T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 Beschikbaarheid opvragenProjectmanager

Projectmanager

Werkervaring interimmanager

2008 Project manager Business Control Menzis (Zwolle/Wageningen)
Opdracht; het ondersteunen van de nieuw aangestelde manager Business Control in het opzetten van zijn afdeling, het invullen van de taken en het borgen daarvan. Leiding geven aan het op te zetten team in de werkzaamheden. Implementatie van Balanced Score Card en relevante KPI’s binnen de organisatie

2008 Manager Financien en ICT Felua-Groep (Apeldoorn)
Opdracht; In control brengen van het management over de organisatie; waarborgen deudelijke financiele huishouding (risico beheersing, planning en controle en adequate info voorziening van management en bestuur. Verantwoordelijk voor beleid en kaderstelling voor AO/IC, financiën, bedrijfskundige onderzoeken, ICT en controle op de uitvoering. Mede ontwikkelen strategisch beleid voor de gehele organisatie. Directe aansturen van 6 medewerkers.

2007/2008 Projectmanager contractering 1e lijns zorgverleners 2008 AGIS Zorgverzekeringen annex teammanager zorginkoopteam (Amersfoort)
Opdracht; het coördineren en afstemmen van de afdelingen commercie, zorginkoop, contractbeheer, declaratieverwerking en ict om te komen tot juiste, tijdige en gewenste contractering en daaruit voortvloeiende activiteiten alsmede het waarnemen van de functie van Teamleider; leiding geven aan 10 mensen (academisch/hbo geschoold) van het zorginkoop team farmacie, huisartsen en ketenzorg

2007 Financieel- en Economisch Adviseur AGIS Zorgverzekeringen (Amersfoort)
Opdracht; waarnemen functie tijdens sabatical vaste medewerker. Taken; maandelijks opstellen zorgkostenrapportage paramedici. Signaleren en onderzoeken kostenontwikkelingen basisverzekering en aanvullende verzekering; inventariseren knelpunten bij contractaanvragen, -afhandeling en declaratieverwerking; huidige werkprocessen efficiënter en klantvriendelijker maken. Verbetering communicatieproces met paramedici

2006/2007 Clusterdirecteur Noordelijke Accountantsunie
(Meppel/Hoogeveen/Coevorden/Emmen))
Opdracht; reorganiseren/saneren en verbeteren resultaten. Sluiten van 2 vestigingen en werknemers bestand inkrimpen.
• Full P&L verantwoordelijk
• aansturen circa 45 directe medewerkers, verdeeld over drie kantoren, circa 20 indirect, variërend van accountants, juristen, fiscalisten tot en met het secretariaat

2006(financieel-) Beleidsmedewerker/werkgroepsecretaris
NMT te Nieuwegein
Opdracht: Ondersteunen van de onderbouwing van de tarieven van orthodontisten, analyseren van financiële gegevens, doelmatigheid opstellen en doorrekenen scenario’s en verstrekken van advies op basis van scenario’s. Ondersteuning Kaakchirurgen in DBC scenario’s. Onderhandelingen CTG/ZAio

2005 Kwartiermaker Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) Midden, Oost Gelderland en Twente
Opdracht: Opzetten juridische en organisatorische structuur Huisartsenkringen io.

2005 Financieel Manager Betonbouw Assen BV
Opdracht: saneren en revitaliseren
• invoeren resultaatgericht management
Coach
• coachen diverse mensen (managers en directeuren)

2005 Financieel- en Bedrijfseconomisch Adviseur
Opdracht: adviseren en begeleiden directie en RvT salarisadministratiekantoor (BSP te Borger)
• strategisch advies
• verbeteren communicatie en management informatie systeem

2003-2004 Financieel Manager Marathon BV
• begeleiden en adviseren technisch ingenieursbureau
• samenvoegen 10 ondernemingen
2003 • adviseren en begeleiden ontbinding VOF
2003
Controller Stichting Mobiel
Reintegratiebedrijf
• vervangen controller
• vercommercialiseren organisatie
• verbeteren financiële administratie en management informatieOpleiding interimmanager

2000-2002 Master of Business Administration (MBA, University of Strathclyde Graduate Business School (USGSB) Glasgow, UK
2000-2002 Executive MBA, Hanzehogeschool Groningen
De MBA opleidingen zijn met name gericht geweest op strategie vorming en implementatie, HR Management en (IT) projectmanagement.
1996 Staatspraktijk Diploma Bedrijfsadministratie (SPD), Hogeschool Preahep Utrecht
1986 Loonadministrateur, Hogeschool LOI te Leiden
1982 Rechten propedeuse, Rijksuniversiteit Groningen
1980 Atheneum A, Thorbecke College Groningen
1978 HAVO, Thorbecke College Groningen


Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Leiding geven aan professionals
Leiding geven aan verbeteringsprocessen
Bruggenbouwer
Doel gericht
Veranderingsgericht
Her-organiseren
Toekomst- en mensgericht
Rustig maar innerlijk ongeduldig
Hekel aan details uitwerken


Talenkennis interimmanager

Nederlands en Engels als moedertaal. Redelijk Duits en Fries

 Beschikbaarheid opvragen