T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Interim manager

Interim manager

Werkervaring interimmanager

Werkervaringen
07-2006 - Heden Zelfstandig Ondernemer
Management Vught
Financieel administratief en management ondersteuning,
Het opzetten, begeleiding en tijdelijk ondersteunen van financiele administraties in de breedste zin van het woord.

Het bouwen, ontwerpen en onderhouden van websites.

Webdesign opdrachten
vanierselbv Restyling
alohaspiritueel Nieuwe site
salonlotus Nieuwe site

Financieel interim opdracht
08-2008 – 05-12-2008
Bookkeeper/controler Jamo Precision Components Tilburg
Boekhouding algemeen. Grootboek en subadministratie, Accounts receivable en Accounts payable administratie, maandafsluiting, management rapportages en analyses. Decade (unit4Agresso) omgeving en Excel. Aangifte omzetbelasting en CBS. Correspondentie voornamelijk in het Engels.
Reden beeindiging: opdracht voltooid, per 5 december 2008

03-2008 – 05-2008
Financieel manager van Iersel vleeswaren BV Den Bosch
Opzetten en koppeling realiseren van de boekhouding, factureer en orderadministratie met het automatisch weegsysteem (VWS). Herinrichten van de boekhouding en implementeren van de nieuwe order en factureer programmatuur. (Snelstart omgeving)
Reden beeindiging: opdracht voltooid

06-2007– 12-2007
Senior administrateur Chromalloy Holland BV Tilburg
Accounts receivable en Accounts payable administratie. Grootboek en subadministratie. Verzorgen van de maandafsluiting.(Decade omgeving) Correspondentie voornamelijk in het Engels.
Doelstelling van de opdracht
De achterstand op zowel AP als AR op te lossen en het tijdelijk invullen van twee vacatureplaatsen alsmede het inwerken van nieuw personeel. Verbeteringsvoorstellen formuleren t.a.v. de werkprocessen en interne communicatie.
Reden beeindiging: opdracht voltooid

02-2006 – 08-2006
Boekhouder/controler Cleanland International BV Vught
Opzetten en schrijven van bedrijsplannen en financiele planning. Opzetten van administratie alsmede financiele structuur. Boekhouding. Externe contacten onderhouden.
Reden beeindiging: faillissement


Opleiding interimmanager

1976 MAVO 4
1978 Dibevo detailhandel en specialisten
opleiding
1986 Basis beroepsopleiding Penitentiair
Inrichtingswerker
1990 Vervolgopleiding (VO1)
specialisatie educatie
1993 HEAO management
2006 Opleiding Uitzendbranche


Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Competentieprofiel
Analytisch vermogen
Ik ben scherp en doorzie zaken snel. Ik weet complexe problemen goed te doorgronden en neem ook onderliggende oorzaken mee. Ik redeneer logisch en ik zie verbanden tussen situaties.

Conceptueel denken
Mijn conceptuele denkkracht is uitstekend. Ik heb een diep inzicht in situaties en weet problemen in een breder kader te plaatsen. Mijn oplossingen passen daarom goed in het totaal plaatje

Creatief denken
Ik heb een bijzonder creatief brein. Ik denk buiten de bestaande paden en weet steeds nieuwe oorspronkelijke oplossingen aan te dragen.

Besluitvaardig zijn
Het nemen van besluiten gaat mij uitstekend af. Ik maak een goede afweging op basis van alle informatie en alternatieven die ik tot mijn beschikking heb. Ik hak knopen door en onderneem snel acties.

Flexibel reageren
Ik conformeer soepel aan veranderingen en omgeving. Bij problemen schakel ik onmiddellijk om zodat ik zaken toch voor elkaar krijgt.

Organiseren
Gebeurtenissen coördineren, middelen organiseren, plannen en afspraken maken gaan mij goed af. Ik weet zaken voor elkaar te krijgen door de juiste mensen bij plannen in te schakelen. Houd het einddoel goed in de gaten en zorg dat ook anderen de ruimte krijgen.

Resultaatgericht werken
Ik ben een echte pragmaticus. Ik weet de juiste doelen en prioriteiten te stellen en werk bijzonder geordend naar doelen toe. Daarbij zorg ik dat ik de beschikbare tijd en middelen goed aanwendt om de gewenste resultaten te bereiken. Ik geeft niet op totdat ik het project succesvol heb afgerond. Het doel heiligt echter niet altijd alle middelen!

Stressbestendig zijn
Met tijdsdruk, stress, tegenslag of teleurstellingen kan ik goed overweg. Als het een keer tegenzit, kom ik daar makkelijk overheen en blijf ik goed presteren. Ik laat het hoofd niet op hol brengen door een drukke onrustige omgeving en stevige deadlines. Houd scherp in de gaten of de spanning niet te veel wordt.

Conflicten beheersen
Ik kan uitstekend omgaan met tegengestelde belangen en meningen. Ik signaleer weerstanden eenvoudig en grijp op tijd in. Door mijn handelswijze zijn er ongetwijfeld conflicten afgewend. Een fikse discussie op zijn tijd kan geen kwaad.

Gesprek voeren
Ik kan ideeën prima aan anderen duidelijk maken. Ik kies woorden zeer zorgvuldig. Juiste woordkeuze past bij de toehoorder. Ik luistert goed en ik toets regelmatig tijdens een gesprek of ik de ander juist begrepen heb.

Onderhandelen
Hoewel ik misschien niet altijd het maximale resultaat behaal, weet ik dat er bij een onderhandeling over het algemeen goed uit kom. Ik geef eigen standpunten en argumenten duidelijk weer. Ik herken het gemeenschappelijk belang en weet een win-win situatie te creëren.

Overtuigen
Ik krijg mensen makkelijk mee, ook in moeilijke situaties. Ik weet anderen te overtuigen van mijn standpunten met goede argumenten met aanstekelijke enthousiasme.

Sensitief reageren
Ik ben bijzonder bewust van andere mensen in mijn omgeving. Ik onderken de gevoelens van anderen en toon begrip voor hun ideeën en gewoonten. Ik geef de ander volop ruimte in besprekingen en creëer grote betrokkenheid.

Financieel bewustzijn
Ik heb een uitstekend inzicht in de financiële situatie van een organisatie of afdeling. Voordat ik ergens in stap, weet ik de kosten en opbrengsten en zal een gesteld budget niet snel overschrijden.

Inzicht in de omgeving
Ik ben goed op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van politiek, maatschappij of economie. Niet alleen voor het eigen vakgebied, maar ook voor aanverwante gebieden.

Klantgericht handelen
Ik ben zeer klantgericht. Ik onderzoek de wensen en behoeften van klanten zeer grondig en anticipeer op deze behoeften. Maatwerk, uitstekende dienstverlening en een goede klanttevredenheid staan hoog in het vaandel.

Ondernemen
Ondernemen zit bij mij in het bloed. Ik zoek actief naar mogelijkheden in de markt. Niet alleen voor bestaande producten en diensten, maar ook voor nieuwe. Ik durf daarbij andere wegen in te slaan.

Organisatiebewustzijn
Ik wil graag een organisatie van binnen en van buiten kennen. Ik weet hoe ik zaken voor elkaar moet krijgen. Belanghebbenden worden door mij vroegtijdig betrokken bij plannen.

Visie ontwikkelen
Ik heb een zeer goed beeld van de toekomstrichting van een organisatie of afdeling. Ik houdt de lange termijn goed in de gaten en concentreert mij eveneens op hoofdlijnen.
Coachen Ik drijf medewerkers tot topprestaties. In mij schuilt een echte coach. Ik geef medewerkers stelselmatig feedback op hun prestaties en zoek mogelijkheden tot verbetering. Ik ben voortdurend bezig met (hun) ontwikkeling. Geef medewerkers voldoende ruimte om ook zelf te beslissen.

Initiatief ontplooien
Ik grijp kansen voor de organisatie en begin liever aan zaken dan dat ik passief afwacht. Vaak kom ik met nieuwe voorstellen die goed passen bij de ontwikkeling van de organisatie.

Leiderschap
Ik zie mijzelf als een leider van een groep. Ik heb een duidelijke visie en doel voor ogen. Ik weet anderen te motiveren en te inspireren om het doel samen te bereiken.
Visie uitdragen Ik heb een scherp beeld van de toekomst voor een organisatie. Ik neem afstand van de dagelijkse praktijk en concentreert op hoofdlijnen en lange termijn beleid. Ik weet anderen voor mijn visie te enthousiasmeren en houd voldoende ruimte voor visies van anderen.

Voortgang bewaken
Ik maak goede procedures om de voortgang van mijn eigen werk en dat van mijn medewerkers zeker te stellen. Ik houdt het proces goed in de gaten, zoals bij voorbeeld tijdens een vergadering. Ik werk gestructureerd en volgens plan


Talenkennis interimmanager

Nederlands en Engels in woord en schrift.
Duits en Frans op MAVO niveau

 beschikbaar?