T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Interim / Changemanager en Projectmanager

Interim / Changemanager en Projectmanager

Werkervaring interimmanager

Interim/ Verandermanager 2003/2006:
Na kanteling van organisatie complete turnaround bewerkstelligd op unit met meer dan 50 medewerkers, verschillende disciplines.
Resultaat:
Inrichten, testen en implementeren ZIS-systeem, deelprojectleider.
Begeleiding en coaching professionals
Professionalisering en vakvolwassenheid medewerkers gefaciliteerd en bevorderd
Herplaatsing en outsourcing personeel geïnitieerd en succesvol afgesloten.
Ontwikkelen en implementeren kwaliteitsmanagement ten behoeve van accreditatie binnen 1,5 jaar gerealiseerd
Kritieke Mediriskpunten patiëntveiligheid opgelost
Personeelsmanagement: o.a. ziekteverzuimpercentage teruggebracht van 7% naar 4%.
Logistieke verbeteringen in goederen- en patiënten –stroom aangebracht.
Quickscan ontwikkeld en geïmplementeerd t.b.v. medewerkerstevredenheidsonderzoek.
Voorbereiding en advisering nieuwbouwproject.
Nieuwe dienstverleningsproduct t.b.v. anesthesie opgezet.
Visievorming en realisatie t.b.v. productieverbetering en marketingbeleid.
Programmacoördinatie en snijtijdverdeling geoptimaliseerd, hetgeen leidde tot productieverhoging met 7% binnen 2 jaren.

Unitcoördinator/ Verandermanager 2000/2003:
Fusieproblematiek op unit van 15 medewerkers op 2 locaties opgelost (structuur en cultuur).
Projectmedewerker, applicatietester, instructeur en implementatie ZIS (Ziekenhuis Informatie Systeem). Ontwikkelen, implementeren van procesmanagement, personeelsmanagement en kwaliteitsmanagement.
Coachen en begeleiden medewerkers.
Resultaat:
Professionalisering medewerkers gefaciliteerd en gerealiseerd.
Team aangevuld met gemotiveerde collega’s: na 1 jaar waren beide locaties in staat zelfstandig en samenwerkend te functioneren.
Organisatorische verbeteringen op gebied van arbo-technische en werkprocessen aangebracht.
Bereikbaarheid van unit verbetert met 20 %.
Multidisciplinaire en transmurale aanpak ontwikkeld en geïmplementeerd.

Projectmedewerker DBC:
Ontwikkelen, testen en implementeren DBC-applicatie ziekenhuisbreed op 2 locaties.
Resultaat:
Integratie wetgeving in DBC- registratiesysteem.
Aanpassing en aanvulling technische infrastructuur t.b.v geautomatiseerde registratie. Adviseren en begeleiden medisch specialisten bij registratie.
Ontwikkeling en implementatie van documentbeheersysteem t.b.v. DBC-systematiek, per specialisme.

Inhoudsdeskundige EPD, Procesbegeleider en Projectondersteuner 2007/ 2008:
Procesbegeleider Ontwikkeling multidisciplinaire EPD’s Projectondersteunend aan zorgmanagers op ICT gebied en EZIS. Inhoudsdeskundige ondersteuning bij creëren en ontwikkelen van EPD’s. Opleider en trainer EPD applicatie.
Implementator MD EPD’s
Resultaat:
MD EPD’s gerealiseerd en geïmplementeerd
Interne projectleiders begeleid en geadviseerd
Werkprocessen geïdentificeerd en geoptimaliseerd met professionals
ICT middelen geïnventariseerd en geleverd aan gebruikers
Ketensamenwerking gefaciliteerd en geregisseerd
Testcases opgesteld en testen gefaciliteerd
Opleiding en trainingen verzorgd aan verschillende disciplines
EPD applicatie geïmplementeerd
Nazorg gefaciliteerd en geleverd in samenwerking met softwareleverancier
Borging projectresultaten in de organisatie
Opleiding interimmanager

HBO Management Gezondheidszorg
Masteropleiding Change and Implementation
Zorgvernieuwing en Kwaliteit van Zorg
Coachend Leiderschap
Diverse trainingen/opleidingen op het gebeid van Projectmanagement, Competentiemanagement, Timemanagement, Communicatie en Automatisering
Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Resultaatgericht
Sensitief
Creatief
Analytisch
Visie
Klantgericht
Beinvloeding
Conceptueel
leiderschap
Kwaliteitsbewust


Talenkennis interimmanager

Nederlands en Engels

Overig

Opdrachtgevers
Zorg: Perifere Ziekenhuizen:MCRZ; Medisch Centrum haaglanden;HAGA ziekenhuis;Bronovo ziekenhuis;Rijnland ziekenhuis; Diaconessenhuis Leiden;

Academisch Ziekenhuis:LUMC

Verpleeghuizen:
Mechropa;Rudolf Steiner; Leytenrode

Zelfstandige Psychologenpraktijk: Ichthus Groep

IT:
Pinkroccade;Magic Support

Lokale overheid:
Gemeente Den Haag

Werk & Inkomen:
UWV

Telecom:
KPN


 beschikbaar?