T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Controller/ Financieel Manager

Controller/ Financieel Manager

Werkervaring interimmanager

September 2009-December 2013: diverse interim opdrachten op het gebied van implementatie van het ERP-systeem M3 van Infor. Daarnaast interim manager om de benodigde veranderingen door te voeren. Uitgebreide ervaring in supply chain management en finance/control in complexe industriële omgevingen.

April 2009-Augustus 2009 Projectcontroller UPC Nederland.
Financieel verantwoordelijk voor technische projecten op het gebied van infrastructuur. Werken aan procesverbeteringen m.b.t. deze projecten.

Februari 2008 - Maaart 2009 Projectleider/consultant implementatie Movex ERP-software binnen ondernemingen in Noord-Ierland, Duitsland en Italie.

April 2007 - Februari 2008 Group controller binnen een technische onderneming met vestigingen wereldwijd.

November 2006 - Maart 2007 Group Controller internationale industriele onderneming.

Juli 2006 - Januari 2007
Projectleider CE-markering

Organisatieanalyse en -verbetering binnen een productieonderneming in de glasindustrie. Dit als voorbereiding op verplichte CE-markering van glasproducten in de bouwl

Maart 2006-Oktober 2006
APPLICATISPECIALIST MOVEX

Implementatie van Movex ERP bij diverse werkmaatschappijen van een wereldwijd opererende onderneming in de diervoederindustrie.

Juli 2005 - Februari 2006
Controller a.i. Sociale Werkvoorziening

Controlling van alle 12 units (bouw, productie, dienstverlening) Verbeteren logistiek beddenproductie.
Verbeteren toepassing ERP-systeem BaaN IV.

Mei 2004 –April 2005
Controller a.i. rijwieliindustrie (Onderdeel van sociale werkvoorziening)

Tijdelijke invulling van de controllersfunctie vanwege het vertrek van de huidige controller. Opstellen strategisch en operationeel plan. Start implementatie ISAH ERP-software.

Februari 2004 – Augustus 2004
Controller a.i. vleesverwerkende industrie

Als Controller a.i. leiding over een afdeling van 10 medewerkers. Opstellen managementinformatie, verder uitwerken kostenbesparingsprogramma.

Januari 2003 – Januari 2004
Controller a.i. rijwielindustrie (onderdeel sociale werkvoorziening)

Takenpakket:
·Opstellen financiële prognoses
·Introduceren kostprijscalculatiesysteem en transferpricing
·Optimaliseren gebruik Movex ERP-software
·Inventariseren en oplossen knelpunten Movex ERP-software
·Inrichten Management Informatiesyteem en verzorgen
periodieke managementinformatie
·Leiding aan afdeling administratie

Apr. 2002 – Febr. 2004
Controller a.i. machine-industrie

Takenpakket:
·Inrichten en implementeren van een management
informatiesysteem
·Verbeteren administratieve organisatie en processen
rondom Baan IV.
·Implementeren projectadministratie en nieuw
kostprijscalculatiesysteem
·Opstellen en analyseren cijfers 2001 en 2002.
·Coachen afdeling administratie/automatisering en
werving/selectie Controller.
·Voorzitter Baan-projectgroep


Juli 2001 – Mrt. 2002 :
Projectmanager goederenbeweging a.i. Food-industrie

Takenpakket:
·Opzetten model voor het administratief volgen en beoordelen
van de goederenbeweging gereed product + aansluitingen met
omzetgegevens.
·Verbeteringen doorvoeren m.b.t. administratieve procedures
·Management rapportages/Jaarafsluiting
·Overdragen administratie Belgische vestiging van Nederland
naar België

Nov. 2000 – Juni 2001
Financieel manager a.i. Garnalenverwerker

Takenpakket:
·Opstellen periodieke rapportages inclusief consolidatie
·Verbeteren managementrapportages n.a.v. gewijzigde
vennootschapstructuur waarbij de doorlooptijd van de
rapportages werd verkort van 20 naar 10 dagen
·Ontwikkelen consolidatiemodellen + instructies t.b.v.
werkmaatschappijen
·Opstellen jaarrekeningen (inclusief consolidatie van ca. 75
vennootschappen in binnen- en buitenland).

OVERIGE WERKERVARING

Okt. 1998 – Okt. 2000
Controller/Projectleider MOVEX Textielindustrie

Takenpakket:
·Verzorgen consolidaties en managementrapportages
·Opstellen geconsolideerde begroting en jaarrekening
·Projectleiding implementatie Movex ERP-software (Intentia)
en key-user voor wat betreft financiën en administratie.
Verantwoordelijk vanaf opstart (okt. 1998) tot en met de
afronding (voorjaar 2000) waarbij alle modules
tegelijkertijd en succesvol zijn geïmplementeerd (verkoop,
inkoop, productie, administratie).

Aug. 1997 - Okt. 1998
Controller (internationaal) machine-industrie

In deze functie eindverantwoordelijk voor financiën, (project-)administratie, automatisering en algemene zaken voor de vestiging in Nederland en de dochterondernemingen in USA en UK. Hierbij werd leiding gegeven aan 12 medewerkers in Nederland en functioneel aan de financiële medewerkers van de buitenlandse vestigingen.

Takenpakket:
·Beleidsbepaling voor financiën en automatisering.
·Opstellen geconsolideerde begroting en jaarrekening
·Adviseren van directie en lijnmanagers inzake financiële
zaken
·Onderhouden van contacten met aandeelhouders, accountants,
banken en dochterondernemingen in zowel binnen- als
buitenland
·Intern projectleider due diligence naar aanleiding van
verkoop van de onderneming

Nov.1996 - Aug. 1997
Hoofd Administratie machine-industrie
Verantwoordelijk voor de afdelingen financiële administratie, projectadministratie en repro/post (7 medewerkers),

Takenpakket:
·Leiden geven aan de financiële- en projectadministratie
·Opstellen managementinformatie
·Consolidatie van de vestigingen in USA en UK
·Mede-opstellen geconsolideerde begroting en jaarrekening

Mei 1995 - Okt. 1996
Hoofd administratie Verpakkingsindustrie

Takenpakket:
·Dagelijkse leiding over de afdeling administratie (3
medewerkers)
·Opstellen en analyseren management informatie incl. maand-
en jaarafsluitingen
·Maken van kostprijsberekeningen, bijwerken
salarisadministratie

Mrt 1991 - Mei 1995
Administrateur machine-industrie
Kapitaalgoederenindustrie actief op het gebied van Diesel UPS systemen

Takenpakket:
·Opstellen begroting en afdelingsbudgetten, voeren
projectadministratie
·(mede-)opstellen managementinformatie, maand- en
jaarafsluitingen
·Interim Financial Manager Holec UK

Opleiding interimmanager

Opleidingen
2002 - 2005: Logistiek Management en IT (HBO-Technische
bedrijfskunde)
1999 : SWOT: “Management van verbeterprojecten”
1997 : Post HBO opleiding tot Controller, Hogeschool
West-Brabant
1987-1991 : HEAO-BE, Fiscale Differentiatie, Hogeschool
Enschede
1978-1985 : Atheneum-A, Christelijk Lyceum Almelo

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Financieel management, snel processen doorzien, "helikopterview", uitgebreide ERP-ervaring
Toenemende focus op logistiek mede n.a.v. afgeronde HBO-opleiding Technische Bedrijfskunde.

Talenkennis interimmanager

Nederlands, Engels, Duits

 beschikbaar?