T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 Beschikbaarheid opvragenManager bedrijfsvoering

Manager bedrijfsvoering

Werkervaring interimmanager

juni.2009- mei 2010
Opzetten Multi Functioneel Centrum- GGZ/VG/LVG kliniek kinder en jeugdpsychiatrie Karakter.
Klantgericht,contact met ketenpartners,
Budgetverantwoordelijk DBC, Facilitaire verantwoordelijk, personeel 50fte,werving en selectie, roostering,invoering EPD functioneringsgesprekken, beoordelingsgesprekken, POP gesprekken.Duale aansturing, MT lid
Positief inspectie rapport
Opdracht met succes afgerond

Jan 2009- april 2009
Unitmanager Complexbeveiligers en inkomstengroep Justitiƫle Jeugd Inrichting de Heuvelrug, 40 fte, aansturing twee teamleiders
Verbetering inkomsten procedures, bezoek, verantwoordelijk beveiliging inrichtingsbreed,
Communicatie beveiliging, groepsleiding, terugdringen ziekteverzuim. Managementteam lid.
Het draaien van consignatiediensten
Opdracht met succes afgerond
Procesbeschrijving Cultuuromslag moest plaatsvinden. Medewerkers geleerd competent om te gaan met de doelgroep.
Bezuinigingsmaatregelen ingevoerd middels het aantal fte terug te brengen met 9 fte.
Regelgeving aangepast naar aanleiding van de scheiding tussen straf- en civielrechtelijk geplaatste jongeren.

Mei 2008-dec 2009
Afdelingsmanager Justitiƫle Jeugd Inrichting de Heuvelrug
Aansturing drie teams ( duaal), verbetering pedagogisch leefklimaat, roostering, terugdringen ziekteverzuim, opzet duale aansturing. (35fte)
Managementteam lid, Budgetverantwoordelijke, mede verantwoordelijk voor cultuuromslag van beheersen naar behandelen.
Opdracht met succes afgerond

Procesbeschrijving De cultuur moest van een beheersklimaat veranderd worden in een behandelklimaat. Gestart met de uitvoering van het werken volgens het Sociaal Competentie Model. Medewerkers enthousiasmeren hiervoor. De nadruk gelegd op behandelen in plaats van beheersen. Middels enthousiasmeren en gesprekken medewerkers omgebogen naar verandering in gedrag. Dossieropbouw medewerkers die zich niet wilden commiteren aan de veranderingen. Begeleiding- en coachingsgesprekken ingevoerd. Werkprocessen en protocollen herschreven en ingevoerd.


Dec 2007 mei 2008
interim opdracht GGZ/LVG instelling Karakter
Crisisteam herwegen, herorganiseren, implementeren methodiek Sociaal Competentie Model, voeren jaargesprekken, terugdringen ziekteverzuim, plan van aanpak m.b.t. uniformiteit kliniekgroepen, invoer duale aansturing kliniekgroepen, communicatieverbetering onderwijs kliniekgroepen, cultuuromslag
Opdracht met succes afgerond
Procesbeschrijving Onderzoek naar communicatiestructuur, communicatielijnen en cultuur. Naar aanleiding van de conclusies gestart met het voeren van commitment gesprekken en het juist in- en uitvoeren van de werkprocessen. Middels veel aanwezig zijn op de werkvloer gebouwd aan een goede werkrelatie. Structurele voortgangsgesprekken ingevoerd waarbij afspraken helder werden vastgelegd en dossiers werden opgebouwd. Duidelijke vergaderstructuur neer gezet met vaste en terugkerende agendapunten.
Gezorgd voor de juiste randvoorwaarden zoals het roostersystematiek.


2007 heden Trainer Sociaal Competentie Model,
Trainer coaching on the job, training bedoeld om groepsleiding te leren coachen op de werkvloer volgens het Sociaal Competentie Model

Opleiding interimmanager

1997-2000 ; VU sociale wetenschappen Amsterdam ( niet afgerond)
1995-1997 ; Hoger Kaderopleiding Pedagogiek
1993-1995 ; Hoger Sociaal Agogisch Onderwijs
1985-1989 ; HBO inrichtingswerk
1983-1985 ; Opleiding voor Z verpleegkundige
1980-1983 ; Opleiding voor pedagogisch medewerker

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Analytisch ingestelde persoonlijkheid, werkt zich snel in op verscheidenheid van terreinen, maak in team analyses van sterke en zwakke kanten. Heeft oog voor culturele en persoonlijke elementen. Resultaat gericht, organisatiebewust, voortvarend en daadkrachtig, peoplemanager,betrouwbaar, integer, competent, humor, stressbestendig.
Weet verbindingen te leggen tussen mensen, diensten en processen, zoekt aansluiting in plaats van afsluiting.
Geeft op creatieve wijze vorm aan het zorg- en behandelproces.
Geeft vorm aan productiemanagement.
Kan in en externe contacten optimaliseren.
Ontwikkelt nieuwe activiteiten en implementeert deze.
Signaleert knelpunten aan werkprocessen en durft beslissingen te nemen om over te gaan tot actie.
Zoekt naar oorzaak en gevolg.
Toont initiatief en anticipeert op kansen, overbrugt tegenstellingen, stimuleert en is vasthoudend waar nodig.
Weet medewerkers om te buigen van conventioneel gedrag naar het gewenste gedrag.
Maakt contact met alle lagen in de organisatie om van daaruit te enthousiasmeren en te stimuleren.Talenkennis interimmanager

nederlands goed in taal en geschrift
engels goed

 Beschikbaarheid opvragen