T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Projectmanager / interim manager / contractmanager

Projectmanager / interim manager / contractmanager

Werkervaring interimmanager

Expertisegebieden:
Interim management
Project-/programmamanagement
Contractmanagement
Servicemanagement
Management consultancy

Branche:
Groothandel
Pharmacie
Bank- /verzekeringswezen
Industrie
Detailhandel
Beveiliging
Uitgeverij
Zakelijke dienstverlening

Domein:
Applicatieontwikkeling
Pakketimplementatie
Beheer en onderhoud
Outsourcing
Hosting/ISP
Infrastructuur

Dienstverbanden:
Sep 2008 heden Indoles
Nov 2001 Aug 2008 Ordina (na overname Devote)
Jan 2001 Okt 2001 Devote
Jul 1997 Dec 2000 Yacht ICT (Randstad Automatiseringsdiensten)
Jan 1996 Jun 1997 Hans Prijsoptiek Franchise
Feb 1994 Dec 1995 Randstad Automatiseringsdiensten
Jun 1993 Jan 1994 Freelance
Jan 1991 Mei 1993 Sydec Nederland
Maa 1988 Dec 1990 Micros Software

Ervaringsoverzicht:
Branche : Zakelijke dienstverlening
Functie : Contractmanager
Periode : September 2008 – heden
Opdracht : Bij Ordina Application Outsourcing & Projecten verantwoordelijk voor het voorbereiden, afsluiten, inregelen, bewaken, bijsturen en rapporteren over met klanten overeengekomen ICT beheercontracten (SLA’s).
Operationeel en tactisch verantwoordelijk voor deze contracten, die veelal betrekking hebben op hosting en beheer van (web)applicaties.
Relatiemanagement en het op basis daarvan verwezenlijken van additionele opdrachten.

Branche : Zakelijke dienstverlening
Functie : Directeur / medeoprichter / ondernemer
Periode : Augustus 2008 – heden
Opdracht : In juli 2008 heeft de heer samen met een aantal andere ondernemers het bedrijf Indoles opgericht.
Indoles richt zich op het leveren van hoogwaardige dienstverlening op het gebied van interim management, project/programmamanagement en business consultancy. Eind september 2008 heeft Indoles 6 medewerkers, een breed netwerk van SAP consultants en klanten in de telecom, industrie en zakelijke dienstverlening.

De heer verzorgt de rol van operationeel directeur.

Branche : Zakelijke dienstverlening
Functie : Contractmanager / projectmanager
Periode : Januari 2006 – augustus 2008
Opdracht : Bij Ordina Application Outsourcing & Projecten verantwoordelijk voor het voorbereiden, afsluiten, inregelen, bewaken, bijsturen en rapporteren over met klanten overeengekomen ICT beheercontracten (SLA’s).
Operationeel en tactisch verantwoordelijk voor deze contracten, die veelal betrekking hebben op hosting en beheer van (web)applicaties.
Relatiemanagement en het op basis daarvan verwezenlijken van additionele opdrachten. Een aantal klanten (totale contractwaarde 9-10 miljoen):

- Reed Business
- Randstad Nederland
- Reed Elsevier
- Inspectie van het Onderwijs
- Rabobank Nederland
- Eureko Achmea
- Ministerie van Verkeer en Waterstaat
- Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Als projectmanager verantwoordelijk geweest voor diverse IT infrastructuur projecten. Deze projecten waren soms de voortrajecten voor afgesloten beheercontracten.


Branche : Zakelijke dienstverlening
Functie : Interim manager
Periode : April 2005 – december 2005
Opdracht : Directe leiding over een support afdeling. De afdeling bestond uit ca. 25 personen en leverde 3e lijns ondersteuning voor klanten die (delen van) hun ICT bij Ordina DTS hadden ondergebracht.
Complicerende factor hierbij is geweest dat Ordina DTS op het punt stond om verkocht te worden.


Branche : Beveiliging
Functie : Projectmanager
Periode : September 2004 – maart 2005
Opdracht : Projectmanagement van een fixed-price/fixed-date project van Securitas Nederland met de volgende doelen:

- opzet en implementatie van een volledig ingerichte ICT infrastructuur gebaseerd op Windows 2003 en Citrix Metaframe;
- integratie met bestaande applicatie architectuur;
- migratie van 20-tal vestigingen naar deze nieuwe infrastructuur.

Als projectmanager verantwoordelijk voor de werkzaamheden van een tweetal projectteams (variërend van 8 tot 10 personen).

Branche : Uitgever
Functie : Projectmanager
Periode : Maart 2004 – augustus 2004
Opdracht : Reed Business Information ging veranderden van hostingprovider voor de ca. 180 websites die zij beheerde voor haar uitgevers. Hierbij is een volledige upgrade van het platform gerealiseerd (van Windows NT naar Windows 2003 met al de in een E-omgeving gehanteerde componenten).

Volledige verantwoording om dit project binnen de gestelde periode af te ronden. Afstemmingen met een veelheid aan partijen en gerelateerde projecten in een onder grote tijdsdruk staande omgeving. Naast afstemming over verhuizingen, test- en acceptatietrajecten werd een zogenaamd fixteam aangestuurd (4 personen) dat tot taak had alle noodzakelijke aanpassingen aan de sites te verrichten zodat ook migratie daadwerkelijk mogelijk was.

Branche : Verzekeringen
Functie : Projectleider realisatie
Periode : Oktober 2003 – februari 2004
Opdracht : Dit fixed-price project van ARAG Rechtsbijstand omvatte de specificatie, bouw en implementatie van een casemanagement systeem op het .Net platform. Dit systeem werd ondersteund door een Workflow Management pakket en een Document Management pakket. Verder maakte het opstarten en begeleiden van het veranderingstraject onderdeel uit van dit fixed-price project.

Verantwoordelijk voor de fase vanaf de Proof-Of-Concept tot en met de eerste van drie deelopleveringen. In deze periode is de basis gelegd (architectuur, technische keuzes, projectaanpak, werkgroep- en overlegstructuur) voor het restant van het project.
Het projectteam (totaal 10 personen) stond onder de leiding van een projectmanager. Daaronder een projectleider "Verandering" (2 personen) en een projectleider "Realisatie" (7 personen).

Branche : Bank
Functie : Projectmanager
Periode : December 2002 – september 2003
Opdracht : Dit fixed-price/fixed-date project is door de heer in opdracht van Ordina België uitgevoerd bij Banksys NV.
Het project bestond uit een drietal fasen:

- overnemen van pakketkennis en het omzetten naar recente versies van gebruikte ontwikkeltools (.Net);
- uitbreiding met de mogelijkheid van TCP/IP communicatie;
- uitbreiding met rapportage functies en andere kleine aanpassingen.

Aansluitend is er een onderhoudscontract afgesloten.

Het pakket wordt op de Belgische markt gebruikt om transacties van betaalautomaten, die geen online koppeling hebben, te verzamelen en centraal te versturen naar de bank. De retour berichtenstroom wordt ook ondersteund. Dit PCPDV-pakket ondersteund directe koppelingen met een betaalautomaat evenals het via andere dragers (bv. PDA's) aanleveren en distribueren van transacties.

Branche : ICT sector
Functie : Projectmanager
Periode : November 2001 – november 2002
Opdracht : Sun Microsystems Nederland wilde haar productcatalogus wereldwijd beschikbaar maken voor haar zakelijke klanten en de landen buiten Amerika, waarbij volledige ondersteuning werd geboden aan de verkoopkanalen van Sun (welke kunnen verschillen van klant tot klant en van land tot land).

Er is een state-of-the-art webapplicatie (Sun Catalogue) met een dynamische catalogus gebouwd, gebruik makend van o.a. Oracle, XML/XSL, Cocoon, Enterprise Java Beans (EJB's).
In de loop der tijd zijn vele extra functionaliteiten toegevoegd, maar het product is eind 2002 naar een onderhoud situatie gebracht.

Als projectmanager verantwoordelijk geweest voor de ontwikkelwerkzaamheden voor Sun Catalogue (56 landen, in 14 verschillende talen, waaronder double-byte talen). Daarnaast zijn er vele functionele uitbreidingen geweest, waarbij het team in pieken groeide tot 8 personen en waarbij diverse (sub)projecten parallel uitgevoerd werden.

Branche : Industrie
Functie : Outsourcing consultant
Periode : April 2001 – oktober 2001
Opdracht : Het in kaart brengen van de benodigde IT beheerprocessen, met als doel een volledig ingerichte beheerorganisatie op te zetten binnen Kappa Packaging met gebruikmaking van een Service Partner.
Het begeleiden en coördineren van dit selectie- en implementatie traject.

Branche : Zakelijke dienstverlening
Functie : Projectmanager
Periode : Januari 2001 – mei 2001
Opdracht : Het project omvatte het opleveren van een systeem waarmee het mogelijk werd (reclame) uitingen centraal te plannen en decentraal te tonen op commercieel aantrekkelijke locaties met gebruikmaking van het internet als transportmedium.
Het projectteam bestond uit 4 personen.

Branche : Bank
Functie : Projectleider / Unix engineer
Periode : Augustus 1999 – december 2000
Opdracht : Bij Robeco Groep als Unix engineer verantwoordelijk geweest voor het Y2k-compliant maken van alle Unix systemen (HP, Sun, IBM). Daarnaast uitvoerend betrokken geweest bij een upgrade van BMC Patrol en de implementatie van SAS/IT Service Vision.

Aansluiten als projectleider opgetreden bij de volgende projecten:

- Unix standaardisatie (team van 6 personen);
- Tivoli implementatie (team van 8 personen).

Branche : Pharmacie
Functie : Projectleider / vervangend IT manager
Periode : Juli 1997 – juli 1999
Opdracht : Bij Yamanouchi Europe begonnen als projectleider van een implementatie van het helpdeskpakket SupportMagic. Daartoe dienden tevens de basis ITIL support processen ingericht te worden.
Tijdens dit traject benoemd tot coördinator van de operationele activiteiten van de IT afdeling (8 personen). Naast deze rol, projectleider geweest van de volgende projecten:

- Migratie van netwerkinfrastructuur van passieve naar actieve componenten (tokenring) (team van 4 personen);
- Migratie van Novell 3.x naar mixed mode Novell 4.x / NT network operating system platform (team van 4 personen);
- Migratie van Windows 3.x naar Windows NT binnen Yamanouchi (team van 5 personen).

Overige activiteiten bestonden uit:

- Het opstellen van LTP voor wat betreft het Network Operating System platform en het initiëren hiervan;
- Het opzetten van een overlegstructuur tussen de (vele) afdelingen van Yamanouchi en de IT afdeling;
- Vraagbaak Unix.

Branche : Detailhandel
Functie : Hoofd automatisering
Periode : Januari 1996 – juni 1997
Opdracht : Dagelijkse leiding over de afdeling automatisering op het hoofdkantoor (8 personen) van Hans Prijsoptiek Franchise. Verantwoordelijk voor het opstellen, initiëren en uitvoeren van het automatiseringsbeleid voor zowel het hoofdkantoor als de ca. 250 filialen.

Projecten die in deze periode zijn uitgevoerd:

- Afronding maatwerkpakket voor de filiaalautomatisering van Hans Anders en de uitrol en implementatie ervan;
- Integratie op het gebied van automatisering van een overgenomen keten;
- Selectie, maatwerkaanpassingen en uitrol van het filiaalpakket voor de overige aangesloten ketens;
- Selectie, implementatie van een nieuw financieel pakket (FIS2000 op AS/400 platform), waarbij het hoofdkantoor volledig opnieuw geautomatiseerd is v.w.b. kantoorautomatisering;
- Herbouw van in-house in Cobol ontwikkeld groothandelspakket (Y2k compliancy), integratie nieuwe ketens, platformwijziging van Unisys (BTOS) naar Unix.

Branche : Zakelijke dienstverlening
Functie : Engineer / projectleider / coördinator inkoop
Periode : November 1994 – december 1995
Opdracht : Via Debis IT Benelux op hun site bij Cap Volmac als engineer begonnen met onderzoek naar de producten Netware NFS en NFS Gateway. Onderzocht moest worden in hoeverre deze producten toegepast konden worden bij een in-house ontwikkelde Client/Server applicatie.

Aansluitend gevraagd de projectleiding te verzorgen voor het migratietraject van Dos naar Windows 3.x als standaard kantoorautomatiseringomgeving binnen Cap Volmac.

Na afloop gevraagd coördinator te worden van de afdeling inkoop (6 personen). Deze afdeling was verantwoordelijk voor de administratieve en logistieke afhandeling (incl. installatie) van de aan te schaffen computer hardware en software.

Branche : Zakelijke dienstverlening
Functie : Senior technisch beheerder
Periode : Februari 1994 – oktober 1994
Opdracht : Intern bij Randstad Automatiseringsdiensten de volgende werkzaamheden verricht:

- Ondersteuning van accountmanagement bij het opstellen van offertes, het schrijven van plannen van aanpak en consultancy;
- Opzetten van de Randstad Helpdesk voor kantoorautomatisering.

Daarnaast kortlopende opdrachten vervuld bij klanten:
- Ondersteuning bij een conversietraject van S/36 naar RS/6000;
- Installatie netwerken (Novell 3.x, Artisoft Lantastic 5.0).

Branche : Zakelijke dienstverlening
Functie : Freelance
Periode : Juni 1993 – januari 1994
Opdracht : Installatie netwerken (Novell 3.x en 4.01).
Applicatie ontwikkeling in Dataflex.

Branche : Groothandel
Functie : Hoofd automatisering
Periode : Januari 1991 – mei 1993
Opdracht : Naast de dagelijkse leiding over de automatiseringsafdeling van Sydec Nederland:

- Systeembeheer (Interactive Unix System V);
- Systeembeheer (Novell 3.11);
- Projectleider automatisering;
- Applicatiebeheer voor de Nederlandse bedrijven. Naast eigen ontwikkelingen tevens het aansturen van leveran¬ciers;
- Als lid van het management team betrokken bij veranderingsproces¬sen binnen de organisatie;
- Staffunctie bij moederbedrijf betreffende automatise¬ring (lange termijn plan).

Branche : Zakelijke dienstverlening
Functie : Ontwikkelaar / projectleider
Periode : Maart 1988 – december 1990
Opdracht : Bij Micros Software de volgende werkzaamheden verricht:

- Het verrichten van vooronderzoeken, het opstellen van functionele en technische specifica¬ties;
- Het mede ontwikkelen van applica¬ties en het testen en invoeren ervan;
- Het opstellen en bewaken van een programmeerstandaard;
- Het mede richting geven aan de ontwikkeling van standaard applicaties;
- Het mede beheren van het ontwikkelsysteem (Novell).


Opleiding interimmanager

Contractmanagement trainingen (Masterclass Contractmanagement)
Projectmanagement trainingen (Prince2, SDM, DSDM)
Bedrijfskundige trainingen (Krauthammer)
Ontwikkel- en ontwerptrainingen (Functie Punt Analyse)
Overige trainingen (ISACA, ITIL Essentials, ITIL Service Manager, Novell CNE, Unix)
HTS Tilburg (Economische Bedrijfstechniek)


Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Is een ervaren professional. Resultaatgericht, pragmatisch en gedreven. Met zijn motiverende (persoon tot persoon) aanpak heeft hij daarmee uiteenlopende projecten (infrastructuur en applicatie ontwikkeling) succesvol afgerond.

Door enerzijds zijn technische achtergrond en anderzijds zijn ervaring met organisatie vraagstukken kan hij uitstekend de schakel vormen tussen business en IT.

Zijn rustige uitstraling maakt hem zeer geschikt als leidinggevende van een IT afdeling. Door zijn inlevend vermogen voor zowel de mens als de organisatie weet hij beiden tot elkaar te brengen en op basis hiervan tot resultaten te komen.

Komt goed tot zijn recht in zowel profit als non-profit omgevingen.


Talenkennis interimmanager

Nederlands, Engels

 beschikbaar?