T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Project Manager

Project Manager

Werkervaring interimmanager

* Opstellen Business Case Supply Change Mngt en pakketoplossing
* Ontwikkeling nieuwe Business Inteligence oplossing voor grote retailer
* Ontwikkeling commissie systeem voor grote retailer
* Implementatie (ICT & organisatie) nieuw belastingpakket voor een aantal grote gemeenten
* Doelmatigheidsonderzoek bedrijfsvoering Units (Erasmus MC Rotterdam)
* Ontwikkeling en implementatie (organisatie) Leerling Volgsysteem gemeente Amsterdam
* Service Management SW vendor (SSW / CA)
* Ontwikkelen Internet effectentransactie omgeving bank (F v Lanschot)
* Inrichten Nieuwe SO Organisatie / MOT voor overheidsinstelling (Kadaster)
* Voorbereiding business op implementatie SAP voor dienstverlener (Origin Europe)
* Enabling Technologies - professionalisering van de ICT functie (BSO, Rabobank, ...)
* Mens/Machine Interactie - raakvlak tussen vormgeving en ICT (BSO - Belastingdienst)
* Business architect / Business architectuur voor verzekeraar (Centraal Beheer)
* Bedrijfs- & Persoonlijke Professionaliteit voor pensioenfonds (ABP)
* Leergang Integraal Management - ICT ontwikkelingen & Mngt voor Belastingdienst
* ShareLink Aandelen Transactie Systeem voor telecombedrijf (British Telecom)
* Procesanalyse & ontwerp (diverse)
* BPR in IT perspectief (diverse)
* Informatievoorziening en organisatie (diverse)
* Consultancy in IT (diverse)
* Professionalisering Projectmanagement (RaboBank)
* System Engineering in multi-platform omgeving (CMG - AEX)
* SW Factory (Origin India)

Opleiding interimmanager

* HBO - Natuurkunde
* Masteropleiding Management of Learning & Development
* Project Management (Prompt, Promise, Prince2)
* Consultancy in ICT
* Sales & accountmngt
* Technisch / Functioneel ontwerp
* Informatie Analyse

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Advies
* Ruime praktische vaardigheden in organisatie diagnose (harde en zachte aspecten), ontwerp en implementatie technieken.
* Goed onderlegd in het analyseren samenwerking tussen organisatie & ICT (services) en ICT functie in organisatie context.
* Grondig inlevingsvermogen in probleemsituatie en behoeften.
* Bedreven in het analyseren van ontwikkelingsbehoeften in organisatiecontext, het opstellen van curriculum, competentieprofielen en vertalen naar en vormgeven van ontwikkel- en implementatietraject vanuit optiek mens-organisatie-techniek.
* Grondige praktische kennis van ICT organisatie en functie (architectuur, ontwikkeling, beheer en services processen).
* Vakkundig in communicatie rond verander- en implementatietrajecten.

Projectmanagement
* Vakkundig in managen van project en omgeving, verwachtingsmanagement, resource mngt en sturing op resultaten, plateauplanning en budget.
* Goed kwaliteitsbewustzijn en realiteitszin ten aanzien van "voldoende is goed genoeg".
* Vakkundig in het toepassen van PM concepten, methoden en faseringen.

Leren en ontwikkelen
* Ruime ervaring in het concretiseren van de concepten van de lerende organisatie, leermodellen en teamleren.
* Goed in het opzetten en toepassen van workshop technieken als interventie instrument.
* Bedreven in het coachen en stimuleren van teams en individuen en tastbaar maken van professionalisering, eigen ontwikkeling en persoonlijke vaardigheden.

Talenkennis interimmanager

Nederlands (moedertaal), Engels en Duits

 beschikbaar?