T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?HR manager

HR manager

Werkervaring interimmanager

Ervaring
Oktober 2008 / augustus 2009
Bluewater Services (UK) Ltd Aberdeen Schotland (Operations FPSO offshore installaties)
Interim opdracht:
Waarnemen functie HR Manager UK op locatie in Aberdeen, o.a.:
- Adviseren hoofdkantoor in Hoofddorp m.b.t. organisatie verbeteringen in de vestiging Aberdeen
- Begeleiden en doorvoeren van deze organisatie verbeteringen
Herdefiniëren -en aanpassen van het recruitment proces
Aanleveren HR bijdrage business plan
Aansturen HR afdeling (administratie en HR officer)
Lid MT

Resultaten:
Verbetering communicatie binnen organisatie en management team
Recruitment verloopt sneller en efficiënter
Cultuuromslag in gang gezet


April 2008 / september 2008
Bluewater Energy Services BV Hoofddorp (Ontwerp, bouw, verkoop en lease offshore installaties voor de olie en gas industrie)
Interim opdracht:
Waarnemen functie Sr. HR Advisor i.v.m. zwangerschapsverlof, o.a.:
Adviseren MT en middle management m.b.t. HR issues in Hoofddorp en Aberdeen
Adviseren en deels coördineren van opzetten nieuwe afdeling (16 Fte)
Coördineren recruitment
Aansturen HR administratie en Recruitment officer

Resultaten:
Nieuwe afdeling succesvol opgestart
HR procedures en administratie efficiënter ingericht


Juli 2007 / april 2008
PURAC Biochem BV Gorinchem (Productie melkzuur en melkzuur derivaten, hoofdkantoor en productie)
Interim opdracht:
Waarnemen functie HR Manager Purac Northern Europe en deel functie HR Director Purac, o.a.:
Initiëren en uitvoeren reorganisatie afdeling HR (6,7 Fte, 8 medewerkers)
Adviseren MT over reorganisatie Plant Gorinchem en Ter Apel Kanaal (vermindering met ong. 140 arbeidsplaatsen)
Coördineren collectief ontslag Gorinchem
Coördineren individuele ontslagprocedures
Aansturen HR afdeling (administratie, salarisadministratie en 3 HR adviseurs)
Lid MT

Resultaten:
Reorganisatie is uitgevoerd met een minimum aan verlies van motivatie en productiviteit medewerkers
Cultuuromslag afdeling HR in gang gezet


Januari 2007 / juni 2007
CSM NV Diemen (Productie voedingsmiddelen en grondstoffen, hoofdkantoor)
Interim opdracht:
Waarnemen en reorganiseren functie HR Manager Corporate Staff, o.a.:
Analyseren behoefte organisatie aan HR ondersteuning, opstellen actieplan, (doen) uitvoeren plan (reorganisatie HR afdeling)
Beleid en uitvoering op het gebied van ontwikkeling, instroom, doorstroom en uitstroom van medewerkers Corporate Staff(60 medewerkers, waarvan 95% HBO of WO geschoold)
Herdefiniëren recruitmentstrategie

Resultaten:
HR afdeling werkt efficiënter, HR strategie wordt uitgevoerd
Taken HR Manager Corporatie Staff verdeeld over 2 andere functies, besparing 0.8 Fte


Augustus 2006 / januari 2007
Bluewater Energy Services BV Hoofddorp (Ontwerp, bouw, verkoop en lease offshore installaties voor de olie en gas industrie)
Interim opdracht:
Waarnemen functie Manager HR i.v.m. zwangerschapsverlof, o.a.:
Beleid en uitvoering op het gebied van ontwikkeling, instroom, doorstroom en uitstroom van medewerkers in de vestiging Hoofddorp (450 medewerkers, waarvan 90% HBO of WO geschoold)
Definiëren en implementeren strategie arbeidsmarkt communicatie
Coördineren werving & selectie procedures
Definiëren en starten veranderingstraject afdeling (6 medewerkers)
Adviseren directie in vaststellen salarissen 2007
Coördineren reïntegratietraject

Resultaten:
Aantal langlopende vacatures vervuld
Vergroting naamsbekendheid Bluewater
Ziekteverzuim mede door veranderingstraject binnen afdeling sterk gedaald


Maart 2005 / juni 2006
Heineken Nederland Supply, Brouwerij Zoeterwoude
Interim opdracht:
Versterken P&O-afdeling als senior Adviseur P&O, o.a.:
Projectleider invoering competentiemanagement in Zoeterwoude, Den Bosch en Bunnik
Begeleiden reorganisatie van afdeling inclusief schrijven adviesaanvraag, vaststellen boventalligheid volgens afspiegelingsbeginsel
Aanscherpen verzuimbeleid en ondersteunen middle management bij uitvoering verzuimbeleid
Coördineren reïntegratietrajecten
Coördineren functioneringstrajecten en ontslag procedures
Coördineren werving en selectieprocedures
Opzetten coachingstraject t.b.v. leidinggevende (lid MT)
Definiëren en starten veranderingstraject afdeling (5 medewerkers)

Resultaten:
Reorganisatie afdeling afgerond
Effectiviteit uitvoering verzuimbeleid door middenkader vergroot waardoor lang en middellang verzuim is afgenomen
Reïntegratietrajecten verkort
Langer lopende functioneringstrajecten afgesloten


April 2001 / februari 2005
Standard Fasel Lentjes BV (Ontwerp en bouw industriële
stoomketel installaties)
Hoofd P&O
Verantwoordelijk voor het gehele beleid en uitvoering op het gebied van ontwikkeling, instroom, doorstroom en uitstroom van personeel (140 vaste medewerkers, waarvan 60% HBO of WO geschoold, 60 flexibele medewerkers)
Direct leiding geven aan personeelsfunctionaris, salarisadministrateur en 2 administratief medewerkers
Functionele aansturing facilitaire / ICT afdeling (3 medewerkers)
Uiteindelijk verantwoordelijk voor de begeleiding van het collectieve ontslag van ruim 80 medewerkers als gevolg van reorganisatie

Resultaten:
P&O afdeling en salarisadministratie opgezet en geprofessionaliseerd
Functionerings- en beoordelingssysteem ingevoerd
Collectief ontslag volgens planning afgerond


Januari 2001 / april 2001
Standard Fasel Lentjes BV
Interim opdracht:
Het in kaart brengen van functies en opstellen van functiebeschrijvingen in overeenstemming met ISF systematiek (Groot Metaal)

Resultaten:
Alle functies beschreven
Samenhang functies en salarisschalen inzichtelijk gemaakt
Basis voor beoordelingssysteem gelegd


Augustus 2000 / januari 2001
Railpro BV (inkoop en productie spoormaterialen)
Interim opdracht:
Diverse P&O projecten in het kader van ISO-certificering, waaronder het updaten van functiebeschrijvingen volgens de ORBA- methodiek
Het ontwikkelen en invoeren opleidingsbeleid
Adviseren middenkader bij verzuimvraagstukken
All-round P&O taken

Resultaten:
Bijgedragen aan positief resultaat ISO-audit
Samenhang in fuctieprofielen aangebracht

Mei 1996 / juni 2000
Transferpunt Zorg Midden-Nederland (loopbaanadviesbureau gericht op de gezondheidszorg)
Loopbaanadviseur
Functie inhoud:
Begeleiden kandidaten naar een nieuwe functie
adviseren werkgevers
acquisitie


1990 - mei 1996
Diverse activiteiten, o.a.
In eigen trainingsbureau ontwikkelen en geven van trainingen
Bij bureau voor arbeidsbemiddeling begeleiden werkzoekenden naar ander werk en adviseren werkgevers m.b.t. arbeidsmarkt en kandidaten

Opleiding interimmanager

HBO P&A (diploma 1994)
Rechtswetenschappen (propaedeuse 1991)
Post-HBO Loopbaanbegeleiding (certificaat 1997)

Trainingen

Acquisitie (Door), Trainingsvaardigheden (intern), Finance voor Non-Financials (F-learning), Excel voor gevorderden (ACM), Inkoop voor P&O-ers (NVP), Rol P&O bij reorganisaties (NVP).
Diverse seminars over financieel HR-management, arbeidsrecht, Wet verbetering Poortwachter,WIA, ziekteverzuim etc.


Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Ruim 15 jaar ben ik werkzaam op het gebied van Human Resource Management. In deze periode heb ik het vak in de volle breedte en diepte leren kennen, binnen veelal internationaal georiënteerde ondernemingen. Mijn ervaring ligt zowel in Human Resource functies zoals Hoofd P&O en Senior HRM-adviseur als op het vlak van Loopbaanadvisering en Coaching.
Ik ben in staat mij snel de materie eigen te maken en het probleem helder te schetsen. In mijn oplossingen zal ik altijd rekening houden met de praktijk, zonder daarbij de strategie en visie van de organisatie uit het oog te verliezen. Hierdoor ben ik inzetbaar in allround P&O adviesfuncties, als Manager P&O en in projectmatige P&O functies bij zowel profit- als non-profit organisaties.
Kenmerken van mijn aanpak zijn: concreet, hands on, pragmatisch, soms confronterend maar altijd met respect, scherpe analyse, vertalen van de strategie in praktische oplossingen die werken.

Talenkennis interimmanager

Engels mondeling en schriftelijk uitstekend
Duits mondeling goed, schriftelijk redelijk
Frans mondeling redelijk, schriftelijk beperkt

 beschikbaar?