T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?personeels adviseur /HRM

personeels adviseur /HRM

Werkervaring interimmanager

1997-1998
MF Uitzendbureau, Emmen
Vestigingsmanager
(leiden van de – kleine - vestiging in commercieel, financieel en personeel opzicht)
Maken en (doen) uitvoeren van vestigingsplannen qua omzet, budgetten, PR, werving kandidaten en acquisitie opdrachten bedrijfsleven.

1998-1999
ASV Instroomprojecten, Emmen
Adviseur
Acquisitie van bedrijven voor detachering van gesubsidieerde kandidaten, de werving en selectie van de kandidaten. Afhandelen bijbehorende procedures bij betrokken instanties (gemeenten, GAK etc.), tariefonderhandeling en contractbespreking bij de klanten.
Uitzetten van trajecten naar werk voor een uitvoeringsinstelling. Inkopen opleidingsplaatsen. Als arbeidsmarktdeskundige lid van de OIC (Indicatiecommissie Sociale Werkvoorziening).

1999-2006
Nederlands Bakkerij Centrum, Wageningen
Adviseur arbeidsmarkt / bedrijfsadviseur personele zaken

Arbeidsmarkt advies:
Ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten ter realisering van de aansluiting tussen de arbeidsmarkt in het bakkersbedrijf en bijzondere doelgroepen (werklozen, herintreders, arbeidsgehandicapten, jongeren, ouderen, allochtonen e.d.).

Voorbeeld:
- reïntegratieproject met GAK/UWV voor het terugbrengen in de branche van uitgevallen werknemers. Project van twee jaar in Amsterdam en Rotterdam. Opzet, aansturing samenwerking tussen organisaties (voor zover mogelijk..), promotie/PR en uitvoering.
- projecten BBSW
- instroomprojecten werkloze jongeren: Via een kennismakingscursus jongeren interesseren voor het bakkersvak, gevolgd door een zomerstage bij een bakker. Opzet, werving deelnemende organisaties/scholen, aansturing samenwerking tussen organisaties, werving bedrijven, promotie en PR en gedeeltelijke uitvoering c.q. begeleiding.
- opzet subsidie - helpdesk
- opzet verzuimsite
- aandragen van copy voor informatieve rubrieken in de branchebladen
- uitwerking bakkerij-component in beroepenscan CWI's
- persoonlijke begeleiding van kandidaten uit allerlei uitkeringssituaties naar werk

Stuur projectgroepen aan en/of neemt deel aan (externe) projectgroepen.

Promoot het bakkersvak op beurzen en bakkerij-evenementen.

Secretaris Sectorraad Bakkerijen.

-------

Bedrijfsadvies personele zaken:
Hulp en begeleiding bij vraagstukken op het gebied van personele zaken. Deze hulp kan aan de ondernemer zijn en/of aan medewerkers op diverse niveaus.

Onderdelen:

- opzet systeem functioneren en beoordelen
- taak- en functieomschrijvingen maken
- opzet communicatiesysteem in bedrijf, werkoverleg etc.
opzet communicatieplannen
- opzet opleidingsplannen, POP's
- uitwerking van en begeleiding in outplacementtrajecten
- persoonlijke coaching
- afnemen van en advisering n.a.v. persoonlijke profiel analyse (PPA - Thomas International®, persoonlijke licentie)
- klankbordfunctie directie / leidinggevenden
- opzet afdeling personeelszaken
- aanpassen organigram bedrijf
- werving en selectie personeel
- begeleiding personeelsoplossingen bij opvolgingsproblematiek
- integrale kwaliteitszorg opzetten in organisatie (training + begeleiding)


Soorten klanten:
Door heel het land verspreid, van heel klein tot heel groot, 5 of 8 medewerkers tot 450 medewerkers, productielocaties, franchise-organisaties, broodfabrieken, bakkerij met 2 winkels of 14 of 40 winkels.

Maak en geef trainingen en workshops voor bakkers en bakkersvrouwen in onderwerpen op personeelsgebied: functioneringsgesprekken, ziekteverzuimbegeleiding, combinatie werk/privé, kwaliteitsborging op de werkvloer, werkoverleg.

2006- heden
Zelfstandig personeelsadviseur

2006
WErving en selectie opdracht sales executives.
Reïntegratie opdracht Demo Advies. loopt door in 2007 en 2008 en 2009.

nov.2007
Opdracht afname persoonlijkheids analyses Thomas Methode bij medewerkers Miko Koffie.

2008
Adviseringsopdracht herinrichting personele systemen productiebedrijf.

Opdracht Miko Koffie Noord (herhaalopdracht). Afname PPA’s (persoonlijke profiel analyses Thomas Methode) bij personeelsbestand, inclusief rapportages en begeleidende gesprekken/advies.

Interim-personeelsadviseur Politieacademie Nederland, Apeldoorn
(febr.2007 - juli 2008) Als personeelsadviseur van de staf van de Faculteit Bijzondere Politiediensten en Leiderschap verantwoordelijk voor alle personele zaken die zich voordoen voor 155 personen (o.a. administratieve afhandeling ambtelijke processen, benoemingen, gratificaties, functieprofielen, beoordelingen, reïntegraties intern en extern, ontslagzaken, begeleiding nieuwe leidinggevenden, deelname Sociaal Medisch Team, opstellen contracten, opstellen adviezen naar directie m.b.t. personeels-vraagstukken, toepassen Politie-CAO, aanleveren management-informatie en analyses etc.etc.)..

2009

Opdracht: Interim personeelsadviseur Politie Academie Nederland, School voor Recherche; maart- augustus: verantwoordelijk voor alle personele zaken die zich voordoen voor ca. 180 personen binnen een reorganisatie (o.a. administratieve afhandeling ambtelijke processen, werving en selectie MBO/HBO/WO-personeel, herplaatsingsgesprekken, begeleiding leidinggevenden bij acties vanuit de reorganisatie, benoemingen, beoordelingen, reïntegraties intern en extern, ontslagzaken, begeleiding nieuwe leidinggevenden, deelname Sociaal Medisch Team, deelname management team, deelname Arbo advies commissie (opstelling RI&E), deelname werkgroep herziening proces externe inhuur, opstellen personeelscontracten binnen academie of tussen academie en korpsen, opstellen adviezen naar directie m.b.t. personeelsvraagstukken, toepassen Politie-CAO, aanleveren management-informatie en analyses etc.etc.)..

Consultant Demo Advies, reintegratiebureau (vanaf 2006, loopt door in 2007,2008,2009). Reintegratie van (psychisch beperkte) personen terug naar werk of naar maatschappelijke deelname. Hierbij verantwoordelijk voor het volledige traject vanaf aanmelding tot en met plaatsing en nazorg, inclusief mogelijke interventies en contacten met andere hulpverlenende instanties.

Senior consultant/trainer Doe Mee, bureau voor reïntegratie en loopbaanbegeleiding. Als lid van het kernteam mede vormgever aan het bedrijf in de doorstartfase. Trainer van groepen personen die (willen) starten als ondernemer voor onderwerpen als administratie, gesprekstechnieken en personele zaken.

Personeelsadviseur Miko Koffie Noord
(vanaf februari 2009, loopt door in 2010) Parttime, verantwoordelijk voor alle administratieve en personele aangelegenheden voor dit bedrijf (6 medewerkers).

2010

Partner Zin Advies, belast met de ‘exploitatie’ van bedrijventerrein Steenwijkerwold (samenwerking Zin Advies/Grontmij). Opzet en onderhoud HRM-helpdesk, consultant P&O advies (opstartfase).Opleiding interimmanager

Opleidingen/cursussen VWO, 1982
Schoevers dir.secretaresse 1983
Basiscursus Nederlands Recht 1986
Propadeuse Nederlands Recht RU Leiden, 1988
PR & Organisatie 1990
NGPR A 1991
Coachen 2003
Journalistiek, Creatief schrijven, Effectief bemiddelen,
Telefonische acquisitie, Detacheren in de praktijk, adviesvaardigheden, Disability Management, Coachen in de praktijk, Persoonlijke Profiel AnalysesConsultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Praktisch, doelgericht, creatief, pro-actief, directe communicator, korte lijnen-volger, geduldig, tachtisch.

Talenkennis interimmanager

Nederlands woord en geschrift goed
Duits woord goed, geschrift redelijk
Engels woord goed, geschrift goed

Overig

In bezit van rijbewijs + auto, VAR.

 beschikbaar?