T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Manager HRM

Manager HRM

Werkervaring interimmanager

10/2010 - heden
Zelfstandig Interim HR Manager
Interim HRM en HR Projecten

CLIQ Digital
2010 / 2011 - Interim HR Management
Managen van arbeidsvoorwaardenharmonisatie, Personeelshandboek, arbeidsovereenkomsten, beoordelings- en salarisronde, ontwikkelen functiegebouw, ondersteunen oprichting en operationele contacten Ondernemingsraad. Implementatie nieuwe arbeidsovereenkomsten.

FUNDA
2010 - Ondersteuning project Salarissysteem
Adviseren over opzet functiegebouw, ontwikkelen indelingsinstrument, uitvoeren beloningsonderzoek/benchmark, ontwikkelen salarisgebouw, opstellen documentatie en adviseren over beleidskeuzes en implementatie.

RANDSTAD NEDERLAND
2010 - Ondersteuning project Functiewaardering / Functiebeschrijving
Opstellen functiebeschrijvingen in nieuwe stijl. Bijdragen aan keuzes en doorpraten consequenties.


Banen in loondienst
09/2007 - 10/2010
Randstad HR Solutions
Manager HRM (Randstad HR Services)
- Eindverantwoordelijk voor alle HRM aangelegenheden binnen een zelfstandig en relatief nieuw bedrijf binnen de Randstad Groep (450 eigen medewerkers en 150 inhuur, 7 locaties)
- In korte termijn opbouwen van de organisatie en HR-instrumentarium (sinds 1 januari 2008 is het bedrijf gesepareerd van Randstad Nederland)
- Actieve rol (HR-streamleader) in outsourcingstrajecten, overnames en integraties, inclusief onderhandelingen met vakbonden en OR, due diligence onderzoek, arbeidsvoorwaardenharmonisaties en communicatie (3 grote overnametrajecten)
- Deelnemen en bijdragen aan het directieoverleg, adviseren algemeen directeur en directieteam inzake HR, co-optreden als bestuurder richting OR
- Leiding geven aan HR managers en medewerkers in een landelijke organisatie
- Verantwoordelijk voor verandertrajecten / culturele integratie van verschillende bedrijfsonderdelen richting het profiel van één bedrijf
- Verantwoordelijk voor de snelle verkoop van drie bedrijfsonderdelen en ontmanteling van het resterende bedrijf vanuit de invalshoeken HR en communicatie, inclusief onderhandelingen vakbonden / sociaal plan

02/2006 – 08/2007
Randstad Nederland
Senior Stafspecialist Arbeidszaken Vast Personeel
- Verantwoordelijk voor een actueel arbeidsvoorwaardenbeleid, functiehuis, competentiemanagement, beoordelen en belonen
- Verantwoordelijk voor de integratie / harmonisatie van arbeidsvoorwaarden bij overnames en insourcing van activiteiten
- Optimalisatie arbeidsvoorwaardenpakket, vastlegging in regelingen en procedures en zorgdragen voor de implementatie en communicatie

11/2002 – 02/2006
VSM Geneesmiddelen
Hoofd Personeel & Organisatie
- Ontwikkelen, implementeren en bewaken van het (strategisch) HRM-beleid
- Ontwikkelen en implementeren van het personeelsbeleid en de personeelsinstrumenten, de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden en het bewaken van de toepassing
- Communiceren over strategisch HRM-beleid, personeelsbeleid en arbeidsvoorwaarden richting medewerkers en leidinggevenden
- Samen met de algemeen directeur verantwoordelijk voor de communicatie met de OR
- Leidinggeven aan projecten zoals arbeidstijdmanagement, gezondheid, communicatie, cultuurverandering en inzetbaarheid & mobiliteit
- Ontwikkelen en opleveren van (structurele en maatwerk-) managementinformatie
- Voorzitten van diverse commissies, zoals de pensioencommissie, de functie-indelingscommissie, bezwaarcommissies
- Invulling geven aan het onderwerp Management Development
- Leiding geven aan de afdeling P&O bestaande uit 5 personen (met een eigen budget
> € 700.000,-- (inclusief beheerde contracten: > € 2 miljoen))

02/2002 – 11/2002
VSM Geneesmiddelen
Beleidsadviseur Arbeidsvoorwaarden
- Optimalisatie arbeidsvoorwaardenpakket, vastlegging in regelingen en procedures en de implementatie in het bedrijf
- Ontwikkelen van regelingen en procedures op het gebied van personeel & organisatie (w.o. opleidingsbeleid, beoordelingssysteem, competentiemodel)
- Bijhouden van relevante wet- en regelgeving en deze vertalen naar consequenties in de bedrijfssituatie (Arbeid en Zorg, Poortwachter, etc.)

05/1998 – 02/2002
Heemstra BeloningsManagement
Consultant BeloningsManagement
- Participeren in (en leiden van) uiteenlopende adviesprojecten gericht op het ontwikkelen van integrale beloningsinstrumenten, inclusief overleg met medezeggenschap
- Beschrijven en waarderen van functies; ontwikkelen en toepassen van functiewaarderingsystemen
- Ontwikkelen van salarisstructuren en resultaatafhankelijke beloningssystemen
- Uitvoeren van onderzoeken op gebied van arbeidsvoorwaarden (beloning), CAO’s en beloningsindicaties voor specifieke functies
- Ontwikkelen van systemen voor competentiemanagement
- Uitvoeren van kostenberekeningen gewijzigde arbeidsvoorwaarden
- Ontwikkelen van beoordelingssystemen, geven van trainingen beoordelingsgesprekken aan leidinggevenden

Opleiding interimmanager

Sociale- en organisatiepsychologie
Leiderschap
Pensioenen
Functiewaardering
VWO

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Onderhandelen
Klantgerichtheid
Resultaatgerichtheid
Alle gangbare computerapplicaties

Talenkennis interimmanager

Nederlands
Engels

Overig

Ervaren Manager HRM met een sterke achtergrond in Compensation & Benefits. Affiniteit met (en ervaring) in veranderprocessen en organisatieverandering (inclusief overnames, fusies en outsourcing).

 beschikbaar?