T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Interim Manager

Interim Manager

Werkervaring interimmanager

Specialisme
Managen van verander- & optimalisatie projecten.

Persoonlijk profiel
Manager met een brede interesse, een snel inleervermogen, een pragmatische- en resultaatgerichte instelling, die altijd hoger liggende doelen op een natuurlijke wijze meeweegt in zijn beslissingen. Een zakelijk, diplomatiek en gedreven teambuilder die door zijn jarenlange ervaring in staat is het beste uit mensen te halen. Gevoel voor humor, stressbestendig. Type “Ruwe bolster, blanke pit”. Vanuit een financiële achtergrond in de praktijk via ICT doorgegroeid naar general management en turn around management (operational excellence).
Project- en Implementatie management van grote verandertrajecten in onder andere ICT. Zo was hij verantwoordelijk voor de ontwikkeling en automatisering van wholesale diensten binnen KPN, integratie van de IT bedrijven van Vattenfall, maar ook turn around manager bij diverse netwerkbeheerders.

WERKERVARING

Branche ervaring
• Utility
• Assurantien
• Luchthaven
• Telecom
• Veilingbedrijf / Handel
• Management & IT Consultancy

Specifieke ervaring
Simon heeft een brede ervaring in (inter)nationale lijn- & programma-management en consultancy. Het managen van verschillende culturen en het acteren in de boardroom alsmede op de werkvloer.

Werkervaring


1998 - heden
ZELFSTANDIG INTERIM MANAGER

Opdrachten:


Joulz
TEAMLEIDER BEHEER EN ONDERHOUD
Verantwoordelijk voor een team van monteurs, technisch specialisten en werkvoorbereiders. Regio zuid van Joulz weer winstgevend gemaakt, achterstanden ingehaald en klanttevredenheid verhoogd van een 4 naar een 7,7. Een nieuw storingen en herstelproces ontwikkeld en geïmplementeerd

TenneT
TEAM MANAGER AM RDM/LIJNMANAGER
Verantwoordelijk voor een team van programma managers, delivery managers, cost engineers en ondersteunende diensten. Met het team worden interne en externe serviceproviders aangestuurd die zorgen voor beheer en instandhouding en investeringsprojecten voor de TenneT hoogspanningsinfrastructuur.
Strategische en tactische aansturing van joint ventures.
Opzetten van een aantal joint ventures met Regionale Netbeheerders.

Alliander
PROGRAMMAMANAGER IMPLEMENTATIE IP IN ONDERSTATIONS
Verantwoordelijk architectuur inrichting en realisatie van IP in de onderstations,
Verantwoordelijk voor de voorbereiding van implementatie van een nieuw communicatie protocol (IEC104)

Alliander
PROJECTMANAGER
Verantwoordelijk voor selectie, aankoop, realisatie en implementatie van basissystemen voor Alliander Mobility Services; een nieuw op te zetten bedrijf die een vooraanstaande positie in elektrisch vervoer in Nederland, België en Duitsland wil innemen.
Verantwoordelijk voor architectuur inrichting en realisatie van IP in de onderstations. Verantwoordelijk voor de voorbereiding van implementatie van een nieuwe communicatieprotocollen.

EDSN
Servicebedrijf voor de energiesector
PROGRAMMAMANAGER REALISATIE
Programmaverantwoordelijk voor de ontwikkeling van een nieuw centraal systeem dat geschikt is voor een nieuw energie marktmodel. Aansturing van verschillende externe partijen waaraan de realisatie is uitbesteed. Participatie in verschillende werkgroepen, stuurgroepen, beleidsgroepen.

Vattenfall
Energiebedrijf
HEAD OF IT FOR PRODUCTION, ASSET DEVELOPMENT, RENEWABLES, HEAT AND INDUSTRY PARKS
Als lijnmanager van het IT bedrijf verantwoordelijk voor de IT van 200 energiecentrales in Nederland, Duitsland, Denemarken, Zweden en Finland en Polen, de Windparken in deze landen, de warmtedistributie netwerken en organisaties , de IT van de nieuw- en verbouw van nieuwe productie eenheden, de IT van verschillende Industrieparken. Aansturing / programmamanagement van verschillende internationale teams voor projecten en beheer. Service management en informatiemanagement. Lid van het Vattenfall IT MT.

Nuon
Energiebedrijf
HEAD OF IT ENERGY SOURCING / PROGRAMMAMANAGER
Verantwoordelijk voor de ICT van de energiecentrales in Nederland, Windparken, warmtedistributie netwerken en organisaties, de nieuw- en verbouw van nieuwe productie-eenheden, de IT van verschillende Industrieparken.
Verantwoordelijk voor projectmanagement en beheer en Servicemanagement en informatiemanagement, lid van het NUON IT MT.

Nuon
Energiebedrijf
INFORMATION MANAGER TRADE AND OPERATIONS / PROGRAMMAMANAGER
Verantwoordelijk voor de IT van de Trade organisatie, de Operations Organisatie en Trade Risk. Als programmamanager verantwoordelijk voor ontwikkeling en implementatie van een nieuw dispatch systeem, een nieuw ETRM systeem en een nieuw kwantitatief trade risk systeem. Verantwoordelijk beheer van de verschillende Trade en Operationssystemen (hardware en software)

De Amersfoortse
Verzekeringsmaatschappij
PROGRAMMA MANAGER CENTRALE PROCESSEN EN GEÏNTEGREERDE OPLOSSINGEN
Vanuit de business verantwoordelijk voor beheer en onderhoud van alle business-line overstijgende processen en systemen. Tevens vanuit de business verantwoordelijk voor de ontwikkeling van geïntegreerde producten en diensten.

Fortis ASR
Verzekeringsmaatschappij
PROGRAMMAMANAGER
Programmamanager van een grootschalig door McKinsey gedefinieerd transitieprogramma. Het programma is gericht op verhoging van het CMM level van de totale ICT organisatie en op een aantal structurele andere kwaliteitsverbeteringen w.o. testmanagement, projectmanagement, releasemanagement, uitwijk, informatiebeveiliging etc. Lid van het managementteam. Coach van een aantal sr.lijnmanagers. Opzetten van een service management organisatie. Informatiemanagement.

Fortis ASR
Verzekeringsmaatschappij
LIJNMANAGER EN PROGRAMMAMANAGER van een groep van plm 40 projectleiders. Lid van het managementteam.

Luchthaven Schiphol
MANAGER ICT BUSINESS MANAGEMENT
Verantwoordelijk voor alle door de support unit ICT uitgevoerde projecten. De afdeling BM bestaat o.a. uit projectmanagers, projectleiders, business consultants, procesmanagers, accountmanagers en verkoop binnendienst. Trekker van een groot aantal verbetertrajecten en persoonlijk coach van de directie. Lid van het management team.

Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oud Zuid
MANAGER ICT
Na een reorganisatie samenvoegen van daarvoor decentraal aangestuurde ICT afdelingen (beleid, projectmanagement, informatieadvies, applicatiebeheer en systeembeheer). Het voorbereiden van een totale vernieuwing van de technische infrastructuur. De dagelijkse leiding van de afdeling. Lid van het MT.

IBM
CONSULTANT
Het ondersteunen van het management in de ontwikkeling van een
Wereldwijde strategie voor “mobile E-business”.

Luchthaven Schiphol
TROUBLE SHOOTER / CRISISMANAGER
Verantwoordelijk voor het herstellen van een gefaalde ERP implementatie. Taken bestonden uit het keren van de vicieuze cirkel
door motivatie van de organisatie en het forceren van de juiste beslissingen, het aanpassen van de administratieve organisatie aan de nieuw geïmplementeerde pakketten en het verhogen van de effectiviteit van het administratieve proces.

KPN BU Broadband networks
SENIOR PRODUCT- MARKTMANAGER / PROGRAMMAMANAGER
In vervolg op de activiteiten binnen BU Carrier Services het monitoren van de ontwikkelingen zoals deze in de voorgaande periode in gang zijn gezet, changemanagement, marketing, productontwikkeling en het verder vormgeven en opzetten van IP-services voor de BU. Tevens verdere vormgeving van de KPN brede business architectuur voor met
name de exploitatie van de KPN infrastructuur en productportfolio.

KPN BU Carrier Services
SENIOR PRODUCTMANAGER / PROGRAMMAMANAGER
Initieren en motiveren van ontwikkeling van wholesalediensten ter vervanging van gereguleerde diensten.
Verantwoordelijk voor de ontwikkeling van op DSL gebaseerde wholesalediensten.
Taken bestonden uit, aan de hand van o.m. marktonderzoek en afstemming op andere KPN Telecomdiensten, definitie van de dienst, aansturing van technisch architecten, proces- en systeemontwerpers en projectmanagers voor verdere invulling van de dienstspecificatie en ontwikkeling processen, systemen en infrastructuur. Voorbereiding van een pilotperiode en marktlancering. Tevens één van de trekkers voor de ontwikkeling van een KPN-breed businessplan voor DSL-diensten.

IQUIP Informatica bv.
IT-dienstverleningsorganisatie
MANAGER VERANDERINGSMANAGEMENT
Verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de dienst veranderings-management” en het opzetten van een afdeling daarvoor.
Aanvullende persoonlijke activiteiten bestonden, behalve uit het leidinggeven aan 12 verandermanagers, uit dienstontwikkeling, coaching van medewerkers, ondersteuning van klantteams en consultancy-opdrachten. Klanten waren met name financiële instellingen als Interpolis, Rabobank, ING, Nationale Nederlanden, Bouwfonds en De
lage landen.

IQUIP Informatica bv.
IT-dienstverleningsorganisatie
KLANTTEAMMANAGER
Verantwoordelijk voor de divisie “telecom” . Hierbij verantwoordelijk voor het klantteam bestaande uit relatiemanagers, projectmanagers en adviseurs. Resultaatverantwoordelijk voor de omzet (plm.Hfl 30M) en de relatie met de klanten. Persoonlijke aanvullende activiteiten bestonden uit algemeen management, relatiemanagement, projectmanagement van een tweetal grote projecten (totaal 70 manjaar in 1997) en een informatieplanningstraject.

Viamet bv.
IT-dienstverleningsorganisatie
MANAGER SPECIAL PROJECTS
Verantwoordelijk voor acquisitie en overname van bedrijven, business development, (channel)marketing, projectcoördinatie en projectmanagement, business consultancy, coaching, etc.
Als operations manager verantwoordelijk voor human resource management (tot 120 medewerkers), delivery management, financiën ISO-certificering en TQM, intern relatiebeheer, acquisitie en overname van bedrijven en business development.

Nieuw Rotterdam Beheer N.V.
Verzekeringsmaatschappij
HOOFD SYSTEEMONTWIKKELING EN ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE Verantwoordelijk voor opbouw van de afdeling systeemontwikkeling na de management buy-out van de, met automatisering belaste, dochter van Nieuw Rotterdam Beheer en het management van de afdeling. Programmamanagement van diverse softwareontwikkelingsprojecten voor de werkmaatschappijen van NRB. Verbetering van de administratieve organisatie van de diverse werkmaatschappijen. Deelname in diverse nationale en internationale werk- en beleidsgroepen (ADN, VINCI, etc). Advisering van werkmaatschappijen t.a.v. automatiserings-oplossingen en organisatie optimalisatie.

Cap Gemini Pandata bv.
IT-dienstverleningsorganisatie
MANAGEMENT CONSULTANT
Verantwoordelijk voor ontwikkeling van nieuw aan te bieden diensten, w.o. ontwikkeling van methoden voor applicatieonderhoud i.s.m. diverse universiteiten en het ontwikkelen van marketingplannen hiervoor.
Projectmanagement en algemene coördinatie van de introductie van en het opzetten van een beheerorganisatie voor invoering van o.a. chipcardtechnologie in de zorgsector teneinde de servicegraad van ziektekosten-verzekeraars naar zowel verzekerden als de zorgleveranciers te vergroten, informatiestromen te optimaliseren en de netting en clearing in de zorgdriehoek (plm. 53 miljard) te optimaliseren. Voorbereiding van vennootschaps-structuren, zorgen voor startkapitaal door verwerven van subsidies en motivatie van potentiële aandeelhouders. Het verzorgen van seminars. Opzet van een pilot met plm. 13.000 kaarten en daar voor alle noodzakelijke partijen (artsen, ziekenhuis, specialisten, apotheken, verzekeraars en patiëntenkoepels) bereid gevonden. Ontwerp van een kaart-managementsysteem. Ontwikkeling van kaarten. Participatie in het nationaal chipcard platform en diverse standaardisatie groepen.

Cap Gemini Nederland bv.
IT-dienstverleningsorganisatie
VICE-VOORZITTER VAN DE ONDERNEMINGSRAAD
Belast geweest met delen van het personeelsbeleid, het mede opzetten van bedrijven en het begeleiden van fusies (o.a. de fusie tussen Cap Gemini en Pandata).

Cap Gemini Nederland bv.
IT-dienstverleningsorganisatie
MANAGING CONSULTANT
Verantwoordelijk voor de acquisitie van softwareontwikkelingsprojecten en consultancy in de sector "Finance". Verantwoordelijk voor o.a. de clusters leasemaatschappijen, kleinere banken en ziektekostenverzekeraars. Het accountmanagement van diverse projecten w.o. de zelf verworven projecten. Peoplemanagement en het bedrijfsbeleid.. Het opzetten van een dochter van CGP die zich bezighoudt met professionele dienstverlening en de exploitatie van een softwarepakket in de zorgsector en het uitbouwen van de klantenbase. Tevens als financial manager verantwoordelijk voor de financiële zaken (forecasting, funding, etc.) van deze onderneming.
Project en programmamanager.

Nixdorf Computer
IT bedrijf
ERP CONSULTANT / PROJECTLEIDER

Deschesne vd Boom
Accountantskantoor
ASSISTENT ACCOUNTANT1996 - 1998
Werkervaring in dienstverband:

IQUIP Informatica bv
KLANTTEAMMANAGER & MANAGER UNIT VERANDERMANAGEMENT

1994 - 1996
Viamet bv
MEDE OPRICHTER EN OPERATIONS MANAGER
van deze op vraag van het management van IBM opgerichte
dochteronderneming.

1992 - 1994
Nieuw Rotterdam Beheer N.V.
HOOFD SYSTEEMONTWIKKELING EN ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE


1986 - 1992
Cap Gemini Pandata bv.
PROJECTMANAGER, MANAGEMENT CONSULTANT & MANAGING CONSULTANT

1980 - 1986
Nixdorf Computer bv.
PROJECT MANAGER, CONSULTANT & DOCENT

1979 - 1980
Dechesne v.d. Boom
ASSISTENT ACCOUNTANT


TAALVAARDIGHEID
• Nederlands : moedertaal
• Duits : spreken ++, schrijven +
• Engels : spreken ++, schrijven ++
• Frans : spreken +/-, schrijven -


ICT VAARDIGHEDEN
Ruime ervaring met diverse systemen en applicaties


EXTRACURRICULAIR
• Als management Consultant adviseren en ondersteunen van diverse bedrijven op het gebied van veranderingen als gevolg van fusie, autonome expansie en strategieverandering. Belangrijk aspecten hiervan zijn nieuwe vormen van dienstverlening, mogelijk gemaakt door informatie technologie.
• Klankbord voor venture capital instellingen bij nieuwe investeringen. Begeleiden van start-ups.
• Gastdocent bij diverse business schools met speciale onderwerpen op het gebied van service economie, strategie en verandering.
• Bestuurslid van diverse verenigingen.

Vrije tijd:
• Kunst
• Engelse klassieke auto’s (committee member Bristol Owners Club)

Opleiding interimmanager

MBA, Gespecialiseerd in strategieontwerp,
structuurbouw en veranderkunde, waarbij met name
een sociotechnische benadering hiervan veel
aandacht krijgt (Master in Strategic Management).

• Systeemanalyse (RAET);
• Implementatie (RAET);
• Vakopleiding systeemanalist (Cap Gemini);
• Vakopleiding systeemontwerper (Cap Gemini);
• Vakopleiding informatieanalist (Cap Gemini);
• Diverse projectleiding- cursussen (Cap Gemini);
• Diverse projectmanagementcursussen(Cap Gemini);
• Informatieplanning (Cap Gemini);
• Diverse commerciële- en relatiemanagement- trainingen (w.o. Krauthammer);
• Large Account Management Program (Miller
Heiman);
• Strategic Selling (Miller Heiman);
• Integraal projectmanagement (IQUIP);
• Diverse trainingen op het gebied van consultancy (CAP Gemini /Krauthammer /DOOR)

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Motivator, creatief, Can do mentaliteit, mensenmens

Talenkennis interimmanager

Nederlands ++
Engels ++
Deuts +-


 beschikbaar?