T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?coördinator, controller, senior

coördinator, controller, senior

Werkervaring interimmanager

Bij div gemeenten, provincies en Kamer van Koophandel opdrachten vervult als financieel specialist Team vastgoed, controller op de afdeling ICT bij VUmc,, controller bij de Coöperatie Ambulancezorg Rotterdam Rijnmond, Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond .
Financial controller bij de UvA holding in Amsterdam.
Coördinator Financiële administratie bij de Provincie Flevoland en nog vele andere functie gehad in de afgelopen 17 jaar als ZZP'er.
Persoonlijk profiel

In diverse rollen zoals hoofd financiële administratie en controller heb ik de afgelopen jaren mijn financiële- en automatiseringskennis goed ontwikkeld. Mede daardoor ben ik op verschillende plekken in de financiële organisatie inzetbaar. Een dynamische omgeving en strakke deadlines staan mij niet in de weg de gewenste prestaties te leveren. Tevens ben ik bij werkprocessen automatisch op zoek naar verbetermogelijkheden.

Omdat ik me niet van de wijs laat brengen door externe omstandigheden en door mijn stressbestendigheid ben ik prima in staat om teams aan te sturen. In het verleden heb ik dit meerdere malen met succes heb gedaan bij diverse gemeenten, provincies, veiligheidsregio, de Kamer van Koophandel en Scan modul Medi-Math.

Eén van mijn sterke punten is dat ik gemakkelijk communiceer en snel word geaccepteerd door zowel het management van een organisatie als de medewerker op de werkvloer. Dit beschouw ik als een belangrijke succesfactor voor het slagen van een opdracht. Daarnaast zijn mijn positieve instelling, een sterk ontwikkeld omgevingsbewustzijn en inlevingsvermogen ingrediënten waarmee ik opdrachten tot een goed einde weet te brengen.

Werkervaring

Juni 17-dec 17 Gemeente Haarlemmermeer (interim opdracht 7 maanden), financieel adviseur Team vastgoed.
Het verder op orde krijgen van de vastgoedadministratie en deze naar een hoger level tillen. Aansluitingen maken voor jaarwerk en de NJR.
Dec 16-mei 17 Gemeente Haarlemmermeer (interim opdracht 6 maanden), financieel specialist voor Veiligheid (OOV), Sport (SSC), Wabo-leges en (verstrekkende) subsidies. Voor genoemde onderdelen het jaarwerk 2016 gemaakt met alle bijbehorende aansluitingen en afstemmingen.
Jan 16-sep 16 Gemeente Haarlemmermeer (interim opdracht 9 maanden), financieel specialist B&O en vastgoed. Het beheren van gemeentelijk vastgoed (oa meerjaren onderhoudsplannen en bijhorende voorzieningen). Ondersteuning van de afdeling beheer en onderhoud. Het maken van tariefstelling voor de afvalstoffenheffing en riolering. Controle op huren, pachten, opstal en erfpacht. Controle op de financiële rapportages van de parkeergarages. En het op orde brengen van de huren en pachten administratie in Planon.

Aug 15-dec 15 Gemeente Amstelveen / Aalsmeer (interim opdracht 5 maanden), administrateur.
Werkzaamheden: vooral uitvoerend. Het afstemmen van alle balansrekeningen van de gemeente
Amstelveen en Aalsmeer. Het dagelijks onderhouden van systeemboekingen in Key2Financiën.
Het maandelijks afstemmen en controleren van de gemeentelijke belastingen (GOUW) en salarissen. Het verwerken van de mutaties uit GWS (sociaaldomein WMO, AWBZ) in Key2financien. Onderhouden van de activa module in Key2financien. De aangifte van de belastingen, BTW, BCF, IV-3 Loonheffing SOZA.

Feb 15- jul 15 VUmc, ziekenhuis (interim opdracht 5 maanden), controller op de afdeling ICT. Zorgdragen voor de 2 maandelijkse rapportage. Controle op de projecten administratie. Gesprekken voeren met de ICT managers om kosten beheersing te realiseren. Wekelijks overleg in MT en 2 maandelijks overleg met RvB over de geprognotiseerde cijfers 2015.

aug 14- jan 15 Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (interim opdracht 6 maanden), controller bij de Coöperatie Ambulancezorg Rotterdam Rijnmond. Werkzaamheden: leidinggeven aan de financiële administratie, rapportages verstrekken aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) mbt de calculatie en nacalculatie van de ritten van de ambulances (110.000 pj). Jaarrekening 2013 maken. Contactpersoon tussen de partners van de Coöperatie, dit zijn de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en de Bios groep. Daarnaast heb ik een verbeteringsslag gemaakt om de administratie naar een hoger peil te trekken.

nov 13-mei 14 UVA Holding (interim opdracht +/- 6 maanden). Functie: Financial controller van 3 BV’s en van AUP BV (uitgever). Werkzaamheden: Opmaak kwartaal/ en jaarcijfers. Controle op de dagelijkse werkzaamheden. Zorgdragen voor de aansluiting van Zeno (maatpakket voor de verkopen van de uitgeverij) met Exact. BTW aangiften en overige fiscale vragen. Aanspreekpunt voor accountant en directie.

feb 13-nov 13 Provincie Flevoland (interim opdracht 9 maanden). Functie Coördinator Financiële administratie. Werkzaamheden: dagelijkse aansturing van het team. Het coördineren en bewaken van de aan te leveren financiële gegevens voor de periodieke rapportages (voor- en najaarsnota, begroting en jaarrekening). Voorzitter van de stuurgroep elementenstructuur en codering voor de migratie van Coda10 naar Coda12. Het verbeteren van de inrichting “BTW labeling” ivm het verkrijgen van horizontale toezicht van de belastingdienst.

nov 12-feb 13 Gemeente Rotterdam (interim opdracht 4maanden). Functie Senior Coördinator projectadministratie. Werkzaamheden: het begeleiden van de overgang naar de nieuwe Rotterdamse service organisatie (RSO). Sturing geven aan de inrichting van het nieuwe Oracle pakket A1 (R13). Het afsluiten van 2012 en meewerken en begeleiden van het jaarwerk 2012.

jun 12-okt 12 Provincie Zuid Holland (interim opdracht 4 maanden).
Opdracht: sturing geven aan het project “betalen binnen 30 dagen”. Ervoor zorgen dat de facturenstroom inkomende facturen zo optimaal als mogelijk door alle werkprocessen gaat. Het verbeteren van het scan-werkproces op de afdeling voorbereiding. Het beschrijven van de alle werkprocessen van de diverse afdelingen.

okt 11-mrt 12 Gemeente Den Haag (interim opdracht, 5 maanden), afdeling DPZ. Functie: senior. Werkzaamheden: het begeleiden van het jaarwerk proces en aansturen van het team. Het op orde brengen van de projecten administratie en zorgen voor de “nieuwe” inrichting 2012. Zorgdragen voor het afsluiten van het programma Moor. Dit is een programma wat gebruikt wordt voor alle grondwerken (groot en klein) in de gemeente Den Haag. Controle op de verstrekking van subsidies en controle op de financiële afhandeling hiervan. Het vervangen van de concern controller.
nov 10-sep 11 Gemeente Den Haag (interim opdracht 11 maanden), afdeling IDC. Functie: senior.
Werkzaamheden: het verder inrichten en op orde brengen van de projecten administratie. Het meewerken en begeleiden van het jaarwerk. Maandelijkse rapportages maken en verbeteren.
mei 10-aug 10 Gemeente Den Haag (interim opdracht 4 maanden), afdeling GOB/PmDH.
Functie: senior. Werkzaamheden: het op orde brengen van de financiële administratie en de aansluiting maken van de project administratie (Oracle) op de financiële administratie in EOS. Ervoor zorgen dat de financiële rapportages weer betrouwbaar zijn.
sep 09-apr 10 Gemeente Den Haag (interim opdracht, duur 8 maanden) Functie: senior medewerker afdeling bestuursdienst, Deco. Werkzaamheden: begeleiden en meewerken met het jaarrekeningproces. Het jaarwerkproces moest nog opgezet worden. Zorgen dat alle financiële (project) dossiers compleet zijn. Financieel advies geven aan diverse afdelingen (oa subsidies). Beleidsnotities uitvoeren. Controle op de BTW rekeningen en instructies aan de medewerkers hierover geven. Het sturen en verbeteren van de projecten administratie en het beschrijven van de werkprocessen.


jan 09-aug 09 Scan modul Medi-Math B.V. (3e interim opdracht bij Medi-Math). Functie: controller/adviseur.
Werkzaamheden: het begeleiden van de overname van Scan Modul Medi-Math door Stanley,
het maken van de maandelijkse rapportages in FDM/HFM, wekelijkse forecast en het budget.
Aanspreekpunt voor alle vragen van Stanley. Ook heb ik de koppeling gemaakt tussen Navision en de FDM (Hyperion) rapportage. Stanley werkt met US-gaap.

juli 07- dec 08 Kamer van Koophandel Rijnland, Haaglanden en Den Haag (interim opdracht, duur
18 maanden). Diverse functies vervult: beleidsmedewerker, fusiecoördinator, coördinator en controller.
Werkzaamheden: In 2007, het schonen van de administratie in Rijnland en fusie coördinator voor de fusie van de KvK Rijnland met Haaglanden. Deze fusie bestond uit twee delen, de technische fusie (automatisering en administratief proces) en de feitelijke (fysieke) fusie. Deze opdracht heb ik succesvol uitgevoerd. De fusie is zonder noemenswaardige problemen tot stand gekomen. In 2008, coördinator van de nieuwe KvK Den Haag, het opzetten en aansturen van de nieuwe administratieve organisatie. Debiteuren- en incassobeleid optimaliseren. Maken van jaarrekening 2007 van KvK Rijnland. Van juli 2008 het vervullen van de controllers functie. In deze functie heb ik oa het budget 2009 gemaakt en landelijk controllers overleg gevoerd.

mei 07-juni 07 Publices van Sluis (interim opdracht, duur 2 maanden). Functie: administrateur.
Werkzaamheden: wegwerken van de opgelopen achterstanden door invoering van een nieuw automatiseringssysteem en het (tijdelijk) vervangen van de controller. Maken van de maandelijkse rapportages voor het hoofdkantoor in Parijs.

feb 07-apr 07 Redwood (interim opdracht, duur 3 maanden). Functie: Finance Manager.
Werkzaamheden: Plannen en uitvoeren van de maandelijkse rapportage. Zorgdragen voor
de fiscale aangiften van meerdere Europese vestigingen. Verzorgen van de salarisadministratie
van de verschillende Europese vestigingen. Toezicht houden op het naleven van interne procedures.

okt 06-feb-07 Elsevier (interim opdracht, duur 4 maanden). Functie: Accounting specialist.
Werkzaamheden: opzetten en begeleiden van nieuwe projecten en rapporteren van de maandelijkse cijfers op het shared service center.

mrt 06-sept 06 Kintetsu (interim opdracht, duur 6 maanden). Functie: administrateur.
Werkzaamheden: uitvoeren van diverse werkzaamheden t.b.v. de financiële administratie. Kintetsu had problemen op het gebied van automatisering en de administratie.

nov 05-mrt 06 Transavia.com (interim opdracht, duur 5 maanden). Functie: projectmedewerker.
Werkzaamheden: beschrijven van processen voor nieuwe projecten. Project deelname aan IDEAL en pakketreizen met het doel de administratieve betalingsprocessen te vereenvoudigen en het generen van een hogere bezettingsgraad (meer omzet). De administratie “SOX” proof maken.

jun 05-okt 05 Mattel (interim opdracht, duur 5 maanden). Functie: BTW specialist.
Werkzaamheden: optimaliseren en doen van de BTW aangiften (voor 10 landen) en het verbeteren van de werkprocessen op het shared service center.

jan 05- juni 05 Scan Holding BV (voormalig Medi-Math, zie 2001), het vervangen van de
Controller (interim opdracht, duur 4 maanden).

okt 04-dec-04 Easynet, (interim opdracht, duur 3 maanden), groepscontroller. Het opstellen en consolideren van de maand cijfers van 12 bedrijven, liquiditeitbeheer en het maken van liquiditeit prognoses van alle bedrijven.

jul 04-sep 04 Erasmus Boekhandel, (interim opdracht, duur 3 maanden), het vervangen van het hoofd van de Administratie, het maken van het jaarwerk 2003.

Opleiding interimmanager

SPD
AMBI H1
MBA

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

leiding geven, probleemoplossend

Talenkennis interimmanager

Engels, Duits

 beschikbaar?