T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 Beschikbaarheid opvragenBusiness controller/Project Leider

Business controller/Project Leider

Werkervaring interimmanager

Werkervaring:
2009 – 2011 Project Leider Finance, Reporting & Facturatie SAP T/3 implementatie, Getronics
2008 – 2009 Divisie Controller a.i. Infrastructure Solutions, Getronics
2006 – 2008 Manager Planning & Controller (Infrastructure Solutions), Getronics PinkRoccade
2005 – 2006 Bedrijfskundig Medewerker, UMC Utrecht (Universitair ziekenhuis)
2005 – 2006 Business Controller, Tripple P
2002 – 2005 (assistent) Controller, Getronics NV
1998 – 2002 diverse Europese financiële en logistieke functies, Storagetek (SUN microsystems)

Kennisgebieden:
- Controlling, business en financial.
- ERP implementatie, migratie en optimalisatie (SAP R/3, JDEdwards, Exact Globe).
- Change Management: inlevingsvermogen, overtuigings- en implementatiekracht.
- Project Management (PRINCE 2).
- Projecten Order-to-Cash, Purchase-to-Pay, General Ledger, Accounts Payable.
- Ontwikkeling van management informatiesystemen en –reporting (Hyperion,
- Business Objects & - Warehouse, Bizzscore (Balance Score Card), BRIO Query).
- Logistiek: Inventory management, Planning en control.


2009 – 2011 Project Leider Finance, Reporting & Facturatie SAP T/3 implementatie, Getronics
- Bedenken, inrichten, testen en begeleiden van SAP Finance gerelateerde oplossingen door actief deel te nemen in proces en functioneel design activiteiten.
- Finance en Operationele afdelingen begeleiden bij het optimaliseren van bedrijfs-
processen van de analyse- tot en met de implementatiefase.
- Operationele veranderingen doorvoeren door een pragmatische houding, een bottom-
up benadering en een teamgerichte werkwijze tussen de diverse afdelingen.
- Coördinatie en uitvoering van de testfase en ondersteunen van de uitrolfase.
- Inventariseren van de informatiebehoeften van de managers, directie en de business controllers om tot een optimale invulling van de managementrapportage te komen.
- Het vertalen van business processen en rapportage behoeftes naar functionaliteit in SAP FI/CO en in rapportage tools Business Objects en SAP Business Warehouse.
- Inrichten, beoordelen en (verder) ontwikkelen van managementrapportages overeen-komstig de procedures en richtlijnen.

2008 – 2009 Divisie Controller Infrastructure Solutions (IS), Getronics
- Uitcarven van de divisie IS naar de twee nieuwe Business Line als onderdeel van de Getronics integratie binnen de KPN-groep;
- Opstellen van een gesplitst jaarplan 2009, ten behoeve van de divisie IS uitcarving;
- Zorgdragen voor de maandelijkse planning- en control cyclus, budget- en rapportage-cyclus alsmede het opstellen van meerjarenplannen van de divisie;
- Verantwoordelijk voor het opstellen van controleplannen en de dossiers ten behoeve van de Divisie en Business Line review alsmede jaarlijks voor de accountants;
- Fungeren als sparringpartner en eerste aanspreekpunt voor de directie en de BU’s;
- Helicopterview op het gebied van Bestuurlijke Informatie voorziening en AO/IC;
- Aansturen van een team van drie controllers en diens assistent-controllers.

2006 – 2008 Manager Planning & Controller Infrastructure Solutions (IS), Getronics PinkRoccade
- Maandelijks zorgdragen voor de geconsolideerde financiële budgettering, planning en forecasting van de divisie (4 BU’s)
- Opstellen en doorrekenen van de individuele BU’s en geconconsolideerde divisie (omzet) budgetten en forecast.
- Bewaking van de planningscyclus, voortgang en realisatie van de \'planning & control\'-processen conform Groepsrichlijnen (SOx, IFRS).
- Ontwikkelen, verzorgen en verstrekken van financiële business analyses en –reports.
- Analyseren en bewaken van business resultaten en deze vertalen in concrete adviezen.
- Optreden als sparring-partner Business Controllers en Divisie Management.
- Aansturen controllers (3) en diens team aan ten aanzien van de rapportage-, plannings-, control-, reviewcyclus.
- Deelnemen aan financieel gerelateerde projecten zowel binnen als buiten de Divisie.

2005 – 2006 Bedrijfskundig Medewerker, UMC Utrecht (Universitair ziekenhuis)
- Opzetten en maandelijks opmaken van nieuwe financiële (actual, budget & forecast) en operationele rapportage voor de Divisie Heelkundige Specialismen (600+ FTE) ;
- Onderhouden, bewaken en verbeteren van de kwaliteit van interne controles, processen, procedures en informatievoorzieningen;
- Ontwikkelen van financiële en operationele rapportages voor de DBC’s (Diagnose Behandel Combinatie) van de divisie, de feitelijke financiering van het ziekenhuis;
- Gevraagd en ongevraagd geven financieel-economisch advies aan zowel het management van de zorgeenheden als aan het MT van de divisie;
- Ondersteunen van management bij de interpretatie en controle van de verstrekte (financiële / operationele) rapportages;
- Ontwikkelen en coördineren van nieuwe periodieke rapportages van de derde geldstroom (onderzoeksgelden van externe financiers) voor de divisieleiding, externe financiers en de externe accountant;
- Contact onderhouden met de projectleiders omtrent diens financieële projectstatus;

2005 – 2006 Business Controller, Tripple P
- Bewaken & planning van forecast en budget;
- Ontwikkelen en opmaken van financiële- en managementrapportages voor de nieuwe bedrijfsstructuur;
- Opstellen van de gerealiseerde (financiële) targets per individu en totale realisatie;
- Sparringpartner van Concern Controller & Commercial Director;
- Gevraagd en ongevraagd opstellen van financiële analyses en verbetervoorstellen;
- Ontwikkelen, testen, implementeren en opzetten van Activity Base Costing, inclusief de nieuwe werkprocessen voor zowel de software als de operationele processen;
- Financieel advisering en participatie bij verschillende projecten (o.a. urenadministratie, projectadministratie) naar de JDEdwards omgeving.

2002 – 2005 (assistent) Controller, Getronics NV
- Verantwoordelijk voor het opleveren van de maandelijkse interne (financiële en operationele) management rapportages van de Business Unit Logistiek;
- Begeleiden van afdelingsmanagers bij de forecasting, rapportages en analyses voor de maandelijkse (financiële) onderbouwing;
- Analyseren van de afwijkingen in de forecast t.a.v. juistheid, volledigheid en consistentie en hieruit verbeterprocessen ontwikkelen en implementeren;
- Zelfstandig signaleren en anticiperen op potentiële kostenbesparingen en eventueel hieruit zelfstandig een Six Sigma project opstarten;
- Ontwikkelen, optimaliseren en bewaken van uniforme financiële en operationele prestatie indicatoren (o.a. Dupont model & Balance Score Card);
- Vergaren en analyseren van bedrijfseconomische gegevens, de conclusies hiervan;
- Actief betrokken bij het Getronics change management proces in 2003 / 2004 van horizontale naar verticale business structuur.

1998 – 2002 Diverse Europese financiële en logistieke functies, Storagetek (SUN microsystems)
European Business Analyst (2000 – 2002)
- Verantwoordelijk voor de Europese voorraad (ca. USD 20 miljoen in 12 landen) en het uitvoeren van financiële en operationele audits t.a.v. juistheid en volledigheid;
- Opmaken van verslag, aanbevelingen en de financiële afwikkeling n.a.v. deze audits;
- Ontwerpen van financieel Supply Chain model voor het Europese management;
- Order afhandeling, logistiek coördinatie en transactuele orderafhandeling in SAP R/3 voor Scandinavië en Engeland (binnen EMEA grootste afzetmarkt);
- Onderdeel van implementatie van de commissionair structuur in Europa (centralisatie van decentrale landen structuur).

Opleiding interimmanager

Afgeronden opleiding en (master)classes
- MBA, NCOI Business School
- Post-HBO Logistiek, Hogeschool van Amsterdam
- HEAO-Accountancy (RA), HES Amsterdam


- Masterclasses Verandermanagement, Nijenrode
- Masterclass Fusies en Overnames, Focus Conferences
- Masterclass Effectief Reorganiseren, Focus Conferences
- Green Belt, six sigma (gestructureerde procesverbetering methodiek)
- Diverse IFRS en SOx traniningen
- PRINCE 2 (essentials)
- ITIL V3 (essentials)

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

- Communicatief sterk, beschik over overtuigingskracht en een goed ontwikkeld gevoel voor politieke verhoudingen.
- Door sterke persoonlijkheid in staat om zowel aan directietafels als op de werkvloer succesvol te opereren en met sterke argumenten anderen voor standpunten te winnen.
- Sterke persoonlijkheid met “hands on” mentaliteit en een mens- èn resultaat-gerichte managementstijl.
- Motiverend en inspirerend naar gebruikers en adviserend richting management.
- Klantgericht denken en handelen, zowel intern als extern.
- In staat om managers en eindgebruikers te overtuigen en een gewaardeerde kundige gesprekspartner.
- Om kunnen gaan met het krachtenspel binnen een Corporate omgeving
- Analytisch sterk, gericht op samenwerken, verantwoordelijkheidsgevoel.
- Resultaatgericht, analytisch sterk, conceptueel denker.
- Weet het verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen.

Talenkennis interimmanager

• Nederlands
• Engels (vloeiend praten, lezen & schrijven)
• Duits (Spreken & lezen)
• Frans (Spreken & lezen)


Overig

- Controlling, business en financial.
- ERP implementatie, migratie en optimalisatie (SAP R/3, JDEdwards, Exact Globe).
- Change Management: inlevingsvermogen, overtuigings- en implementatiekracht.
- Project Management (PRINCE 2).
- Projecten Order-to-Cash, Purchase-to-Pay, General Ledger, Accounts Payable.
- Ontwikkeling van management informatiesystemen en –reporting (Hyperion,
- Business Objects & - Warehouse, Bizzscore (Balance Score Card), BRIO Query).
- Logistiek: Inventory management, Planning en control.
- brede FI/CO SAP R/3 ervaring ,
- IFRS / SOX / Corporate governance.

IT-VAARDIGHEDEN
- MS Office (o.a. advanced user EXCEL)
- SAP R/3 (basiskennis: FI/CO, MM, SD, PM)
- Exact (Globe 2003)
- JDEdwards
- Hyperion
- Balance Score Card (Bizzscore)
- EPM, cProjects (based on MSProjects)
- Business Objects, BRIO Query, SAP Business Warehouse, Cognos.

 Beschikbaarheid opvragen