T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?ervaren interim (verander) manager / directeur

ervaren interim (verander) manager / directeur

Werkervaring interimmanager

Persoonlijk Profiel

Ervaren interim (verander) manager. Zeer ruime ervaring in profit, semi profit en non profit sectoren.

Door de sterke verscheidenheid aan opgedane ervaringen binnen mijn carrière ben ik snel in staat om tot de kern te komen, om vervolgens van daaruit te zoeken naar de voorwaartse beweging en ontwikkeling van mens en organisatie. Gedurende de laatste 8 jaar ben ik werkzaam geweest als verander manager en directeur bij diverse, grote opdrachtgevers binnen de bouw- en installatiesector, grote infrastructurele netbeheerders maar ook de afdeling vastgoed binnen een ziekenhuis. Vanuit deze sleutel posities heb ik mijzelf bekwaamt in het vormgeven, uitvoeren én monitoren van (operationele) processen en structuren.

Als mens kan ik mijzelf omschrijven als analytisch, positief, beschouwend, en verbindend maar ook daadkrachtig, (positief) kritisch en sterk doel- en resultaatgericht. Op basis van mijn werkervaring binnen een groot aantal uiteenlopende, veelal complexe organisatie omgevingen heb ik mijzelf kunnen ontwikkelen als een allround interim manager met een bijzondere kennis van en affiniteit met het weer op de rit krijgen van organisaties en teams.


Professionele Carrière

2008 – Heden. DGA bij Corporate Recovery.
Interim algemeen management en crisismanagement.

Diverse opdrachten op management niveau gerealiseerd bij:
Liander:
Manager Uitvoeringscoördinatie
Opdracht bestaat uit dagelijkse landelijke aansturing en integratie/optimalisatie van afdeling Uitvoeringscoördinatie (150 medewerkers) binnen Liander Netcare. Het betrof medewerkers (Uitvoerders (WV-ers), Werkvoorbereiders, planners, revisiecoördinatoren) welke door het herijken van strategie van B.U.’s Aanleg en Netcare overgeplaatst werden in een nieuwe centrale afdeling Uitvoeringscoördinatie.
Belangrijkste resultaten:
- Nieuwe afdeling Uitvoerings coördinatie opgezet,
- Uniforme processen op het gebied van werkvoorbereiding en realisatie projecten ontworpen en geïmplementeerd
- Ketengedachte (Aaneg-Netcare) geïntroduceerd
- Stuurmiddelen opgezet en ingevoerd. De huidige bakjes-rapportage komt uit mijn koker,
- Project Basis op Orde opgezet en gerealiseerd met als doel werkvoorraden terug te brengen.

Programmamanager Centralisatie administratie
Verantwoordelijk voor het behalen van de einddoelen van dit programma.
Belangrijkste resultaten:
- Fysieke centralisatie van 96 medewerkers van 9 locaties naar 2,
- Opstellen en vaststellen uniforme processen en werkmethoden inclusief afstemming met omgeving,
- Implementatie van de uniforme processen en werkmethoden.

Manager Specialistische Diensten
Opdracht bestaat uit het opzetten, inrichten en aansturen van deze afdeling. De afdeling wordt samengesteld uit een 8-tal verschillende activiteiten uit de “oude” Netcare (uitvoering) organisatie. De nieuwe afdeling heeft 400 medewerkers (4 locaties) en bestaat uit nu uit 4 subafdelingen, Asset Data Service Center (GIS activiteiten), Techniek (technisch specialisten), Support (finance en asbest/bodemdesk) en innovatiewerkplaats.
Belangrijkste resultaten:
- Er zijn stuurmiddelen opgesteld en ingeregeld inclusief overlegstructuur.
- De bemensing van het leidinggevende kader is gerealiseerd.
- Zowel financieel als operationeel is de huidige afdeling op orde.
- Er is een nieuwe leidinggevende geworven en ingewerkt.

Rayonmanager Veluwe
Verantwoordelijk voor rayon Veluwe met 120 medewerkers. Binnen het rayon worden werkzaamheden uitgevoerd voor de ketens I&S, GV/R&N en Aansluitingen.
Belangrijkste resultaten:
- Verbeteringen gerealiseerd op het gebied van planning,
- Operationeel sturen op basis van feiten ingevoerd,
- Managementteam gevormd tot een team.

Imtech Building Services:
Directeur Regio Zuid
Opdracht bestaat uit dagelijkse aansturing van de regio. Regio Zuid realiseert een jaarlijkse omzet van 38mio euro met ruim 300 medewerkers verspreidt over 3 locaties. Zowel commercieel als operationeel verantwoordelijk. Lid van het directieteam van Imtech Building Services.


Belangrijkste resultaten:
- Verhogen van omzet middels adequate verkoop strategieën en bijstellen verkoopapparaat,
- Reductie aantallen medewerkers,
- Professionaliseren en optimaliseren van de regionale organisatie. Hierbij gaat het zowel over verkoop, kostenreductie, governance als gedrag/attitude van medewerkers.

Amphia Ziekenhuis:
Directeur Vastgoed
Opdracht bestaat uit dagelijkse aansturing en reorganisatie en optimalisatie van afdeling vastgoed met daarbinnen 65 medewerkers.
Belangrijkste resultaten:
- Invoeren en verbeteren van projectorganisatie en beheersing van projecten,
- Herstructurering afdeling Technisch Beheer.
- Sturing gegeven aan opstellen en afronden van definitiefase (business case) ten behoeve van de nieuwbouwplannen van Amphia.

TenneT:
Regiomanager zuid
Opdracht bestaat uit integratie van overgekomen medewerkers van Enexis in de bestaande TenneT organisatie. Deze medewerkers zijn verdeeld over 2 nieuw te vormen regio’s en vestigingsplaatsen. Belangrijkste resultaten:
- medewerkers in het zuiden van het land te integreren in de staande organisatie van TenneT.
- Uniforme processen (projectmanagement, werkvoorbereiding, realisatie projecten, beheer & Onderhoud)opstellen en implementeren.

2007 - 2008. a.i. Regiodirecteur zuid bij Imtech Infra:
Eindverantwoordelijk voor alle activiteiten binnen de regio, waaronder Technische infra, Openbare verlichting, verkeersinstallaties en infra objecten. Binnen de regio vallen 6 vestigingen, 300 medewerkers. Omzet 35mio. Opdracht bestaat uit het samenvoegen van diverse business units met verschillende producten/diensten tot een regio bedrijf welke alles aanbied. Reorganisatie welke zowel procesmatige (personeel/organisatie), commerciële, financieel als cultuurtechnische impact heeft.

2005 – 2007. Algemeen Directeur bij ITN Installatietechniek Ede
ITN Installatietechniek is een totaalinstallateur die elektrotechniek, werktuigbouwkunde en aanvullende technische services combineert in één geïntegreerde oplossing. Dit voor zowel nieuwbouw, renovatie als onderhoud en beheer. Belangrijkste resultaten:
- Aanpassing organisatiestructuur,
- professionalisering van de cultuur. Sturen op feiten en niet op gevoel.
- Processen geoptimaliseerd,
- Het rendement is van –11% in 2003 gestegen naar +6% in 2006.

2004. Project Directeur bij Combinatie Imtech-GTI
In die functie verbonden aan het project “Tunnel Technische Installaties Betuwelijn”. Het betrof een project met een aanneemsom van 73 miljoen Euro. Belangrijkste resultaten:
- Juridisch en operationeel opzetten projectorganisatie opgezet en bemand.
- Processen ingericht en in werking gezet
- Contractuele kaders met de opdrachtgever afgestemd.

2002 - 2003. Operations Director bij Yokogawa Europe
Verantwoordelijk voor alle projecten binnen de BV. Rapportage aan de directeur van de BV. De kerncompetentie is het ontwerpen (werktuigbouwkunde, E&I, Software engineering), produceren, testen en installeren van meet-, en analyseersystemen, validatiemethoden voor de olie en gas industrie. Denk hierbij aan skids, analyze huizen/systemen, flowcomputer systemen. De belangrijkste klanten bevinden zich in Azië, Midden-Oosten en Afrika en zijn bijvoorbeeld Shell, Total, BP, NAM etc.

1999 – 2002. Directeur bij Alewijnse Industrie
Eindverantwoordelijk voor alle activiteiten binnen de divisie Industrie. De divisie heeft een personeelsbestand van 369. De kerncompetentie van de divisie is het ontwerpen, produceren, testen en installeren van industriële systemen en installaties in de industriële en maritieme markt. De producten worden zowel nationaal als internationaal afgezet.

1993 – 1999. (Project) Manager bij Shell Exploration & Production
In eerste aanleg als projectmanager gewerkt aan LNG fabriek in Qatar. Daarna als manager diverse bedrijfsonderdelen gestroomlijnd in lijn met geldende strategieën.
Tijdens dit dienstverband heb ik in Maleisie, Japan, Dubai en USA gewoond en gewerkt.

Opleiding interimmanager

Opleiding:
Executive MBA (Insead Fontainebleau)
Bedrijfseconomie (Erasmus Universiteit Rotterdam)
HTS Elektrotechniek (HAN Arnhem)

Training - cursussen:
LEAN – Six Sigma Master Black Belt (UNC Plus Delta)
Strategic Management Perspectives. (Universiteit Nijenrode).
Organisational Behaviour. (Universiteit Nijenrode).
Managing Cultural Differences. (Universiteit Nijenrode).
PRINCE 2 Foundation. (ICM)

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Algemeen Management, Operations Management, Operational Excellence
Turnaround- en crisismanagement
Verander- en transitiemanagement (organisatie & cultuur)
Bouw- en installatiebranche, energiebranche, industrie

Talenkennis interimmanager

Engels, Nederlands, Duits.
Allen vloeiend in woord en geschrift.

 beschikbaar?