijgt voldoende informatie en voortgang en beslissingen te kunnen sturen; ik fungeer als rechterhand van het management
o Persoonskenmerken: initiatiefrijk, onafhankelijk, innovatief, deskundig, autodidact, enthousiast en enthousiasmerend met een sterk kwaliteitsbewustzijn.

 beschikbaar?