T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Manager/directeur

Manager/directeur

Werkervaring interimmanager

l Werkervaring
Vanaf 2000 als zelfstandig interim manager

§ CEO
Producent van landbouwmachines, ontwerp, maak en sales wereldwijde afzet 180 medewerkers oktober 2013 – heden
Ontwikkeling, promotie en uitvoering van een engineeringstrategie met duidelijk geïdentificeerde doelstellingen voor de korte, middellange en lange termijn.
• Analyse van de belangrijkste concullega’s; klantenbestand, uitgaven, concurrenten, kerncompetenties, prijsstrategieën.
financieel:
• Totale verantwoordelijkheid voor P & L.
• Ontwikkel standaarden voor projectuitvoering die voldoen aan financiële, plannings- en kwaliteitsdoelstellingen.
• Vaststelling en / of naleving van Taakvelden, budgetten en prognoses.
Zakelijke ontwikkeling:
• Vergroten van activiteiten in bestaande landen en uitbreiden klantenbasis in sa-menwerking met de dealerorganisatie.
• Ontwerp en onderhouden van lange termijn relaties met dealers en key suppliers.
Menselijke ontwikkeling:
• Werven, ontwikkelen en behouden van een kernteam van management, technisch en ondersteunend personeel.
• Voorzien en onderhouden technische, beheers- en productie hulpmiddelen ter ondersteuning van de uitvoering van het productieproces. Veiligheid, kwaliteit en compliance:
• Vasthouden aan risico-identificatie en mitigatieprotocollen om te zorgen voor de uitvoering van contracten binnen aanvaardbare risicoprofielen.
• Implementeren en handelen in overeenstemming met het bedrijfsbeleid en de procedures van de klant. Vaardigheden en ervaring
• Ervaring met strategie, budgettering, planning en organisatie voor een OEM-organisatie.
• Leiderschapscompetenties:
- Vermogen om talent te inspireren en te mobiliseren op alle niveaus in de organisa-tie.
- Mogelijkheid om over de grenzen van de organisatie heen te werken.
- Mogelijkheid om een OEM-onderneming winstgevend te laten groeien.
- Succesvolle internationale samenwerking.
• Uitstekende presentatie- en communicatievaardigheden
- Origineel denken en creativiteit, ontmoet uitdagingen met vindingrijkheid.
- Sterk analytisch en beslissingsvermogen.
- Suggesties genereren om processen te verbeteren, innovatieve benaderingen en ideeën ontwikkelen; ideeën en informatie presenteren op een manier die anderen ertoe aanzet "in te kopen".
- Regelmatige reizen naar klanten.


Bereikt:
­ Zeer ambachtelijk bedrijf geprofessionaliseerd door marktfocus, R&D keuzes en productieoptimalisatie met automatisering
­ Strategische visie ontwikkeld en jaarplannen opgesteld.
­ Markt introductie Autonoom voersysteem (Innovado)


§ Zelfstandig ondernemer
Import en Export Plus verkoop aan de consument. Onderneming in duurzame hout CV kachels en zonneboiler systemen

§ Lid MT
(Reiniging en afvalinzameling, december 2007 – okt. 2011)
- Eindverantwoordelijk voor alle uitvoerende afdelingen (160 medew.)
- Optimaliseren interne processen
- Professionaliseren inkoop
- Invoeren productie indicatoren
- Ontwikkelen nieuwe product marktcombinaties
- Onderhandelen met klanten over nieuwe Contracten (DVO)
- Budget en resultaat eindverantwoordelijk

§ Lid MT
Reparatie en onderhoud reiniging voertuigen (mei 2007 – december 2007)
- Strategische planning
- Contractmanagement
- Aansturen hoofdvestiging te Duiven
- Coördineren 5 nevenvestigingen
- Sales en Marketing Reparatie en Onderhoud contracten
- Professionaliseren organisatie
- Verwerven dealerschappen
- Budget en resultaat (eind)verantwoordelijk

§ Hoofd inzameling Cyclusnv
afvalinzameling en stadsreiniging (mei 2005 – september 2007)
- Optimaliseren inzamel logistiek, 80 medewerkers
- Efficiency verbeteringen doorgevoerd
- Beheer 6 afvalbreng stations
- Project Kunststof inzameling
- Project containermanagement
- Project kunststof inzameling (KFF)
- Project logistiek concept
- Project papierinzameling middels min container
- Invoering één persoon bezetting op zijladers
- Cultuurverandering naar resultaat gericht werken in werk - en wijk gerichte teams.
- Afsluiten contracten met (nieuwe) klantgemeentes
- Onderhouden klanten contacten, bestuurlijk en ambtelijk
- Ontwikkelen en verkopen product markt combinaties (o.a. ondergrondse afvalinzameling met toegangsregistratie, minicontainer chip herkenning)
- Marktverkenning inzamelvoertuigen, en aanschaf nieuw inzamelmaterieel
- Budget en resultaatverantwoordelijk.

§ Business unit Manager
(2002 – 2005)
- Reorganiseren van de business unit Milieu, 120 medewerkers
- Reorganiseren kringloopwinkel divisie
- Nieuwe businessstrategie geformuleerd
- Optimaliseren interne bedrijfsprocessen
- Diverse nieuwe werkzaamheden geïnitieerd, toegespitst op de capaciteiten van de medewerkers
- Cultuurverandering gerealiseerd, naar resultaat gericht werken van de medewerkers
- Terugdringen ziekteverzuim
- Een kringloopcentrum in Polen gerealiseerd.
- Centrum voor dagopvang en scholing tbv gehandicapten in Roemenië geïnitieerd en begeleid
- Budget en eindresultaatverantwoordelijk.

§ Projectleider
Matrassen Recycling Nederland (2000-2002)
- Onderzoek naar en herbruikbaarheid van oude matrassen
- Opzetten inzamel en verwerking structuur

§ Commercieel manager
(1995-2000)
- Aansturen binnen en buitendienst (20 personen)
- Ontwikkelen van bedrijfsafval scheidings installatie
- Marketing en sales ten behoeve van de geproduceerde deelstromen
- Lid van diverse brancheorganisaties
- Beheren key accounts: gemeenten en landelijke inzamelaars
- ontwikkelen van een portfolio met betrekking tot de productie en afzet van secundaire brandstoffen uit afval, zowel in Nederland als in het buitenland (Finland, Duitsland en Zweden)

§ Bedrijfsleider
(1990-1995)
- Dagelijkse leiding aan 20 medewerkers; distributie/productie planning, onderhoud
- Optimaliseren distributie; mede formuleren van verkoopdoelstelling, uitwerken verkoopstrategie
- Opzetten dealernetwerk; beheren onderhoudsbudget
- Ontwikkelen nieuwe productmarkt combinaties

§ Rayonvertegenwoordiger
Groningen (1987-1990)

§ Meewerkend gezinslid
ouderlijk melkveehouderijbedrijf (1985-1987)

Opleiding interimmanager

Opleiding


Scholing
§ Bedrijfskundige leergang RUG (1998-1999)
§ Hogere Landbouwschool te Groningen (1982-1985)
§ Middelbare Landbouwschool te Groningen (1979-1982)

Cursussen
§ Beroepsgoederenvervoer (1992)
§ ISW Voorbereidend hoger management (1991)
§ Verkoop en voorlichting rundveehouderij (1989)

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

persoonskenmerken

Ondernemend, inspirerend, charismatisch, flexibel, zakelijke instelling, marktgericht, pragmatisch, peoplemanager, resultaat gericht.


Talenkennis interimmanager

Talenkennis

Engels: goed
Duits: goed
Frans: matig


Overig

Nevenfuncties
Voorzitter VVD afdeling;
Voorzitter Dorpsbelangen;
Penningmeester bestuurscommissie openbaar onderwijs.

Hobby\\\'s

Paardensport,
Toneelspelen,
Jagen,


 beschikbaar?